PS 11 - przegląd sejneński

Komentarze

Transkrypt

PS 11 - przegląd sejneński
SEJNY GIBY KRASNOPOL PUŃSK
Nr 11 25 Maja 2015
ISSN 1895–5908 Cena
NAUKA OD WRZEŚNIA 2015
3,20 zł (w tym 8 % VAT)
Komorowska na
Sejneńszczyźnie
UWOLNILI MARYCHĘ
OD ŚMIECI
www.przeglad-sejnenski.pl
30 maja 2015
Hala EXPO Sejny, ul. Łąkowa 26
więcej o akcji na stronie 15.
2
reklama
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
temat tygodnia
3
ANNA I CZŁAPACZE
Seniorzy chcą być i są wielką siłą, wpływającą na życie w kraju. Organizują się,
szukają pól do działania i zaspokajania
swoich potrzeb. Sejneńscy seniorzy z Uniwersytetu III Wieku „idą” w turystykę,
aby pokazać piękno tutejszych terenów
i zaktywizować okolicę. Sekunduje im w
tym Anna Komorowska oraz koledzy z
całej Polski, którzy będą się od nich uczyć.
Szumnie i tłumnie studenci UIIIW z
Filią w Puńsku zakończyli projekt „Promocyjne Ścieżki Człapaczy jako narzędzie
popularyzacji zasobów Sejneńszczyzny”.
Kim są człapacze? To starsze osoby, które
ze względu na niesprawność nie będą już
mogły zdobywać szczytów, ale w swoim powolnym tempie z przyjemnością zwiedzą
nowe i inspirujące miejsca. Dla nich właśnie,
w ramach innowacyjnego projektu, studenci
UIIIW wraz z mieszkańcami siedmiu miejsc
na Sejneńszczyźnie wyznaczyli trasy, które
równie dobrze można pokonać rowerem,
z kijami do nordic walking lub po prostu
pieszo. Rektor Uniwersytetu, Jerzy Nazaruk
podkreśla, że celem działań było nie tylko
ustalenie tras, lecz także zaproszenie lokalnych społeczności do wyboru miejsc, które
je identyfikują i są dla nich najważniejsze.
- Ci ludzie mówią: nam te rzeczy są interesujące. My je łączymy co prawda wirtualnym szlakiem, ale my znamy ten szlak i
zapraszamy swoich sąsiadów. Z sąsiadami
idziemy i rozmawiamy o tym – mówi Nazaruk, dodając, że w każdej z miejscowości
szlaku są przeszkoleni mieszkańcy, którzy
potrafią o swojej okolicy pięknie opowiadać,
np. w Krasnogrudzie jest to cała grupa, a
w Murowanym Moście jeden „cicerone”.
Taka wymiana opowieści służy budowaniu
kapitału społecznego, zaufania i zażyłości.
Na finał Uniwersytet wraz z prowadzącym go Stowarzyszeniem „Ściana Wschodnia” zorganizowały w Kuklach trzydniowy
Konwent na rzecz Ruchu Człapaczy, na który
przybyli seniorzy z różnych stron Polski, od
Zambrowa czy Olsztyna, po Poznań, Warszawę i Grodno na Białorusi. Uczestnicy
debatowali na interesujące seniorów tematy.
Nie tylko o tym, jak przygotować u siebie
ścieżki dla człapaczy (tu o doświadczeniach
opowiedzieć mogli sejneńscy prekursorzy),
lecz również – jak skłonić władze, żeby zechciały zauważyć potrzeby i problemy najstarszych obywateli. Najbardziej doświadczeni w tej dziedzinie dzielili się swoimi
sposobami i dopingowali innych seniorów
do działania. Jak bowiem pokazuje przykład
najstarszej w Polsce rady miejskiej seniorów
– istnieje ona w Poznaniu, ta rzeczywistość
nie jest zbyt różowa. Jej działacze opowiedzieli o tym, że władze miasta chętniej dofinansowują swoje biuro obsługi organizacji seniorskich, niż inicjatywy aktywnych
starszych poznaniaków, radzących sobie
doskonale bez tego biura (tu warto dodać,
że w Sejnach krystalizuje się właśnie rada
miejska seniorów, na ostatniej sesji radni
odłożyli jednak głosowanie nad jej statutem
na późniejszy termin).
Konwent drugiego dnia miał niecodziennego gościa: prezydentową Annę
Komorowską. Pogratulowała ona UIIIW
inicjatywy i aktywności.
- Cieszę się, że z najmniejszego powiatu
w Polsce będzie można szerzyć rozwiązania
zawarte w tym projekcie. To jest niezwykła
rzecz: umiejętność łączenia seniorów, propagowanie terenów, na których się mieszka,
wydobywanie tego, co staje się powoli zapomniane, a co jest wielkim walorem okolicy
– powiedziała Anna Komorowska.
Prezydentowa była świadkiem wręczenia
Jerzemu Nazarukowi i kanclerzowi Mieczysławowi Mieczkowskiemu aktu nadania Uniwersytetowi nagrody za najlepszą w
Polsce inicjatywę obywatelską w 2014 roku.
Wręczającymi byli przedstawiciele kapituły
Fundacji „Pro Publico Bono” z Krakowa.
Następnie małżonka prezydenta zwiedziła
miejsce Konwentu, czyli Glinianą Wioskę
w Kuklach, oprowadzana przez studentów
sejneńskiej uczelni.
Jednym z najważniejszych punktów programu Konwentu było podpisanie Partnerstwa na rzecz Tworzenia Ścieżek Człapaczy,
które sejneńscy inicjatorzy nazywają podstawowym narzędziem kształcenia, integrowania i budowania siły społeczności lokalnych. W kategoriach przyjemności można
zaś mieścić okazję uczestników spotkania do
popływania bezpiecznymi łodziami okrągłymi, czy zwiedzenia regionu – także na
nowopowstałych ścieżkach człapaczy.
Operacja „Promocyjne Ścieżki Człapaczy jako narzędzie popularyzacji zasobów
Sejneńszczyzny” jest współfinansowana
przez UE w ramach Programu Operacyjnego „RYBY 2007-2013”
(K)
Gminna Spółdzielnia SCh
w Puńsku
wynajmie pomieszczenia
w siedzibie spółdzielni
przy ul. Mickiewicza 33
oraz wynajmie magazyny w
Bazie Obrotu Rolnego
w Trakiszkach.
tel. 87 5161050
[email protected]
4
reklama
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
okna drewnianie
okna aluminiowe
drzwi, moskitiery
bramy garażowe - Wiśniowski
rolety dzień/noc, plisy,
ogrodzenia
ocieplanie pianą
temat tygodnia
KONSERWATOR „ZEPSUŁ” UROK SEJN.
SALA MARSZAŁKA
W MUZEUM
TERAZ ODCHODZI
okna pcv
Sejny, ul. Strażacka 35
tel. 87 516 23 84
www.cels.pl
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
okna dachowe
zabudowy balkonowe
drzwi wejściowe 55 mm
głęboko i płytkotłoczone
SKLEP SPOŻYWCZY
W GIBACH
- miód
- sękacz domowy
- kindziuk
- ryby wędzone
- chleb z Litwy
oraz domowy
- ser podpuszczkowy
Giby 83
tel. 87 516 50 64
ZAPRASZAMY
Suwalski konserwator zabytków kończy
z wrześniem pracę w
służbach ochrony zabytków. Podanie o rozwiązanie umowy złożył
sam. „Nie widzieliśmy
powodu, żeby go nie
przyjąć” - mówi jego
przełożony.
Zastępca suwalskiego konserwatora Minh
Gutzeit, który osobiście
zajmował się nadzorem
nad zmianami w Sejnach, dostał wypowiedzenie umowy o pracę.
Aktualnie Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków prowadzi konkurs,
aby wyłonić nowego
kandydata na to stanowisko. Jeśli chodzi o samego kierownika delegatury WUOZ, to złożył on
podanie o rozwiązanie
umowy o pracę.
- Nie widzieliśmy
powodu, żeby nie rozpatrzyć pozytywnie tego
podania – mówi wojewódzki konserwator,
Andrzej Nowakowski.
Stanisław Tumidajewicz będzie pracował do
września. Przez ten czas
należy się spodziewać
konkursu na zajmowane
przez niego stanowisko.
To finał sprawy Sejn,
która nie rozpoczęła się
wbrew pozorom w ubiegłym roku, lecz ciągnęła
się od lat. Architekt o
sejneńskich korzeniach,
Rafał Winiewicz, który pracuje przy jednej
z nowych inwestycji w
centrum miasta, złożył
skargę na działanie Stanisława Tumidajewicza,
szefa suwalskiej delegatury oraz jego zastępcy,
Minha Gutzeita. W obszernym liście do ministra kultury wyłożył
wszystkie zaobserwowane przez siebie nieprawidłowości, których
skutkiem jest niszczenie
wpisanego do rejestru
zabytku, jakim jest sejneńska starówka. Wśród
zarzutów wymienił akceptację konserwatora
dla nowych inwestycji,
których projektanci
lekceważyli typowy dla
Sejn architektoniczny
styl; udzielanie zgody
na ingerencję w zabytek
bez wizji lokalnych czyli zbadania na miejscu
prawdziwego stanu budynków, błędy proceduralne, itp. Minister kultury, pełniący obowiązki
głównego konserwatora
zabytków, przyznał mu
rację. Decyzjami, podjętymi przez lata przez
pracowników suwalskiej delegatury zajęła się
kompleksowa kontrola.
W międzyczasie minister wszczął procedurę
odwołania wojewódzkiego konserwatora w
Białymstoku Andrzeja
Nowakowskiego, który
był bezpośrednim przełożonym suwalskich
urzędników. Zanim jednak dojdzie do odwołania, dał mu też wolną
rękę w kwestii ukarania
podwładnych i zrobienia
„porządków”.
Ostatnie z przewinień suwalskiego konserwatora, to opieszałość w wydaniu nakazu
zabezpieczenia figury św.
Agaty na dachu kaplicy
imienia świętej. Statua z
XIX wieku rozpadła się
rok temu i drewno lipo-
we, z którego jest wykonana, przez ten czas
było poddane działaniu
deszczu i śniegu. Rzeźbę ufundowaną przez
sejneńskich parafian
zdjęto dopiero w maju
tego roku, po skardze
do Ministerstwa Kultury. Wcześniej suwalski
konserwator m. in. zaakceptował wyburzenie
przy ul. Piłsudskiego
dwóch budynków z XX
i XIX wieku, których stanu nie sprawdził naocznie, uzgodnił też budowę
obiektu handlowego na
ich miejscu. Jego projekt
koliduje stylem z zabytkowym otoczeniem –
murowaną bramą z XIX
wieku, Pałacem Biskupim i ratuszem.
(M)
Fot. S. Tumidajewicz
wizytuje wykopaliska w
„małym parku”
5
W Muzeum Ziemi Sejneńskiej otwarto salę
marszałka Józefa Piłsudskiego z eksponatami udostępnionymi przez rodzinę Góralów
z Żabczynka pod Suwałkami, spadkobierców
znanego kolekcjonera, twórcy wielu
pomników na Sejneńszczyźnie.
12 maja, w 80. rocznicę śmierci J. Piłsudskiego
przedstawiciele sejneńskich instytucji i organizacji
oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą marszałka, wmurowaną w ścianę ratusza
miejskiego. Następnie na parterze Pałacu Biskupiego
otwarto nową, poświęconą twórcy legionów salę. Muzeum urządziło ją w stylu mieszczańskiego saloniku,
pełnego obrazów, portretów, rzeźb, ryngrafów i innych pamiątek z okresu odzyskania niepodległości.
U wejścia do sali na ścianie wmurowano małą tablicę,
upamiętniającą Jana Górala (1949-2006), autora i fundatora m. in. pomnika Powstania Sejneńskiego, czy
Bitwy Niemeńskiej na berżnickim cmentarzu. Wstęgę
uroczyście przecięli współtwórcy nowej ekspozycji:
Anna Góral, Robert Klucznik, ks. Władysław Napiórkowski oraz starosta Piotr Alszko, którego patronatem
objęta była uroczystość. Potem jej uczestnicy mogli po
raz pierwszy zwiedzić wnętrze sali. Jak mówił prezes
Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
Robert Klucznik, muzealnicy starają się przywrócić
Pałacowi Biskupiemu dawny, godny charakter, żeby
mieszkańcy Sejn byli dumni i pamiętali o jego historii.
Otwarcie przypadło w 10. rocznicę otwarcia Muzeum
Ziemi Sejneńskiej.
Na zakończenie wystąpiły dzieci z Przedszkola
Miejskiego im. J. Piłsudskiego w Sejnach. Przedszkolaki w legionowych mundurkach zaprezentowały patriotyczny program.
