ezynfekcjapow ie rzchni descosept rf

Komentarze

Transkrypt

ezynfekcjapow ie rzchni descosept rf
Szybka dezynfekcja i mycie urządzeń, powierzchni i sprzętu medycznego
Szybko wysycha i nie pozostawia osadów
Do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu
Przyjemny zapach
0482
Właściwości produktu
Obszary zastosowania
DESCOSEPT RF to środek do szybkiej
dezynfekcji
powierzchni,
nie
pozostawiający osadów do wszystkich
rodzajów powierzchni odpornych na
działanie alkoholu oraz do dezynfekcji
i mycia
nieinwazyjnych
urządzeń
medycznych. Idealny do obszarów,
wymagających krótkiego czasu kontaktu
i suszenia, bez pozostawiania smug.
Zgodnie z Dyrektywą dotyczącą
Urządzeń Medycznych:
DESCOSEPT RF jest odpowiedni do
szybkiej
dezynfekcji
urządzeń
medycznych odpornych na działanie
alkoholu w szpitalach i wszelkich
placówkach medycznych.
Produkt ten jest również odpowiedni do
dezynfekcji powierzchni w domach
mieszkalnych oraz na obiektach
medycznych i przemysłowych.
Zastosowanie
Na powierzchnię nałożyć odpowiednią
ilość
nierozcieńczonego
produktu
DESCOSEPT RF umożliwiającą
całkowite zwilżenie. Przestrzegać czasu
kontaktu produktu z powierzchnią.
Dezynfekcja powierzchni: działanie
bakteriobójcze, drożdżobójcze
(drożdżobójcze), prątkobójcze zgodnie
z EN 13697/ EN 1276/ EN 1650/ EN
14348: 30 sek.
Mikrobiologia:
DESCOSEPT RF ma działanie:
- bakteriobójcze
- grzybobójcze (drożdżobójcze)
- prątkobójcze
- wirusobójcze wobec wirusów
osłonkowych
- wirusobójcze wobec wirusów MNV
i wirusów rota
Spektrum i czas działania
Właściwości mikrobójcze
EN 1040
EN 1276
EN 13697 warunki czyste
EN 1650 warunki czyste
EN 14348 warunki czyste
EN 14476 warunki czyste
EN 14476 warunki czyste
15 sek.
bakteriobójcze
bakteriobójcze
bakteriobójcze,
drożdżobójcze (drożdżobójcze)
drożdżobójcze (drożdżobójcze)
prątkobójcze (M. terrae)
MNV (wirus noro)
Wirus rota
30 sek.
1 min.
•
•
•
•
•
•
•
MEDIM Sp. z o.o. • ul. Puławska 45B• 05-500 Piaseczno
tel. (022 tel. (022) 570 90 00 • faks (022) 570 90 01 • [email protected]
Rev. 09.04.2015
Rok założenia 1990 • Konsultacje • Dostawy • Szkolenia • Instalacje • Serwis techniczny
KARL STORZ - ENDOSKOPE – endoskopia medyczna • INTUITIVE SURGICAL – roboty chirurgiczne Da Vinci® • DR. SCHUMACHER – środki do mycia
i dezynfekcji • LAUTENSCHLAEGER – sterylizacja parowa • MEDISAFE – zaawansowane mycie ultradźwiękowe • SMEG – maszynowe mycie i dezynfekcja
D EZYNFEKCJA POWIERZCHNI
DESCOSEPT RF
Szybka dezynfekcja i mycie urządzeń, powierzchni i sprzętu medycznego
Skład:
Dane fizyko-chemiczne:
Substancje czynne:
63.1 g 2-propanolu / 100 g (70% V/V)
Zawiera środki zapachowe
Wygląd i kolor: przeźroczysty,
bezbarwny płyn
pH:
ca. 7.8 – 8.8
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Utylizować zawartość
/opakowanie zgodnie z przepisami
lokalnymi i krajowymi.
Kompatybilność materiałowa
DESCOSEPT RF gwarantuje doskonałą
kompatybilność materiałową i jest
zalecany
do
mycia
wszystkich
powierzchni odpornych na działanie
alkoholu takich jak stal nierdzewna,
aluminium, kafle, szkło, plastik, np.
polikarbonat (PC) i polioksymetylen
(POM).
Nie nadaje się do stosowania na
powierzchniach
z
polimetakrylanu
(PMMA),
akrylonitrylu/
butadienu/
styrenu
(ABS)
i
powierzchni
lakierowanych lakierami na bazie
alkoholu. Materiały delikatne należy
najpierw
sprawdzić
na
małym,
niewidocznym obszarze.
Opakowania
Pojedyncze
opakowania
Jedn.
sprzedaży
1 L butelka
12
5 L kanister
3
Nr
katalogowy
Używać środków dezynfekcyjnych
w sposób bezpieczny. Przed użyciem
należy zapoznać się z treścią ulotki
oraz etykietą na opakowaniu
Status produktu
Zarejestrowany jako wyrób medyczny
zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.
Produkt
wyłącznie
profesjonalnego.
do
użytku
Informacje dodatkowe
Łatwopalna ciecz i pary. Działa
drażniąco na oczy. Może wywoływać
uczucie senności lub zawroty głowy.
W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z lekarzem, pokazać
etykietę produktu. Przechowywać z dala
od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
źródeł iskrzenia, otwartego ognia
i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Pojemnik
należy
przechowywać
szczelnie zamknięty W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
Informacje o ochronie
środowiska
Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są
produkowane zgodnie z nowoczesnymi,
bezpiecznymi i przyjaznymi dla
środowiska procesami. Niezmienna
wysoka jakość produktów gwarantowana
jest dzięki zaangażowaniu i zgodności
z najwyższymi normami jakości.
Producent
Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld
MEDIM Sp. z o.o. • ul. Puławska 45B• 05-500 Piaseczno
tel. (022 tel. (022) 570 90 00 • faks (022) 570 90 01 • [email protected]
Rev. 09.04.2015
Rok założenia 1990 • Konsultacje • Dostawy • Szkolenia • Instalacje • Serwis techniczny
KARL STORZ - ENDOSKOPE – endoskopia medyczna • INTUITIVE SURGICAL – roboty chirurgiczne Da Vinci® • DR. SCHUMACHER – środki do mycia
i dezynfekcji • LAUTENSCHLAEGER – sterylizacja parowa • MEDISAFE – zaawansowane mycie ultradźwiękowe • SMEG – maszynowe mycie i dezynfekcja
D EZYNFEKCJA POWIERZCHNI
DESCOSEPT RF

Podobne dokumenty