VBA 04

Komentarze

Transkrypt

VBA 04
©2005 R. Robert "RoGaj " Gajewski
Zadanie 1
Wpisz do wybranej kolumny dane liczbowe.
(Za ostatnią komórką z danymi będzie pusta komórka)
Wprowadź z klawiatury numer tej kolumny.
Zsumuj liczby i policz ich średnią.
Przedyskutuj przypadek, gdy nie ma żadnych danych!
Zadanie 1a
Przeczytaj z klawiatury liczbę, w taki sposób,
by wyeliminować błędy (np. tekst…)
Zadanie 2
Oblicz sumę wyrazów postaci 1/n2 (n=1,2…)
Sumuj jedynie wyrazy WIĘKSZE niż Epsilon
(Epsilon wprowadź z klawiatury)
Określ ile zsumowano wyrazów!
Zadanie 2+
Policz sumy poniższych szeregów liczbowych.
Sumuj jedynie wyrazy WIĘKSZE niż Epsilon
(Epsilon wprowadź z klawiatury)
Określ, ile zsumowano wyrazów.
Porównaj wynik ze znaną wartością.
2a
2b
2c
2d
2e
2f
1+
1 1 1
+ + + ... = e
1! 2! 3!
1−
1
1 1 1
+ − + ... =
e
1! 2! 3!
1−
1 1 1
+ − + ... = ln 2
2 3 4
1+
1 1 1
+ + + ... = 2
2 4 8
1−
2
1 1 1
+ − + ... =
3
2 4 8
π
1 1 1
1 − + − + ... =
3 5 7
4
2g
1
1
1
+
+
+ ... = 1
1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4
2h
1
1
1
1
+
+
+ ... =
1⋅ 3 3 ⋅ 5 5 ⋅ 7
2
2i
3
1
1
1
+
+
+ ... =
4
1⋅ 3 2 ⋅ 4 3 ⋅ 5
2k
1 π
1
1
1
+
+
+ ... = −
2 8
3 ⋅ 5 7 ⋅ 9 11 ⋅13
2l
1
1
1
1
+
+
+ ... =
1⋅ 2 ⋅ 3 2 ⋅ 3 ⋅ 4 3 ⋅ 4 ⋅ 5
4
2m
2n
2o
2p
2r
2s
1+
1
1
1
π2
+
+
+
=
...
2 2 32 4 2
6
1
1
1
π2
1 − 2 + 2 − 2 + ... =
2
3
4
12
1+
1
1
1
π2
+
+
+
=
...
32 5 2 7 2
8
1+
1
1
1
π4
+
+
+
=
...
2 4 34 4 4
90
1−
1
1
1
7π 4
...
+
−
+
=
2 4 34 4 4
720
1
1
1
π4
1 + 4 + 4 + 4 + ... =
3
5
7
96
Zadanie 3
Opracuj kontrolę poprawności czytania danych: dwóch liczb
(dane do tabelaryzacji funkcji…)
Druga ma być większa od pierwszej!
Wykorzystaj raz While raz Until!
Zadanie 3a
Opracuj kontrolę poprawności czytania danych: dwóch liczb
Druga ma być nie większa od pierwszej!
Wykorzystaj raz While raz Until!
Zadanie 4
Wyznacz korzystając z algorytmu Euklidesa
Największy Wspólny Dzielnik dwóch liczb (NWD)
Zadanie 5
Wyznacz pierwiastek kwadratowy z danej liczby.
Wykorzystaj algorytm Newtona-Raphsona
(metoda Herona)
Zadanie 6
Wyznacz ile jest cyfr w liczbie naturalnej.
Zadanie 6a
Wyznacz ile jest cyfr w liczbie naturalnej.
Następnie zapisz tę liczbę w odwrotnej kolejności
Zadanie 7
Opracuj i oprogramuj algorytm realizujący
dzielenie całkowitoliczbowe dwóch liczb.
Zadanie 8
Przypomnij sobie rozwinięcia funkcji w szereg…
Policz wartość poniższych funkcji
Sumuj jedynie wyrazy WIĘKSZE niż Epsilon
(Epsilon wprowadź z klawiatury)
Określ, ile zsumowano wyrazów.
Porównaj wynik ze znaną wartością.
8a
x−
x3 x5 x7
+
−
+ ... = sin( x )
3! 5! 7!
8b
1−
x2 x4 x6
+
−
+ ... = cos( x )
2!
4!
6!
8c
1+
x x 2 x3
+
+ + ... = e x
1! 2! 3!
8d
x+
8e
x2 x4 x6
1+
+
+
+ ... = cosh( x )
2! 4! 6!
8f
(x − 1) + (x − 12 )
x3 x5 x7
+
+
+ ... = sinh( x )
3! 5! 7!
2
2x
(
1)
+
(x − 1)3 + ... = ln (x ),
3x3
(x − 1)2 + (x − 1)3
ln (
)
x>
0<
1
2
≤2
(x − 1) − (x − 1)
2
8g
2
+
(x − 1)3 − ... = ln (x ),
3
0<x≤2
Zadnie 9
Wygeneruj liczbę z przedziału (0-100) - Funkcja Rnd()
Spróbuj odgadnąć jej wartość
Napisz program, który będzie odpowiadał na pytanie:
czy Twój strzał jest > lub < od liczby
Policz liczbę strzałów
Zadanie 10
Przypomnij sobie twierdzenie o funkcji monotonicznej
Jeśli w punktach a i b ma rózne znaki
… to między tymi punktami jest miejsce zerowe
Napisz program, który będzie znajdował miejsca zerowe
funkcji sin(x)
Zakończ obliczenia, gdy długość przedziału, w którym
jest zlokalizowany x będzie mniejsza od Epsilon

Podobne dokumenty