przykładowymi zadaniami

Komentarze

Transkrypt

przykładowymi zadaniami
TRENING PRZED ZAWODAMI
Zad. 1.
Co to jest liczba pierwsza? Wymień przykładowe cztery takie liczby.
Zad. 2.
Podaj wzór na pole trójkąta. Oblicz pole trójkąta, którego podstawa wynosi 2 cm a wysokość
poprowadzona do tej podstawy ma długość 0,5dm.
PROCENTY
Zad. 1.
W klasie jest 18 dziewczynek i 12 chłopców. Jaki procent całej klasy stanowią dziewczynki?
Zad. 2.
Oblicz 35% z liczby 120 zł.
FIGLE Z ZAPAŁKAMI
Zad. 1. Przenieś jedną zapałkę tak, aby równość była prawdziwa:
VII+III=V
Zad. 2. Przenieś jedną zapałkę tak, aby równość była prawdziwa:
XX+IV=XXVI
W KRĘGU PLANIMETRII
Zad. 1.
Obwód trapezu równoramiennego wynosi 32 cm. Wysokość wynosi 0,5 dm , a ramię 70mm. Oblicz
jego pole.
LICZBY I DZIAŁANIA
Zad. 1 Oblicz:


ZAGADKI MATEMATYCZNE
1.
Przypuśćmy, że mamy dwa dzbanki, jeden o pojemności 3 litrów, drugi o pojemności 5
litrów. Zadanie nasze polega na tym, aby za pomocą tych dwóch dzbanków odmierzyć
dokładnie 7 litrów, np. wody.
Napełnienie dwóch dzbanków i odlanie 1 litra „na oko” się nie liczy. Zamówienie
brzmi: dokładnie 7 litrów!
2.
Janek, Józef i Jarosław pracują w dwóch zawodach każdy: zajmują się
matematyką, poezją, muzyką, malarstwem, rzeźbą i ogrodnictwem.
Z podanych niżej faktów należy wywnioskować, jakim dwóm zawodom oddaje się
każdy z trzech chłopców:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Matematyk obraził muzyka, wyśmiewając jego długie włosy,
Zarówno muzyk, jak i ogrodnik chodzili na ryby z Jankiem,
Malarz odkupił rękawiczki od matematyka,
Matematyk zalecał się do siostry malarza,
Józek pożyczył od ogrodnika 20 złotych i oddał je poecie,
Jarosław lepiej pływa zarówno od Józka, jak i od malarza.

Podobne dokumenty