Sekcja tenisa ziemnego

Komentarze

Transkrypt

Sekcja tenisa ziemnego
SEKCJA TENISA
ZIEMNEGO
ZAPISY


Programem szkoleniowym będą objęte dzieci w wieku 6-10 lat.
Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu, w 3 grupach, wstępne terminy:
poniedziałek i środa – godz.: 16.00, 17.00, 18.00.
w ZESPOLE SPORTOWO-REKREACYJNYM W LESZNIE



Prowadzącym zajęcia będzie doświadczony instruktor lub trener PZT.
Dzieci będą brały udział w turniejach i zawodach sportowych.
Zapisy będą się odbywały w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie,
w terminie 18-28 kwietnia 2012.

Zajęcia rozpoczną się niezwłocznie po utworzeniu grup o czym rodzice zostaną
poinformowani telefonicznie (prosimy o podanie przy zapisie telefonu kontaktowego
i wieku dziecka)

Opłata za godzinę lekcyjną (55 min) wynosi 12 zł/os, przy grupach 10-12 osobowych.
Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej gminy i w sekretariatach szkół.

Podobne dokumenty