Uroczystości zorganizowało Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami wspólnie ze Związkiem
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział
Sejneński.
(m)
6
reklama
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
KTO LEPSZY, RADNY CZY WÓJT?
I Powiatowa Olimpiada Samorządowa w Sejnach to powrót do dobrej praktyki sportowych spotkań urzędników i samorządowców.
Impreza powraca do kalendarza sejneńskich wydarzeń po 14 latach nieobecności. Ostatnio w 2001 roku na sejneńskich stadionie odbyła się olimpiada o zasięgu
wojewódzkim, z udziałem drużyn z całego Podlaskiego. Tym razem zawody miały
zasięg lokalny i ich celem była zabawa oraz integracja poprzez sport. W szranki
na stadionie stawali inspektorzy, radni, wójtowie. Wśród konkurencji były: biegi,
siatkówka, przeciąganie liny, rzut woreczkiem, sztafeta i wiele innych.
Pomysł wsparła Unia rękami Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Organizator zawodów - Starostwo Powiatowe z dotacją z Programu
Operacyjnego „RYBY 2007-2013” zakupiło dmuchaną bramę Start/Meta, ozdobioną logo Powiatu Sejneńskiego, która przyda się na Maratony Kresowe i inne
imprezy. Trofea: medale i puchary dla zwycięzców poszczególnych konkurencji
również zakupiono dzięki dofinansowaniu.
(kam)
Zapraszamy do Placówki Partnerskiej
Banku Pekao S.A. w Sejnach
przy ulicy Piłsudskiego 38 lok. 5
(w ciągu sklepów pod filarami)
Oferujemy usługi finansowe dotyczące:
• kredytów konsumenckich,
• kredytów konsolidacyjnych,
• mieszkaniowych kredytów hipotecznych,
• mieszkaniowych kredytów budowlano-hipotecznych,
• mieszkaniowych kredytów remontowych,
• kredytów z programu "Mieszkanie dla Młodych".
• rachunków osobistych,
• kart kredytowych,
• lokat,
• opłat rachunków,
• przelewów na dowolne rachunki bankowe.
HURTOWNIA
oryginalnej chemii
z Niemiec oraz kawy
Sejny, ul. Łąkowa 9
(obok Kramu)
tel. 693 832 728
www.NowyTomix.pl
Z KRASNOPOLA
Lepsza korona drogi
Gmina Krasnopol za sumę 50 tys. zł kupiła równiarkę do użytku na własnych
drogach żwirowych i gruntowych. „W związku z dużym zapotrzebowaniem związanym z naprawą nawierzchni drogowych w naszej gminie, a tym samym w celu
poprawy ich jakości, gmina Krasnopol dokonała zakupu samojezdnej równiarki
drogowej” - informuje wójt Karol Szrajbert.
Zapraszamy wszystkich
na zakupy
Władze gminy Krasnopol mają wstępną akceptację wniosku, złożonego do
programu „Maluch 2015”. Jest to program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotujący tworzenie mini- żłobków w gminach, dużych zakładach pracy
i uczelniach. „W gminie Krasnopol planujemy utworzyć dziesięć nowych miejsc
opieki dla dzieci do lat trzech. W ramach tej inwestycji planujemy ponadto przebudowę wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej dla dzieci przy ulicy
1-Maja 13 wraz z wyposażeniem” - podaje wójt Karol Szrajbert. Wniosek gminy
Krasnopol jest na trzecim miejscu listy rankingowej. Koszty realizacji zadania to
nieco ponad 300 tys. zł, z czego prawie 241 tys. zł będzie pochodzić od MPiPS.
Aby zaspokoić potrzeby mieszkańców w zakresie opieki nad maluchami, gmina
musiałaby utworzyć trzydzieści miejsc opieki nad nimi.
7
Jednym
zdaniem
Radiowa Dwójka pod znakiem Sejn
Sejnianie zdominowali muzyczne konkursy Polskiego Radia. Pierwszą nagrodę i tytuł „Folkowy
fonogram roku 2014” otrzymała płyta „Berjozkele
– Kołysanki Jidysz” mieszkającej w Sejnach Oli Bilińskiej. W zespole towarzyszącym wokalistce zagrali m.
in. sejnianie Michał Moniuszko (kontrabas) i Kacper
Szroeder (trąbka, flugelhorn, cymbały białoruskie),
a także Mikołaj Trzaska i Rafael Rogiński - znani
muzycy, często współpracujący z „Pograniczem”.
Nagrania powstawały w kilku miejscach, w tym w
sejneńskiej synagodze i krasnogrudzkim dworze.
Album z przedwojennymi pieśniami wydał Żydowski
Instytut Historyczny. Z kolei warszawski zespół Banda
Nella Nebbia zwyciężył 18. edycję konkursu „Nowa
Tradycja” radiowej Dwójki. W skład zespołu wchodzą
Kacper Szroeder (trąbka), Tomasz Stawiecki (saksofon, klarnet), Piotr Janiec (tuba). Wymieniony tubista
z Sejn gra również w zespole muzyki bałkańskiej Bum
Bum Orkestar, który zajął w tym konkursie drugie
miejsce. Nie koniec jednak na tym, bo otrzymał on
także nagrodę publiczności „Burza braw”. Wszyscy
muzycy z Sejn wywodzą się z pracowni Ośrodka
„Pogranicze” i tu zdobywali swoje umiejętności najpierw w Kapeli, a następnie w Orkiestrze Klezmerskiej
Teatru Sejneńskiego.
Decyzja sądu w czerwcu
Żłobek dla maluchów
atrakcyjne ceny
informacje
11 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Białymstoku ogłosi swój wyrok w sprawie odwołania Sejn od decyzji wojewody. Sąd obradował w tej
sprawie 19 maja, jednak odroczył wydanie postanowienia na czerwiec. Burmistrz Sejn przy akceptacji
radnych złożył do WSA skargę na decyzję wojewody
podlaskiego Andrzeja Meyera. Jego nadzór prawny
unieważnił uchwałę rady sankcjonującą obywatelski
zamiar przeprowadzenia referendum, w którym
sejnianie mogliby wypowiedzieć się o ważnej dla
nich sprawie. Chodziło o decyzję, czy władze Sejn
powinny podać do sądu państwo za niedostateczny
nadzór nad poczynaniami swoich poprzedników w
kwestii długu za budowę oczyszczalni. Efektem niepłacenia za budowę i przegranego sporu sądowego
z wierzycielem jest bowiem dług miasta (na koniec
kwietnia 2015 wynosił on wciąż nieco ponad 60
proc. dochodów miejskich) i plan naprawczy, który
skutkuje brakiem inwestycji do 2020 roku. Zarzuty
wobec państwa to m. in. to, iż premier nie powołał
dla Sejn komisarza, choć w myśl prawa powinien w
sytuacji, gdy dług przekraczał 60 proc. dochodów. W
Sejnach sięgał on w pewnym okresie nawet ponad
90 proc.
8
historia
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
WIZYTA NAPOLEONA W SEJNACH
W 1812 roku w naszym mieście stacjonował cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte, uciekający po klęsce
kampanii rosyjskiej. Relację z tego
wydarzenia pozostawił biskup Bonawentura Butkiewicz. Część trzecia.
Po obiedzie Napoleon wyszedł na podwórze Cafe-hausu i przyglądał się miejskiej milicji, składającej się z narodowej
gwardii – sejneńskich mieszczan i tzw.
pikinierów, rekrutujących się spośród
mieszkańców wsi. Zobaczywszy oddział
saperów w lnianych fartuchach, baranicach i ze sztucznymi brodami na piersiach
roześmiał się, a jego rozbawienie wzrosło, gdy ujrzał pikinierów. „To śmieszne”
- rzekł do generała Rappe. Butkiewicz zaświadcza, że pikinierzy rzeczywiście wyglądali zabawnie, ubrani w szare sukno:
od spodni po wysokie czapki. Mimo to
Napoleonowi spodobała się dziarskość i
wytrzymałość obrońców na 20-stopniowy
mróz. A gdy pikinierzy pod wodzą kapitana, 80-letniego staruszka Żelny (rówieśnika Kościuszki) potrząsnęli pikami wołając
„niech żyje imperator”, wezwany wzruszył
się i wielokrotnie dziękował oddziałowi.
Zapytał podprefekta o liczbę żołnierzy
obrony. Gdy dowiedział się, że jest ich
nie mniej, niż dwa tysiące, powiedział,
że zdaje mu się, iż sejneński powiat jest
mniejszy od innych powiatów Księstwa
Warszawskiego i skoro w nim zebrano tyle
wojska, to w całym Księstwie liczącym 100
powiatów można zebrać 200 tys. żołnierzy.
- Panowie, nie mamy powodów do rozpaczy – powiedział do stojących wokoło.
Podjechały sanie. Napoleon wychodząc z Cafe-hausu napotkał jeszcze raz gospodynię Miculewiczową. Powiedział do
niej: „adieu, baba” (żegnaj, babo) i wsiadł
do sań. Jeszcze pół godziny spędził na
miejskich rogatkach, czekając na podprefekta, który spóźniał się przygotowując do
podróży do Augustowa.
Na pierwszej stacji poczty konnej w
Głębokim Brodzie cesarz nakazał pułkownikowi Wąsowiczowi zasięgnąć języka,
czy nie widziano w okolicznych lasach
kozaków. Docierając do Augustowa po-
dziękował podprefektowi za obstawę i
obiecał nie zapomnieć o oddanej przez
urzędnika przysłudze. „I rzeczywiście, nie
zapomniał o tym” - pisze przyszły biskup.
Na zakończenie autor wspomnień
przytacza opowieść byłego mariampolskiego pocztmistrza Mikulicza. W pochodzie przez Mariampol imperator zauważył
go, zajętego zaprzęganiem koni. Wezwał
do siebie i upewniwszy się, że pocztmistrz
jest mu oddany jak inni Polacy, zlecił misję. Polegała ona na podróży do Warszawy
przed cesarskim orszakiem i zamawianiu
na każdej stacji pocztowej nowych koni
pod pretekstem, że będą wiozły marszałka Caulaincourta, za którego Napoleon
zamierzał się podawać w drodze. Mikulicz
miał trzymać misję w tajemnicy i w razie
niebezpieczeństwa donieść o nim ludziom
cesarza. „Kiedy usłyszał, że gotowy jestem
ofiarować mu swoje życie, podał mi rękę,
którą ja serdecznie ucałowałem” - opowiadał pocztmistrz Butkiewiczowi. W trasie
napotkał jedną tylko trudność, gdy w okolicy Rajgrodu podsłuchał Żydów rozmawiających o widzianych w dolinie Biebrzy
kozakach. Poczekał więc na miejscu na
przyjazd orszaku cesarskiego i uprzedził
Wąsowicza o tym, co usłyszał. Napoleon
dowiedział się, że droga będzie przebiegać tuż przy granicy z Prusami. Uznał, że
pojadą dalej, a w przypadku pojawienia
się żołnierzy cara zjadą za pruską granicę,
której kozacy na pewno nie odważą się
przekroczyć. Ruszyli bez przygód, jadąc
do Warszawy dniem i nocą. W stolicy
pocztmistrz wskazał drogę do angielskiego zajazdu i otrzymał obietnicę wypłacenia przez cesarskiego agenta Pradta kwoty
25 tys. franków za pomoc w drodze.
Po powrocie do Mariampola Mikulicz zastał tam już rosyjskie wojsko. Nowy
naczelnik trzech powiatów łomżyńskiej
guberni dowiedział się o tym, że pocztmistrz ułatwił ucieczkę wodzowi Francuzów. Zaaresztował Mikulicza a następnie
odesłał do Wilna, skąd na dwa lata zesłano
go na Sybir.
Po abdykacji w 1814 roku Napoleon z
wygnania na wyspie Elbie przesłał pocztą
dyplomatyczną list do podprefekta sejneń-
skiego powiatu, Ludwika Iwaszkiewicza.
Dziękował w nim za okazaną pomoc i
odprowadzenie do Augustowa. Załączał
wspaniały sygnet z ametystem, wyrytą
literą „N” w koronie z drobnych brylantów
i wieńcem z dwunastu większych brylantów. Pierścień warszawscy jubilerzy oszacowali na sumę 10 tys. zł (1,5 tys. rubli
srebrem), jednak później Iwaszkiewicz
mając kłopoty finansowe był zmuszony
sprzedać go Żydowi za 400 talarów.
Wspomnienia ks. Bonawentury Butkiewicza kończą się skargą na zmiany,
