maciej gębalski - e

Komentarze

Transkrypt

maciej gębalski - e
il.com
[email protected]
.g
k
e
ci
a
m
:
e-mail
96 921
.pl
tel.: 500 2
-kwadrat.com
.e
w
w
w
:
o
portfoli
2014
1999
1992
W 1992r rozpoczyna się moja przygoda z grafiką,
po 2 latach zostaję kierownikiem działu marketingu w
niewielkiej firmie.
Nadal robię to co lubię :)
W 1999 mam za sobą wiele stron www,
reklam i kilka prezentacji multimedialnych
wykonanych w tajemniczym (na tamte czasy)
Flash 4 (wtedy jeszcze nie był on ze stajni Adobe)
I
K
S
. filmów
L
A
B
Ę
z
G
3D
J
ntA
a
o
E
ik
I
M
f
C
a
MA - Strony wwfwia - Flash - Gr
a
a
Grafik y - Fotogr
ep
E-skl
Y
PROGRAM
Photoshop
Ilustrator
Flash
After Effects
Premiere Pro
Final Cut
Motion 3D
Blender 3D
Sketchup 3D
r
Dreamweave
DESIGN
wizualna
Identyfikacja
owa
grafika reklam
wy
film reklamo
a
katalog i ulotk
OŚCI
rowej
UMIEJĘTróNbka grafiki bitmapowej i wekto
b
Tworzenie i o
ocyjnych
cyjno / prom
a
ż
rm
ta
fo
n
o
in
m
w
to
łó
Fo
teria
otowanie grmafiacznych)
a 3D)
to
Kreacja i pekrztryg
fo
i
h
yc
oniczn
nie i animacj
a
w
ro
e
d
n
re
( do druku, el
ie
(teksturowan
Rysowanie 3D
Montaż video
kty video
Specjalne efe
n www
onowanie stro
3D dla video
cj
zy
o
p
i
a
cj
tualiza
ych
Tworzenie, ak
w internetow
ó
p
le
sk
ie
n
e
Tworz
acji Flash
w i usług
nerów i anim
jne produktó
Tworzenie ba
cy
o
m
ro
p
o
w
lamo
Kampanie rek
Fotografia
3D
Wizualizacje
S
z
uk
as
zgr
af
i
k
adows
pół
pr
ac
y
?
G
r
a
f
i
k
a3
D
F
i
l
mr
e
k
l
a
mo
wy
P
l
a
k
a
t
S
t
r
o
n
ywww
S
t
r
o
n
ywww
G
r
a
f
i
k
a3
D
E
t
y
k
i
e
t
y
G
r
a
f
i
k
a
U
l
o
t
k
i
Mac
i
e
jgę
bal
s
k
i
t
e
l
.500296921
www.
e
k
wa
d
r
a
t
.
c
o
m.
p
l

Podobne dokumenty