Wydanie 9/2009 - Powiat bełchatowski

Komentarze

Transkrypt

Wydanie 9/2009 - Powiat bełchatowski
ISSN 2080-1831
Patron,
który zobowiązuje
– str. 4
Nr 9 (9) Listopad 2009
Pamiętamy o JP II
– str. 5
Obyś
cudze dzieci uczył
– str. 5
Medalowa SKRA
– str. 7
Zdążyć przed rakiem
– str. 8–9
10 lecie samorządu powiatu bełchatowskiego
INFORMATOR
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
ul. Czapliniecka 66, 633 16 81
Telefony alarmowe
• Z komórkowych i stacjonarnych 112
• Pogotowie 999
• Straż pożarna 998
• Policja 997
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Targowa 20, 633 60 08
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Czapliniecka 96, tel. 633 23 78, fax 632 65 69
Bursa Szkolna B-w
ul. Czapliniecka 66, 632 12 52
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(kier. 044)
Szkoły ponadgimnazjalne
Liceum Ogólnokształcące Nr 1
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Czapliniecka 72, tel. 632 22 11, fax 632 21 83
ul. Czapliniecka 96
• Wydz. Edukacji 635 86 61
• Wydz. Strategii i Rozwoju Powiatu 635 86 76
• Referat ds. edukacji ekol. i gosp. odpadami
733 66 02, 733 66 05
Szczegółowy zakres usług realizowanych przez
każdą z komórek organizacyjnych jest dostępny
na stronie www.powiat-belchatowski.pl
ul. Pabianicka 17/19 •C
entrala 635 86 00, fax 635 86 17
•S
ekretariat 635 86 01
•W
ydz. Organizacyjny 635 86 85
•W
ydz. Finansowo-Księgowy 635 86 56
• Wydz. Zamówień Publicznych i Inwestycji 635 86 42
• Wydz. Spraw Obywatelskich 635 86 51
• Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 79
• Wydz. Komunikacji i Dróg 635 86 77; 635 86 09
• Wydz. Promocji, Kultury i Współpracy
Międzyregionalnej 635 86 23; 635 86 31
• Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
Skarbu Państwa 635 86 50
• Zespół ds. Mienia Powiatu 635 86 22
• Biuro Rady Powiatu 635 86 53
• Rzecznik Prasowy 635 86 14
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80
KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 62 68
KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 00
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel. 632 79 14, fax 632 79 14
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów
tel. 733 04 98, fax 633 06 42
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04
Dom Pomocy Społecznej w B-wie
ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax 635 24 00
Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19
97-425 Zelów, tel./fax 634 19 40
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
97-413 Łękawa 9, tel. 635 13 48, fax 633 21 06
Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, 043 676 60 04
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74
ZSP Nr 3 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56
ZSP Nr 4 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17, fax 632 16 42
ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70
Urzędy Gmin
Urząd Miasta
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 733 51 16, fax 632 69 23
Urząd Gminy w Bełchatowie
ul. Kościuszki 13, tel. 632 52 11, 632 68 54
Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78
Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel./fax 731 31 10
Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel./fax 631 50 03
Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec
tel./fax (043) 676 60 11
Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel./fax 631 80 50
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów
tel./fax 634 10 00
Przyjęcia interesantów przez starostę
i wicestarostę odbywają się w każdy wtorek
od godziny 13.00 do 18.00, w budynku starostwa
przy ul. Pabianickiej 17/19, na III piętrze.
ECHO – MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (www.powiat-belchatowski.pl)
Zespół redakcyjny: Agnieszka Zawadzka (AZ) (redaktor naczelna), Krzysztof Borowski (KB), Grzegorz Lorek (GL)
ul. Pabianicka 34
Współpraca: Anna Dembska, Anna Kurzydlak, Katarzyna Marszewska (KM), Piotr Porzeżyński, Robert Rudnicki (RR),
Janusz Tamilla
• Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa 635 86 04
• Wydz. Architektury i Budownictwa 635 86 78
• Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24
• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
633 29 06
Kontakt z redakcją: tel. (044) 635 86 23; e-mail: [email protected]
2
Przygotowanie do druku i druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów dostarczonych przez Urzędy Gmin, nie zwraca ich
oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i opracowania redakcyjnego, a także umieszczania artykułów
na stronie www.powiat-belchatowski.pl
Na okładce: Ilona Felicjańska.
www.powiat-belchatowski.pl
TO JEST WAŻNE
Szanowni Państwo!
Listopad jest miesiącem, w którym każdy z nas poświęca choćby chwilę na zadumę i refleksję o przemijaniu i o najważniejszych wartościach życia. 1-go listopada odwiedzamy groby naszych bliskich, 11-go listopada wspominamy tych, którzy
swoje życie złożyli na ołtarzu niepodległości naszej Ojczyzny.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że dla każdego człowieka najważniejsze jest
zdrowie. Dlatego władze Powiatu Bełchatowskiego w miarę posiadanych środków
starają się sukcesywnie wspomagać mieszkańców w tym zakresie. Rok 2009 jest
rokiem szczególnym, bowiem po raz pierwszy w historii powiatu przeprowadzane
są szczepienia wśród dużej liczby osób. Dzięki środkom budżetu powiatu w tym
roku uda się przeprowadzić akcję szczepień grupy około 700 dziewczynek rocznika ‘93. Są to szczepienia przeciwko groźnemu wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego między innymi za powstawanie raka szyjki macicy.
Światowa Organizacja Zdrowia uznaje raka szyjki macicy i inne choroby wywoływane przez wirusa HPV za problem zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Co
roku na raka szyjki macicy zapada około pół miliona kobiet na świecie, z czego 260 tysięcy umiera. W Polsce ponad 3600 kobiet rocznie
cierpi z powodu tej choroby, połowa z nich umiera.
Mam nadzieję, że dzięki tego rodzaju profilaktyce uda się ograniczyć występowanie tej choroby wśród mieszkanek naszego powiatu.
Wyrażam przekonanie, że w przyszłorocznym budżecie uda się również zarezerwować kolejne pieniądze na szczepienia pozostałych
roczników. Póki co zachęcam jeszcze niezdecydowanych do włączenia się w akcję, którą wsparła znana modelka Ilona Felicjańska.
Jarosław Brózda
Starosta Bełchatowski
Narodowe Święto Niepodległości
Polskim rozwiązała się, a władzę przekazała Józefowi Piłsudskiemu. Został on Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym dopiero w 1937 r. W latach 1939-44
podczas okupacji hitlerowskiej oraz od 1945r. do
1989r. w czasie rządów komunistycznych świętowanie było zakazane. W 1989 r. Sejm
przywrócił obchody tego święta.
Bełchatowska uroczystość upamiętniająca Dzień Niepodległości odbyła
się tradycyjnie przed kościołem św.
Stanisława Biskupa Męczennika przy
ul. Czyżewskiego. Uczestniczyły w niej
delegacje m.in. samorządów, instytucji, partii i stowarzyszeń, które wzięły
udział w Mszy św. w intencji Ojczyzny,
a następnie złożyły kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Polskiej Organizacji
Wojskowej. Na placu przed kościołem
odbył się Apel Poległych, a nowi członkowie ZS „Strzelec” – OSW złożyli
przysięgę.
Po południu w Oratorium Jana
Obchody Dnia Niepodległości uświetnił koncert laureatów X RegioPawła II przy ul. Kościuszki odbył się
nalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.
11-go listopada obchodziliśmy 91 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To najważniejsze polskie święto związane z rocznicą dnia
11 listopada 1918 roku, kiedy to zakończyła się
I wojna światowa, a Polska po 123 latach zaborów
stała się wolnym państwem. Rada Regencyjna będąca dotąd organem zarządzającym Królestwem
www.powiat-belchatowski.pl
Delegacja Powiatu Bełchatowskiego złożyła kwiaty
pod pomnikiem Zołnierzy POW przy ul. Czyżewskiego
w Bełchatowie.
koncert laureatów jubileuszowego X Przeglądu
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Do tegorocznego konkursu zgłosiła się rekordowa liczba
uczestników wynosząca około 400 osób. Relację
z tej uroczystości przedstawimy w grudniowym
wydaniu ECHA.
Redakcja
3
WYDARZENIA
Patron, który zobowiązuje
8 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie obchodzony był Dzień
Patrona połączony z 20. rocznicą nadania szkole
imienia generała Ludwika Czyżewskiego. Uroczystość
zaszczyciło obecnością wielu gości, a wśród nich syn
generała Zbigniew Czyżewski. Jak powiedział Radosław Herudziński, Dyrektor ZSP nr 3, przykład,
który dał swoim życiem i niezłomną postawą generał
Ludwik Czyżewski jest dla całej społeczności szkolnej
wyzwaniem:
– Pamięć o bohaterstwie, patriotyzmie i odważnych poglądach generała przypomina o tym, czym
jest powinność Polaka wobec Ojczyzny. Imię patrona
zobowiązuje szkołę, aby w tym duchu prowadzić pracę wychowawczą.
Uczniowie ZSP Nr 3 uświetnili uroczystość montażem słowno-muzycznym poświęconym osobie Patrona Szkoły. Andrzej Sokołowski, emerytowany
nauczyciel historii i pomysłodawca nadania szkole
imienia Ludwika Czyżewskiego przypomniał najważniejsze fakty świadczące o bohaterstwie generała.
Okolicznościowe życzenia przekazali zaproszeni goście. W Dniu Patrona Szkoły uczniowie klas pierwszych złożyli tradycyjne ślubowanie potwierdzające
przyjęcie ich do społeczności szkolnej ZSP Nr 3 w Bełchatowie. Miłym akcentem było wręczenie przez Prezesa Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji
w Łodzi nagrody zdobytej przez Mateusza Rychlewicza na tegorocznej ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy o Wynalazczości. Mateusz okazał się najlepszym reprezentantem województwa łódzkiego.
Ostatnim ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie popiersia generała Ludwika
Czyżewskiego, które zostało umieszczone przy wejściu głównym do budynku. Popiersie to zostało ufundowane przez organ prowadzący szkołę – Zarząd
Powiatu Bełchatowskiego.
Redakcja
Popiersie gen. Ludwika Czyżewskiego odslonili Zbigniew Czyżewski, syn bohatera i Szczepan Chrzęst,
Wicestarosta Bełchatowski.
Tradycją ZSP nr 3 jest składanie w Dniu Patrona przez
uczniów klas pierwszych uroczystego ślubowania.
Święto Zmarłych
Dzień pamięci
Niezwykła wizyta
1 listopada jest dniem, w którym Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa organizuje tradycyjną zbiórkę pieniędzy na ratowanie zabytkowych
nagrobków. Kwesta odbywa się na cmentarzach
w Bełchatowie i Grocholicach, a do udziału w niej
są zapraszane osoby znane i popularne, związane z naszym miastem. W tym roku byliśmy bardzo hojni. Na odnowienie cmentarnych zabytków
wrzuciliśmy do puszek ponad 8 tysięcy złotych. To
o 2 tysiące więcej niż rok temu.
Redakcja
W zbiórce pieniędzy na odnowienie zabytkowych nagrobków brali udział starosta Jarosław Brózda z żoną
Anetą.
4
Począwszy od 10 października br. Powiat Bełchatowski przeżywał przez kolejne dni nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
przebiegające pod hasłem „Zawsze z Twoim Synem”. Peregrynacja, czyli pielgrzymka obrazu po
parafiach Archidiecezji Łódzkiej potrwa aż do
września przyszłego roku.
Wierni w każdej parafii przygotowywali się do tej
niezwykłej wizyty przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Począwszy od początku roku w kościele pw. Narodzenia NMP w Bełchatowie wyznaczano raz w miesiącu specjalną niedzielę nowenny do Matki Bożej.
Na kilka dni poprzedzających nawiedzenie odbywały
się w parafiach misje święte, które przygotowywały
wiernych do duchowego przeżywania tego szczególnego wydarzenia jakim jest peregrynacja wizerunku
Jasnogórskiej Bogurodzicy. Cudowny obraz, cel niezliczonych pielgrzymek do Częstochowy, uznawany
jest przez wielu Polaków za nasz narodowy symbol,
niemal drugi herb państwa polskiego, umieszczany
na sztandarach, proporcach, orderach itp.
Idea wędrówki kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej zrodziła się w latach 50-tych ub.w. dzięki
kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi
Polski. Do Bełchatowa relikwia zawitała po raz pierwszy w 1974 roku. Tak jak 35 lat temu, i tym razem trasa
pielgrzymki obrazu była udekorowana barwnymi wstążeczkami i chorągiewkami. W procesjach, modlitwach
i całodobowym czuwaniu przy obrazie w poszczególnych kościołach uczestniczyły tłumy wiernych.
Redakcja
www.powiat-belchatowski.pl
Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski pogratulował
Ewie Olszewskiej, Dyrektor SOS-W dobrego wyboru patrona i złożył jubileuszowe życzenia.
Gen. Głuchowski
znów zwyciężył
Urodzony we wsi Bukowa, bohater biorący udział
w kształtowaniu historii naszego kraju i narodu, generał dywizji Wojska Polskiego – Janusz Głuchowski
został wybrany przez społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie na patrona szkoły. Uroczystość nadania imienia placówce
połączono z obchodami 30-lecia jej istnienia.
Działania zmierzające do nadania szkole imienia
i uzyskania sztandaru trwały półtora roku. Uczniom
i rodzicom przedstawiono kilka propozycji patronów. Ci wybrali generała Janusza Głuchowskiego.
Nauczyciele koordynujący przedsięwzięcie przygotowali krótki biogram bohatera, który rozpowszechnili
wśród szkolnej społeczności. Źródłem wiedzy stała
się broszura pt. „W drodze do niepodległości, generał
Janusz Głuchowski” autorstwa Antoniego Owczarka. Dzięki współpracy z Archiwum Państwowym
w Częstochowie szkoła otrzymała maszynopis biogramu o J. Głuchowskim sporządzonego do Słownika Biograficznego Ziemi Częstochowskiej. Placówka
dba ponadto o kontakty z instytucjami działającymi
w naszym regionie i noszącymi imię generała. Są to
Związek Strzelecki „Strzelec” i SP w Dobiecinie.
SOS – W w Bełchatowie działa już 30 lat. Wśród
170 uczniów znajdują się dzieci i młodzież w wieku
od 7 do 24 lat, upośledzone umysłowo w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym. Dzieci pobierają
naukę w Specjalnej Szkole Podstawowej, Gimnazjum
Specjalnym i Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej, gdzie zdobywają zawody: kucharz, ślusarz,
ogrodnik. Działają tu także „klasy życia”, w których
podopieczni są przygotowywani do funkcjonowania
w tzw. dorosłym świecie. Dzieci niepełnosprawne
umysłowo uczestniczą także w zajęciach dogoterapii
i pływania. Wychowankowie Ośrodka biorą udział
w różnego rodzaju festiwalach i zawodach sportowych, z których przywożą medale i nagrody.
Redakcja
W czuwaniu i modlitwach przed Obrazem Matki Boskiej uczestniczyły tłumy wiernych (tu: kościół na os.
Przytorze).
WYDARZENIA
Obyś cudze dzieci uczył ...
Słowa te od niepamiętnych czasów brzmiały jak
przekleństwo. W istocie porzekadło to świadczy także
o specyfice zawodu nauczyciela, zawodu trudnego i odpowiedzialnego. Czasy się zmieniają, ale nauczycielska
profesja i tak ma ciągle swój etos, który owocuje zastępami absolwentów uczelni pedagogicznych chcących
krzewić wiedzę i wychowywać kolejne młode pokolenia.
To o nich pamiętamy nie tylko w popularnie zwanym
Dniu Nauczyciela, ale nierzadko przez całe życie.
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej dla
pracowników jednostek oświatowych administrowanych przez samorząd powiatowy miały formę uroczystej gali. Główną część jej programu stanowiły podziękowania, gratulacje i życzenia. Nie zabrakło też nagród
i wyróżnień. Uroczyście podziękowano nauczycielom,
którzy przeszli na emeryturę, 18 osobom wręczono
Nagrody Starosty Bełchatowskiego, a blisko 40 nauczycielom dyplomy potwierdzające uzyskanie wyższych
stopni nauczycielskich.
W okolicznościowych przemówieniach podkreślano
najczęściej specyfikę pracy wykonywanej przez pracowników oświaty.
– Nauczyciel podejmuje zadania najbardziej odpowiedzialne, często niełatwe, na nim przecież ciąży obowiązek przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych. – mówił starosta Jarosław Brózda. – On musi zainteresować młodego człowieka swoim
przedmiotem, dobierać metody i środki, aby dotrzeć do
niego, pomóc mu przezwyciężyć trudności w opanowaniu wiedzy, motywować go i wspierać. Za te wysiłki,
dzięki którym młodzi ludzie godnie wypełniają rolę obywatela, pracownika, rodzica, pragnę dziś serdecznie podziękować. W dowód uznania za lata pracy pamiątkowe albumy otrzymali: Wiesława Pilc (I LO), Anna Świdzińska (ZSP nr 3), Danuta Krupińska i Jolanta Pluta
(SOS–W), Adam Skorupiński (CKP). Największe sukcesy w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Joanny Jarzębskiej-Wrony z I LO zostały wyróżnione
przyznaniem jej Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, natomiast Joanna Zalejska (I LO), Teresa Rus
(II LO) i Sławomir Werner (II LO) otrzymali Medale
Komisji Edukacji Narodowej. Złotym Medalem za długoletnią służbę została odznaczona Anna Chojnacka,
radna Rady Powiatu Bełchatowskiego, dyrektor SP nr 3.
W imieniu Prezydenta RP medal wręczył Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Złotym Medalem za długoletnią służbę poszczycić się może Maria Muszalak (MOW
w Łękawie). Srebrnym Medalem za długoletnią służbę
uhonorowano w tym roku Andrzeja Kędziaka (ZSP
w Zelowie), Ewę Olszewską (SOS-W) i Marię Krystynę
Piskorz (Bursa szkolna). Aż 18 nauczycieli otrzymało
Nagrodę Starosty Bełchatowskiego w 2009 r.: Halina
Kłysik (I LO), Anna Gierula ( I LO), Joanna Zalejska,
Gabriela Politańska (II LO), Krystyna Zimowska
(II LO), Agnieszka Dolata (II LO), Jolanta Prokop (ZSP
Nr 3), Andrzej Muszalak (ZSP Nr 3), Małgorzata Kubik (ZSP Nr 4), Jadwiga Gawron (ZSP Nr 4), Dorota
Pędziwiatr (ZSP Nr 4), Marek Martyniak (ZSP w Zelowie), Stanisław Zieliński (CKP), Janusz Srebrzyński
(CKP), Ewa Marszałek (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie), Ewa Anszperger (SOS–W),
Anna Winkiewicz (SOS–W), Ewa Con (ZSP Nr 4).
Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski
wynosi obecnie około 430 etatów. Blisko połowę stanowią nauczyciele dyplomowani, około jednej trzeciej –
mianowani. Blisko 200 etatów wypełniają pracownicy
niepedagogiczni zajmujący się obsługą administracyjno-gospodarczą placówek. W 10 powiatowych publicznych jednostkach oświatowych uczy się obecnie 4 347
uczniów w 179 oddziałach, 77 uczniów naukę pobiera
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta prowadzonym przez Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo
Oświatowe. Natomiast do 30 szkół niepublicznych prowadzonych przez 11 organów prowadzących uczęszcza
2 976 słuchaczy.
Redakcja
Anna
Morawska
i Robert Rudnicki,
pracownicy Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie złożyli pod pomnikiem
Jana Pawła II zapalone znicze.
Dla JP II
W placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski pracuje ponad 400 osób. To oni obchodzili 14 X Dzień Edukacji Narodowej.
Pamięć o Popiełuszce
W kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy przy ul. Pustej w Bełchatowie
odbyła się uroczystość związana z 25. rocznicą zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana podziemnej „Solidarności”. Przed Mszą św. złożono wieńce pod obeli-
„Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie – JPII” – głosi napis na obelisku poświęconym pamięci ks. J. Popiełuszki.
Obchody Dnia Papieskiego w Bełchatowie dla upamiętnienia powołania Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową miały miejsce w piątek, 16 października. Pod pomnikiem Jana Pawła II przy ul. Kościuszki wystawiono poczty sztandarowe szkół i instytucji Bełchatowa.
Delegacje złożyły kwiaty, zapaliły znicze. Najmłodsi
mieszkańcy miasta udekorowali okolicę i pomnik
pielgrzymującego papieża papierowymi czerwonymi
serduszkami. Na specjalnym straganie w pobliżu pomnika można było kupić papieskie kremówki.
Dzień 16 października został ustanowiony świętem
państwowym Uchwałą Sejmu RP z dnia 27 lipca 2005r.,
w której czytamy: „w hołdzie największemu autorytetowi
XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory”.
Dzień Papieski obchodzony jest także w polskim
Kościele rzymskokatolickim. Przypada on w niedzielę
poprzedzającą 16 października. Tradycyjnie jest to
czas duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy
w intencji o jego beatyfikację. Co roku towarzyszy
temu świętu inne przesłanie. Tegoroczne brzmiało:
Jan Paweł II – Papież wolności. AZ, GL
skiem upamiętniającym męczeństwo ks. Jerzego. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Powiatu Bełchatowskiego, a kwiaty złożył w imieniu społeczeństwa
Powiatu Bełchatowskiego starosta Jarosław Brózda.
Ks. Jerzy Popiełuszko za swoją działalność duszpasterską w środowiskach robotniczych, zwłaszcza
za udzielanie wsparcia prześladowanym robotnikom
i działaczom związkowym począwszy od sierpnia
1980 roku zyskał autorytet i szerokie poparcie społeczne, ale jednocześnie naraził się na krytykę ówczesnych komunistycznych władz PRL. Ta ostatnia
przybierała formę jawnych, ale i zakamuflowanych
ataków, które ostatecznie doprowadziły do zabójstwa
księdza. 19 października 1984 roku Jerzy Popiełuszko został uprowadzony, torturowany i zamordowany
przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego
zwłoki związano i wrzucono do Wisły k. Włocławka.
Męczeńska śmierć Jerzego Popiełuszki wstrząsnęła polskim społeczeństwem. W pogrzebie księdza
w dniu 3 listopada 1984 roku, mającym formę wielkiej manifestacji, uczestniczyły tysiące ludzi. Trwa
proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października br. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył
go pośmiertnie Orderem Orła Białego.
AZ, GL
Święto Kościoła Reformowanego
Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
obchodziła w październiku 500. rocznicę urodzin
Jana Kalwina, reformatora, twórcy kalwinizmu –
doktryny religijnej przyjętej przez kościoły ewangelicko-reformowane. Świętowano także 10. rocznicę
poświęcenia Słowem Bożym Kościoła i 10. rocznicę działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju
Osobowości w Bełchatowie. Z tych powodów odbyło się w kaplicy przy ul. Okrzei uroczyste nabożeństwo. Odsłonięto także tablicę upamiętniającą urodziny Arystotelesa Reformacji, jak nazywa się czasem
Jana Kalwina.
W uroczystościach uczestniczył Jarosław Brózda,
Starosta Bełchatowski, który pogratulował Parafii
Ewangelicko-Reformowanej działalności duszpasterskiej oraz wielu innych ważnych społecznie dokonań,
w tym powołania do życia Stowarzyszenia OPIRO.
Zasadniczym celem tej organizacji jest stworzenie
możliwości uczenia się nowych wzorców zachowań,
alternatywnych wobec zachowań patologicznych, jakimi są np. narkomania czy alkoholizm.
www.powiat-belchatowski.pl
– W dzisiejszej złożonej rzeczywistości, gdzie pogoń za dobrami materialnymi lub też walka z wykluczeniem społecznym stają się wyznacznikiem
działań ludzkich – mówił J. Brózda, – podjęcie pracy
z dziećmi, młodzieżą, rodzicami z pewnością przyczyni się do lepszego kreowania postaw, na czym
zyska nie tylko człowiek, ale i cała społeczność.
Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
powstała w 1983 roku. Swój ośrodek parafialny stworzyła w budynku mieszczącym się przy ul. Okrzei 1,
gdzie mieści się kaplica, sala katechetyczna, kancelaria i mieszkanie duchownego. Od roku 1986 kieruje
parafią ks. Marek Izdebski, pełniący jednocześnie
funkcję Biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Bełchatowska parafia liczy ponad 150
członków, głównie ludzi młodych. Warto podkreślić, że
utrzymuje ona dobre kontakty ekumeniczne ze wszystkimi parafiami rzymsko-katolickimi w mieście.
(Informacje o działalności OPiRO w Bełchatowie
pod nr tel. 44 632 70 90 oraz na www.belchatow.
reformowani.pl).
AZ, GL
5
WYDARZENIA
Prokuratura coraz bliżej
Jadwiga Bissinger – Kopania, Prokurator Okręgowy i Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski podpisali 4 listopada br. protokół przekazania nieruchomości położonej w Bełchatowie przy zbiegu ulic 1-go
Maja i Okrzei, w sąsiedztwie siedzib policji i sądu.
Właścicielem działki jest Skarb Państwa reprezentowany przez starostę. Jarosław Brózda ustanowił dla
nieruchomości trwały zarząd na czas nieokreślony.
Jadwiga Bissinger-Kopania, Prokurator Okręgowy
odebrała z rąk Jarosława Brózdy, Starosty Bełchatowskiego protokół przekazania działki pod budowę nowej
siedziby dla bełchatowskiej prokuratury.
Medale dla firm
po raz trzeci
KONKURS
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje, że
wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie,
Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo
Technologicznym Sp. z o.o., Fundacją Rozwoju Gminy Zelów, Agencją Rozwoju Regionalnego „ARREKS”
S.A., Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie ogłasza III edycję konkursu
„FIRMA NA MEDAL”.