jakie zaszły w kraju po kampanii napoleońskiej. Rosjanie zaostrzyli szykany, w roli
urzędników występowali najczęściej policyjni agenci. Sam Butkiewicz kontynuował naukę w liceum, choć jego przyszła
kariera wskutek ustanowienia na kongresie w Wiedniu Królestwa Polskiego miała
zmienić tor, bo stracił ofertę dalszej nauki
za granicą i następnie odpracowania stypendium w kancelarii króla saskiego, księcia warszawskiego Fryderyka Augusta.
Mimo to miał nadzieję na wierną służbę
nowemu rządowi.
(MK)
Na pdst: „Wtargnięcie Francuzów do Rosji w 1812 roku. Opowieść biskupa Butkiewicza”, rosyjski przekład rękopisu,
opublikowany w 1875 roku w czasopiśmie
„Russkaja starina” (znalezione na stronie
museum.ru)
Bonawentura Butkiewicz urodził się
w 1795 roku w Kretyndze na Żmudzi,
zmarł w 1871 roku w Prenach koło Wilna. Teolog, ksiądz; od 1822 kanonik katedralny augustowski, 1826–71 kustosz
i 1833–38 oficjał; 1842–61 rektor oraz
1844–52 profesor teologii pastoralnej
Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej w Warszawie, 1851–53 także administrator (wikariusz kapitulny) diecezji
augustowskiej (sejneńskiej); reorganizator Akademii na wzór podobnej szkoły w Petersburgu, lojalista wobec władz
rosyjskich; od 1847 członek Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i
od 1849 - Rady Głównej Opiekuńczej
Zakładów Dobroczynnych w Królestwie
Polskim. (Źródło: Encyklopedia PWN).
informacje
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
MOŻE WÓJT POWIEDZIAŁ, MOŻE NIE.
ŚWIADKOWIE NIE POTWIERDZILI
„Za takie coś biją po mordzie” - prokuratura nie znalazła potwierdzenia,
że wójt gminy Giby powiedział tak pod adresem przedsiębiorcy. Odmówiła więc wszczęcia dochodzenia w sprawie karalnych gróźb.
Incydent miał miejsce w marcu na gibiańskim spotkaniu członków i sympatyków PiS, na które przyjechał poseł tego ugrupowania, Jarosław Zieliński.
Miejscowy przedsiębiorca brał udział w spotkaniu i zapytał polityka o to, co
– jak mówi – nurtowało go od dawna: dlaczego otacza się on ludźmi moralnie
wątpliwymi. Miał w wymijający sposób wskazać, że chodzi mu o wójta gminy.
Poseł nie wdał się w tę rozmowę, ale zareagował sam wójt, odpierając zarzuty
przedsiębiorcy i mówiąc, że za takie słowa, jak te, które padły z ust biznesmena,
„biją po mordzie”. Efektem tej wymiany zdań było zgłoszenie sprawy do prokuratury. Przedsiębiorca uznał, że wójt zagroził mu bezpośrednio uszkodzeniem
ciała i że może spełnić to, co zapowiedział.
Po przesłuchaniu świadków sejneńska Prokuratura Rejonowa odmówiła
wszczęcia dochodzenia. Prowadzący postępowanie sprawdzające uznał bowiem, że brak jest danych, dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Pod tym terminem prawniczym kryje się brak dowodów.
- W toku przesłuchań świadków nikt nie potwierdził, że doszło do użycia
takich słów. Nie możemy wykluczyć, że one padły, ale nikt poza zainteresowanymi tego nie potwierdza. Mamy tylko ich dwie przeciwstawne wersje – mówi
Ryszard Tomkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.
Świadkowie zeznawali, że nie słyszeli takich słów, lub akurat nie było ich
na sali. W efekcie dochodzenia prokuratorskiego nie będzie.
(m)
ZMIANA WŁADZ I DROGI GMINNE
Gmina Sejny. Mieszkańcy skarżą się, że drogowcy zniszczyli gminne drogi, budując trasę Sejny-Smolany Dąb. Czy jest szansa na ich
naprawę, jeśli ówczesne władze nie domagały się tego?
O stanie dróg Radziuszki-Babańce oraz Radziuszki-Marynowo mówił na
kwietniowej sesji powiatu mieszkaniec Radziuszek. Według niego istniało
porozumienie, na mocy którego drogowcy mieli naprawić te drogi, używane
przez nich w czasie remontu pierwszego etapu wojewódzkiej trasy między
Sejnami, a Smolanym Dębem. Radziuszkanin ostrzegał, że od zakończenia
remontu minęło dużo czasu i nikt nie domaga się zrealizowania umowy.
Zapytaliśmy inwestora, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich o tę sprawę.
Odpowiada on, że objazdy gminnymi drogami były kwestią wykonawcy, czyli
Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Suwałkach.
- Zgodnie z zapisami zawartej umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia sprawy formalno-prawne oraz koszty związane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacją przedmiotowego objazdu leżały po stronie wykonawcy robót. Jednocześnie informujemy, że zarządcy dróg, po których odbywał się
objazd nie wnieśli uwag i zastrzeżeń na etapie podpisania końcowego protokołu
odbioru robót – kończy swoją wypowiedź PZDW.
Sęk w tym, że drogę odebrano tuż przed przed wyborami samorządowymi. Nowy wójt Dariusz Łostowski powiedział nam, że nie wie, czy przedstawiciele gminy Sejny brali udział w odbiorach robót. Zamierza to jednak
sprawdzić i ustalić, czy istnieje jeszcze możliwość, aby drogowcy naprawili
to, co zniszczyli.
(mok)
9
Jednym
zdaniem
Historyczne Domino
Licealistka z ZSO w Sejnach, Emilia Gryguć laureatką 13. konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii”. Jej prezentacja multimedialna pt. „Historyczne
Domino” otrzymała drugą nagrodę w kategorii „Czas
zatrzymany w kadrze”, nagrodę specjalną Muzeum
Okręgowego w Suwałkach oraz nagrodę publiczności.
Opiekę merytoryczną nad pracą Emilii sprawowała
nauczycielka historii, Marta Makowska. Organizatorem
konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii” jest
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na
Świecie w Augustowie.
„Promyk” nadziei na rychły koniec
Dochodzenie w sprawie przywłaszczenia w Jeglińcu
sprzętu, należącego do warszawskiej fundacji – wciąż
bez finału. Policjanci w grudniu zeszłego roku przyjęli
zawiadomienie o tym, że do budynku dawnej szkoły w
Jeglińcu weszło kilka osób. Użyły one klucza, należącego do opiekuna posesji. Intruzi, wśród których miał
być radny gminy Krasnopol, mieli przywłaszczyć sobie
przedmioty należące do gospodarującej wcześniej w
obiekcie stołecznej fundacji „Promyk”. Zabrali polowe
łóżka, bojler i sprzęt AGD. Wartość strat szacowano na
kwotę 5 tys. zł. Szef fundacji zeznał, że wydał zgodę
na przekazanie rzeczy ubogim mieszkańcom gminy.
Wątpliwości budziło jednak to, komu udzielił tej zgody i
czy rzeczy zabrały upoważnione przez niego osoby. Prokuratura po serii przesłuchań i oględzinach spornych
rzeczy uznała, że są one zużyte i mają niższą wartość,
niż oszacowana. Dochodzenie w sprawie przestępstwa
przywłaszczenia zostało więc umorzone i sprawę śledczy przekazali policjantom, którzy badają teraz, czy
doszło do wykroczenia. „Czynności wyjaśniające są w
toku” - mówi Ewa Bednarska, oficer prasowa sejneńskiej policji. Mundurowi m. in. ponownie przesłuchają
szefa fundacji, aby ustalić prawdziwą wartość zabranych
przedmiotów.
Objazd z bonusem
Od poniedziałku 25 maja część krajowej szesnastki jest zablokowana z powodu naprawy osuwiska w
Ogrodnikach. Tymczasowy objazd prowadzi przez trasę
Berżniki-Ogrodniki. Starosta sejneński Piotr Alszko
poinformował, że wykonawca naprawy w zamian za
udostępnienie objazdu przez samorząd powiatu, zobowiązał się w umowie do poprawienia stanu nawierzchni drogi Berżniki-Ogrodniki. Wykonawcą naprawy
osuwiska w jezdni „szesnastki” jest Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe w Suwałkach, wybrane w przetargu
przez zarządcę drogi, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. Wartość robót to kwota 2,8 milionów zł. PDM
udziela na nie sześcioletniej gwarancji.
10
święto
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
informacje
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
11
MAMO, TY WIESZ WSZYSTKO
Podsumowanie projektu
Z dniem 31 maja 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy
w
Sejnach
zakończy
realizację
projektu
„AkTYwni NA RYNKU PRACY” (Nr POKL.07.02.0120-389/13) współfinansowanego przez Unię Europejską
ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Koncert z okazji Dnia Matki to w Domu Litewskim doroczna tradycja. Na scenie ośrodka wystąpili uczestnicy muzycznych zajęć, od najmłodszych dzieci po żeński chór. Temat piosenek – najbliższe sercu mamy i wdzięczność wobec
nich. Na jej dowód od małych artystów obecne na sali mamy dostały w podarunku kwiaty.
Wartość dofinansowania projektu: 762 006,96 zł.
WARSZTATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Celem ogólnym projektu było podniesienie kompetencji
społecznych i zawodowych niezbędnych na otwartym
rynku pracy do 31 V 2015 r. u 60 osób (24K i 36M)
w wieku 15-30 lat zagrożonych wykluczeniem
społecznym z powodu bezrobocia z powiatu
sejneńskiego z gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny
i Miasto Sejny.
W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY:
 zostali
objęci:
poradnictwem
zawodowym,
pośrednictwem
pracy oraz Indywidualnym
Planem Działania;
 ukończyli Warsztaty kompetencji i umiejętności
społecznych;
 ukończyli 6 miesięczne staże u pracodawców;
 podwyższyli swoje kompetencje i umiejętności
w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się
na rynku pracy.
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie na okres
co najmniej 3 miesięcy (stan na dzień 20.05.2015 r.)
wynosi 48 osób, co wskazuje na wyższą efektywność
zatrudnieniową niż założono w projekcie.
Wartość docelowa wskaźników określona we wniosku
o dofinansowanie projektu została w pełni
zrealizowana. Projekt osiągnął założone rezultaty.
POWIATOWY URZĄD PRACY W SEJNACH PRAGNIE
PODZIĘKOWAĆ
WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM
I PRACODAWCOM ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE.
Projekt „AkTYwni NA RYNKU PRACY”
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
UWOLNIĆ MARYCHĘ OD ŚMIECI
Piętnaście osób
z Sejn i gminy Giby wzięło
udział w II Społecznym Sprzątaniu Marychy.
To całkowicie
niezależna obywatelska akcja, której
celem jest oczyszczenie dna i brzegów rzeki ze stert
nagromadzonych
odpadków, które –
niestety – nie trafiają tam bez pomocy
ludzi. Dwie grupy
wolontariuszy płynęły kajakami z
dwóch stron: od
Babańc oraz zza
oczyszczalni w
stronę Sejn. Tutaj
operowały grupa
piesza i nurkowa,
oczyszczająca dno
rzeki. Miejscami
przydatne byłyby
grabie dla ułatwienia zadania.
Poprzednia taka
akcja miała miejsce
