EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

Komentarze

Transkrypt

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
TORUŃ 2016
REGULAMIN TURNIEJU SZKÓŁ
I. Cele turnieju
1. integracja środowiska oświatowego w działaniach na rzecz uczniów z dysleksją
2. budowanie poczucia własnej wartości; podkreślanie mocnych stron uczniów
dyslektycznych
3. propagowanie aktywnych metod w pracy z uczniem z dysleksją
4. doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych, których zaburzenia leżą u podłoża
dysleksji
5. rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
6. możliwość przeżycia przygody i dobrej zabawy.
II. Uczestnicy:
Do udziału w TURNIEJU zapraszamy czteroosobowe drużyny z jednej szkoły
utworzone z uczniów z klas IV-VI posiadających opinię poradni psychologicznopedagogicznej o dysleksji rozwojowej pod opieką nauczyciela.
III. Miejsce i termin:
CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Plac Św. Katarzyny 8
7.X.2016 w godz. godz. 9- 10.30
10. X. 2016 w godz. 9- 10.30
IV. Zasady turnieju:
Drużyny wykonywać będą zadania turniejowe zgodnie z opracowanym programem
Turnieju.
Turniej nie ma charakteru rywalizacyjnego. Uczestnicy otrzymają dyplomy udziału w
imprezie.
Przewidywany czas trwania całej imprezy - ok. 2 godz.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Drużyny
zgłaszane
są
przez
szkoły
drogą
mailową
na
adres:
[email protected] lub telefonicznie 603 944 525 do 3 października
z podaniem wybranego przez nauczyciela opiekuna terminu.
2. Liczba uczestników turnieju jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Organizator proponuje, by uczestnicy posiadali wygodne stroje oraz wybrane
charakterystyczne dla szkoły elementy stroju (kolorowe naklejki, tasiemki itp.)
Serdecznie zapraszamy!

Podobne dokumenty