Scenariusz zajęć świetlicowych Temat: Tradycje wielkanocne Data

Komentarze

Transkrypt

Scenariusz zajęć świetlicowych Temat: Tradycje wielkanocne Data
Scenariusz zajęć świetlicowych
Temat: Tradycje wielkanocne
Data: 26.03.2015 r.
Grupa: klasa 0
Prowadzący: Katarzyna Dunajewska – wychowawca świetlicy
Cele ogólne:

poszerzenie wiedzy na temat tradycji Świąt Wielkanocnych,

kształtowanie przywiązania i szacunku do tradycji,

rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach,

rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych,

wdrażanie do umiejętności pracy w grupie.
Cele szczegółowe - uczeń:

zna tradycje wielkanocne,

słucha ze zrozumieniem utworów literackich,

umie wypowiadać się swobodnie na zadany temat,

potrafi współpracować w grupie,

umie rozwiązywać zagadki,

potrafi wykonać kartkę świąteczną,

doskonali umiejętność posługiwania się przyborami podczas rysowania i wycinania.
Materiały i środki dydaktyczne:
Kolorowe flamastry, dziurkacze ozdobne, kolorowy papier, kleje, nożyczki, szablon jajka,
wiersze: „Jak to będzie?” Marii Konopnickiej oraz ,,Pisanki” Doroty Gellner.
Metody:

czynna: zadania stawiane do wykonania

słowna: objaśnienia, instrukcje

poglądowa: obserwacja, pokaz
Formy pracy:

zespołowa

indywidualna
Przebieg zajęć:
I. Część wstępna
Powitanie dzieci.
"Moje ulubione święto..." - uczestnicy siedząc w kręgu, mówią jakie święto lubią
najbardziej i z jakiego powodu.
Głośne czytanie przez nauczyciela wierszy: „Jak to będzie?” Marii Konopnickiej
oraz ,,Pisanki” Doroty Gellner.
Rozmowa na temat treści wierszy, przedstawienie tematu zajęć.
II. Część właściwa
Przedstawienie informacji związanych z historią, tradycjami oraz zwyczajami
obchodzenia Świąt Wielkanocnych w Polsce i na świecie.
Rozmowa z dziećmi na temat zwyczajów i tradycji świątecznych jakie panują u nich
w domach.
Kartka świąteczna – wykonana techniką papieroplastyka.
- prezentacja wzoru,
- omówienie kolejności czynności przy wykonywaniu kartki.
Rozwiązywanie zagadek związanych ze świętami.
III. Część końcowa
Podsumowanie zajęć: czego dowiedzieliśmy się na temat tradycji związanych
z obchodami Świąt Wielkiej Nocy. Prezentacja prac plastycznych – kartek
świątecznych.
Zabawa pożegnalna masaż relaksacyjny:
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:
Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach - uderzenia paluszkami
kropki
Była też w paseczki - rysujemy paseczki
I w wesołe krateczki - rysujemy krateczkę
Ta w malutkie ślimaczki - rysujemy ślimaczki
I żółciutkie kurczaczki - rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek
Cii... wiosna, wiosna ach to ty! - całymi dłońmi.

Podobne dokumenty