Elektrotechnika samochodowa

Komentarze

Transkrypt

Elektrotechnika samochodowa
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA
SAMOCHODOWA
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalność: Elektrotechnika samochodowa
1. Rodzaje instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych.
2. Diagnostyka instalacji elektrycznej.
3. Budowa rozruchowego akumulatora ołowiowego.
4. Zdolność rozruchowa akumulatora.
5. Pojemność akumulatora.
6. Budowa i działanie alternatora.
7. Klasyfikacja alternatorów.
8. Podstawowe wymagania stawiane alternatorom.
9. Charakterystyka prądowo-prędkościowa alternatora.
10. Regulatory napięcia alternatora.
11. Budowa i działanie rozrusznika elektrycznego
12. Klasyfikacja rozruszników.
13. Podstawowe wymagania dotyczące rozruszników elektrycznych.
14. Podstawowe charakterystyki rozrusznika.
15. Metody i urządzenia ułatwiające rozruch silnika spalinowego.
16. Budowa i działanie układu zapłonowego.
17. Klasyfikacja układów zapłonowych
18. Przebieg wyładowania iskrowego na elektrodach świecy.
19. Cewka zapłonowa, budowa i wymagania.
20. Świece zapłonowe, budowa i wymagania.
21. Budowa i działanie reflektorów samochodowych.

Podobne dokumenty