Celem konkursu jest promowanie dobrze zarządzanych pod względem finansowym i organizacyjnym różnych form działalności gospodarczej w następujących kategoriach:
– przedsiębiorstwa zarejestrowane w okresie ostatnich 2 lat,
– przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat i zatrudniające do 50 osób,
Dzięki temu można było rozpocząć procedurę przekazania gruntu Prokuraturze Okręgowej, a w konsekwencji podjąć decyzję o budowie nowego lokum dla
bełchatowskiej Prokuratury Rejonowej. Obie strony
zgadzają się, że to optymalna lokalizacja. Obecnie
bełchatowscy prokuratorzy pracują w budynku przy
ulicy Kościuszki, dzieląc go w dużej części z urzędnikami Gminy Bełchatów.
– W naszej obecnej siedzibie jest ciasno, wręcz fatalnie – powiedziała Danuta Grzybowska, Prokurator
Rejonowy, obecna podczas podpisywania protokołu. –
Użyczamy od Urzędu Gminy 500 m. kw., z czego dużo
miejsca zajmuje korytarz. Brakuje nam dodatkowej powierzchni dla kancelarii tajnej, archiwum, serwerowni
i biblioteki. Trudne warunki pracy ma sekretariat.
– Kiedy poprzedni właściciel gruntu, PGE KWB
Bełchatów S.A. zwrócił się do Zarządu Powiatu z propozycją, by przekazać nam tę nieruchomość w centrum miasta w zamian za pewne grunty na terenie
odkrywki, pomysł zaakceptowaliśmy – przypomniał
starosta Jarosław Brózda. – Jednocześnie zgodziliśmy się ze zdaniem prokuratury, że to dobre miejsce
na nowy budynek dla tego organu z uwagi na sąsiedztwo policji i sądu.
Nowy gmach dla bełchatowskiej prokuratury ma
zostać zbudowany do końca 2015 roku
KB
– przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat i zatrudniające powyżej 50 osób.
Zgłoszenia do konkursu „FIRMA NA MEDAL” należy składać do 31 grudnia 2009 r. na formularzu
zgłoszeniowym (dwa oryginalne egzemplarze) dostępnym na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego: www.powiat-belchatowski.pl. Zgłoszenia
przyjmowane będą w sekretariacie głównym Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19. Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz
wręczenie nagród nastąpi na uroczystym spotkaniu
noworocznym Starosty Bełchatowskiego z przedsiębiorcami z naszego terenu.
Osoby do kontaktu w sprawie konkursu: Agnieszka
First – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu,
tel. /44/ 635-86-76, Aleksandra Kałużna – Podinspektor
Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, tel. /44/ 635-86-65.
Osoby do kontaktu w przypadku pytań związanych z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego: Justyna Komicz
i Błażej Mielczarek z Bełchatowsko Kleszczowskiego
Parku Przemysłowo Technologicznego w Bełchatowie, tel.
/44/ 733-11-65, Małgorzata Kucharska – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A., tel. /44/ 731-37-31.
Lokalna przedsiębiorczość z wyróżnieniem
Business Solutions Wojciech Karłowski (www.
bsbelchatow.pl) to bełchatowska firma, która w konkursie „Firma na Medal 2008” organizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, zajęła
I miejsce w swojej kategorii. Po zmianie formy własności firma zadebiutowała na lokalnym rynku w obecnej
formie prawnej 1 czerwca 2007 roku.
Już sama nazwa firmy – po przetłumaczeniu z języka angielskiego: rozwiązania dla biznesu – wskazuje na sukcesywne poszerzanie swojej oferty dla
klientów. Obecnie jest ona dostępna w czterech departamentach:
I. Networkingowe kluby biznesu pod marką
Business Contact Club (www.bcclub.pl), czyli zrzeszenia przedstawicieli lokalnego biznesu na zasadach
networkingu, który należy rozumieć jako budowanie
sieci kontaktów biznesowych.
II. Agencja Zatrudnienia pod marką Agencja
Pracy Select (www.select-hr.pl), czyli wsparcie dla firm
pod względem pracowniczym jako pośrednictwo pracy,
doradztwo personalne oraz dzierżawa pracowników
tymczasowych.
III. Szkolenia unijne i komercyjne dla firm – czyli wszystko, co związane z podnoszeniem kwalifikacji
6
przez pracowników i pracodawców (np. szkolenia narzucone kodeksem pracy lub szkolenia nt. nowych przepisów w dowolnej branży, a także komunikacja interpersonalna, negocjacje, profesjonalna sprzedaż, etc.).
IV. Biuro tłumaczeń językowych – jako najmłodsze dziecko firmy, świadczy usługi związane z przysięgłymi tłumaczeniami językowymi pisemnymi i ustnymi dla firm i osób prywatnych. Aktualnie wykonujemy
tłumaczenia w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim, ale
dzięki naszym kontaktom możemy pochwalić się możliwością tłumaczeń z niemalże każdego języka świata.
Z uwagi na fakt, że ten obszar naszej działalności jest
nowy, ceny usług są obecnie bardzo atrakcyjne.
W sektorze Business Contact Club znaczącą datą
jest dzień 22 października 2009r., w którym klub biznesu zmienił formę prawną na stowarzyszenie. Fakt ten
ułatwia realizację zamierzonych celów Klubu i otwiera
zupełnie nowe możliwości przed BCCB, szczególnie
w dziedzinie funduszy unijnych. Należy pamiętać, że
Business Contact Club to stowarzyszenie zrzeszające
lokalne małe i średnie firmy, a jego głównym zadaniem jest wzajemne wspieranie się członków, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, stosowanie najwyż-
www.powiat-belchatowski.pl
Roboczo
w Niemczech
W dniach 07–11 listopada delegacja Powiatu Bełchatowskiego złożona z członków zarządu oraz Naczelnika Wydziału Edukacji odwiedziła nasz powiat
partnerski w Bawarii. Celem wizyty było omówienie
planu współpracy w nadchodzącym roku, w tym również projektu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
dotyczącego pozyskania dodatkowych funduszy na
wyjazdy studyjne młodzieży oraz zacieśnienia współpracy między szkołami z terenu obu powiatów.
Innym ważnym tematem było porównanie struktury i zakresu zadań realizowanych przez urzędy powiatowe polskie i niemieckie.
Bełchatowscy goście zostali ponadto zaproszeni do
wielu ciekawych miejsc w Berchtegadener Land. Bogatą historię i dziedzictwo kulturowe miasta poznali
w Bad Reichenhall, które jeszcze do niedawna pełniło
funkcję miejscowości uzdrowiskowej. Niezwykle interesujące było zwiedzanie Instytutu Historii Współczesnej w Obersalzbergu. Miejscowość ta w czasie
II Wojny Światowej była jednym z głównych ośrodków strategicznych Hitlera. W Instytucie znajduje się
stała wystawa poświęcona historii tego miejsca oraz
dyktaturze nazistowskiej, w tym również na terenach
okupowanych. Wysoko w górach ponad Instytutem
wznosi się „Kehlsteinhaus”, czyli tzw. „Orle gniazdo”,
które teraz spełnia rolę restauracji. Na terenach tych
zachowały się bunkry z czasów wojny. Niektóre ciągną się kilometrami pod okolicznymi miejscowościami
oraz pod masywami górskimi.
KM
Robocza wizyta w Niemczech naszej delegacji zaowocuje planem współpracy naszego powiatu z Berchtesgadener Land w roku 2010. Na zdjęciu od lewej:
Marek Kamiński i Jarosław Brózda oraz Georg Grabner
– Berchtesgadener Land.
szych standardów oraz etyki w biznesie. Członkowie
BCCB – firmy uznawane za najbardziej profesjonalne
w swoich branżach w naszym powiecie biorą udział
w regularnych spotkaniach. Intensywne szkolenia dotyczą wielu obszarów, w tym także rozwoju osobistego
i zawodowego (coaching). W spotkaniach uczestniczą okazjonalnie goście z miejskich instytucji, którzy
przybliżają działania swoich urzędów. Wartości, które
przyświecają członkowskim firmom to sukcesy ekonomiczne oraz dobro powiatu i jego mieszkańców.
Tekst: Business Solutions Wojciech Karłowski
Prawo do publikacji na podstawie Regulaminu
Konkursu „Firma na medal”
Na klientów Firmy na
medal – Business Solutions czeka profesjonalna i uśmiechnięta
obsługa. Na zdjęciu
Beata Niewczas.
WYDARZENIA
I na emeryturze nie spocznę
Komendant Sławomir Stemplewski otrzymał z rąk
starosty Jarosława Brózdy Złoty Medal RP za długoletnią służbę.
Sławomir Stemplewski, długoletni Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Bełchatowie przeszedł na emeryturę. Pracował tu
od lipca 1983 roku. W latach 1985-88 pełnił służbę
w Komendzie Wojewódzkiej w Piotrkowie Tryb., po
czym ponownie wrócił do Bełchatowa. Jako absol-
went Technikum Górniczego w Kamieńsku przygotowywał się z początku do pracy w kopalni, ale tradycje
pożarnicze w rodzinie przyczyniły się do wyboru studiów w Wyższej Szkole Pożarnictwa w Warszawie.
– Mimo, że znalazłem się pod małą presją rodziny
wiem, że nie minąłem się z powołaniem. – wspomina
Sławomir Stemplewski. – Praca w straży pożarnej
była dla mnie wyzwaniem i źródłem satysfakcji.
Za powody do dumy Komendant uważa wybudowanie strażnicy przy ul. Wspólnej w Bełchatowie,
regularne zakupy nowoczesnego sprzętu dla strażaków, w tym 37-metrowej drabiny.
– Nie są to tylko moje sukcesy. Bez wsparcia współpracowników, samorządów i innych
podmiotów nie byłyby one możliwe. – uważa
S. Stemplewski. – Stworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego też było ogromnym i nowatorskim przedsięwzięciem. Dzisiaj inni pytają
o nasze doświadczenia, proszą o radę.
Nowym Komendantem Powiatowym PSP w Bełchatowie jest teraz Stanisław Krasoń związany
z jednostką od roku 1980. O poprzedniku mówi: wymagający szef i dobry kolega.
– Komendant Stemplewski dbał o dobre kontakty
z samorządami i jednostkami OSP. Dążył do poprawy
warunków pracy strażaków i wzrostu poziomu bezpieczeństwa w powiecie. – mówi S. Krasoń. – Będę tę
strategię kontynuować. Wśród pilnych zadań są m.in.
szkolenia ochotników w zakresie pomocy medycznej,
uruchomienie Systemu Powiadamiania Ratunkowego, wymiana bram garażowych w strażnicy.
Emerytowany Komendant otrzymał z rąk Jarosława Brózdy, Starosty Bełchatowskiego w imieniu Prezydenta RP Złoty Medal za długoletnią służbę.
Sławomir Stemplewski nie zamierza leniuchować.
Chce włączyć się w działalność pożarniczą, ale już
w innej roli.
AZ
SKRA – medalowa promocja Bełchatowa
Starosta Bełchatowski wręczył pięć złotych i jeden
srebrny medal z okazji X-lecia samorządu powiatowego oraz nagrody finansowe szóstce siatkarzy bełchatowskiej SKRY. Nagrodzeni to reprezentanci Polski
oraz Francji – finaliści XXVI Mistrzostw Europy rozgrywanych w Turcji w dniach 3–13 września br.:
1.  Michał Bąkiewicz (medal złoty)
2.  Piotr Gacek (medal złoty)
3.  Bartosz Kurek (medal złoty)
4.  Marcin Możdzonek (medal złoty)
5.  Daniel Piliński (medal złoty)
6.  Stephane Antiga (medal srebrny)
Jarosław Brózda wręczając nagrody podziękował
za dotychczasowe osiągnięcia sportowe i promocję regionu bełchatowskiego w Europie i w świecie,
gdzie – jak podkreślił – „marka SKRY jest już rozpoznawalna”. Starosta życzył sportowcom sukcesów
w zawodach w Katarze. Życzenia spełniły się, bowiem siatkarze PGE SKRY Bełchatów zajęli wysokie,
drugie miejsce w Klubowym Pucharze Świata. Jedynej porażki doznali w finale z Trentino Betlick. Za
tytuł klubowego wicemistrza świata SKRA otrzymała
nagrodę w wysokości 170 tysięcy dolarów. Jednak
i Klub, i kibiców najbardziej cieszy prestiż wynikający
ze światowego wymiaru wyróżnienia.
Redakcja
W uznaniu za światowe sukcesy bełchatowskich siatkarzy niosące z sobą promocję naszego regionu medal
10-lecia Powiatu Bełchatowskiego otrzymał Konrad
Piechocki, Prezes Zarządu KPS SKRA Bełchatów.
Medal i gratulacje dla Piotra Gacka.
NASI PARTNERZY
Powiat Myślenicki
Powiat Myślenicki położony jest w południowej części województwa małopolskiego. Jego znaczna część
leży w dolinie Raby okolonej górami Beskidu Średniego
i Wyspowego. Jego część północną stanowią wzniesienia Pogórza Wielickiego oraz Dolina Skawinki.
