MM_nr_14-15_SIERPIEN_2010

Komentarze

Transkrypt

MM_nr_14-15_SIERPIEN_2010
MSZCZONÓW
1377
MERKURIUSZ
M SZCZONOWSKI
sierpień 2010 /nr 14-15 (172-173)
Spis treści:
Gminny Biuletyn Informacyjny
ISSN: 1730-8186
Szczęśliwa „TRZYNASTKA”...............................3
Przetargi ogłoszone w gminie Mszczonów
w bieżącym roku...........................................4
„Polska pięknieje” z Termami............................5
Polityka historyczna gminy czyli jak należy dbać o własną historię................7
Mszczonowscy strażacy
z wizytą u przyjaciół z Wisły..............................7
Modernizacja targowiska ruszyła......................8
Nowe pomieszczenia dla maluchów...................8
Kącik ekologiczny...........................................9
Zabawa w cieniu drzew....................................9
Odpust w Lutkówce, czyli wzorcowy przykład
współpracy parafii i samorządu.......................10
Udogodnienia dla sportowców w Osuchowie......12
Wakacje z kursami........................................12
Jeden weekend - dwa sukcesy pływaków..........14
Lato z MOK-iem wystartowało.........................14
Lato z komputerem.......................................15
Wakacyjne doskonalenie głosów.....................16
Plastyka sposobem na wakacje.......................16
Wakacyjny bal dla najmłodszych.....................18
Przedszkolaki z Wręczy zakończyły rok.............18
Obóz 4 S.D.H. „S.E.K.C.J.A.”...........................22
Mszczonów zaprasza na rekonstrukcję
bitwy mszczonowskiej z września `39.............24
Szczęśliwa
„TRZYNASTKA”
egzemplarz bezpłatny
„Polska pięknieje” z Termami
24 maja w sali koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina w
Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie i wręczenie
nominacji w konkursie
„Polska pięknieje - 7
cudów funduszy
europejskich”.
Wśród nominowanych
w kategorii „Turystyka
aktywna” znalazły się
również mszczonowskie
Termy.
czytaj strona 5
Nowe pomieszczenia dla maluchów
Od maja br. trwa rozbudowa i modernizacja miejskiego
przedszkola w Mszczonowie. Inwestycja ta ma na celu
poprawę estetyki, funkcjonalności oraz umożliwienie
zwiększenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.
czytaj strona 8
X Odpust Świętego Rocha
w Lutkówce 22.08.2010r.
Te g o r o c z ny p r e s t i ż o w y Ra n k i n g
Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”
został rozstrzygnięty. W jego już
dwunastej edycji Mszczonów
sklasyfikowano na wysokiej 13 pozycji.
Odpust
w Lutkówce,
czyli
wzorcowy
przykład
współpracy
parafii
i samorządu
cztaj strona 3
czytaj strona 10
-czyli Mszczonów
w ZŁOTEJ SETCE
POLSKICH
SAMORZĄDÓW
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
WIEŚCI Z RATUSZA
23 lipca pożegnaliśmy ś.p. Kazimierza Kalinowskiego, który w szczególny
sposób przyczynił się do utrwalania pamięci o historii naszego miasta. Chętnie dzielił się z
nami bezcennymi wspomnieniami, dzięki którym powstawały opracowania dotyczące
przeszłości Mszczonowa. Pomagał też przy tworzeniu Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, a
szczególnie przy ekspozycjach dotyczących wojny i okupacji, a także miejscowego rzemiosła.
Po raz ostatni dziękujemy mu za udzielone wsparcie.
Zespół Twórców
Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej
Kazimierz Kalinowski (ur. 18.12.1919 w Mszczonowie- zm. 20.07.2010 roku
w Grodzisku Mazowieckim) działacz społeczny, zaangażowany w reaktywowanie
orkiestry dętej OSP Mszczonów po okresie wojennym. W orkiestrze grał od 1935
roku. Był jej najstarszym członkiem. Wychował wiele młodych strażackich
muzyków. Swoją życiową - muzyczną pasję zaszczepił także synowi i wnukowi.
