Polskie art déco : materialy drugiej sesji naukowej pod

Komentarze

Transkrypt

Polskie art déco : materialy drugiej sesji naukowej pod
Polskie art deco
Materialy drugiej sesji naukowej
pod przewodnictwem
prof. Ireny
w
Huml i
prof. Anny Sieradzkiej
Muzeum Mazowieckim
10
grudnia 2007
M
fflf
w
roku
Ptocku
Spis tresci
Anna Sieradzka
sztuki art deco
Wydarzenia wokót
w
Polsce 2006-2007
Przemyslaw Czernek
Art deco
w
architekturze uzytecznosci
publicznej Bielska-Bialej
5
I I
Anna Feliks
plenerowe w dwudziestoleciu miedzywojennym.
Projektanci, formy, materialy
Tradycje i nowoczesnosc w wiklinie
Meble
Nowoczesne meble skladane
ponowne odkrycie
wypoczynkowe z gietych rurek metalowych
Miedzy tradycja a awangarda
Lezaki
-
Meble
Anna
31
32
38
42
44
45
Kostrzynska-Milosz
Meble
z
zurnala,
Nieznane meblarskie
projekty lat trzydziestych
Maria Dlutek
Marian
Sigmund
-
meblarskie reminiscencje art deco
49
65
Stanislaw Stefan Mieleszkiewicz
Zegar profesora Wojciecha Jastrzebowskiego
na wystawie
paryskiej w 1925 roku
Irena Huml
Tkaniny polskiego
art
71
91
deco
Anna Wiszniewska
Majolika artystyczna warszawskiej pracowni
Czechowski-Wojnacki
Katarzyna Liwak-Rybak
Rzeiba ceramiczna Rudolfa
Krzywca
Stan badan
Biografia
Spóldzielnia Artystów
105
119
I 19
120
121
Lad
191
Rzezby ceramiczne
Technologia
Sygnatury
123
129
133
Zakonczenie
133
Ewelina Kwiatkowska
Spodeczek
art deco ze zbiorów cmielowskich
135
13 5
H istoria znalezienia
Manufaktura cmielowska
-
historia
fabryki
w
skrócie
138
I42
146
Spodek
Rozwazania koncowe
i
Lidia Gluchowska
Artystki Warsztatów Wiedenskich (1903-1932)
ich udzial w ksztaltowaniu stylu i wzornictwa art deco
149
Irena Huml
Perspektywy
w
badan nad
sztuka
art deco
swietle dzialan Muzeum Mazowieckiego
Bibliografia
w
Plocku
177
181