W skład powiatu wchodzi 9 gmin, w tym 3 miejskie:
Myślenice, Dobczyce, Sułkowice i 6 gmin wiejskich: Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia i Wiśniowa.
Całkowita powierzchnia Powiatu Myślenickiego wynosi
673 km², a zamieszkuje ją 116,5 tys. osób.
Głównym atutem regionu są wspaniałe warunki
naturalne, piękne krajobrazy i panoramy widokowe na
szlakach turystycznych, czyste powietrze i woda, duża
ilość terenów leśnych oraz dogodne połączenia komunikacyjne.
Powiat Myślenicki to pierwszy oficjalny region partnerski Powiatu Bełchatowskiego. Podpisanie „Umowy
o współpracy” miało miejsce w Bełchatowie 23 sierpnia
2003 roku. Współpraca, którą reguluje w/w dokument,
polega na wymianie doświadczeń oraz wzajemnym
wspieraniu i promocji powiatów. Dziedziny, w jakich
planowane jest współdziałanie to: ochrona środowiska,
rozwój przedsiębiorczości, opieki społecznej, edukacji,
kultury, sportu i turystyki, rolnictwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Aby realizować założone cele strony
zobowiązały się do sporządzania wspólnych planów
i programów, w tym również projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej.
Jednym z przedsięwzięć realizowanych wspólnie
była wystawa fotograficzna partnerskich Powiatów:
Bełchatowskiego, Proszowickiego i Myślenickiego pt.
„Trzy Powiaty, ale jedna strategia kulturalno-gospodarczo – sportowa” zorganizowana w maju tego roku
z okazji 10-lecia samorządów powiatowych. Mieszkań-
Starówka w Myślenicach.
www.powiat-belchatowski.pl
cy Powiatu Bełchatowskiego mieli okazję spróbować
regionalnych potraw i produktów, które na stoiskach
prezentowali lokalni myśleniccy wytwórcy.
Innym przedsięwzięciem wynikającym z partnerstwa była pomoc finansowa udzielona przez Radę Powiatu Bełchatowskiego na odbudowę jednej z myślenickich dróg powiatowych zniszczonych przez czerwcową
powódź. KM
Do miłych chwil w partnerskich kontaktach naszych
regionów należą z pewnością wzajemne wizyty i wymiana prezentów.
7
wydarzenia
Powiat Bełchatowski rozpoczął bezpłatne
szczepienia przeciwko groźnemu wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego między innymi za powstawanie raka
szyjki macicy. Dzięki środkom budżetu powiatu około 700 dziewczynek z rocznika 1993,
których rodzice wyrażą na to zgodę, zostanie
poddanych szczepieniu.
15 października br, odbyła się konferencja prasowa na temat akcji szczepień, w której udział
wzięła Ilona Felicjańska, znana polska modelka,
była wicemiss Polonia, także była mieszkanka Bełchatowa. Pani Ilona zgodziła się wspomóc akcję
szczepień w Powiecie Bełchatowskim zachęcając
osoby niezdecydowane do przyjęcia szczepionki
oraz propagując regularne badania stanu zdrowia.
– Kiedy usłyszałam, ze 5 kobiet dziennie umiera na raka szyjki macicy pomyślałam, że to niemożliwe – mówiła I. Felicjańska, – bo przecież są
kraje na świecie, gdzie ta choroba nie zbiera śmiertelnego żniwa. Jest to choroba, której można zapobiegać. Jednocześnie będąc matką wiem, jak potrzebna i ważna jestem dla moich synów. Dlatego
nie chcę zachorować, dlatego chodzę na cytologię,
a gdybym miała córkę – zaszczepiłabym ją.
Jak zauważyła I. Felicjańska naszym polskim
problemem jest brak świadomości, że choroba czyha i może dotknąć każdego:
– Nie jest prawdą, że mnie ta choroba nie dotyczy. Niestety, takie myślenie jest bardzo częste. Dopiero, kiedy usłyszymy diagnozę lekarską, wpadamy
w panikę, przeżywamy tragedię. Leczenie jest bardzo
kosztowne. Ufundowanie szczepionek przez Powiat
Bełchatowski postrzegam jako wielki gest, którego
należy pogratulować. A dziewczynki i ich rodzice tym
bardziej i czym prędzej powinni z tego skorzystać.
Zdanie to podziela Krzysztof Zochniak, lekarz
z tytułem doktora medycyny, Przewodniczący
Rady Powiatu Bełchatowskiego.
– Szczepionki przeciwko HPV są drogie
i nie ma się co łudzić, że w najbliższym czasie
rząd wprowadzi je do kalendarza szczepień finansowanych z budżetu państwa, a niewiele
rodzin stać na szczepienia we własnym zakresie – uważa K. Zochniak. – Dzięki decyzji Rady
Powiatu w Bełchatowie, wszystkie szesnastolatki z terenu Powiatu Bełchatowskiego, które
uzyskają zgodę rodziców, otrzymają bezpłatnie trzykrotną porcję szczepionki.
Genezę tego dużego przedsięwzięcia przypomniał Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski:
– Na wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej Rady Powiatu Zarząd Powiatu zabezpieczył 600 tysięcy złotych na przeprowadzenie szczepień wśród dziewczynek rocznika 93. Na kwietniowej sesji radni zaakceptowali zmiany do budżetu,
dzięki czemu można było rozpocząć procedurę konkursową, która wyłoniła wykonawcę szczepień. Jesteśmy jednym z czterech powiatów w Polsce, które
przeprowadzają akcję szczepień na taką skalę.
Do konkursu zgłosiły się dwie placówki
medyczne. Wybrano ofertę NZOZ „MegaMed”
z Bełchatowa. Powołana przez starostę komisja
konkursowa oceniała m.in. warunki lokalowe
placówki medycznej, bazę sprzętową, kwalifikacje personelu medycznego, właściwości szczepionek i ich cenę wraz z kosztem wykonania usługi. Szczepienie dziewczynek będzie przebiegać
w 3 etapach. Pierwsze zabiegi rozpoczęły się we
wrześniu. Kolejny etap nastąpi 2 miesiące później,
ostatni – 4 miesiące po etapie drugim. W Powiecie
Bełchatowskim (bez gminy Kleszczów, która tego
rodzaju szczepienia już przeprowadziła) zamieszkują 764 dziewczynki z rocznika 1993.
8
Zdążyć
przed rakiem
W chwili obecnej około 600 rodziców wyraziło zgodę na szczepienie swoich córek. Wśród nich
jest Andrzej Badowski z Zelowa, tata Olgi.
– Akurat w naszej rodzinie występowała choroba nowotworowa, więc długo nie zastanawialiśmy
się nad decyzją o zaszczepieniu córki. To przecież
dla jej bezpieczeństwa. Szkoda, że inne dziewczęta
na razie nie dostały takiego prezentu.
– Dowiedziałam się o tej akcji w szkole. Wychowawczyni przyniosła plakaty, poinformowała
o możliwości poddania się bezpłatnemu szczepieniu. Potem tylko rozmowa z rodzicami i … jesteśmy tu dziś razem. – powiedziała Olga Badowska
po wyjściu z gabinetu zabiegowego.
Na pytanie, czy bolało odparła z uśmiechem:
– Nie, wcale.
Z kolei pan Zbigniew Krawczyński towarzyszył córce Aleksandrze, uczennicy zelowskiego
liceum:
– Zainteresowaliśmy się ulotką, którą Ola przyniosła do domu. Wspólnie z żoną przedyskutowaliśmy naszą decyzję. Jest pozytywna. Chodzi w końcu o bezpieczeństwo naszej córki.
– Też brałam udział w tej rozmowie. Chcę
uchronić się przed rakiem. – powiedziała Aleksandra Krawczyńska przed wejściem do gabinetu
lekarskiego, gdzie czekał Lesław Miszczak, lekarz
przeprowadzający wywiad medyczny z każdą
dziewczyną zgłaszającą się na szczepienie.
Kulminacyjnym momentem jest wykonanie zabiegu szczepienia. Zastrzyk w ramię trwa kilkanaście sekund, a cały pobyt w gabinecie zabiegowym
tylko 3–4 minuty. Dorosły opiekun może towarzyszyć swojemu dziecku.
– Muszę powiedzieć, że ze świadomością rodziców bywa różnie. – mówi Urszula Gruszka,
starsza pielęgniarka. – Zdarza się, że matki chcąc
upewnić się, czy dobrze zrobiły godząc się na zaszczepienie dziecka, pytają nas o zdanie. Udzielamy
oczywiście kompetentnych informacji medycznych,
ale zwracamy też uwagę na fakt, że dziewczynki
z rocznika 93 są szczególnymi wybrankami losu.
Akcję przeprowadzenia szczepień koordynuje z ramienia Starosty Bełchatowskiego Wydział
Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
W regularnym kontakcie z NZOZ „MegaMed” są
podinspektor Kinga Zarzycka i Jan Wionczyk,
Naczelnik Wydziału:
– Na bieżąco monitorujemy to przedsięwzięcie.
Naszym zasadniczym zadaniem jest czuwanie
nad prawidłowym wykonaniem umowy podpisanej
z Zakładem, udokumentowanie i rozliczenie zadania. W chwili obecnej kończy się pierwszy etap
szczepień, przebiega on bez zakłóceń.
***
„Przed tym rakiem można zdążyć. Szansą jest szczepienie. Skorzystajcie z niej” – zachęcali podczas konferencji prasowej J. Brózda, I. Felicjańska i K. Zochniak.
www.powiat-belchatowski.pl
Wirus HPV odpowiada za wiele przednowotworowych oraz nowotworowych zmian w organizmie kobiety, a szansą na uniknięcie choroby
są szczepienia. Specjaliści z dziedziny medycyny
podkreślają, że im wcześniejsza profilaktyka, tym
skuteczniejsze są efekty działania. Spośród ponad stu typów tego wirusa największy związek
z rakiem szyjki macicy wykazują HPV 16 oraz
HPV 18, które są odpowiedzialne za ponad 70%
wszystkich przypadków tego raka. Typy 6 i 11 odpowiedzialne są za wiele zmian przednowotworowych oraz ponad 90 procent tak zwanych brodawek płciowych. Szczepionka zabezpiecza przed
wszystkimi czterema wspomnianymi typami.
Światowa Organizacja Zdrowia uznaje raka szyjki
macicy i inne choroby wywoływane przez wirusa
HPV za globalny problem zdrowia publicznego. Co
roku zapada na tę chorobę około pół miliona kobiet na świecie, z czego 260 tysięcy umiera. W Polsce jest to ponad 3600 kobiet, z których połowa
umiera. Już 27 krajów zdecydowało o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. W Polsce szczepienia przeciw HPV trafiły
na razie do kalendarza szczepień zalecanych.
Szczegóły na temat akcji można sprawdzić
na specjalnie stworzonej stronie internetowej
www.powiatbelchatowski.hpv.pl Akcji szczepień towarzyszy również akcja informacyjno –
edukacyjna, która ma za zadanie zapoznać nastolatki i ich rodziców z zagrożeniami płynącymi ze
strony wirusa HPV oraz przedstawić profilaktykę
wykrywania raka.
Krzysztof Borowski,
Agnieszka Zawadzka
wydarzenia – fotoreportaż
Szczepienia odbywają się w przychodni NZOZ MegaMed przy ul. Antracytowej na
os. Binków.
Samorząd powiatowy ufundował szczepionki dla dziewcząt urodzonych w roku
1993.
Olga z Zelowa zgłosiła się na szczepienie z tatą Andrzejem Badowskim,...
... a Aleksandrze, zelowskiej licealistce towarzyszył tata Zbigniew Krawczyński. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na szczepienie córki.
Doktor Lesław Miszczak przeprowadza z dziewczętami wywiad lekarski.
Szczepionka Silgard przynosi największą korzyść, jeśli podawana jest zanim dojdzie do zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego.
St. pielęgniarka Wanda Kuśmierek wykonuje zastrzyk w ramię. Ola Krawczyńska
zapewnia, że nic nie bolało.
Jan Wionczyk, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa pyta pielęgniarki o przebieg szczepień. Urszula Gruszka: – Akcja trwa. Mam nadzieję, że wszystkie
dziewczęta skorzystają z tego „prezentu”, bo naprawdę trzeba i warto.
www.powiat-belchatowski.pl
9
EKO-ECHO
Odpady? Bezcenne
W roku szkolnym 2008/2009 uczestnicy powiatowej zbiórki makulatury w szkołach zebrali 204 tony
makulatury. Efekt ekologiczny tej akcji można przedstawić w następujących liczbach uratowanych bądź
zaoszczędzonych dóbr naturalnych: 3468 drzew,
510 baryłek ropy, 836.400 kWh energii, 6 483120
litrów wody. Przypominamy, że w powiatowym konkursie „Moja gmina, miejscowość jest czysta” w ramach akcji Sprzątania Świata zebrano 3227 szt.
120 litrowych worków odpadów, które ważyły łącznie
ponad 19 ton. Przedsięwzięcia koordynował Referat
ds. edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Podsumowanie wyników konkursów, podziękowania za zaangażowanie oraz wręczenie nagród najaktywniejszym
młodym ekologom miało miejsce podczas uroczystej
gali. Sukcesów gratulowali m.in. Anna Szafran, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Bełchatowskiego oraz Jarosław
Brózda, Starosta Bełchatowski, Jolanta Pawlikowska,
Naczelnik WOŚRiL i Jarosław Zając, Nadleśniczy.
Placówki zbierające makulaturę zostały sklasyfikowane w pięciu grupach. W każdej z nich wyłoniono
trzech laureatów.
I grupa – Przedszkola:
I. Nr 4 w Zelowie (112kg/osoba);
II. w Łękińsku (50,61 kg/osoba);
III. w Woli Wiązowej (36,72 kg/osoba).
II grupa – Szkoły Podstawowe:
I. w Kurnosie (82,74 kg/uczeń);
II. w Lubcu (74 kg/uczeń);
III. w Osinach (71,45 kg/uczeń).
III grupa – gimnazja z terenu Powiatu Bełchatowskiego oraz wchodzące w skład: Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zelowie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
BSTO:
I. w Woli Wiązowej (84,65 kg/uczeń);
II. w Drużbicach z siedzibą w Rasach (22,86 kg/
uczeń);
III. Nr 5 w Bełchatowie (21,94 kg/uczeń).
IV grupa – Szkoły ponadgimnazjalne, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łękawie,
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, Bursa Szkolna
w Bełchatowie:
I.MOW (30,83 kg/uczeń);
II. Bursa Szkolna (14,67 kg/uczeń);
III. SOS-W (4,79 kg/uczeń).
Sprzątanie świata i zbieranie makulatury w Powiecie Bełchatowskim naprawdę się opłaca. Najaktywniejsi ekolodzy otrzymują co roku dyplomy i nagrody.
Policja się rozlicza
Chodzi o 144 tys. złotych, które KP Policji
w Bełchatowie otrzymała w tym roku z powiatowego portfela. Kwotę 60 tys. zł przeznaczono na
zakup samochodu do przewozu psów tropiących,
natomiast 84 tys. zł kosztowało nasz samorząd dofinansowanie II etapu modernizacji placu manewrowego i budynku gospodarczego. Pieniądze pochodziły z PFOŚiGW.
Modernizacja placu manewrowego KP Policji rozpoczęła się w ubiegłym roku. W roku bieżącym prace kontynuowano i zakończono. Wykonano m.in.
termomodernizację budynku gospodarczego obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej
powierzchni ok. 190 metrów kwadratowych płyta-
mi o grubości 14 cm wraz z wykonaniem pokrycia
wodoodpornego, ocieplenie stropodachu płytami
izolacyjnymi o grubości 18 cm o powierzchni ok.
242 metrów kw., wymianę 9 sztuk starych i nieszczelnych wrót garażowych o łącznej powierzchni ok. 71 metrów kw., wykonanie nowej instalacji
c.o. wraz z regulacją hydrauliczną i jakościową.
Ubiegłoroczna pomoc finansowa dla policji wyniosła
także 140 tys.zł. (40 tys.zł – dofinansowanie zakupu
radiowozu, 70 tys. zł – stworzenie nowoczesnego powiatowego stanowiska kierowania, 30 tys. zł – I etap
modernizacji placu manewrowego).
KB
Policyjny budynek gospodarczy przed termomodernizacją.
Tak wygląda dzisiaj.
10
V grupa: Placówki, które zebrały największą
ilość punktów, a nie znalazły się w grupie placówek
nagrodzonych:
I. SP w Drużbicach (61,47 kg/uczeń);
II. SP w Chabielicach (52,77 kg/uczeń);
III. SP Nr 2 w Zelowie (42,23 kg/uczeń).
Redakcja
www.powiat-belchatowski.pl
Zieleni u nas
dostatek
Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia pod
nazwą „Nasadzenia krzewów w osiedlach mieszkaniowych Bełchatowa” o wartości blisko 165 tys.
złotych. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono nań 100 tys.
zł. Pozostała suma pochodzi z portfela gminy.
Na pasach zieleni wzdłuż Alei Kard. Wyszyńskiego w sąsiedztwie osiedli: Dolnośląskie, Ludwików,
Przytorze oraz przy ulicy Staszica na wysokości
osiedla Słonecznego posadzono ponad 3 000 roślin.
Są wśród nich przede wszystkim krzewy, najwięcej
liściastych (2 413 sztuk) oraz krzewy iglaste (743).
Dodatkowe nasadzenia poprawią walory estetyczne
w/w miejsc, ale także odizolują pobliskie osiedla od
ulicznego hałasu i spalin.
PFOŚiGW w Bełchatowie co roku wspiera inwestycje służące ochronie środowiska realizowane przez
samorząd Bełchatowa. W latach 2003–2009 były to
m.in.:
• zakup pojemników oraz prowadzenie zbiórki
i odzysku odpadów organicznych,
• likwidacja nielegalnych wysypisk,
• utworzenie terenów zielonych w rejonie ul. Goetla
i ul. Czaplinieckiej,
nasadzenia drzew na miejskich osiedlach mieszkaniowych miasta Bełchatowa a także kilka etapów
zagospodarowania doliny rzeki Rakówki.
M.Staniszewska-Blada
WOŚRiL
EKO-ECHO
Ekologicznie i biznesowo
W dniach od 1 do 4 października odbył się wyjazd
szkoleniowy do Kotliny Kłodzkiej i Pragi zorganizowany przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie. Uczestnicy tego przedsięwzięcia
wzięli udział w spotkaniach, na których wysłuchali
interesujących prelekcji na takie tematy jak np. alotropowe odmiany węgla: grafit, diamenty, rubin,
czy papiernictwo polskie na przykładzie Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Ważnym punktem wyjazdu było spotkanie przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie
z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemii Kłodzkiej, którego głównym celem było wzajemne poznanie się oraz
nawiązanie współpracy. Podczas rozmów wymieniono
doświadczenia w zakresie funkcjonowania samorzą-
du gospodarczego oraz realizowanych działań.
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Kłodzkiej
zadeklarowała naszym przedsiębiorcom pomoc
w nawiązaniu kontaktów z Izbami na terenie
Czech, z którymi współpracuje. Członkowie obu
Izb uczestniczyli w prelekcji na temat zagospodarowania terenów zielonych i pozyskiwania biopaliw. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Kłodzkiej przedstawiła również swoje doświadczenia
i spostrzeżenia dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy ekologicznych
na inwestycje proekologiczne. Obie strony ustaliły, że będą kontynuować współpracę, a wkrótce
przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej
Ziemi Kłodzkiej przyjadą do Bełchatowa.
A. First, A. Morawska
Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu
Członkowie RIG w Bełchatowie spotkali się z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Kłodzkiej.
Mają czym ratować
Od października br. strażacy Ochotniczej Straży
Pożarnej z Dobrzelowa korzystają z nowego wyposażenia ich samochodu bojowego, które zostało kupio-
Od lewej: Zygmunt Paradecki, OSP Dobrzelów, Jolanta
Pawlikowska i Magdalena Staniszewska-Blada z WOŚRiL oraz Zdzisław Paradecki, OSP Dobrzelów.
ne za pieniądze jednostki oraz dotację Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Bełchatowie w wysokości 30 tys. złotych. Samochód został wyposażony w zestaw ratownictwa drogowego składający się z: rozpieracza ramieniowego,
nożyc, pompy hydraulicznej i węża przedłużającego.
Jak mówi Jolanta Pawlikowska, Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, sprzęt
ten pozwoli wzmocnić i zintensyfikować czynny
udział strażaków w ratowaniu życia i zdrowia ofiar
zagrożeń ekologicznych, wypadków komunikacyjnych oraz pożarów.
Jednostka OSP w Dobrzelowie jest włączona do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i w skali
roku bierze udział w około 20 akcjach, zarówno na terenie gminy Bełchatów, jak i gmin ościennych Powiatu
Bełchatowskiego.
M.Staniszewska-Blada
WOŚRiL
PALISZ ŚMIECI – ZATRUWASZ SIEBIE I DZIECI
Wszyscy powinniśmy rozumieć jak ważną jest troska o ekologię. Jak należy postępować, by środowisko
w którym żyjemy pozostało dla następnych pokoleń nieskażone. Musimy mieć również świadomość, że zdrowie
nasze i naszych dzieci w dużym stopniu zależy od stanu
czystości wody, powietrza i gleby. Wiemy jak być powinno, by zdrowo żyć, a zastanówmy się jak jest.
W miarę rozwoju cywilizacji zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów, czyli „śmieci.” Niestety coraz
częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest
spalanie „śmieci” w domowych piecach. W procesach
spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania.
Jeśli jest niewłaściwa (zbyt niska), w emitowanych
spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest
bardzo szkodliwe. Temperatura spalania różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa
się właśnie w niskich temperaturach (200 – 500 stopni
C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń
do atmosfery, takich jak: tlenek węgla, nieorganiczne
związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie jak: kadm,
rtęć, tytan, ołów, chrom i inne. Zwróćmy uwagę, jakie skutki powoduje beztroskie spalanie tak zwanych
„plastików”. Dla przykładu: spalając 1 kg polichlorku
winylu PCV (butelki plastikowe, folie itp.) wytwarzamy
aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą
wodną tworzy niszczący kwas solny. W wyniku spalania różnego rodzaju odpadów do atmosfery trafia cyjanowodór – zwany „cyklonem B”, używany był przez
III Rzeszę podczas II wojny światowej do mordowania
więźniów w obozach zagłady. „Cyklon B” przedostaje
się do krwi, blokuje proces uwalniania tlenu z czerwonych ciałek, w wyniku czego następuje wewnętrzne
uduszenie. Czy mamy tego świadomość?
Ze spalania opakowań plastikowych, pochodzą
również dioksyny i furany, które należą do najbardziej trujących rakotwórczych substancji na świecie.
Ich działanie nie jest natychmiastowe, ale skutecznie
uszkadzają one narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca,
nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększając
także ryzyko wystąpienia nowotworów.
Spalając opony lub gumowe buty, uwalniamy
między innymi kadm, który powoduje choroby nerek
i nowotwory.
Kominy gospodarstw domowych znajdują się na
niewielkich wysokościach, dlatego dymy z kominów
domów łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych.
Im bliżej źródła spalania, tym trucizn w powietrzu
i na gruncie jest więcej. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy rozprzestrzenianie dymów
jest ograniczone ze względu na niską temperaturę
i dużą wilgotność powietrza. Dla naszego wspólnego
dobra pamiętajmy, że spalanie śmieci, a szczególnie
spalanie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich
zniknięcia, lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krążą
w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia narażamy się na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie
płuc, bronchit. Zniszczone zdrowie ratujemy sięgając
www.powiat-belchatowski.pl
Pomoc diabetykom
Pod patronatem Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia,
Janusza Kochanowskiego-Rzecznika Praw Obywatelskich, Jarosława Brózdy – Starosty Bełchatowskiego i Krzysztofa Zochniaka – Przewodniczącego
Rady Powiatu Bełchatowskiego odbędzie się w dniu
28 listopada br. w hotelu „Wodnik” w Słoku II Konferencja Diabetologiczna „Dziecko chore na cukrzycę w Polsce – problemy medyczne, społeczne
i prawne”. Konferencja składać się będzie z dwóch
części: w pierwszej omówione zostaną problemy medyczne, społeczne i prawne, z którymi na co dzień
stykają się dzieci chore na cukrzycę typu I oraz ich
rodzice. Tematem części drugiej Konferencji będzie
współpraca pomiędzy stowarzyszeniami diabetologicznymi, stowarzyszeniami zrzeszającymi chorych,
firmami farmaceutycznymi i producentami sprzętu
medycznego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
„Pomoc Młodym Diabetykom” w Łodzi, zaś gospodarzem bełchatowskie Koło Terenowe tej organizacji.
Początek Konferencji o godz 15.00.
Redakcja
po antybiotyki i inne leki, podczas gdy przyczyna naszej choroby nie jest rozpoznana i usunięta. Podtruty
organizm jest bardzo podatny na choroby wirusowe
i bakteryjne. Wiele źródeł podaje, iż w Polsce na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera około 28
tysięcy osób. To smutna prawda. Analizując dokładnie te wszystkie zagrożenia musimy się zastanowić,
czy dla odrobiny ciepła uzyskanego z odpadów warto
skazywać siebie i otoczenie na wdychanie zabójczych
dymów. Ile warte jest życie i zdrowie człowieka?
Należy również dodać, iż palenie śmieci ze względu na skład chemiczny dymu powoduje szybkie niszczenie komina. Musimy także pamiętać, iż zgodnie
z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń za spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych grożą
sankcje karne.