Od 1939 roku Kazimierz Kalinowski należał także do mszczonowskiego chóru
parafialnego, który został założony przez seniora słynnego rodu muzyków Maklakiewiczów. W okresie wojny był żołnierzem Armii Krajowej - służył
w Ośrodku Chrabąszcz, który był częścią Obwodu Bażant i Obszaru
Warszawskiego. W 2001 nie będąc w czynnej służbie wojskowej
otrzymał nominację na podporucznika wojska polskiego. Kazimierz
Kalinowski otrzymał następujące medale i odznaczenia: Krzyż Armii
Krajowej (1994), Srebrny Krzyż Zasługi (1996), Złoty Znak Związku OSP
(1988), Brązowy, Srebrny i Złoty (1985) Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
Odznakę Zasłużony dla Miasta Mszczonowa (2000), Odznakę za Zasługi dla
Województwa Skierniewickiego, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1990),
Odznakę Honorową Złotą z Laurem od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
Odznakę Strażak Wzorowy oraz Odznakę za Wysługę Lat w OSP (70 lat).
Ponadto we wrześniu 2007 roku podczas wizyty w Mszczonowie
Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego został odznaczony przez niego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Podziękowania
Podziękowania
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie składa serdeczne
podziękowania Firmie „MOSTVA”za ogromną życzliwość i okazaną pomoc
przy organizacji transportu samochodów, które będą wykorzystywane
na potrzeby mszczonowskiej OSP. Państwa zaangażowanie z pewnością
posłuży wspólnemu dobru mieszkańców miasta i gminy Mszczonów.
Zarząd OSP Mszczonów składa
podziękowania dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej oraz pana Bogdana
Fedorowicza za wzorową współpracę.
Zarząd OSP w Mszczonowie
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 2
Zarząd OSP w Mszczonowie.
WIEŚCI Z RATUSZA
Szczęśliwa „TRZYNASTKA”
-czyli Mszczonów w ZŁOTEJ SETCE
POLSKICH SAMORZĄDÓW
Tegoroczny prestiżowy Ranking
Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”
został rozstrzygnięty. W jego już
dwunastej edycji Mszczonów
sklasyfikowano na wysokiej 13 pozycji.
Wyboru najlepszych gmin
dokonano w dwóch etapach. Pierwszym
była weryfikacja danych dotyczących
gospodarki finansowej i inwestycji w
oparciu o bazy Ministerstwa Finansów.
Dzięki temu sprawdzono, które
samorządy w latach 2006 - 2009
najlepiej radziły sobie finansowo i
jednocześnie najwięcej w tym czasie
inwestowały. W drugim etapie po 250
gmin z trzech kategorii - miejskich,
miejsko-wiejskich i wiejskich -otrzymało
do wypełnienia ankiety dotyczące m.in.
rozwoju gmin, jakości zarządzania, a
także poziomu edukacji. To drugie sito
przebrnęło już zaledwie po 100
najsprawniej działających samorządów z
każdej kategorii.
W grupie miast zwyciężył
Poznań przed Sopotem i Wrocławiem. W
kategorii gmin miejsko-wiejskich
najlepsze okazały się gminy - Kurnik,
Lubliniec i Grodzisk Mazowiecki. W tej
właśnie kategorii Mszczonów uplasował
się na pozycji 13. W gronie gmin
wiejskich najwyżej oceniono Zabierzów z
Małopolski, na terenie której znajduje się
port lotniczy Kraków-Balice. Na drugim
sklasyfikowano Kobylankę z
województwa zachodniopomorskiego, a
na trzecim małopolską Wielką Wieś.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek
nie kryje radości z racji wysokiej pozycji
gminy Mszczonów. 13 miejsce w Złotej
Setce to dowód na to, że Mszczonów
niezmiennie jest w czołówce najlepszych
polskich samorządów. Pomimo kryzysu
gmina utrzymuje wysoki wskaźnik
funduszy wydanych na inwestycje i to
procentuje. Mszczonów powszechnie
postrzegany, jako prężnie działający
ośrodek logistyczno-przemysłowy,
inwestujący w swoją infrastrukturę
komunalną, ostatnio duży nacisk kładzie
również na rozbudowę zaplecza
r e k r e a c y j n o - t u r y s t y c z n e g o . Te n
wszechstronny rozwój - jak widać po
wynikach rankingu Rzeczpospolitejprzynosi rezultaty.
Wysokie miejsce w wiarygodnej
Złotej Setce w roku wyborczym to dla
mszczonowskiego samorządu silny
argument, którego nie da się podważyć
pustymi hasłami czarnej propagandy.
Fakty przemawiają same za siebie.
