wstęp wolny - adwentysciusa.com

Komentarze

Transkrypt

wstęp wolny - adwentysciusa.com
WSTĘP WOLNY
Wykłady...
...o których mogłeś jeszcze nie słyszeć!
Grażyna Kuczek jest lekarzem medycyny, autorką publikacji na temat zdrowego
stylu życia, prelegentką wykładów i seminariów oraz konsultantką w zakresie medycyny
naturalnej i zapobiegawczej, koordynatorem programu NEWSTART © w Polsce.
Odbyła staż i szereg szkoleń z zakresu medycyny naturalnej w amerykańskich
ośrodkach Uchee Pines Institute oraz Wildwood Lifestyle Center & Hospital. Zawodowo
związana jest z Fundacją Źródła Życia.
Adres: Copernicus Center 5126 W Lawrence Ave, Chicago
rca
Zdyrboorwy oprtznysezłości 3nmieadziela
. Odkr ycia
ejsze zasady rządzące naszym zdrowiem
Współczesna nauka poznała najważni Nowa teoria "expozomu" utwierdza nas w przeko.
genetyczne potwierdzają ich słuszność Sami możemy uczynić więcej dla naszego zdrowia
ych.
naniu, że najwięcej zależy od nas sam piej wyposażone szpitale na świecie. W jaki sposób
niż najnowsze środki medyczne i najleą przyszłość, aby była szczęśliwa i zdrowa?
powinniśmy kształtować nasz
w oria expozomu
- te
6:00 PM
Jeść by żyć 4 pmoanrcieadziałek
dy
niejsze zasa
- czyli najważniem
terapii żywie
7:30 PM
łniazek z nieprawidłow ym żywieniem. Pope
70% schorzeń cywilizacyjnych ma zwią wokół tego tematu zagłusza to co najwartomy masę błędów, a szum informac yjny porad dietetycznych? Które z nich zapewnią
ych
ściowsze. Jak się odnaleźć w gąszczu różnnie odchudzają nasze port fele i doprowadzą do
jedy
re
a któ
lata,
ie
dług
na
najlepsze zdrowie
dalszych defic ytów?
marca
a
j
s
e
5
r
g
a
torek
o
w
t
Au
- różne oblic
za tej samej
choroby
7:30 PM
sprzyjają zaburzeniom emocjonalnym
Szalone tempo życia i kryzys wartościautoagresji to coraz częściej spotykane
z
oby
często zagrażającym życiu. Chor ażnym obrazie klinicznym. Chorują na nie
rozpoznanie, nierzadko o bardzo pow i dotykając różnych narządów i układów.
miliony osób, a problem wciąż narastanąć? Medycyna psychosomatyczna odsłaich unik
Jaka jest przyczyna tych schorzeń i jak
e.
znan
nie
mu
niko
a
awn
nied
do
nia tajemnice
marca
a
z
o
6
r
o
p
środa
Osteo
- epidemia m
oże być zaże
gnana
7:30 PM
hna przewlekła choroba układu
Osteoporoza to najbardziej powszeci co dwunasty mężczyzna pow yżej
kostnego. Średnio co trzecia kobieta osteoporozy. Wolno postępujący
50 roku życia dozna złamania w wyniku e dolegliwości. Znacznie łatwiej
choroby przez długi czas nie powoduj czynników sprzyjających jej
bieg
prze
eczne jest poznanie
jest jej zapobiegać, niż ją leczyć. Koni łania profilaktyczne.
dzia
ąć
podj
powstawaniu, aby jak najwcześniej
WSTĘP WOLNY

Podobne dokumenty