Zapewne każdy z nas chciałby żyć w czystym, nieskażonym środowisku, odpoczywać w zielonym, pachnącym lesie, oddychać czystym powietrzem. Czy tak
będzie, to zależy od mądrego postępowania każdego
z nas, od naszej wrażliwości i od tego, czy zaszczepimy w naszych dzieciach troskę o ekologię.
Pomyślmy o przyszłych pokoleniach. Przecież
wszyscy kochamy dzieci. Czy naprawdę chcemy
skazać je na życie w zatrutym środowisku!?
Zachęcając do rozważnego korzystaniu z otaczającej nas przyrody zacytuję słowa Ojca Świętego Jana
Pawła II: „Stwórca chciał, aby człowiek obcował
z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan
i stróż, a nie jako bezwzględny eksploatator”.
Anna Szafran
specjalista edukacji ekologicznej
EKO-REGION Sp. z o.o.
11
PRZYJAZNY URZĄD
ISO 14001 – Czy to się opłaca?
W jednym z poprzednich numerów naszego pisma (nr 3, artykuł – „Po co nam 14001”) sygnalizowaliśmy plan wdrożenia w Starostwie Powiatowym
w Bełchatowie tzw. „zarządzania środowiskowego”.
Istotą tych działań jest takie zorganizowanie działalności Urzędu, aby w jak najmniejszym stopniu niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne. Służy
temu wprowadzenie rozwiązań opisanych w europejskiej normie PN-EN ISO 14001.
Wielu krytyków wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania próbuje wykazać, że
ponoszony wysiłek ludzki i koszty finansowe zawsze
muszą być współmierne do wymiernych rezultatów.
Reprezentanci takiego stanowiska stosują uproszczone rozumowanie, w świetle którego wszystkie inwestycje muszą opłacać się finansowo. Nie jest to jednak
właściwy sposób myślenia w odniesieniu do zagadnień związanych z ochroną środowiska, bo błędne jest
przeliczanie na zysk finansowy pieniędzy wydatkowanych na np. posadzenie drzew, czy segregację odpadów.
W roku 2007 w województwie łódzkim wydatkowano
ponad 296 milionów zł na realizację wsparcia ochrony
przyrody (na podstawie: „Raport o stanie środowiska
w woj. łódzkim w 2007 r.”). Znaczna część działań
sfinansowanych z tych pieniędzy służyła uzyskaniu
efektu środowiskowego (np. ochrona wód) lub efektu społecznego (poprawa jakości warunków życia). To
coś więcej aniżeli zysk rozumiany w kategoriach ekonomicznych.
Każda inicjatywa „truciciela” środowiska
zmierzająca do ograniczenia negatywnego wpływu
jest działaniem pożądanym i pożytecznym. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie również, w zakresie
dla siebie właściwym, niekorzystnie oddziałuje na
środowisko. W ramach przygotowań do wdrożenia powyższej Normy zespół specjalistów z zakresu
ochrony środowiska powołany przez Starostę Bełchatowskiego dokonał szczegółowej analizy tzw.
znaczących aspektów środowiskowych. Za tą tajemniczą nazwą kryją się te konkretne elementy działalności Urzędu, które powodują lub mogą powodować zarówno niekorzystne, jak i korzystne zmiany
w środowisku. Identyfikując aspekty środowiskowe
oraz oceniając ich znaczenie wzięto pod uwagę następujące kryteria powstania zagrożenia przez: ilość,
szkodliwość, zasięg oraz częstotliwość występowania
danego czynnika.
Jednocześnie uwzględniono następujące obszary
potencjalnego oddziaływania na środowisko: emisję
do powietrza, zrzuty do wód, odpady stałe, zanieczyszczenia gleby, wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych oraz inne (np. hałas, pole elektromagnetyczne, stosowanie środków chemicznych).
Kierując się powyższymi zasadami wyłoniono dla
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie sześć grup
znaczących aspektów środowiskowych, które będą
przedmiotem szczególnego, lepszego nadzoru ze
względu na ich niekorzystny wpływ na środowisko.
W praktyce oznacza to m.in., że w jeszcze większym
stopniu niż dotychczas będziemy nadzorować stosowanie w pracach porządkowych środków
chemicznych i opakowania po nich, zamieniać
je na przyjaźniejsze środowisku, doskonalić gospodarowanie papierem oraz utylizację zużytego
sprzętu elektronicznego i elementów użytkowych,
takich jak tonery. Planuje się równocześnie
prowadzić szereg działań o charakterze edukacji
proekologicznej wśród pracowników Urzędu, którzy
są uczestnikami środowiska przyrodniczego i na
które oddziałują na swoich stanowiskach pracy.
W tym kontekście wprowadzenie w Starostwie
Powiatowym w Bełchatowie rozwiązań proekologicznych jest niewątpliwie opłacalne. Pozytywną opinię
o wdrożeniu normy PN-EN ISO 14001 wyraziły, zarówno Rada, jak i Zarząd Powiatu. Z kolei pogląd
Starosty Bełchatowskiego Jarosława Brózdy
w przedmiotowej sprawie jest klarowny: „Świadomy
udział w ochronie środowiska jest po prostu naszym obowiązkiem. Jesteśmy przecież Liderem
Ekologii, a to zobowiązuje”.
Janusz Tamilla
Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego
ds. Systemu Zarządzania Jakością
Z uśmiECHEM
Krzysztofowi Borowskiemu, naszemu redakcyjnemu
koledze, Rzecznikowi Prasowemu Starostwa Powiatowego gratulujemy narodzin córeczki Amelki. Jednocześnie życzymy, by sama jak najwięcej się uśmiechała,
a szczęśliwym rodzicom dawała się wyspać i przynosiła każdego dnia powody do radości i dumy. Redakcja
Przejrzysta
Polska
Zakupy na raty
Czyli o czym warto pamiętać zanim zdecydujemy się, by kupić towar lub usługę na
kredyt.
Przed podpisaniem umowy kredytowej warto
przygotować budżet domowy i upewnić się, czy
stać nas na spłacenie kredytu. Ustalmy maksymalną dogodną wysokość rat miesięcznych. Bardzo ważną jest informacja, jaka będzie rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu, tzw.
RRSO. Jest to całkowity koszt kredytu w skali
rocznej wraz z różnymi opłatami dodatkowymi.
Należy zawsze porównać cenę towaru przy zakupie za gotówkę z ceną zakupu na kredyt. Porównując koszty zakupu na raty w pierwszej kolejności należy pytać o wysokość RRSO. Ponadto
należy wyszukać najlepszą ofertę, tj. zwrócić się
do kilku kredytodawców z prośbą o przedstawienie ich warunków. Nie warto decydować się na
zakup wyłącznie na podstawie tylko jednej oferty
kredytowej.
Bardzo istotnym jest również zwrócenie uwagi na dodatkowe opłaty. Oprocentowanie kredytu
nie musi być jedynym kosztem. Niektórzy kredytodawcy pobierają także opłaty dodatkowe, np.
przygotowawczą, za aneks, monity, ubezpieczenie
kredytu lub inne zabezpieczenia. Często możemy
spotkać oferty, w których kredyt przedstawiony
jest jako wolny od odsetek w określonym okresie.
Na pozór wygląda to zachęcająco, ale po przeczytaniu informacji zamieszczonych drobnym drukiem,
zwykle na dole oferty, często dowiadujemy się, że
zamiast odsetek naliczane są wysokie opłaty lub
odsetki po upływie okresu bezodsetkowego.
Nie podpisujmy umowy kredytowej od
razu, a w szczególności bez zapoznania się z jej
treścią. Należy bardzo dokładnie przeczytać warunki umowy, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Nie powinniśmy podpisywać umowy
kredytowej także wtedy, gdy nie otrzymamy jej
egzemplarza.
Warto pamiętać, iż w przypadku zawierania
umowy kredytowej konsument ma prawo odstąpić od niej w ciągu 10 dni. Należy to uczynić na piśmie i zachować kopię dokumentu wraz
z adnotacją o potwierdzeniu przyjęcia naszego
oświadczenia. Prawo to nie przysługuje w przypadku zawarcia umowy o kredyt konsumencki
przeznaczony na nabycie rzeczy lub praw, których
cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym lub giełdowym.
Konsument jest również uprawniony do wcześniejszej spłaty kredytu, tj. przed terminem
określonym w umowie. W takim przypadku termin
dokonania spłaty powinien odpowiadać terminom
wnoszenia rat określonym w umowie, a konsument obowiązany jest poinformować kredytodawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu
najpóźniej w terminie 3 dni przed jej dokonaniem.
Taką informację najlepiej dostarczyć w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
Jeśli natomiast nie chcemy ryzykować spłaty
czyjegoś długu nie powinniśmy zgadzać się na tzw.
podżyrowanie umowy kredytowej. Jeżeli znajomy
prosi nas o podżyrowanie umowy kredytu, wtedy
będziemy musieli spłacać dług, gdy ten nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Piotr Porzeżyński
12
www.powiat-belchatowski.pl
NASI ZASŁUŻENI
Starajcie się
być lepszymi
– Jak Pan Prezydent ocenia obrady Okrągłego
Stołu?
RK: Pytanie jest ciekawe, ale ocenę zostawmy historykom, którzy w miarę upływu czasu odkrywają
nowe karty tej historii. Myślę, że w zaistniałej wówczas sytuacji nie było innego wyjścia. Tamto wydarzenie niewątpliwie przybliżyło dzień, w którym powstał niepodległy polski rząd.
– Czy przebywając na emigracji stracił Pan
kiedykolwiek nadzieję, że w Polsce może być
inaczej?
RK: Jak większość Polaków szczerze ufałem, że naród polski odzyska kiedyś wolność i niepodległość. Gdybym w to nie wierzył, nie robiłbym tego, co robiłem. Tej
wiary nigdy nikomu nie udało się w nas zagasić.
– Jakie widzi Pan dzisiaj zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla naszej młodej demokracji?
RK: Sądzę, że zagrożenia z zewnątrz są najmniejsze. A wewnątrz kraju? Demokracji musimy się po
prostu nauczyć. Uczmy się przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka, a także pobłażania dla
jego niedoskonałości. Dbajmy o to, by nasze postępowanie mogło być dla innych przykładem.
– Czy Polska powinna spokojnie słuchać
głosów z Rosji nazywających mord w Katyniu
zbrodnią wojenną zamiast ludobójstwem? Jak
Pan ocenia tę sprawę?
RK: Pytanie jest bardzo poważne i bardzo na czasie. Wiem, że są próby zafałszowania naszej historii. Ja nie mam wątpliwości, że 70 lat temu obydwaj
nasi sąsiedzi zawarli pakt przeciwko Polsce. Utworzone obozy koncentracyjne i łagry sowieckie służyły
likwidacji polskiego narodu. Do dziś potwierdzono
tysiące ofiar pogrzebanych w Katyniu, Miednoje czy
Charkowie, ale o wielu zamordowanych bez sądu,
w więzieniach sowieckich i niemieckich możemy się
nie dowiedzieć. To było ludobójstwo.
– Jak Pan wspomina czas w sowieckim więzieniu?
RK: To nie są miłe wspomnienia. Było nas czterech w celi..Betonowa podłoga, kraty w oknach bez
szyb, a na dworze 40 stopni mrozu. Musieliśmy
podtrzymywać się na duchu. I to nam się udało, nie
straciliśmy nadziei, choć jednego z nas rozstrzelano.
Trzem, w tym mnie także, zamieniono karę śmierci
na 10 lat pracy w obozach Kołymy. Kołyma – to jest
taki wielki kraj, z którego bliżej jest do Ameryki niż
do Władywostoku. Życzę wam, abyście nigdy nie
znaleźli się w takiej sytuacji.
– Czy dzisiejsza postawa patriotyczna powinna wyglądać tak, jak za czasów Pana młodości,
czy też przed współczesnymi patriotami stoją jakieś inne zadania?
RK: Patriotyzm zawsze jest taki sam. Moje pokolenie musiało go jednak udowadniać. Wy natomiast
Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent Rzeczpospolitej na Uchodźstwie, odznaczony z okazji
10-lecia samorządu powiatowego tytułem „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego”, gościł w dniu
15 września 2009 r. w Bełchatowie na zaproszenie Jarosława Brózdy, Starosty Bełchatowskiego.
Ryszard Kaczorowski – (ur. 26 listopada 1919 r. w Białymstoku), absolwent białostockiej szkoły handlowej
i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Anglii oraz Szkoły Handlu Zagranicznego w Londynie. Od najmłodszych lat związany z harcerstwem. W sierpniu 1939r. mianowany zastępcą Komendanta Pogotowia Harcerskiego
w Białymstoku. Pod okupacją sowiecką aktywnie uczestniczył w tajnych strukturach harcerskich pełniąc funkcję
hufcowego i Komendanta Chorągwi Szarych Szeregów. W lipcu 1940r. został aresztowany przez NKWD i skazany
na karę śmierci. Po stu dniach spędzonych w więzieniu, karę zamieniono na 10 lat w obozach pracy na Kołymiu.
