Sprawdź jakim jesteś kamieniem:

Komentarze

Transkrypt

Sprawdź jakim jesteś kamieniem:
Horoskop majów
UTOPIA, --- 2008, STR.8
Sprawdź jakim jesteś kamieniem:
Agat – 14 czerwiec - 31 lipiec
Turkus - 1 styczeń - 20 luty
Turkus był amuletem pomocnym w sprawach miłosnych, chronił od
śmierci w falach rzek i jezior, zapewniał zyski ludziom mającym
zajęcia związane z wodą: żeglarzom, rybakom, przewoźnikom.
Ludzie urodzeni w okresie Turkusu mieli odznaczać się bardzo
dobrym i zgodnym charakterem. Prawi, sprawiedliwi, życzliwi dla
innych, uczynni. W swoim sposobie życia tak mężczyźni, jak i
kobiety mają wiele cech sympatycznych: są uprzejmi, dyskretni, nie
lubią dominować nad innymi, zachowują się z naturalnym wdziękiem
i prostotą.
Kapłani Majów twierdzili, że ludzie przychodzący na świat w tym
okresie odznaczają się największą rozmaitością charakterów
spośród urodzonych we wszystkich miesiącach roku Majów. Są
wśród nich poważni, solidni i pracowici, ale też wielu ludzi
lekkomyślnych, zmiennych, a nawet niegodnych zaufania, nie
dbających o swą opinię i dobre imię. Mają wielu znajomych, lecz
mało prawdziwych przyjaciół. Uczuciowość większości Agatów nie
jest zbyt silna, są oni na ogół za bardzo zaabsorbowani własną
osobą.
Onyks - 21 luty - 1 marzec
Chalcedon -1 sierpień – 23 wrzesień
Onyks, ciemnobrązowy, prawie czarny kamień półszlachetny, symbol
ziemi uprawianej przez rolników. Kapłani Majów twierdzili, że
ludziom przychodzącym na świat w tym miesiącu los sprzyja
niezmiernie rzadko. Częściej niż inni borykają się z przeciwnościami i
trudnościami. Nie mają oni zbyt silnych charakterów, nie odznaczają
się energią, ani zdecydowaniem. Często zmieniają cele życiowe,
zainteresowania, poglądy. Nie są wytrwali ani pracowici, życie ich w
dużej mierze zależy od okoliczności, a nieraz od innych ludzi.
W wierzeniach plemion Majów chalcedony były amuletami
chroniącymi od ukąszeń jadowitych wężów i owadów. Jako
talizmany nosili je kapłani zajmujący się leczeniem, zielarze i
znachorzy. W tym okresie rodzi się najwięcej przyszłych
uczonych, kapłanów i kapłanek. Ludzie, chalcedony są
inteligentni, o lotnym umyśle, czasem nieco rozproszeni w swych
zainteresowaniach. Zbyt wiele rzeczy naraz ich interesuje,
wszystko chcieliby objąć myślą i zgłębić.
Diament - 2 marzec - 22 kwiecień
Selenit - 24 wrzesień - 1 październik
Ludziom Diamentom przypisywano wiele, na pozór sprzecznych ze
sobą cech charakteru. Zdarzają się wśród ludzi Diamentów
jednostki odznaczające się żelazną wolą, wielką energią i
niestrudzoną pracowitością, którzy osiągają cele po latach. Często
są to ludzie uparci, lecz rozpraszający swe siły na podejmowanie
zbyt wielu zadań jednocześnie, wciąż coś zmieniający,
niekoniecznie na lepsze w swoim życiu. Ludzi tych cechuje też
przekora, skłonność do sprzeczek i utarczek słownych. Często
bywają złośliwi, nie przebierają w słowach, lubią ośmieszać i
wykpiwać poglądy innych.
Ludzie urodzeni w tym miesiącu obdarzeni są przez boginię
księżyca wielką uczuciowością, łagodnością i miękkim, a
nawet wręcz słabym charakterem. Selenity to ludzie spokojni
pozbawieni większej energii życiowej, często nieśmiali i cisi.
Wielu z nich odznacza się dużą delikatnością, wysoko cenią
dobre maniery, takt i grzeczność. Selenity mają dobrą pamięć i
dar wymowy, używają oryginalnych porównań i przenośni. Nie
znoszą wszystkiego co szorstkie, głośne i trywialne, razi ich
zbyt swobodny sposób bycia, męczy cudza hałaśliwość, budzi
obawę przebojowość i ekspansja innych ludzi.
Rubin - 3 kwiecień – 21 maj
Szmaragd - 2 październik – 16 listopad
Rubin, przez jubilerów i kupców tamtych czasów ceniony był tak
wysoko jak diament. Ludzie Rubiny są twardego charakteru,
zdecydowani, despotyczni, konsekwentnie dążący do osiągnięcia
własnych celów. Niektórzy z Rubinów kochają władzę i zdolni są dla
jej zdobycia nie cofnąć się przed niczym. Są niezmordowani w pracy,
dążąc do osiągnięcia lepszej pozycji życiowej. Mają wrodzoną
zdolność do wykorzystywania wszelkich okazji. Rubiny mają w sobie
wiele zimnej krwi i opanowania, potrafią nawet w trudnych
sytuacjach nie tracić głowy, są energiczni i ekspansywni.
Ludziom urodzonym w okresie Szmaragdu księgi Majów
przypisywały więcej zalet niż wad, aczkolwiek życie ich,
szczególnie w młodości, miało być trudne i burzliwe. Wiele
Szmaragdów na skutek niepomyślnych okoliczności
losowych czy rodzinnych wcześnie jest zmuszonych do
radzenia sobie w życiu, a fakt ten czyni ich nad wiek
dojrzałymi i odpowiedzialnymi. Zdarza się też nierzadko, że
dobra wola i uczciwość Szmaragdów jest wykorzystywana
przez osoby pozbawione skrupułów.
Szafir – 22 maj- 12 czerwiec
Topaz - 17 listopad - 31 grudzień
Kapłani Majów ludziom urodzonym w tym miesiącu stawiali
pomyślne prognozy, zarówno co do ich charakterów, jak i przyszłych
losów. Są oni roztropni, rozważni, posiadają wiele rozsądku i
wrodzonej mądrości. Ludzie Szafiry idą przez życie prostymi
drogami, otacza ich szacunek rodziny i przyjaciół. Są pracowici i
wytrwali, wiele też w różnych dziedzinach osiągają. Szafir zawsze
liczy się z interesem innych ludzi, nie zdobywa niczego za wszelką
cenę. W przyjaźni Szafiry są wierne i oddane, odznaczają się też dużą
stałością przywiązań.
Urodzeni w tym miesiącu są wesołego usposobienia, pełni
życzliwości dla otoczenia, przyjaźni i serdeczni. Topazy
bywają czasem porywcze, ale gniew ich szybko mija.
Ludzie ci są hojni, aż do rozrzutności, lubią ładne ubiory,
wystawne dania, wygody w życiu codziennym. Urodzeni w
okresie Topazu są próżni, lubią komplementy i pochlebstwa.
Topazy mają duże ambicje: chcieliby coś znaczyć wśród
ludzi, osiągnąć jakieś eksponowane stanowisko, należeć do
wyższej sfery społecznej niż ta, z której wyszli.