Mszczonów nawet w okresie światowego
kryzysu dzięki wykwalifikowanej kadrze
samorządowej radzi sobie gospodarczo
w sposób wzorcowy.
Złota Setka to nic innego jak
lista samorządów, które w latach 2006 2009 najlepiej radziły sobie finansowo i
jednocześnie najwięcej w tym czasie
inwestowały. Sporządzając ranking
brano pod uwagę:
-dynamikę wzrostu wydatków
majątkowych (pomniejszonych o środki
unijne) w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w latach 2006 - 2009,
-wartość środków unijnych w
przeliczeniu na jednego mieszkańca,
które w latach 2007 - 2009 wpłynęły na
rachunek budżetu gminy/miasta,
-zadłużenie samorządu w stosunku do
dochodów w latach 2006 - 2009,
-nadwyżkę operacyjną w stosunku do
dochodów w latach 2007 - 2009,
-dynamikę wzrostu dochodów własnych
w latach 2006 - 2009,
-relację nakładów inwestycyjnych do
przyrostu zadłużenia w latach 2006 2009,
-dynamikę wzrostu wydatków ogółem na
jednego mieszkańca w wybranych
działach w poszczególnych latach 2006 2009,
-transport i łączność ,
-ochronę środowiska.
-jakość zarządzania gminą
- udział wydatków na realizację
kontraktów z organizacjami
pozarządowymi w wydatkach ogółem w
latach 2006 - 2009
-liczbę złożonych wniosków o
dofinansowanie organizacji
pozarządowych w latach 2006 - 2009 ,
-wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu
na jednego mieszkańca w latach 2006 2009,
-wyniki testu szóstoklasistów oraz
gimnazjalistów w 2009 i 2010 roku ,
ML(na podstawie materiałów
zaczerpniętych z „Rz”)
Podziękowanie
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Uśmiech Dziecka” składa serdeczne podziękowanie Państwu Beacie i
Krzysztofowi Siniarskim - nowożeńcom, którzy na ślubie zamiast
kwiatów zbierali pieniądze dla naszych niepełnosprawnych dzieci. Ten
gest zasługuje na wielkie uznanie i pochwałę. Nie każdego w
dzisiejszych czasach stać na takie poświęcenie. Dziękujemy z całego
serca i życzymy wiele szczęścia na nowej drodze życia.
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 3
-liczbę nowych podmiotów
gospodarczych działających na terenie
gminy w latach 2006 -2009 r. w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców ,
-czy (i od kiedy) urząd funkcjonuje
zgodnie z normą ISO,
-udział wydatków na promocję gminy w
wydatkach ogółem w latach 2008 - 2009,
-czy sprawozdanie finansowe było
badane przez niezależnego biegłego
rewidenta,
-współpraca z jednostkami
pomocniczymi,
-stopa bezrobocia - pytanie tylko do
miast ,
-ocena wiarygodności kredytowej pytanie tylko do miast,
-budżet zadaniowy i mierniki określające
stopień realizacji celów budżetowych
-wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
-inicjatywy w ramach PPP
-ogóle dane o rozwoju gminy
Wyboru najlepszych
samorządów, sklasyfikowanych w
rankingu Złotej Setki dokonuje
niezależna kapituła. W tym roku w jej
skład weszli między innymi: prof. Michał
Kulesza, główny architekt reformy
samorządowej oraz wiceminister
Krzysztof Hetman, który w resorcie
rozwoju regionalnego dba o to, by unijne
środki trafiały do inwestujących
samorządów. Oprócz nich w kapitule
zasiedli także przedstawiciele związków
samorządów i organizacji
samorządowych - Związku Miast
Polskich, Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej i Związku Gmin Wiejskich RP
oraz prezes Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Warto wspomnieć także o
miejscach w rankingu, jakie zajmowali
nasi sąsiedzi z województwa
mazowieckiego. Grodzisk Mazowiecki
uplasował się na 3 miejscu, Otwock na
16, Sulejówek na 25, Kobyłka na 27,
Mława na 45, Łochów na 49, Gostynin na
60, Sochaczew na 64, Łomianki na 79 i
Pilawa na miejscu 90.
Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia Bożena Majewska
WIEŚCI Z RATUSZA
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 4
Z ŻYCIA GMINY
„Polska pięknieje”
z Termami
24 maja w sali
koncertowej Muzeum
Fryderyka Chopina w
Warszawie odbyło się
uroczyste ogłoszenie i
wręczenie nominacji w
konkursie „Polska
pięknieje - 7 cudów
funduszy europejskich”.
Konkurs „Polska
pięknieje” powstał, aby
nagrodzić najlepsze
przedsięwzięcia
dotyczące rozwoju
turystyki, infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej,
zagospodarowania
przestrzeni publicznej
oraz rewitalizacji
współfinansowane z
Funduszy Europejskich.
Jest on organizowany
przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
już po raz trzeci i z roku
na rok cieszy się coraz
w i ę k s z y m
zainteresowaniem
beneficjentów i mediów.
W tym roku odnotowano
rekordową liczbę
zgłoszeń do konkursu, bo
aż 138 projektów.
Nominacje do głównej
nagrody zostały
wręczone osobiście przez
minister Elżbietę
B i e ń k o w s k ą
i
w i c e m i n i s t ra A d a m a
Zdziebło w 7 kategoriach.
* * * Sonda
* * * Sonda
***
Sonda
***
Jak podobają się Termy?
Mariusz (Warszawa) - Fajny obiekt, bardzo nam się tu
podoba, jesteśmy tu już drugi raz. Przyjeżdżamy tu ze
znajomymi w weekend, choć moim zdaniem cały obiekt jest
trochę za mały jak na ilość gości chcących skorzystać z niego w
jednym czasie. Wiem, że tłoczno jest głównie w weekendy, a w
tygodniu jest znacznie luźniej, ale ogólnie wrażenia nasze są
pozytywne.
Paulina (Żyrardów) - Termy są bardzo fajne, szczególnie na
upalne letnie dni. Jest tu sporo terenu zielonego, co dla mnie
jest dużym plusem w porównaniu z basenem krytym. Można
naprawdę aktywnie spędzić tu czas. Są boiska do siatkówki,
można pograć w badmintona. Poza tym w słoneczne weekendy
jest tu naprawdę dużo ludzi, zawsze więc coś się dzieje. Ceny
biletów są tylko trochę za wysokie jak na studencką kieszeń.
Marta i Tomasz (Pruszków) - Szczerze mówiąc to jesteśmy
tu dziś pierwszy raz. O Termach dowiedzieliśmy się od
znajomych i postanowiliśmy przyjechać i zobaczyć jak
właściwie tu jest. Nasze pierwsze wrażenia są raczej dobre. Nie
czekaliśmy dziś na wejście zbyt długo, ale słyszeliśmy, że
czasem są tu długie kolejki, a to byłoby dla nas uciążliwe, bo
przyjechaliśmy tu z dzieckiem. Ale na terenie jest sporo
atrakcji, w tym również dla dzieci - brodzik ze zjeżdżalnią czy
plac zabaw, na którym są bujawki, zjeżdżalnie itp. Ważne też,
że są tu barki, gdzie można coś zjeść i wypić coś zimnego.
Justyna (Mszczonów) - Termy to z pewnością jedna z
atrakcji Mszczonowa. Jest tak zarówno latem, jak i zimą, kiedy
działa lodowisko. Dla młodych ludzi jest to na pewno ważne, że
mogą spędzić tu aktywnie czas. Latem można popływać, a
zimą pojeździć na łyżwach. Dla wielu osób z naszego miasta to
też szansa, aby nauczyć się pływać lub jeździć na łyżwach.
Wcześniej przecież nie mieliśmy takiej szansy na miejscu i
trzeba było jeździć gdzie indziej.
Robert (Grodzisk Mazowiecki) - Ja jestem z Grodziska
Mazowieckiego i mszczonowskie baseny to chyba latem
jedyna taka atrakcja w okolicy na otwartym powietrzu. Fajnie,
że można tu także wypożyczyć rower i zrobić sobie wycieczkę
po okolicy, jest też tor gokartowy. Właśnie się o tym
dowiedziałem i myślę, że kiedyś razem ze znajomymi z tego
skorzystamy.
Sondę przeprowadził w dniu 7 sierpnia 2010 r.
Rafał Wasilewski
Kadr z programu „Polska Pięknieje - 7 Cudów
Funduszy Europejskich” (źródło: TVP1)
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 5
Wśród nominowanych w
k a t e g o r i i „Tu r y s t y k a
aktywna” znalazły się
również mszczonowskie
Te r m y. W s w o j e j
kategorii baseny
termalne w Mszczonowie
konkurują z projektem
„Nordic Walking - pasja
bez granic” z gminy
B a r l i n e k
o r a z
„ K o m p l e k s o w ą
r e wa l o r y z a c j ą Pa r k u
Północnego w Sopocie”.
9 lipca br. na antenie
TVP1 ruszył nowy
program zatytułowany
„Polska pięknieje”. W
każdy poniedziałek,
środę i piątek aż do 27
s i e r p n i a 2 0 1 0 r. o
godzinie 16.20 widzowie
będą mogli zapoznać się
z kolejnymi projektami.
Cykl reportaży jest ściśle
p o w i ą z a n y
z
przewidzianym na jesień
tego roku finałem
konkursu „Polska
Pięknieje - 7 Cudów
Funduszy Europejskich”
organizowanego przez
Z ŻYCIA GMINY
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Po raz
pierwszy wyboru
najciekawszego projektu
m o g ą
d o k o n a ć
internauci. Na każdy z 21
projektów można
bowiem głosować przez
30 dni od dnia emisji
reportażu o projekcie w
TVP 1. Każdy z projektów
będzie można zobaczyć w
postaci krótkiego filmu
ukazującego atuty
poszczególnych
kandydatów. Projekt,
który zgromadzi
największą liczbę głosów
otrzyma tytuł Laureata
T e l e w i d z ó w
i
Internautów.
Do 16 sierpnia na stronie
i n t e r n e t o w e j
http://www.polskap i e k n i e j e . e u /
telewidzowie i internauci
mogli oddawać swoje
głosy na poszczególnych
kandydatów w kategorii
„Turystyka aktywna”, w
tym na Kompleks
b a s e n o w y
w
Mszczonowie. Cały czas
jeszcze można zapoznać
się tam także z filmem o
mszczonowskich
Termach, które w swojej
kategorii uzyskały
największą liczbę głosów.
Te r m y z p e w n o ś c i ą
zasługują na znalezienie
się wśród zwycięzców
konkursu 7 cudów
funduszy europejskich.
Projekt „Budowa
kompleksu basenowego
Zapraszamy na
„Weekend z Termami”
„Weekend z Termami Mszczonów” to
nowy projekt turystyczny stanowiący
świetną bazę do aktywnego wypoczynku
weekendowego zawierającego elementy
rekreacji, ale również dającego okazję
do zapoznania się z kulturowymi i
przyrodniczymi aspektami terenów
powiatu żyrardowskiego. W ramach
projektu powstały trzy oznakowane
trasy piesze oraz cztery trasy rowerowe,
a Kompleks Term wyposażony został w
wypożyczalnię oferującą 50 rowerów
oraz 50 kompletów kijków „nordicwalking” do wycieczek pieszych. Na
terenie Term działa również Punkt
Informacji Turystycznej oraz Info-Kiosk,
co umożliwia odwiedzającym uzyskanie
dokładnych i wyczerpujących informacji
o produkcie. Wraz z projektem do
dyspozycji gości został także
uruchomiony interaktywny portal
i n t e r n e t o w y
www.weekendztermami.eu. Ofertę
uzupełnia przewodnik opisujący każdą z
tras wraz ze zdjęciami oraz opisami
ciekawych miejsc do odwiedzenia, a
także mapy pokazującej położenie tras
w terenie. Zapraszamy!
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 6
z wykorzystaniem źródeł
t e r m a l n y c h
w
Mszczonowie” powstał
bowiem w oparciu o
środki Zintegrowanego
Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
Wsparcie finansowe Unii
Europejskiej wyniosło
ponad 8 mln zł.
Rafał Wasilewski
Z ŻYCIA GMINY
Szlakiem Strzelców Kaniowskich 1939-2010
Polityka historyczna gminy czyli jak należy dbać o własną historię
Już po raz drugi delegacja z
Mszczonowa uczestniczy w Sieradzkim
Przeglądzie Piosenki Wojskowej „Pieśń
popłynie nadwarciańskim echem”,
połączonej z ekspozycją wrześniowego
obozu wojskowego oraz prezentacjami
dorobku kilku grup rekonstrukcyjnych.
Tegoroczny przegląd, który rozpoczyna
cykl uroczystości zwanych „Szlakiem
Strzelców Kaniowskich”, odbył się 21
sierpnia w Parku Staromiejskim w
Sieradzu. Delegację z Mszczonowa
tworzyły trzy osoby - radna Barbara
Gryglewska, komendant Hufca ZHP
Mszczonów Zbigniew Grabek oraz
dziennikarz Merkuriusza
Mszczonowskiego Piotr Dymecki.
Kolejnymi odsłonami historycznego cyklu
„Szlakiem Strzelców Kaniowskich” będą:
dwudniowe obchody rocznicowe walk na
linii Warty, Beleń -Strońsko w gminie
Zapolice (4-5 września) oraz
rekonstrukcja bitwy mszczonowskiej,
jaką zaplanowano w naszym mieście w
dniu 10 września. To właśnie na linii Warty
oraz w Mszczonowie 31pułk Strzelców
Kaniowskich toczył we wrześniu 1939
roku najcięższe walki. Nadwarciańskie
bunkry w Beleniu, przy których także
dojdzie w tym roku do inscenizacji były
miejscem gdzie pułk poniósł ciężkie straty
i niestety musiał ustąpić pola
niemieckiemu najeźdźcy. W Mszczonowie
natomiast odpłacił mu z nawiązką za
doznane krzywdy i rozgromił oddziały
tyłowe XVI Korpusu Pancernego
Wehrmachtu. Warto zobaczyć obie
rekonstrukcje, chociażby dlatego, że
będą całkowicie inne. W Beleniu
historyczne widowisko odbywać się
będzie w godzinach popołudniowych, na
przestronnej równinie, rozciągającej się
na terenach zalewowych Warty. W
Mszczonowie całe przedstawienie
Mszczonowianie w obozie Strzelców Kaniowskich
zrealizowane zostanie wieczorem, na
gęsto zabudowanym miejskim rynku.
Gmina Mszczonów już po raz
trzeci włączyła się do organizacji cyklu
„Szlakiem Strzelców Kaniowskich”. To
bardzo dobrze, że od kilku lat pamiętamy
o należytym uczczeniu krwi żołnierskiej
przelanej pamiętnego września w
nierównej walce z hitlerowską potęgą. W
Sieradzu i jego okolicach pamięć o
żołnierzach z 1939 roku zawsze była
żywa. Mieszkańcy czcili przecież swoich
ojców i dziadków, służących w 31 pułku.
Zaangażowanie obecnego samorządu
mszczonowskiego także pozwala na to,
aby w końcu godnie i z rozmachem oddać
cześć historii miasta i ludzi, którzy ją
tworzyli. Polityka historyczna samorządu
gminy Mszczonów pozwoliła na
zachowanie sali przedwojennej Sokolni,
która stała się częścią zmodernizowanego
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
odbudowania w dawnym miejscu ratusza
miejskiego, wydania monografii miasta,
czy też utworzenia Izby Pamięci Ziemi
Mszczonowskiej, otwartej uroczyście 3
maja br.
/pio/
Komendant Grabek wraz z generałem Mirosławem Siedleckim
oraz innymi organizatorami przeglądu wręczyli nagrody jego
młodym uczestnikom
Mszczonowscy strażacy
z wizytą u przyjaciół z Wisły
Z danych Polskiego Związku Chórów i Orkiestr wynika, że
mszczonowska Orkiestra Dęta OSP jest najstarszą z obecnie
działających orkiestr dętych w Polsce. Jak przystało na
szacownego jubilata, który w tym roku obchodził 120 rocznicę
swojego powstania, mszczonowski zespół jest powszechnie znany
nie tylko w Polsce, ale także za jej granicami. Mszczonowianie
przyjaźnią się z członkami wielu orkiestr i zespołów muzycznych,
ale szczególnym sentymentem darzą muzyków z Wisły i dlatego
mszczonowskiej delegacji wprost nie mogło zabraknąć w tej
piękniej górskiej miejscowości w dniu 30 lipca, kiedy to Zespół
Folklorystyczny Wisła obchodził jubileusz 60-lecia powstania. Obok
naszych strażaków wiślacy gościli podczas swojego święta także
muzyków z: Czech, Słowacji, Francji , a nawet Meksyku. Delegacja
Orkiestry Dętej OSP Mszczonów z kierownikiem zespołu Januszem
Kozińskim na czele uczestniczyła w gali zorganizowanej na cześć
jubilatów. Nasi przedstawiciele wręczyli przyjaciołom specjalną,
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 7
pamiątkową statuetkę, którą przyjęła z
ich rąk kierownik zespołu z Wisły Danuta
Pintas.