Zwolniony w marcu 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR tworzonej przez gen. Władysława Andersa. Walczył
m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie kontynuował swoją działalność harcerską na emigracji. W latach 1955-67 pełnił funkcję Naczelnika Harcerzy, a od 1967 r. był Przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami
Kraju. Brał czynny udział w polskim życiu społecznym jako działacz wielu organizacji. W 1986 r. powołany został
do Rady Narodowej RP oraz do Rządu RP na Uchodźstwie. Jako minister spraw krajowych rozwinął wszechstronne
kontakty z działaczami opozycji i niezależnym harcerstwem w kraju. W dniu 19 lipca 1989 r. Ryszard Kaczorowski
objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie. 22 grudnia 1990 r. przekazał insygnia ciągłości Rzeczypospolitej na
ręce Lecha Wałęsy, wybranego w pierwszych po wojnie wolnych wyborach Prezydenta RP.
Na konferencji w Jałcie, w lutym 1945 r. trzy mocarstwa, bez wiedzy konstytucyjnych władz RP w Londynie,
zadecydowały o losie i granicach Polski. Naród nie miał możliwości oficjalnego wypowiadania swych pragnień.
Władze RP na Uchodźstwie, wbrew narzuconemu w Jałcie porządkowi politycznemu głosiły, że walka o wolność
i niepodległość zniewolonej przez przemoc sowiecką Polski musi być kontynuowana aż do zwycięskiego końca.
Działalność Władz RP na Uchodźstwie była też jawnym zaprzeczeniem prawowitości władz PRL, obnażała ich
umocowanie i zależność od czynników obcych.
Podczas bełchatowskiej wizyty Ryszard Kaczorowski odebrał pamiątkowy medalion, spacerował po mieście
i po Ogrodach Papieskich przy ul. Kościuszki, odwiedził starostwo i parafię w Parznie. Główna uroczystość
odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego. Na spotkaniu z kombatantami, uczniami, harcerzami i nauczycielami Prezydent wiele mówił o patriotyzmie. Chętnie odpowiadał tez na
pytania zebranych.
żyjecie w wolnej Polsce, możecie swobodnie używać
języka polskiego, korzystacie ze wszystkich swobód,
jakie demokratyczne państwo daje człowiekowi, możecie wyznawać wiarę, jaką chcecie, możecie chodzić
do kościoła. Nie musicie udowadniać, ze kochacie swój
kraj. To jest widoczne, Polska jest bowiem coraz piękniejsza. Pracujcie jednak nad tym, żeby była też silna.
– Jak Pan ocenia działalność współczesnych
harcerzy?
RK: :Harcerstwo jest taką organizacją, która daje
młodemu chłopcu czy dziewczynie kontrolę nad tym,
co sami zrobili. Harcerz składa przyrzeczenie, w którym zobowiązuje się do służby, do określonych działań i zachowań. Starajcie się być coraz lepszymi, mądrzejszymi i coraz bardziej pożytecznymi dla świata.
– Czy trudno było być prezydentem Polski
poza jej granicami?
RK: Naszą rolą była przede wszystkim mobilizacja Polaków w świecie do pracy na rzecz kraju. Staraliśmy się wspierać rodaków nie tylko moralnie, ale
też materialnie. Był np. taki okres, kiedy brakowało
w Polsce lekarstw. Organizowaliśmy ich zbiórki. Uważam, że nasza działalność wymaga pewnego uporządkowania i opracowania, by nie była oderwana od
historii. Myślę, że jesteśmy na dobrej ku temu drodze,
o czym świadczy też ta dzisiejsza uroczystość.
– W jaki sposób rząd na uchodźstwie kontaktował się z krajem?
RK: Zaraz po wojnie, gdy do połowy 1947 roku
oddziały polskie – głównie 1 Dywizja Pancerna
i 1 Brygada Spadochronowa – pełniły służbę okupacyjną w Niemczech, sprawując zasadniczo nadzór nad
Fryzją i Oldenburgią, komunikacja z krajem odbywała się często tą drogą. Później było trudniej. Rząd RP
na obczyźnie miał w swojej strukturze Ministerstwo
Spraw Krajowych, które wykorzystując różne możliwości, w tym m. in. pomoc obcych dyplomatów i Kościoła, utrzymywało kontakty z ojczyzną. To działanie było jednak utrudnione, także ze względu na
różnego rodzaju prowokacje ze strony komunistów.
Swobodniejszy przepływ informacji nastąpił dopiero
po 1968 roku. Po radomskich wydarzeniach 1976
roku zaczęliśmy organizować pomoc materialną dla
poszkodowanych. Powstał Fundusz Pomocy Robotnikom pod przewodnictwem ambasadora, a później
Prezydenta RP, Edwarda Raczyńskiego. Zbieraliśmy
środki finansowe wśród Polaków, a także Anglików,
którzy wspierali nasze przedsięwzięcia. Gdy w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku zostałem ministrem
do spraw kraju, kontakty z polską opozycją były już
możliwe nawet na ziemi brytyjskiej.
– Co pozostało Panu w pamięci z czasów pełnienia urzędu prezydenta?
RK: Najczęściej wspominam moment, w którym
Polska odzyskała suwerenność, o którą wszyscy
www.powiat-belchatowski.pl
zabiegaliśmy. Najpiękniejsza chwila to przekazanie Lechowi Wałęsie, nowo wybranemu w wolnych
powszechnych wyborach prezydentowi, insygniów
urzędu prezydenckiego. To był szczyt moich marzeń
i spełnienie tego, o co całe pokolenia Polaków walczyły.
– Który polski rząd po 89 roku ocenia Pan najlepiej?
RK: Myślę, że rząd Jerzego Buzka był tym, który mógł zrobić wiele. Przeszkadzano mu bardzo, ale
przetrwał cztery lata. Uważam, że w ostatnich dwóch
dekadach, Polska zrobiła bardzo wiele. Porównywanie tego czasu do okresu międzywojennego nie do
końca ma sens. Wtedy obroniliśmy nasze granice,
zjednoczyliśmy państwo z ziem rozdartych przez
trzech zaborców, stworzyliśmy podstawy nowoczesnego przemysłu. Wybudowaliśmy Gdynię, a później
Centralny Okręg Przemysłowy, stworzyliśmy nowoczesną administrację państwową i służbę zdrowia,
która była wzorem dla Europy, ale jednak wówczas
mieliśmy ludzi do tego przygotowanych. Józef Piłsudski miał wizję Polski, a także zespół wykonawczy, na
którym mógł polegać. Młodzi ministrowie i urzędnicy
II Rzeczpospolitej byli bardzo oddani sprawie. Polska
po 1989 roku to kraj z przetrzebionymi elitami. Na
wychowanie człowieka potrzeba kilku pokoleń. Ci,
którzy rządzili Polską przed II wojną światową wychowali się w atmosferze bezinteresownych działań
dla ojczyzny: pradziad w postaniu listopadowym,
dziad w powstaniu styczniowym, ojciec, który poszedł do Legionów Piłsudskiego. Tradycje służby
Polsce były głęboko zakorzenione w społeczeństwie.
Ale teraz, przy braku elit, doprowadziliśmy jednak
do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Dobrobyt w Polsce jest widoczny. Przypominam sobie moje
pierwsze – po 50 latach – spotkanie z krajem, w 1990
roku. Bardzo smutne. 24 grudnia w Wigilię, spacerowałem w Warszawie blisko Zamku Królewskiego.
Ciemno, głucho, od czasu do czasu tylko jakiś „maluch” przejechał.
– Jest Pan w wyśmienitej formie fizycznej.
Proszę nam zdradzić swój sekret.
RK: Skąd pani wie, ile ja mam lat? (śmiech). To
zasługa służby harcerskiej. Nigdy nie paliłem papierosów, nie piłem alkoholu, za to chodziłem często na
wycieczki. Postępowałem zgodnie z prawem harcerskim. Myślę, że łaska opatrzności także wspiera moje
dobre zdrowie.
26 listopada 2009r. Prezydent RP Ryszard Kaczorowski kończy 90 lat. Starosta Powiatu Bełchatowskiego, Zarząd i Rada Powiatu oraz zespół redakcyjny ECHA życzy Panu Prezydentowi wszystkiego
najlepszego, dużo zdrowia i kolejnych wspaniałych
jubileuszy.
Agnieszka Zawadzka
13
WYDARZENIA
Urząd Miejski w Zelowie
już w nowej siedzibie
Od października pracownicy zelowskiego magistratu urzędują w nowym budynku, który mieści się przy ul. Żeromskiego 23. Nowa siedziba
powstała w budynku byłego biurowca ZZPB „FANAR”. Prace remontowo-budowlane trwały ponad
rok, a łączny koszt inwestycji wraz z infrastrukturą i urządzeniem parkingu wyniósł nieco ponad
2,7 mln zł.
W dniu 29 października odbyło sie uroczyste
oddanie do użytku nowej siedziby budynku Urzędu
Miejskiego w Zelowie. Uroczystość miała charakter
symboliczny. Dziekan dekanatu zelowskiego ksiądz
kanonik Kazimierz Ciosek w asyście proboszczów
parafii rzymskokatolickich z terenu naszej gminy
Nowa sala
gimnastyczna
oraz proboszcza Parafii Ewangelicko-Reformowanej
poświęcił nową siedzibę Urzędu Miejskiego w Zelowie, życząc burmistrzowi Sławomirowi Malinowskiemu oraz wszystkim pracownikom owocnej pracy
na rzecz społeczności lokalnej.
Podczas uroczystości odbyło się również symboliczne przecięcie wstęgi. Oficjalnego otwarcia nowej
siedziby dokonali włodarze miasta – burmistrz Sławomir Malinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej
Wincenty Berliński wraz z kierownictwem Urzędu
Miejskiego.
W spotkaniu udział wzięli również radni Rady
Miejskiej, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy.
O.K.Ch.
Z otwarcia nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Zelowie cieszą się nie tylko pracownicy. Klienci magistratu też
odczują tę korzystną zmianę.
XV Letnie Koncerty Festiwalowe
– Zelów 2009
Finał błyszczący gwiazdami
Wielkie wydarzenie artystyczne wieńczące tegoroczne Lenie Koncerty Festiwalowe – jedynie tak można opisać koncert, który 12 października br. wybrzmiał
w zelowskim Kościele M.B. Częstochowskiej. Zaśpiewała bowiem jedna z najsłynniejszych polskich artystek operowych, gwiazda nowojorskiej Metropolitan
Opera – Małgorzata Walewska. Gościnnie wystąpił również Georgij Agratina. Na
organach towarzyszył artystom Robert Grudzień.
Ta muzyczna uczta sprawiła, że kościół wypełnił się słuchaczami po brzegi.
I nic w tym dziwnego, bowiem renoma artystów podziałała jak magnes na publiczność, która kocha muzykę klasyczną.
Podczas koncertu swój kunszt zaprezentował ukraiński wirtuoz fletni Pana
i cymbałów Georgij Agratina oraz mistrz organów Robert Grudzień.
W drugiej części koncertu z Robertem Grudniem wystąpiła słynna na całym
świecie mezzosopranistka Małgorzata Walewska, która podziwiana jest w największych salach operowych i występowała u boku takich sław, jak Luciano Pavarotti czy Placido Domingo.
Koncerty artystki z Robertem Grudniem cieszą się
w ostatnim czasie ogromnym
zainteresowaniem, a plonem
ich tegorocznej współpracy
jest płyta nagrana w kazimierskiej farze, gdzie znajdują się organy Szymona Liliusza z 1620 r.
Zelowski recital był jednym z kilku zaplanowanych
w całej Polsce koncertów proRobert Grudzień i Małgorzata Walewska.
mujących płytę. EW
14
W Gminie Szczerców trwają przygotowania do
realizacji kolejnego dużego zadania inwestycyjnego. Nowoczesna sala gimnastyczna powstanie przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.
Pod koniec września rozstrzygnięto postępowanie
przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej
na budowę sali. Projekt wykona firma z Kalisza. Projektant zobowiązany został do przedstawienia dwóch
koncepcji nowego obiektu: 1. zakładającej zachowanie
budynku istniejącej starej sali gimnastycznej oraz 2.
zakładającej jej zburzenie.
Projekt sali przy ZSP ma nawiązywać architektonicznie do istniejącego budynku szkoły. Założono, iż
sala ma mieścić płytę boiska o wymiarach minimum
44mx24m i ok. 10 m wysokości. Przewidywane jest
również umieszczenie na sali trybun stałych na ok.
600 miejsc siedzących oraz budowa niezbędnego zaplecza, tj. szatni damskich i męskich na ok. 30 osób,
natrysków, sanitariatów, pomieszczenia sauny suchej
i parowej na ok. 10 osób z wyposażeniem, magazynów sprzętu sportowego, pomieszczeń gospodarczych
i socjalnych oraz dodatkowo dwóch klasopracowni.
