Centrum Cywilizacji Aji Wschodniej Biogram: Krzysztof Szumski

Komentarze

Transkrypt

Centrum Cywilizacji Aji Wschodniej Biogram: Krzysztof Szumski
Centrum Cywilizacji Aji Wschodniej
Biogram: Krzysztof Szumski
Krzysztof Szumski – dyplomata, ekspert polityki
międzynarodowej w Azji, ambasador RP w Chińskiej
Republice Ludowej w latach 2005 – 2009, w Republice
Indonezji w latach 2000 – 2004, w Królestwie Tajlandii
w latach 1992 – 1997, na Filipinach w latach 1991 – 1992.
Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ w latach
2009 – 2011 i 1997 - 2000, Departamentu Konsularnego
MSZ w latach 1988 -1991. Dyrektor Biura Spraw
Międzynarodowych w Kancelarii Sejmu w latach 2004 –
2005. Obecnie członek Grupy Refleksyjnej przy Ministrze
Spraw Zagranicznych. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych – np. Warsaw East
European Conference 2012 /zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej UW/ , gdzie
przedstawił referat „Two post – Communist giants – Russia and China: Partnership and competition”.
Specjalizuje się w problematyce chińskiej oraz relacjach pomiędzy Europą a Azją, szczególnie
w ramach tzw. procesu ASEM. Członek redakcji pisma „Azja–Pacyfik”.
Ważniejsze ostatnie publikacje:



“Polska wobec Chin i innych krajów Azji Wschodniej: wyzwania i dylematy”, w książce Chiny
w XXI wieku, Perspektywy rozwoju, pod red. W.Dziak, K.Gawlikowski, M.Ławacz, Warszawa
2012
„Rozwój ChRL a polska strategia handlu i współpracy” /wspólnie z dr B.Sosnowskim/,
w książce Azja w gospodarce światowej, Warszawa 2012
„Pozycja smoka”, w publikacji specjalnej „Polityki” Historia Chińczyków, Warszawa 2012.

Podobne dokumenty