w 2013 roku. Od
tej pory ilość śmieci nie zwiększyła
się znacznie poza
miastem. Najgorsza sytuacja panuje przy moście na
ul. 22-Lipca oraz
w pobliżu działkowych ogrodów.
„Łupem” zbieraczy
padały garnki i sagany, kalosze, opony, reklamówki i
paczki od czipsów,
a nawet antena CB.
Przede wszystkim
jednak całe morze
szklanych i plastikowych butelek,
które zaścielają dno
i co gorsza często są
potłuczone.
Ciekawe były
reakcje przechodniów i świadków
zbierania śmieci.
Większość zgodnie
uznawała, że wyrzucanie odpadków
do Marychy jest złe
i że sama nie uczestniczy w tym procederze. Inni mówili,
że akcja była zbyt
słabo nagłośniona
(chętni umawiali
się przez internet).
Uczestnicy akcji
uznali, że potrzebne są częstsze takie
działania, dlatego
niewykluczone,
że w tym roku od-
będzie się jeszcze
jedno sprzątanie
Marychy.
Organizatorem
wydarzenia był
sejnianin Robert
Szklarz. Kajaków
dostarczyła wolontariuszom firma
„Norwa Service”,
pomoc w transporcie i wyposażeniu
pochodziła od Państwowej Straży Pożarnej. Przegląd Sejneński sprawował
patronat medialny
nad akcją.
(mok)
OGŁOSZENIA DROBNE
MIESZKANIA
• Sprzedam mieszkanie własnościowe 89,5 m kw. w Sejnach, 4
pokoje, kuchnia, I piętro, tel. 692 435688.
• Sprzedam mieszkanie 62 m kw. 3 pokojowe, IV piętro, ul. W.
Polskiego 62/19 tel. 603 085 872.
• Sprzedam mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 62 w Sejnach,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, przedpokój. 62 m2. Cena 140
tys. Wszystkie informacje pod nr 603 085 872 lub 661 066 359.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe 46 m kw, dwupokojowe,
okna plastikowe, łazienka glazura, 4 piętro, tel 691 998 080
• Sprzedam mieszkanie własnościowe w Sejnach, 78 m kw. 2 piętro, 4-pokojowe, dobry rozkład, dobra lokalizacja, budynek z 1992
roku - cegła, tel. 605 86 85 86.
• Sprzedam mieszkanie w Sejnach Konarskiego, 45 m kw. 1 piętro,
tel. 609 395 140.
• KUPIĘ - małe mieszkanie w centrum Sejn - tel. 604820513
• Sprzedam miezskanie 49 m kw przy ul. zawadzkiego, 2 pokoje,
I piętro, tel. 514 244 013.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Sejnach przy ul. Parkowej
5 o pow. 51,5 m kw, 2 piętro, cena 125 tys. zł do negocjacji, tel. 606
120 006.
Wynajmę
• Szukam mieszkania do wynajęcia w Sejnach, tel. 665 731 393.
• Wynajmę samodzielne mieszkanie 55m2. Dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, parter domu jednorodzinnego. Mieszkanie po generalnym
remoncie czyste, ,zadbane. Samodzielne wejście. Własne liczniki.
Czynsz 600zł. Tel. 790317678
• Pokój do wynajęcia w bloku osobie pracującej lub uczącej się, od
marca, tel. 87 5163 345, 691 468 301 po 17-tej.
SAMOCHODY - MOTORYZACYJNE
• Sprzedam 6 szt. opon letnich 195/65 R15 stan bdb. cena 70 zł/
szt, okolice Sejn, tel. 500 139 679.
• Sprzedam nissan primera 1.9 2003 r. 175 tys. przebiegu, stan bdb,
srebrny metalik, 10,5 tys. zł, tel. 570 451 463.
• Sprzedam BMW e36 coupe 2,0 benzyba + gaz, 1994 r. opony
zimowe i letnie na alufelgach, cena 3200 zł do negocjacji, tel. 513
253 460
• Sprzedam BMW e-60 3,0 2004 r. tel. 695 763 433.
• Sprzedam audi a6 c4 2,5 tdi, tel. 695 763 433.
• Audi a3 1.6 benzyna 2000 r. el. szyby, klimatronik, Sejny, tel.
508 305 278.
• Sprzeam Audi A6 C5 2.4 benzyna, granatowy metalic, sedan,
bezwypadkowy, tel. 514 53 59 41, 797 96 44 39.
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
• Skoda Fabia 1.4 Benzyna + LPG, 2003 r.,bezwypadkowy, pierwszy
właściciel, garażowany. Cena do uzgodnienia, tel.: 783044695.
PRACA
• Zatrudnię kierowcę z kat. B+E z okolic Sejny, Szypliszki, tel. 605
888 455, 605 888 409.
• Zatrudnię do opieki nad starszą osobą, Sejny PILNE, tel. 601
888 148.
• Zatrudnię na umowę na stanowisko ogrodnik lub do ogólnych
prac w agroturystyce. CV proszę przysyłać na adres email [email protected]
• Pilnie poszukuję osoby do pomocy przy starszym mężczyźnie
(obiady, sprzątanie, działka). Kom. 603 638 601.
• Szukam pracy fizycznej, mam 53 lata (renta) były rolnik, prawo
jazdy, nie piję, nie palę, życzliwy, sumienny, tel. 570451 463.
• Popiłuję drewno, tel. 601 375 425.
• Poszukuję Pani, która posprząta dom na wsi, umyje okna, łazienkę
itp. 10 zł/godz. tel. 570 451 463.
DZIAŁKI, DOMY, NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę rolną w Gibach o pow. 1,64 ha, tel. 661 237 996.
• Działka siedliskowa z domkiem blisko Sejn - pilne. Duża działka
siedliskowa. Wymiary działki ok. 95 x 70 m2. Powierzchnia 7100m2
z nowym domkiem gospodarczym i własną drogą dojazdową. Wieś
Rynkojeziory, powiat Sejny - dla osób lubiących przyrodę. Kontakt
telefoniczny: 500 410 900. Cena 45.000 zł.
• Sprzedam dom drewniany w Sejnach, działka 900 m kw, murowany budynek gosp. cena 160 tys. zł, tel. 690 812 999.
• Sprzedam działkę 40 a z możliwością zabudowy - Żegary
tel.693146859
• Sprzedam ziemię rolną Pogorzelec-Karolin o pow. 10,3 ha, 28
tys. zł/ha, tel. 517 769 839.
• Sprzedam ziemię rolną 7 ha, 35 tys. za hektar, Klejwy, tel. 512
837 708, po 17-tej.
• sprzedam ziemię rolną w Maćkowej Rudzie o powierzchni 4,11
ha,klasa ziemi 3-4.140.000. 782404239
• Sprzedam działkę siedliskową w Zelwie 099 ha. Kom. 695 763 433.
• Sprzedam dzialkę 40a z możliwościa zabudowy.Żegary - tel.
663 642 174
ROLNICZE
• Sprzedam dwie cielne jałówki z przeznaczeniem na mleko. Wycielenie - listopad, 3500 zł., 663 795 414, okolice Sejn.
• Sprzedam ciągnik ursus c360 stan bdb. tel. 665 861 134.
• Sprzedam przyczepę rolniczą, dwuosiową na niskich kołach,
wywrotka na dwóch cylindrach, okolice Sejn, tel. 606 201 677.
ogłoszenia drobne
wysyłanie sms-em pod nr 511 949 865
lub na e-mail: [email protected]
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
• Sprzedam mieszankę zbożową 400 zł. tona , tel. 721 339 200.
• Sprzedam opryskiwacz szer.12 metrów, w bardzo dobrym stanie,
tel. 785471024.
• Sprzedam mieszankę zbożową 600 zł/tona, tel. 798 724 282.
• Mieszanka zbożowa (jęczmień, owies, pszenica ) ok. 5 ton cena
600 zł tona i jęczmień ok. 2,5 tony cena 700 zł tona tel. 606113842
• Sprzedam 2 jałówki cielne, wycielenie początek maja cena 3700
zł, okolice Sejn, tel. 663 463 317.
• Sprzedam c 360 3p 1985 r., stan dobry, 12 tys. zł, tel. 781 413 978.
• Sprzedam bele sianokiszonki trawy polne, 80 z sztuka, tel. 667
238 031.
• Sprzedam 30 bel sianokiszonki, tel. 502 252 433.
• Sprzedam pług iemiecki 4-skibowy, ciągany, 2000 zł, oraz siewnik
holenderski (te same wymiary co polski), 2000 zł, tel. 607 488 000.
• Sprzedam łuparkę świdrową do ciągnika, cena 550 zł, Giby, tel.
665 861 134.
• Sprzedam pług ruski trzyskibowy, cena 900 zł stan dobry, gmina
Giby, tel. 531 598 489.
• Mieszanka zbożowa i pszenżyto 550-650 zł/t możliwość dowozu,
Widugiery, tel. 607 892 801.
• Sprzedam 3 jałowice mleczne, cz-b, wysoki stopień cielności,4300
zł/sztuka, tel. 507 349 625.
• Sprzedam 5 ton mieszanki zbożowej 750 zł/tona gm. Giby, tel.
531 598 489.
• Nasiona sardeli ekologiczne z certyfikatem 6,5 zł za kg, Bierżałowce, tel. 609 783 897.
• Sprzedam owijarkę bel uniwersalną marco-polo regulacja folii
50/75 na gwarancji, 4,4 tys zł, 517 696 475.
OGŁOSZENIA RÓŻNE
• Oddam psa 4-letniego rasy mieszanej wraz z budą, gm. Sejny,
tel. 667 283 609.
• Sprzedam tanio komplet wypoczynkowy z funkcją spania, kanapa
3-os. oraz fotel, 229 zł, tel. 504 637 300.
• Sprzedam tarcicę wysezonowaną, suchą na dom ( krokwie, bale,
łaty, murłaty), na saunę (dyle brzozowe). Tel. 601 717 997.
• Sprzedam rower dziecięcy KROSS dla dziecka 3-6 lat, stan bdb
tel. 500 292 513.
• Sprzedam tanio używaną kuchnię elektryczną Amica z płytą
ceramiczną. Kuchnia przystosowana jest fabrycznie do zasilania
prądem 400V oraz prądem jednofazowym 230V. Piekarnik posiada
grzejnik dolny i górny, rożen i termoobieg. Stan dobry – sprawna.
Rożen nie używany. Tel. 601 616 340
• Sprzedam namiot wojskowy, tel. 695 283 818.
• Sprzedam stal dwuteowa 12 szt po 12 mb tel. 663 642 174
• Sprzedam ponton Fish Hunter HF 360 tel.693 815 445
• Sprzedam dwa garnitury chłopięce do pierwszej komunii, wzrost
146 i 152, kolor stalowo-szary, stan bdb, tel. 609 844 664.
ISSN 1895–5908
ogłoszenia
12
ogłoszenia
13
• Sprzedam rower dziecięcy w db stanie dla 6-10 latka tel. 87 5163
190.
• Potrzebuję nieodpłatnie używanych mebli, stół, krzesła, fotele,
wersalka, kanapa rogówka, regał i kredens, tel. 796 446 638.
• Chętnie przyjmę małego, kilkumiesięcznego pieska, może być
kundelek, tel. 87 5163 190.
• Sprzedam rower dziecięcy w dobrym stanie dla 3-5 latka, 120
zł tel. 87 5163 190
• Sprzedam albę dziewczęcą pelerynę, wianek, halkę jak nowe,
tel. 669 361 919
• Sprzedam komplet wypoczynkowy brązowy z funkcją spania, w
db stanie, kanapa 3-os, 2-os i 1-os 900 zł, tel. 517 696 475.
• Oddam za koszty demontażu szafki kuchenne używane wiszące
i stojące. Drzwiczki wykonane z brzozy. Możliwość odbioru po
10.04.2015 r. Kontakt telefoniczny pod numerem 601 616 340
Biała Synagoga – Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” - „Trzy kobiety” wystawa grafik Pabla Picassa ilustrujących
„Metamorfozy” Owidiusza.
Galeria Domu Pogranicza – wystawa „Misteria dzieciństwa
- Jerzy Ficowski”.
Międzynarodowe Centrum Dialogu im. Cz. Miłosza w Krasnogrudzie – wystawa „Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i proroctwa
Czesława Miłosza”.
Muzeum Ziemi Sejneńskiej (ul. Piłsudskiego 28 - Pałac Biskupi) - 9 stałych sal: archeologiczna, numizmatyczna, sala dominikanów i biskupów sejneńskich, sejneńskich szkół, tradycji Wojska
Polskiego i czynu niepodległościowego, wielokulturowości regionu,
tradycji służb granicznych, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Witolda
Broniewicza. W holu: „Spacerkiem po sentymentalnych Sejnach”
- wystawa prac artysty Marka Karpowicza. Prezentacja projektu
architektonicznego sukiennic architekt Elżbiety Andruszkiewicz przyszłej siedziby Muzeum Kresów Wschodnich.
Klasztor podominikański – Muzeum Diecezjalne – ekspozycje
związane z Diecezją Augustowską czyli Sejneńską 1818-1925; Muzeum Etnograficzne Ziemi Sejneńskiej, wystawa „Pięć wieków Sejn
i Sejneńszczyzny”, 95 rocznica Powstania Sejneńskiego, zbiory Jana
Giedzia, Sejnianie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, Harcerstwo
