BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Komentarze

Transkrypt

BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE
BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE
Szanowni Państwo,
dnia 31 marca br. Fundacja Aktywności Obywatelskiej rozpoczęła rekrutację
na szkolenia komputerowe z obsługi pakietu biurowego na poziomie
zaawansowanym (Word, Excel), zakończone egzaminami ECDL Advanced. W
szkoleniu weźmie udział 15 kobiet i mężczyzn.
W procesie rekrutacji, który zakończy się 20 kwietnia br., będą mogły wziąć
udział kobiety i mężczyźni, którzy/które ukończyły 18 rok życia i chcą
podnieść swoje kwalifikacje po godzinach pracy oraz jednocześnie
zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub są zatrudnione
na terenie województwa lubelskiego. W szkoleniu nie będą mogły brać
udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Szkolenie w Chełmie rozpocznie się 5 maja 2011 r. Szkolenie komputerowe
odbywać się będzie w 5-osobowych grupach w trybie mieszanym
(popołudniami od 16.30 i w niektóre soboty).
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Sale komputerowe będą dostosowane do
potrzeb niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn.
Wszystkie szkolenia zostaną zorganizowane przez Fundację Aktywności
Obywatelskiej w ramach projektu pt. „Wyższe kwalifikacje szansą dla
Ciebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem ogólnym jest
podwyższenie kwalifikacji zawodowych 90 osób pracujących (60 kobiet i 30
mężczyzn) z Lubelszczyzny w zakresie wykorzystania nowoczesnych
technologii.
Rekrutacja obejmuje przystąpienie do egzaminu wstępnego, na który
należy umówić się wcześniej ze specjalistą ds. rekrutacji i logistyki.
Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Kamil Suchodolski – specjalista ds. rekrutacji i logistyki, e-mail:
[email protected]; tel. kom. 505 681 633, tel. stacjonarny 81 532 25
52
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty