1. Propozycje wniosków budżetowych na rok 2012. 1. Wolne

Komentarze

Transkrypt

1. Propozycje wniosków budżetowych na rok 2012. 1. Wolne
Gdańsk 18.12.2011
Pan/Pani
Radna/y Dzielnicy Piecki Migowo
Na podstawie art. 12 ust 2 i art. 12 ust. 3 UCHWAŁY NR XLIX/1489/2002 Rady Miasta
Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie określenia organizacji, zasad finansowania oraz
zakresu działania jednostek pomocniczych Miasta Gdańska
ZWOŁUJĘ
w dniu 29.12.2011 r. (czwartek) o godz. 17.00 obrady IV sesji Komisji Edukacji , Kultury ,
Sportu i Promocji Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy – lokal 220 ul.
Jaśkowa Dolina 105 , z następującym porządkiem obrad:
1. Propozycje wniosków budżetowych na rok 2012.
1. Wolne wnioski .
2. Zakończenie obrad .
Przewodniczący Komisji Edukacji , Kultury , Sportu i Promocji
Rafał Andrzejewski.

Podobne dokumenty