na Sejneńszczyźnie, wystawa Myśmy tu byli, Sejny z lotu ptaka, Izba
regionalna – twórczość ludowa rodziny Kubraków z Grudziewszczyzny, odnowiony Kopiec Żwirki i Wigury z 1932 r. i Dęby Pamięci.
Dom Litewski w Sejnach – stała ekspozycja „Historia Ziemi
Sejneńskiej”; wystawa „Odkryć Litwę” - fotografie stowarzyszenia
„Fotoexpress.lt”, wystawa haftowanych saszetek Valeriji Kiškienė,
wystawa malarstwa Gintautasa Vaičysa.
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu - „Dym”
- wystawa malarstwa Wiesława Szumińskiego.
Adres redakcji: 16-500 Sejny, ul. 22 lipca 20, tel. 516 097 375, e-mail: [email protected]
Redaguje zespół. Red. nacz. Jacek Buraczewski tel. 505 10 64 68; [email protected],
Monika Karpowicz (tel. 692 159 138; [email protected]).
Wydawca: Agencja Wydawniczo–Reklamowa „Format”, 16-500 Sejny, ul. 22 Lipca 20.
Nr 11/2015 (485) Rok XXIV
Nie zamówionych materiałów nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do skrótów tekstów i zmian tytułów.
Druk: Drukarnia „Format”, 16-400 Suwałki, ul. Włocławska 7, tel. 505 10 64 68.
14
z policji
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
K R O N I K A polic yj na
Słono za parkowanie
Sejny. 30 kwietnia przy ul. Wojska Polskiego kierujący volksn
wagenem wjeżdżając na parking uderzył w toyotę, uszkadzając
błotnik i zderzak. Otrzymał mandat karny w wysokości 500 zł.
„Trudne” skrzyżowanie
Sejny. 1 maja kierujący volkswagenem na skrzyżowaniu ulic
n
Marchlewskiego i 1-Maja wymusił pierwszeństwo na chevrolecie.
Doszło do kolizji, kierowca volkswagena został ukarany mandatem
w wysokości 500 zł.
Wspólna wina
Sejny. 6 maja przy ul. Zawadzkiego kierujący volkswagenem
n
wykonując manewr cofania z parkingu uderzył w nieprawidłowo zaparkowanego peugeota. Obu kierowców policjanci ukarali
mandatami na kwotę po 100 zł każdy.
n Rogacz na drodze
Tobołowo. 13 maja kierujący samochodem volvo jadąc w stronę
Macharc zderzył się z bykiem jelenia. Wskutek silnego uderzenia
zwierzę padło, a pojazd został uszkodzony.
Przywłaszczone „papiery”
Gmina Krasnopol. 13 maja mieszkaniec zgłosił, że poprzed-
n Kredyt „na znajomego”
Powiat sejneński. 18 maja do dyżurnego wpłynęło zawia-
domienie, że w sierpniu 2013 roku poszkodowany z powiatu
augustowskiego w jednym z sejneńskich sklepów podpisał umowę
kredytową na sumę ponad 10 tys. zł. Spłaty miał dokonywać rzeczywisty nabywca towaru, jednak po uiszczeniu rat na kwotę ok.
2 tys. zł przestał regulować zadłużenie i kredytobiorca otrzymuje
wezwania do zapłaty.
Zderzenie z jeleniem
Rejsztokiemie. 18 maja pojazd ciężarowy (prawdopodobnie
n
załadowany) jadąc trasą ze Smolan do Puńska zaczepił o przyłącze
do linii energetycznej i zerwał je, niszcząc szczyt domu, do którego
było doprowadzone.
n
Nietrzeźwi kierujący
W okresie od 13 do 21 maja policjanci zatrzymali jedną nietrzeźwą
osobę. Był to rowerzysta, jadący krajową „szesnastką”. Miał on w
wydychanym powietrzu 1,7 promila alkoholu.
informacje pochodzą z Komendy Powiatowej
Policji w Sejnach
n
niego dnia rano nieznany sprawca dokonał przywłaszczenia
jego dokumentów - prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy
ubezpieczeniowej, a także karty bankomatowej i pieniędzy. Suma
strat - 850 zł.
Ranny rowerzysta
Krejwiany. 16 maja ok. 13. policjanci dostali powiadomienie
n
o rowerzyście leżącym na drodze. Ze wstępnych ustaleń (m. in.
zeznań świadków) wynikało, że zjechał on na pobocze, gdzie przewrócił się i uderzył głową w podłoże, co spowodowało rozległy uraz
śródczaszkowy. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
przetransportował rannego do szpitala w Suwałkach. Pobrano
krew do badania stanu trzeźwości.
Wyprzedzał „na trzeciego”
Degucie. 17 maja na krajowej trasie nr 16 kierujący fordem
n
obywatel Białorusi doprowadził do zderzenia z toyotą w trakcie
manewru wyprzedzania. Uszkodził tylny prawy błotnik pojazdu,
w który uderzył. Otrzymał mandat w wysokości 250 zł.
Użyty i porzucony
Gmina Krasnopol. 18 maja w nocy doszło do tzw. zaboru
n
pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. Poszkodowana zgłosiła,
że skradziono jej ciągnik rolniczy. Pojazd odnaleziono ok. 3 kilometrów od należących do niej zabudowań.
ZA DUŻO WYBORCZYCH KART
SĄD NIE DOPATRZYŁ SIĘ NICZEGO ZŁEGO?
Krasnopol. Suwalska okręgówka oddaliła skargę byłego radnego
powiatu na nieprawidłowości podczas samorządowych jesiennych wyborów, przeprowadzonych w gminie.
Protest wyborczy wpłynął do sądu na początku grudnia. Były
radny powiatu podał w nim, że nieprawidłowości zaobserwował w
trzech obwodowych komisjach, pracujących na terenie gminy Krasnopol. Chodzi o komisje w krasnopolskim Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji, oraz w dawnych szkołach w Jeglińcu i Maćkowej Rudzie.
Na czym polegały nieprawidłowości? Dotyczyły one wyborów
do rady powiatu. Komisje otrzymały więcej kart do głosowania,
niż wynosi liczba osób z prawem głosu, mieszkających w danym
obwodzie. W urnach znalazło się więcej kart, niż oddano głosów,
a niektóre karty nie były oznaczone stemplem komisji. Te dane
znalazły się w oficjalnych protokołach komisyjnych.
Sąd oddalił skargę, jednak nie udało nam się ustalić, jak to uzasadnił. Sędzia orzecznik nie przygotował pisemnego uzasadnienia,
bo nikt nie odwołał się od decyzji i stała się ona prawomocna.
Skarżący natomiast nie odpowiedział nam na zadane w styczniu
pytanie, czy jego zdaniem nieprawidłowości miały wpływ na wynik
wyborów do rady powiatu. On sam kandydował, jednak nie został
wybrany, przegrywając z kandydatką z Krasnopola, Alicją Wysocką,
obecnie członkinią zarządu powiatu sejneńskiego.
(M)
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
reklama
15
16
informacje
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
Pszczelarze z Mołdawii na Sejneńszczyźnie
Grupa 16 pszczelarzy z dalekiej Mołdawii w dniach 22
– 29 kwietnia br przyjechała
z wizytą studyjną do Polski,
stanowiącą część projektu
„Partnerstwo dla modernizacji pszczelarstwa w Mołdawii” finansowanego przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach
programu „Polska pomoc
rozwojowa 2015”, przygotowanego przez Polską Izbę
Produktu Regionalnego i
Lokalnego oraz Agencję
Centrum Rozwoju Wsi w
Mołdawii.
Celem pobytu Mołdawian
było zapoznanie się z pszczelarstwem w Polsce, obejrzenie
pasiek na południu i w Polsce
północno-wschodniej, pozyskanie informacji na temat metod
produkcji miodu stosowanych w
Polsce, w tym z hodowlą matek
pszczelich, wymianą doświadczeń, nawiązanie kontaktów.
W dniach 27 – 28 kwietnia
pszczelarze z Mołdawii odwiedzili Sejneńszczyznę.
Na czele ich delegacji stali
Stefan Condratiuc, prezes Narodowego Stowarzyszenia Pszczelarzy Mołdawii, Anatol Bucatca,
dyrektor Agencji Centrum Rozwoju Wsi, koordynator projektu
ze strony mołdawskiej Inga Cojocari, ekspert Agencji Centrum
Rozwoju Wsi oraz Stefan Sandic, lider grupy producentów
miodu. Pozostali członkowie
delegacji to producenci miodu
tworzący grupę pszczelarzy, która docelowo stosować będzie tę
samą technologię produkcji,
opieki nad pszczołami, produkować miody takiej samej, wysokiej jakości.
Stronę polską reprezentowały Izabela Byszewska, prezes
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, współautorka projektu, Grażyna Kurpińska, koordynatorka projektu,
pełnomocnik zarządu izby oraz
Jolanta Ziętek-Varga, współpracowniczka izby, współautorka
projektu, dziennikarka, tłumaczka.
W Sejnach goście odwiedzili
pasiekę Państwa Jolanty i Dariusza Bagińskich. O produkcji
miodu w ulach wielkopolskich
w warunkach Polski północno-wschodniej, metodzie podstawiania uli, zapobieganiu rójce
mówił Dariusz Bagiński oraz
Marian Krutul, którzy odpowiedzieli też na wiele pytań nurtujących pszczelarzy z Mołdawii.
Po krótkim zwiedzeniu bazyliki sejneńskiej goście wraz
z pszczelarzami sejneńskimi
udali się do ośrodka wypoczynkowego państwa Bożeny
i Jerzego Sewastynowiczów
w Kuklach, gdzie odbyło się
wspólne spotkanie. Uczestnicy
z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez
Józefa Łukasza Sowulewskiego.
Nawiązując do historii i tradycji
pszczelarskich regionu, prelegent omówił znaczenie znaków
jakości w europejskim systemie
oznaczeń i ochrony produktów
regionalnych, przedstawił drogę miodu z Sejneńszczyzny/
Łoździejszczyzny do uzyskania
30.01.2012 r znaku „Chroniona Nazwa Pochodzenia” w UE
i procedury rejestracji. Poruszył też współpracę z pszczelarzami z Litwy w tym zakresie
i obszernie wyjaśnił dlaczego
pszczelarze sejneńscy zdecydowali się uzyskać znak CHNP w
europejskim systemie oznaczeń
i ochrony. Przedstawił również
unikalne walory środowiska
przyrodniczego Sejneńszczyzny
i wyjątkowe cechy miodu z Seneńszczyzny/Łoździejszczyzny,
pierwszego produktu transgranicznego.
Krzysztof Przeborowski –
prezes TKP w Sejnach zapoznał słuchaczy z działalnością
Koła Pszczelarzy oraz specyfiką
pszczelarstwa regionu.
Prezes Stefan Condratiuc
przedstawił cechy pszczelarstwa
i walory miodów z Mołdawii.
Podkreślił, iż są zmotywowani
uzyskać europejski znak jakości dla swojego miodu z chwilą
wejścia ich kraju do UE.
Następnego dnia goście
wraz z pszczelarzami sejneńskimi K. Przeborowskim i J.Ł.
Sowulewskim udali się na Litwę. Zwiedzili pasiekę Juozasa
Petrauskasa- prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łoździejach, który omówił produkcję
miodu w ulach Dadanta i specyfikę pszczelarstwa na Litwie,
odpowiadając na wiele pytań
nurtujących gości z Mołdawii.
Na zakończenie odbyła się degustacja miodu z Sejneńszyzny/
Łoździejszczyzny. Pszczelarze
sejneńscy rozdali gościom materiały reklamujące miód i inne
produkty pszczele z naszego
regionu, a prezes Petrauskas
zaprosił sejneńskich i mołdawskich pszczelarzy na doroczne
Litewskie Dni Pszczelarza, które
odbędą się w tym roku w Rejonie Łoździeje.
J.Ł. Sowulewski
WSIE ZASILANE PRZEZ SŁOŃCE
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
projekty
17
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZANSĄ DLA CIEBIE!
To świetny pomysł nie tylko na miejsce pracy, ale też miejsce, w którym ważną rzeczą jest
budowanie relacji zawodowych oraz społecznych. Osoby, które zakładają spółdzielnię socjalną
stają się jej członkami i wykonują pracę na jej rzecz w oparciu o spółdzielczą umowę o pracę lub
umowę cywilnoprawną. Spółdzielnię może założyć co najmniej 5 osób.
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
informuje, że dysponuje środkami finansowymi
w kwocie 75.000 zł
na utworzenie spółdzielni socjalnej
przez osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem
osób pomiędzy 30 a 50 rokiem życia
Prąd w domu, pochodzący ze słońca? Chcą tego mieszkańcy gmin Krasnopol i Sejny, którzy zgłosili swój udział
do projektów, na które duże pieniądze z UE wykłada
samorząd województwa podlaskiego.
Po korzystne dotacje postanowiły sięgnąć gminy Krasnopol
i Sejny. Najpierw zwróciły się do mieszkańców, aby wiedzieć, ilu
spośród nich chce mieć w swoich gospodarstwach instalacje fotowoltaiczne, produkujące prąd na potrzeby budynków mieszkalnych.
Dla przykładu: z terenu gminy Krasnopol chętnych jest aż 170
gospodarstw – mieszkańców.
- Obecnie jesteśmy na etapie kompletowania dokumentacji,
która zostanie złożona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego do końca maja. Zgodnie z informacjami, które gmina
posiada na dzień dzisiejszy, maksymalna kwota dofinansowania
dla instalacji będzie wynosiła maksymalnie 90 procent kwoty netto
kosztów instalacji – informuje wójt Karol Szrajbert.
Dodaje on, że dokładne kwoty dofinansowania będą znane po
tym, jak Urząd Marszałkowski zaakceptuje złożony przez gminę
wniosek i zostaną podpisane umowy z uczestnikami projektu.
Budowa instalacji musi być zakończona do połowy października
tego roku.
Ogniwa fotowoltaiczne są coraz częściej wykorzystywane do
produkcji energii elektrycznej. Promieniowanie słoneczne to tanie
paliwo, występuje ono bowiem także w pochmurne dni, a w dodatku tych ostatnich - jeśli wierzyć niektórym źródłom - jest na
Sejneńszczyźnie mniej, niż w innych częściach Polski. W powiecie
sejneńskim „na słońce” działa na przykład świetlna sygnalizacja
przy wyremontowanej trasie Sejny-Smolany Dąb. Ogniwa będą
wkrótce zasilały oczyszczalnię ścieków w gminie Puńsk. Urząd
tamtejszej gminy zdobył pieniądze z Regionalnego Programu
Operacyjnego i do końca czerwca elektrownia o mocy 40 kW
zostanie wybudowana.
(m)
Osoby bezrobotne, które zdecydują się na założenie spółdzielni socjalnej
zostaną objęte poradnictwem zawodowym, Indywidualnym Planem
Działania, skorzystają ze szkolenia dotyczącego zakładania i funkcjonowania
takiej spółdzielni oraz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.
Jeśli masz problem ze znalezieniem pracy lub obawiasz się pracy na własny
rachunek, masz pomysł na biznes i osoby, z którymi wspólnie chciałbyś
go prowadzić - zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach,
ul. Łąkowa 26, pokój nr 4, tel. (87) 51-63-987
18
ze straży
K R O N I K A strażacka
Pamiątka z wojny
Żubrówka Stara. 8 maja drogowcy w trakcie remontu trasy od-
n
kryli niewybuch. Wezwano patrol grupy rozminowania z jednostki
wojskowej w Giżycku. Na miejsce pojechali ochotnicy z OSP w Krasnopolu. Wraz z policjantami przez kilka godzin kierowali ruchem.
Zapalone światło
Sejny. 12 maja zapaliła się latarnia na parkingu szkoły rolniczej.
n
Na miejsce pojechały dwa zastępy strażackie. Płonęły przewody oraz
klosz lampy. Dozorca odciął zasilanie latarni, strażacy ugasili pożar
oprawy prądem wody.
Koziołek w pułapce
Sejny. 15 maja w ogrodach działkowych kozioł sarny zaplątał się
n
w ogrodzenie. Na miejscu działał jeden zastęp strażacki i przedstawiciele koła łowieckiego. Zwierzę zostało uwolnione, nie odniosło
widocznych obrażeń. Zostało wypuszczone do lasu.
Pechowa przejażdżka łódką
Posejnele. 15 maja przed 20. strażacy byli wezwani nad jezioro
n
Pomorze. Pracownica ośrodka wypoczynkowego powiadomiła ich
o parze gości, która wypożyczyła łódkę i wypłynęła na wodę. Wiatr
zepchnął płynących o 4 kilometry od brzegu ośrodka. Strażacy
wypłynęli na Pomorze łodzią hybrydową i odnaleźli kobietę i mężczyznę w pobliżu leśnego brzegu i dopływu rzeki. Płynącym łodzią
złamało się wiosło, rozładował się też akumulator, stąd nie mogli
samodzielnie powrócić do ośrodka. Odholowano ich na brzeg.
Ratunek z powietrza
Krejwiany. 16 maja strażacy-ochotnicy zabezpieczali miejsce
n
lądowania śmigłowca, który przyleciał po poszkodowanego w
wypadku rowerzystę. Ustalono, że prawdopodobnie mężczyzna
zasłabł i spadł z roweru bez udziału osób trzecich.
Przyczyną - komin
Okółek. 17 maja doszło do pożaru budynku mieszkalnego, którego
n
prawdopodobną przyczyną była nieszczelność przewodu kominowego.
W gaszeniu brało udział 10 jednostek strażackich i ochotniczych z
Sejn, Strzelcowizny, Gib, Dalnego Lasu, Płaskiej i Augustowa. Zawiadomienie wpłynęło do Straży w Augustowie o 10.13, dyżurny
przekazał je sejneńskim strażakom. W chwili wybuchu pożaru w
domu był właściciel z żoną, mężczyzna próbował gasić ogień wężem
ogrodowym. Płonęła więźba dachowa kryta wiórem i poddasze drewnianego domu, obitego drewnianym szalunkiem. Strażacy podawali
dwa prądy wody na płonący obiekt i dwa w obronie na stodołę i
drugi dom. W trakcie działań dowódca zarządził ewakuację mienia z
parteru: lodówki, kuchni, mebli, pralki. Straty oszacowano na kwotę
100 tys. zł. Uratowano mienie o wartości 100 tys. zł.
Przez bezmyślność
Sejny. 17 maja ok. 13. zapaliły się śmieci zgromadzone w kon-
n
tenerze przy ul. Konarskiego. Przyczyną było prawdopodobnie
zaprószenie poprzez wrzucenie do pojemnika niedopałka.
informacje pochodzą z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
PROCES POD ZNAKIEM
NIEWIADOMYCH
Na jezdni nie było śladów innych, niż wskazujące na działanie nadmiernej prędkości – uważa biegły od wypadków drogowych. Trwa
proces młodego kierowcy, oskarżonego o spowodowanie wypadku,
w którym zginęła pasażerka, 23-letnia mieszkanka Sejn.
Na kolejne rozprawie na pytania sądu, obrońcy i oskarżyciela
odpowiadali biegli z różnych dziedzin. Dwóch psychiatrów ma
przygotować dodatkową, uzupełniającą opinię o stanie kierowcy po
wypadku. Na podstawie tego, co biegli wiedzą już teraz, trudno im
stwierdzić jednoznacznie, czy miał on zaburzenia pamięci wskutek
uderzenia głową i czy nie był świadomy, kiedy oddalał się od miejsca
wypadku. Sąd chce to wiedzieć, aby ustalić, czy mężczyzna celowo
uciekł, aby uniknąć odpowiedzialności za tragiczne wydarzenie.
- Są elementy, które przemawiają za tym, że były zaburzenia
świadomości i są takie, które negują to – przyznał znany psychiatra.
Chirurg, który badał oskarżonego 36 godzin po wypadku powiedział, że w 90 procentach przypadków stłuczenie mózgu skutkuje
utratą pamięci tego, co wydarzyło się tuż przed i tuż po wypadku.
Zdaniem oskarżenia kierowca podał bardzo dużo szczegółów sprzed
i po wypadku, jak na osobę, która straciła pamięć. Lekarz replikował,
iż nie wyklucza, że w 36 godzinie po zdarzeniu pamięć mogła wracać.
Podobny brak pewności dotyczy dokładnej zawartości narkotyku
i alkoholu w organizmie kierowcy. Biegły toksykolog zaznaczył, że
mógł ustalić jedynie, czy mężczyzna był nietrzeźwy, czy nie, badanie nie pozwala zaś dokładnie stwierdzić, w jakim stopniu. Wpływ
na to miał m. in. fakt, że został on zbadany dopiero wieczorem,
następnego dnia po wypadku. Sprawca znalazł się na drodze, sześć
kilometrów od miejsca tragedii. Miał m.in. złamaną kość skroniową
i stłuczenie mózgu.
Stanowczo swoje ustalenia przedstawiał ekspert od wypadków
komunikacyjnych. Wyjaśnienia kierowcy, jakoby pasażerka pociągnęła go za rękę w czasie jazdy, aby uniknął zderzenia z sarną,
nazwał wersją obrony. Powiedział sądowi, że w takim wypadku
impuls nakazywałby kierowcy zahamować czy kontrować kierownicą, a wówczas na asfalcie widoczny byłby ślad tych manewrów.
Tymczasem na drodze widać jedynie ślady znoszenia pojazdu w
stronę pobocza z powodu nadmiernej prędkości.
- Prędkość była za duża w stosunku do łuku drogi, nie pozwalała
go pokonać. Nie można tam jechać z prędkością 140 kilometrów na
godzinę, nie pozwala na to droga – powiedział biegły, dodając, że
niezależnie od tego, czy kierowca został pociągnięty za rękę przez
pasażerkę, czy nie, auto i tak wypadłoby z trasy. To ten ekspert ustalił
stan licznika prędkości jako przekraczający 100 km na godzinę.
Musiał odpowiedzieć na szereg szczegółowych pytań adwokata,
zainteresowanego tym, czy licznik stanął po uderzeniu mercedesa
w skarpę, czy później – w przydrożne drzewo.
Mieszkaniec gminy Sejny ma zarzuty umyślnego spowodowania wypadku, nieumyślnego doprowadzenia do śmierci pasażerki,
a także ucieczki z miejsca zdarzenia i kierowania pod wpływem
amfetaminy. Kilka razy zmieniał zeznania, raz przyznając się do
wypicia pięciu-sześciu piw, później jednak stwierdził, że nie był
pijany. Przyznał się do zażycia amfetaminy dzień przed wypadkiem,
ale zastrzegł, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że może działać na
niego po tym czasie. Mężczyzna potwierdza, że kierował autem, ale
nie przyznaje się do spowodowania śmierci kobiety.
(M)
reklama
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
19
UBEZPIECZENIA
Milanowscy
SEJNY, UL. OGRODOWA 6, (ZA RATUSZEM)
tel./fax 87 516-35-00, 604 820 513
e-mail: [email protected]
BIURO HANDLOWE
S U WA Ł KI
BAX
Wojska Polskiego 62 E
TEL . 087 563 19 20
KOM. 605 101 409
BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE
OKNA PCV
DRZWI WE JŚCIOWE
ROLETY, OKIENNE
PARAPETY (wew. i zew.)
PŁYNNE TAPETY
( JEDWAB, BAWEŁNA)
w w w.ar turb ax.pl
Oczyszczalnia ścieków
z drenażem
odsączającym
2000 L – 1959 ZŁ
3000 L – 2790 ZŁ
OFERUJEMY:
www.hydron.suwalki.pl
kotły grzewcze, grzejniki, oczyszczalnie, pompy ciepła, instalacje
c.o. i wodno-kanalizacyjne, kolektory, kominki, odkuracze centralne [email protected]
POWIATOWY URZĄD PRACY W SEJNACH
DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEGO BIZNESU…
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach prowadzi wśród młodych osób bezrobotnych nabór
wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki te będą udzielane w ramach
Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sejneńskim (I)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku
pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania
1.1.1.
Projekt skierowany jest do osób:






