Pełne informacje na temat zawodów tutaj.

Komentarze

Transkrypt

Pełne informacje na temat zawodów tutaj.
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU
ul. Grunwaldzka 77 fax/ tel.55351498
Elbląg 17.06.2016 r.
Ldz. 297/2016
ZARZĄDZENIE NR 1/2016
Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji
i przeprowadzenia XXX Jubileuszowych Okręgowych Mistrzostw PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich
I. Zgodnie z harmonogramem głównych zamierzeń organizacyjnych w elbląskim okręgu PZŁ
w 2016 roku, w dniu 17 lipca br (niedziela) przeprowadzone zostaną XXX OKRĘGOWE
MISTRZOSTWA PZŁ W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH, które obejmowały będą pełny
wielobój myśliwski i przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Prawidłami
strzelań myśliwskich”. Poszczególne konkurencje śrutowe i kulowe szczegółowo napisane są
w dołączonym regulaminie .
II. Do strzelań wolno używać każdego rodzaju broni o lufach gładkich (śrutowej) i o lufach
gwintowanych (kulowej) oraz amunicji uznanych w” Regulaminie polowań” za broń i amunicję
myśliwską .
III. Ocena strzelań oraz klasyfikacja podana została w regulaminie zawodów.
IV. Zarządy kół łowieckich macierzystych zobowiązuje się do wystawienia na Mistrzostwa
reprezentacji koła składającej się z trzech zawodników (zawodniczek) z zastrzeżeniem, że w jej skład
musi wchodzić co najmniej jeden zawodnik posiadający powszechną klasę strzelecką.
Do udziału w zawodach zapraszamy również koleżanki i kolegów nie powołanych do reprezentacji
kół oraz myśliwych niestowarzyszonych.
Mistrzem Okręgu może zostać drużyna i zawodnik będący w ewidencji elbląskiego okręgu PZŁ
V. Koszt uczestnictwa drużyny w zawodach tak jak w roku ubiegłym 390 złotych, indywidualnie
130 złotych od osoby.
Wpłat należy dokonywać przed zawodami na konto ZO PZŁ Nr 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978
Faktury VAT przesłane zostaną do kół łowieckich wraz z kolejnym komunikatem. Imienny wykaz
zawodników proszę podać telefonicznie (55 245-14-98) mailem [email protected] lub listownie
Elbląg, ul. Grunwaldzka 77 do dnia 14 lipca 2016 roku.
VI. Sprawy organizacyjne:
Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej KŁ „Bóbr” - Gołąbki k/ Pasłęka.
7:00 – 8:00 - przyjazd uczestników, rejestracja, wydawanie numerów startowych.
8:00
- odprawa zespołu sędziów.
8:15
- oficjalne otwarcie zawodów.
8:30 – 17:00 - rozpoczęcie konkurencji na wszystkich osiach wg harmonogramu strzelań.
17:30
- ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, pucharów, nagród.
18:00
- zakończenie zawodów.
UWAGA
Każdy zawodnik w trakcie strzelań powinien zakładać czapkę, okulary ochronne i ochronniki słuchu
podczas strzelań kulowych.
VII. Zarząd Okręgowy PZŁ powołał następujące osoby funkcyjne zawodów:
Sędzia Główny
Sekretariat
Skarbnik
Lekarz/ratownik medyczny
Andrzej Kutkiewicz
Aleksander Rybczyński, Halina Szymańska-Płonka, Paweł Wiśniewski
Elżbieta Poleszuk
Piotr Wiśniewski
Sędziowie stanowiskowi :
Rogacz lis
Przebieg dzika
Przebieg zająca
Oś myśliwska
Krąg myśliwski
Przeloty
Sędzia rezerwowy
Grzegorz Orłowski, Zenon Ficak, Marian Kozikowski
Zbigniew Grudziński, Marian Piecek, Jan Adamczyk
Sławomir Wajda, Jacek Dorosz, Stanisław Górka
Stanisław Stopczyński,Mirosław Domański, Ryszard Gajownik,
Michał Król
Andrzej Rynkowski, Zygmunt Klepando, Piotr Kubera, Zygmunt
Zinkiewicz
Andrzej Walotka, Tadeusz Zinkiewicz, Tadeusz Rudziński
Jan Staniszewski
Kolegów sędziów prosimy o wystąpienie w mundurach organizacyjnych i zabrane książeczek
sędziowskich.
DARZ BÓR
Wieńczysław Tylkowski
Łowczy Okręgowy

Podobne dokumenty