teaser inviPay

Komentarze

Transkrypt

teaser inviPay
Oferta Obligacji serii A
ZAPISY 16.11 - 12.12.2016 r.
ZYSKAJ 8,5%* W ROK ZINWESTUJ W LIDERA BRANŻY FINTECH
INVIPAY SP. Z O.O.
CZYM JEST INVIPAY.COM?
Cloudową aplikacją z sektora FinTech, dla małych i średnich przedsiębiorstw,
pozwalającą utrzymać ich płynność finansową oraz obniżyć koszty ich finansowania.
> inviPay.com = Bezpieczeństwo transakcji i prosty mikrofaktoring
> inviPay.com = Netting - możliwość zapłacenia za zakupy firmowe swoimi fakturami sprzedaży
> zwiększa płynność i obniża koszty
> kapitał zaangażowany w działalność operacyjną: 12 500 000 PLN
INVIPAY.COM HISTORIA DZIAŁALNOŚCI
Powstaje aplikacja inviPay.com
6 miesięcy
Budowa zajęła 20 000 roboczogodzin
-> 170 tys linii kodu IT
1
05/2013
Marcin Pasenik (ACCA)
zakłada firmę i pozyskuje
dotację z programu Innowacyjna
Gospodarka na budowę systemu
inviPay.com
2
dynamicznego rozwoju
Rozwój cd.
3
11/2015
Start działalności operacyjnej
Ilość transakcji: 1
Ilość klientów: 1
Wartość rozl. transakcji: 1 tys zł
09/2016
Ilość transakcji: 15 000
Ilość klientów: 813
Wartość rozl. transakcji: 37 mln zł
Inwestorzy
09/2015
Kinga Nowakowska i Jan Motz
umożliwiają finansowy start
przedsięwzięcia i dołączają
operacyjnie do zespołu inviPay.com
Dynamika wzrostu Dynamika wzrostu
ilości transakcji
przychodów
86%
115%
Porównanie 04/2016 do 07/2016
INVIPAY.COM BEZPIECZNY POTENCJAŁ WZROSTU
2016 Ilość transakcji per miesiąc
2016 wartość transakcji per miesiąc
4 000
3850
8 000 000
7 817 580
6 886 617
3 000
5 432 296
2130
2 000
1080
1 000
4 000 000
I
227
II
3 623 268
2 716 046
1349
2 000 000
725
147
0
6 000 000
2867
438
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
0
258 381
I
1 364 694
383 543 715 201
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
* Obligacje o oprocentowaniu zmiennym, będącym sumą stałej marży 6,80% i WIBOR 3M, którego wartość jest zmienna. Wskazana wartość oprocentowania 8,5% odpowiada wartościWIBOR 3M 1,70%. Wartość rzeczywista oprocentowania obligacji może być od niej różna.
ZAINWESTUJ W OBLIGACJE INVIPAY.COM
Obligacje na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł
Wielkość emisji: 10.000.000 zł (10.000 szt.)
Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża 6,8%
Kupon płatny kwartalnie
Obligacje zabezpieczone (obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na należnościach z faktur)
Termin wykupu: 30 XI 2017
Oferta publiczna: od 16 XI do 12 XII - I. przydział 30 XI (po cenie emisyjnej 1.000 zł),
II. przydział 13 XII (po cenie emisyjnej 1.000 zł + odsetki na 12 XII)
EMITENT
inviPay.com
[email protected]
www.invipay.com
+48 22 295 11 58
OFERUJĄCY
Dom Maklerski Capital Partners S.A.
ZAPISY NA OBLIGACJE
Dom Maklerski Capital Partners S.A.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
[email protected]
www.dmcp.com.pl
T: +48 22 330 68 88
Niezależny Dom Maklerski S.A
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
[email protected]
www.ndm.com.pl
T: +48 22 254 97 60
„Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie
wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest memorandum informacyjne
obligacji serii A, dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta: invipay.com oraz Oferującego: www.dmcp.com.pl”

Podobne dokumenty