w wieku 18-29 lat,
zarejestrowanych w PUP Sejny jako osoby bezrobotne,
niepracujących, niekształcących się w systemie dziennym,
niekorzystających ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed
rozpoczęciem udziału w projekcie,
dla których ustalono I bądź II profil pomocy.
Kryteria dodatkowe decydujące o pierwszeństwie uczestnictwa w projekcie
to posiadanie statusu:
1.
Osoby długotrwale
bezrobotnej:
2. Osoby o niskich
Kwalifikacjach:
 w przypadku osób w wieku
18-24 lata pozostawanie bez
zatrudnienia nieprzerwanie
przez okres ponad 6 miesięcy,
 w przypadku osób w wieku
25-29 lat pozostawanie bez
zatrudnienia nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy

to osoby posiadające
wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne,
ponadgimnazjalne tj.:
zawodowe, średnie
ogólnokształcące, średnie
zawodowe.
3. Osoby bezrobotnej
Niepełnosprawnej:

z orzeczeniem o
niepełnosprawności
Przed złożeniem wniosku każda osoba bezrobotna chcąca skorzystać ze wsparcia ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem projektu, który dostępny jest na stronie internetowej urzędu: www.pup.sejny.pl. oraz
z założonymi kryteriami dostępu decydującymi o pierwszeństwie uczestnictwa w projekcie. Każda osoba
bezrobotna spełniająca warunki w/w regulaminu może ubiegać się o przyznanie dotacji.
Osoby
bezrobotne
zainteresowane
udzieleniem
niniejszego
wsparcia
powinny
złożyć
u swojego doradcy klienta czytelnie wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami, dostępny na
stronie internetowej www.pup.sejny.pl bądź u doradcy klienta w PUP Sejny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu,
ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny, pokój Nr 17
tel. kontaktowy: 087 516-39-81
oraz u Pracownika ds. udzielania dotacji: pokój Nr 4
tel. kontaktowy: 087 516-39-87

Podobne dokumenty

PS 10 - przegląd sejneński

PS 10 - przegląd sejneński Kierownik Palanis jest zdania, że bez podwyżek nie da się już prowadzić skutecznych prac, które dadzą takie efekty, jak oczekiwaliby właściciele ziemi. Spółka ma dwie stare koparki typu „pelikan”, ...

Bardziej szczegółowo

PS 7 - przegląd sejneński

PS 7 - przegląd sejneński i sympatyków PiS z posłem Jarosławem Zielińskim. Grupa osób spotkała się w gibiańskim GOK-u. Rozmawiała o sprawach państwa, problemach Gib itp. Przedsiębiorca mówi o sobie, że jest sympatykiem PiS.

Bardziej szczegółowo

PS 9 - przegląd sejneński

PS 9 - przegląd sejneński barierami i ustawiając znaki ostrzegające. Mimo to miejscowi mówią o przypadkach kolizji, w których biorą udział cudzoziemcy nie znający trasy i nie zorientowani w tym, że na wzniesieniu i łuku dro...

Bardziej szczegółowo

Nasze kamienice

Nasze kamienice i  jego społecznej listy przeciwko TIRom. Podpisało się na niej ponad 1067 osób. W międzyczasie była niezbyt udana blokada ul. Marchlewskiego – nie zjawiło się na niej za wiele osób. Można na to je...

Bardziej szczegółowo