Dokumentacja projektowa obejmie również wykonanie instalacji wewnętrznych:
– wod-kan, hydrantowej, centralnego ogrzewania,
wentylacji wraz z klimatyzacją, sieci komputerowej, telefonicznej, przeciwwłamaniowej, monitoringu, nagłośnienia, centralnego odkurzania. Wykonane zostaną także:
– plan zagospodarowania terenu z projektem budowlanym dróg i parkingów,
– projekt aranżacji wnętrz ogólnodostępnych wraz
z kolorystyką, wystrojem, wykazem urządzeń i podstawowych sprzętów wyposażenia.
Dokumentacja projektowa będzie kosztowała budżet gminy ponad 193 tys. zł. Planowo kompletny projekt wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę
ma powstać do dnia 30.06.2010r. UG Szczerców
Galeria w Urzędzie
Po raz kolejny w Urzędzie Gminy w Szczercowie można
oglądać wystawę prac malarskich. Tym razem można podziwiać prace znamienitego zgierskiego artysty Bernarda
Zboińskiego. Tematem obrazów prezentowanych na wystawie jest tajemnica krajobrazu i kwiaty. Wykonane są one
głównie techniką malarstwa olejnego.
Autor prac prezentowanych w Urzędzie Gminy to człowiek
wielu pasji: malarz, rzeźbiarz, a także społecznik i animator życia kulturalnego. Twórca od wczesnej młodości związany był z działalnością artystyczną; był uczniem Jerzego Dudy Gracza. Artysta niemal całe swoje zawodowe życie poświecił wojsku. Jest emerytowanym oficerem Wojska Polskiego, kierownikiem
Wojskowego Studia Plastycznego Zgierskiej Jednostki Radiotechnicznej. Jako żołnierz
zawodowy czynnie uczestniczył w życiu artystycznym wojska i garnizonu w Zgierzu
biorąc udział m.in. w plenerach i wystawach Ministerstwa Obrony Narodowej.
Ma w dorobku udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych,
uczestnictwo w plenerach krajowych i zagranicznych (Moskwa 1981, Szczecin
1989, Bydgoszcz 1992, Issoire 1992, Szklarska Poręba 1993, Bejrut 1996, Izrael
1996, Liban 1996, Clermon Ferrand 1998, Londyn 2002,2004).
Otrzymał wiele wyróżnień, m.in. w Biennale twórczości plastycznej w wojsku
ata; jest laureatem szeregu przeglądów. Odbył liczne podróże artystyczne: Jedwabny Szlak, Bliski Wschód, Misja Pokojowa onz Unifil Liban, Naqoura.
Bernard Zboiński preferuje w swojej twórczości tematykę wojskową oraz piękno krajobrazu. Uprawia malarstwo olejowe, rysunek i rzeźbę. W życiu poszukuje
ciepła i optymizmu. Inspirację czerpie z pokonywania trudności, jakie napotyka w życiu
codziennym. Zmartwienia i smutek, nawet
gorycz potrzebne mu są, by łatwiej zauważyć
piękno i czuć radość z tworzenia. Rozpiętość
doznań nauczyła go, by szanować piękno.
Przedstawia nam to w swoich obrazach.
Wystawę prac Bernarda Zboińskiego
można oglądać do połowy stycznia przyszłego roku.
UG SZCZERCÓW
www.powiat-belchatowski.pl
Z GMIN
Kleszczów w czołówce rankingu
36,4 mln zł to wartość unijnego wsparcia dla
dziewiętnastu projektów, zrealizowanych przez
gminę Kleszczów, działające na jej terenie firmy,
rolników i organizacje pozarządowe od chwili przystąpienia Polski do UE. W przeliczeniu na jednego
mieszkańca daje to wynik 8232 zł.
„Gazeta Prawna” po raz kolejny ogłosiła wyniki
rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”. O końcowej pozycji gmin i miast decydowały
trzy wskaźniki: ilość unijnych pieniędzy przypadająca na głowę mieszkańca, wartość środków
w przeliczeniu na jeden projekt oraz liczba projektów na 1000 mieszkańców. Dane o wartości projektów realizowanych w danej gminie redakcja pozyskiwała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.
Gmina Kleszczów zajęła I miejsce w rankingu
w województwie łódzkim, I miejsce w kategorii
gmin wiejskich w rankingu ogólnopolskim i III
miejsce wśród wszystkich samorządów w Polsce. Na
tak wysoką pozycję Kleszczowa złożyły się przede
wszystkim środki pozyskane przez firmy (15,4
mln zł) i samorząd gminy (1,9 mln zł z ZPORR)
w ramach tzw. I perspektywy UE. Rozpoczęta
w 2007 roku tzw. nowa perspektywa unijna przyniosła jeszcze lepszy wynik. Do beneficjentów z gminy
Kleszczów trafiło dotychczas 18,4 mln zł z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 0,6 mln
zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wójt Kazimiera Tarkowska z uznaniem mówi
o dużej aktywności firm z terenu gminy Kleszczów
w zakresie pozyskiwania unijnego wsparcia.
– Nasi przedsiębiorcy mają coraz większe doświadczenie w staraniu się o pieniądze z unijnych
programów i robią to coraz skuteczniej. To cieszy,
bo oznacza rozwój firm, a także coraz lepsze kwali-
Rozmowy o historii
W październiku zakończył się trwający od kwietnia
projekt Wielka historia w małej gminie. Wybory 1989
w gminie Kleszczów. Uczestniczyło w nim 12 uczniów
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie oraz
troje nauczycieli tej szkoły. Do współpracy zaprosiły ich
Inga Kuźma i Beata Wasilewska, które zgłosiły swój
projekt na konkurs Fundacji na rzecz Zachowania Indywidualnej Pamięci Historycznej BRUCHEJON z Krakowa.
Obie panie pracują zawodowo w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego.
Głównym założeniem projektu było spojrzenie
w przeszłość na odbywające się 20 lat temu wybory do
Sejmu i Senatu i odpowiedź na pytania: jaki wpływ na
późniejsze losy małej wiejskiej gminy, jaką był wtedy
Kleszczów, miało to historyczne wydarzenie, jak niedzielę, 4 czerwca 1989 roku zapamiętali niektórzy członkowie gminnej wspólnoty?
Gimnazjaliści zaangażowani do projektu prowadzili na ten temat rozmowy z członkami swoich rodzin.
Obok zapisu rozmów uczniowie gromadzili także fotografie sprzed 1989 roku, na których uwieczniony został
Kleszczów i inne miejscowości gminy. Pomogły one zilustrować skalę przemian jakie nastąpiły od tamtej pory
w całej gminie. Efektem zrealizowanego projektu jest
strona internetowa, na której prezentowane są zebrane
materiały.
Podczas uroczystego podsumowania projektu
w kompleksie „SOLPARK” otwarta została wystawa
fotografii ze zbiorów Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Fotografie prezentują gminę Kleszczów z lat 60 minionego wieku.
Jerzy Strachocki
UG Kleszczów
Powiat jak z baśni
W sali głównej Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się w środę 5 listopada z udziałem Zarządu
Powiatu otwarcie wystawy organizowanej przez
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne pt.:
„Fotografia Powiatu Bełchatowskiego”.
Wystawę otworzył starosta Jarosław Brózda,
który w słowach skierowanych do zebranych życzył, by następny tego typu wernisaż mógł już się
odbyć w salach Powiatowego Centrum Kultury.
Przedstawione prace wykonane zostały różnymi technikami fotograficznymi i w sposób niekiedy zadziwiający, by nie powiedzieć baśniowy.
Przedstawiają obiekty znajdujące się na terenie
Powiatu Bełchatowskiego.
Wystawa mogła dojść do skutku dzięki życzliwości Marii Kulińskiej, Dyrektor PUP, która zgodziła się na wernisaż w salach urzędu pracy. GL
Wójt Kleszczowa Kazimiera Tarkowska z uznaniem
mówi o dużej aktywności firm z terenu gminy w zakresie pozyskiwania pieniędzy z UE.
fikacje pracowników. Jeśli chodzi o Urząd Gminy to
w ostatnich latach składaliśmy wnioski o dofinansowanie z kilku programów operacyjnych: SAPARD,
ZPORR, RPO Województwa Łódzkiego, Kapitał
Ludzki oraz Mechanizm Finansowy EOG. Choć nie
wszystkie przedsięwzięcia uzyskiwały dofinansowanie to z każdego z tych programów pozyskaliśmy
mniejsze lub większe środki. W przypadku ZPORR
było to dofinansowanie rozbudowy jednej z czterech gminnych oczyszczalni ścieków i modernizacji
trzech domów kultury.
Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2009 r.” odbyło
się 4 listopada w Warszawie. Wójt Kazimiera Tarkowska odebrała przyznane gminie dyplomy oraz
szklaną statuetkę.
JS
Nowe drogi
Gmina Bełchatów wzbogaciła się o 10 nowych odcinków dróg. Zakończyła się inwestycja pn. Remont
dróg lokalnych na terenie Gminy Bełchatów w miejscowościach: Postękalice – Mąkolice, Wielopole, Dobiecin, Zdzieszulice Górne, Janów – Bernardów, Poręby,
Wola Kruszyńska, Zawadów – Zawały, Zawadów, Józefów. Remonty wykonane zostały metodą potrójnej
powierzchniowej stabilizacji emulsją asfaltową. Łączna długość wyremontowanych dróg wyniosła 3,9 km,
a łączny koszt to 746.000,00 zł. Gmina Bełchatów na
budowę drogi dojazdowej do pól w Józefowie otrzymała
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w Łodzi. Wsparcie wyniosło 45.000,00 zł.
UG Bełchatów
Nowy
przewodniczący
Wystawę ciekawych fotografii można oglądać w Powiatowym
Urzędzie Pracy.
www.powiat-belchatowski.pl
Sławomir Krakowiak został wybrany na nowego
Przewodniczącego Rady Gminy Bełchatów. Zastąpił on
zmarłego wieloletniego Przewodniczącego Rady Gminy
Bełchatów śp. Feliksa Mosińskiego. Nowy przewodniczący został wybrany na sesji Rady Gminy Bełchatów
w dniu 26 października 2009r. W tajnym głosowaniu
uzyskał poparcie 9 radnych. Sławomir Krakowiak jest
Radnym Gminy Bełchatów od trzech kadencji. W tym
czasie udzielał się w wielu komisjach Rady Gminy Bełchatów. W dwóch poprzednich był przewodniczącym
Komisji Rolnictwa, a w obecnej przewodniczył Komisji
Rewizyjnej. Jest doświadczonym samorządowcem.
UG Bełchatów
15
DO ZOBACZENIA
POZNAJ SWÓJ POWIAT
Cmentarze ewangelickie
Do czasów II wojny światowej, zarówno w samym Kleszczowie, jak
i w okolicznych wioskach mieszkali przedstawiciele wielu narodowości
i wyznań. Oprócz Polaków i Żydów żyli tu również Niemcy i Czesi wyznania ewangelickiego.
Pamiątką po tamtych czasach są dziś stare i zniszczone wiejskie
cmentarze ewangelickie, z których najlepiej zadbanym jest cmentarz
w Rogowcu. Jest to jedna z większych pod względem liczby nagrobków
nekropolii ewangelickich w Powiecie Bełchatowskim.
Cmentarz znajduje się w lesie, po lewej stronie drogi prowadzącej
do wsi od strony Bełchatowa. Zachowało się kilkadziesiąt kamiennych
nagrobków, w tym wiele z niemieckimi inskrypcjami, ponadto mogiły
ziemne, znaczna część betonowych słupów z ogrodzenia i drewniany
krzyż o wysokości ok. 2 metrów.
Inny cmentarz ewangelicki znajduje się na terenie Kolonii Łuszczanowice, ukryty w gęstym lesie, przy szosie, na końcu miejscowości. Dziś
składa się na niego kilkanaście mocno zdewastowanych nagrobków, na
których gdzieniegdzie zachowały się inskrypcje w języku niemieckim.
Przetrwało również kilka słupków z dawnego ogrodzenia cmentarnego. Również w granicach wsi Kamień, w lesie przy drodze z Chabielic
do Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” odnaleźć można skromne
już pozostałości takiego cmentarza. Do dziś dotrwało tu jedynie kilka
nagrobków – na dwóch odczytać można jeszcze napisy w języku niemieckim.
Na podstawie wydawnictwa „Powiat Bełchatowski – przewodnik turystyczny”,2007. Wydawca: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

Podobne dokumenty

Wydanie 2/2009 - Powiat bełchatowski

Wydanie 2/2009 - Powiat bełchatowski ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców tel./fax 631 80 50 Urząd Miejski w Zelowie ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów tel./fax 634 10 00

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3/2011 - Powiat bełchatowski

Wydanie 3/2011 - Powiat bełchatowski Urząd Gminy w Klukach 97-415 Kluki 88, tel./fax 631 50 03 Urząd Gminy w Ruścu ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec tel./fax 043 676 60 11 Urząd Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców tel...

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (50) sierpień - wrzesień 2014

Nr 4 (50) sierpień - wrzesień 2014 Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 56 Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji 635 86 42

Bardziej szczegółowo