Schumacher Packaging przejął Fabrykę Papieru Myszków

Komentarze

Transkrypt

Schumacher Packaging przejął Fabrykę Papieru Myszków
W ZAKŁADACH
Schumacher Packaging przejął Fabrykę Papieru Myszków
Grupa Schumacher Packaging od lat cieszy się wzrostem
Do tej pory na maszynie o szerokości 5,36 m powstawał głównie
pozycji rynkowej, a zawdzięcza to strategicznym inwestycjom.
papier gazetowy. Po przestawieniu produkcji na papiery na tekturę
Potwierdzeniem tego jest całkowite przejęcie myszkowskiej pa-
falistą w Myszkowie będzie się rocznie produkować około 250 000
pierni. Rynek papieru narażony jest na duże wahania cen. W ciągu
do 300 000 ton wysokiej jakości testlinerów i flutingów. Przez naj-
ostatnich trzech lat wahania te znalazły swoje odzwierciedlenie
bliższe dwa lata około 30 pracowników będzie troszczyło się o to,
na rynku. Możemy w przyszłości lepiej łagodzić tę niestabilność.
by budynek oraz jego infrastruktura spełniały wymogi jakościowe
Ulepszamy naszą zdolność dostawczą i w ten sposób zapewniamy
grupy Schumacher Packaging. Docelowo w Myszkowie zatrudnio-
sobie dalsze szanse na rozwój – oświadczył prezes spółki, Björn
nych zostanie 130 pracowników, a wartość wytwarzanej tektury
Schumacher.
falistej w 2019 r., na który zaplanowano rozpoczęcie produkcji,
Schumacher zmieni byłą wytwórnię papieru gazetowego w wytwórnię makulaturowych papierów na tekturę falistą. Produkcja
ma ruszyć w 2019 r.
osiągnie 100 mln EUR rocznie.
Dlatego dobre możliwości dotarcia do fabryki są wyjątkowo
ważne. Zwłaszcza w nadchodzącej fazie ożywienia terenu fabryki
Ze względu na skomplikowane stosunki prawne rozmowy
bardzo zależy nam na tym, aby w bliskim otoczeniu znajdowało
dotyczące przejęcia fabryki trwały prawie dwa lata. O zamiarach
się lotnisko. Jednak również w kolejnych latach kwestia szybkiego
Schumachera „Przegląd Papierniczy” pisał w nr 2/2016, str. 57.
dotarcia do naszej fabryki będzie dla nas, jako przedsiębiorstwa
W marcu 2016 r. została zakupiona maszyna papiernicza (PP 3/16,
aktywnego na rynku europejskim, kwestią kluczową – mówi Björn
str. 133). Do grupy Schumacher Packaging należy działka o łącznej
Schumacher. Przemysłowe miasto Myszków jest dodatkowo do-
powierzchni ponad 28 ha. Znajduje się tam fabryka papieru oraz
skonale połączone z całą Europą, a to za sprawą dwóch autostrad.
własna oczyszczalnia ścieków. Powstająca podczas produkcji
Lokalizacja nieopodal Katowic jest korzystna ze strategicznego
papieru para, będzie używana do wytwarzania prądu dla fabryki.
punktu widzenia dla obydwu polskich zakładów w Bydgoszczy
oraz Wrocławiu.
J.T.
730
PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 72 · GRUDZIEŃ 2016