Warto przy okazji przypomnieć,
że w czerwcu tego roku Zespół
Folklorystyczny Wisła występował przed
mszczonowską publicznością podczas
obchodów 120-lecia powstania
Orkiestry Dętej OSP MSzczonów.
M.L.
Z ŻYCIA GMINY
Modernizacja
targowiska ruszyła
1 sierpnia rozpoczęła się modernizacja targowiska
miejskiego w Mszczonowie przy ulicy Morelowej.
Prace potrwają do 15 października. Modernizacja
nawierzchni targowiska będzie prowadzona
dwuetapowo. Niestety w tym czasie sprzedający i
k u p u j ą c y m u s z ą s i ę l i c z y ć z p e w ny m i
utrudnieniami. Pierwszy etap robót zaplanowany
jest od skrzyżowania z ulicą Tarczyńską. W czasie
prowadzenia prac na tej części handlowcy
sprzedający w tym rejonie będą mieli wolne.
Następnie wrócą do pracy i wówczas rozpocznie się
remont drugiej części targowiska. Teren targowiska
zostanie utwardzony kostką brukową, nowa
nawierzchnia pojawi się na całym jego obszarze,
wyznaczone zostaną miejsca dla poszczególnych
stoisk oraz poprawione krawężniki. Koszt tej
inwestycji to ponad 650 tys. zł.
Rafał Wasilewski
Nowe pomieszczenia dla maluchów
Od maja br. trwa rozbudowa i
modernizacja miejskiego
przedszkola w Mszczonowie.
Inwestycja ta ma na celu poprawę
estetyki, funkcjonalności oraz
umożliwienie zwiększenia ilości
dzieci uczęszczających do
przedszkola.
Rozbudowa obiektu obejmowała
dobudowanie od strony południowozachodniej dodatkowej powierzchni
użytkowej wynoszącej 252,89 m kw.
Na tej powierzchni wydzielony został
szereg pomieszczeń użytkowych, w
tym sala korekcyjno-rekreacyjna,
która będzie wykorzystywana
również do występów oraz jedna sala
do zajęć i szatnia. Dzięki rozbudowie
możliwe będzie przyjęcie następnych
25 podopiecznych i utworzenie
kolejnej grupy przedszkolnej.
Modernizacja istniejącej części
budynku polegała na dokończeniu
wymiany stolarki okiennej,
ociepleniu ścian zewnętrznych i
stropodachu z równoczesną
wymianą pokrycia dachowego,
przebudowie instalacji elektrycznej i
centralnego ogrzewania oraz węzłów
sanitarnych, wykonaniu nowych
posadzek na korytarzach i okładzin
ściennych, naprawie tynków i
malowaniu wszystkich pomieszczeń.
Zakres prac obejmował również
remont pomieszczeń kuchennych
wraz z zapleczem o łącznej
powierzchni użytkowej 127,47 m
k w., k t ó r e d o s t o s o w a n o d o
obowiązujących norm higienicznosanitarnych łącznie z wyposażeniem
go w nowe urządzenia techniczne.
Na wyposażenie to ogłoszony był
osobny przetarg.
Inwestycja realizowana jest przez
firmę „RO.SA.-BUD”. Obecnie trwają
prace wykończeniowe
wewnątrz starej części
budynku, jak również
prace przy elewacji
budynku. Zgodnie z
założeniami na
3 1 . 0 8 . 2 0 1 0 r.
planowana jest
oddanie budynku do
u ż y t k o w a n i a .
Pozostanie jeszcze
tylko wyposażenie i
umeblowanie nowych
sal.
Rafał Wasilewski
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 8
KĄCIK EKOLOGICZNY
Kącik ekologiczny
Gospodarka odpadami w pigułce,
czyli o postępowaniu z odpadami
w Twoim domu
Chcesz dowiedzieć się, co i jak powinniśmy
segregować? Czy z odpadami można zrobić wszystko?
Do czego odpady mogą się przydać? Często nie
zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska, w jakim
żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów.
Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania
niesie za sobą pozytywne, widoczne rezultaty. Dlatego
każdy powinien wiedzieć, czego może się domagać i
do kogo powinien się zwrócić w przypadku
ewentualnych problemów.
1. Jakie odpady segregować?
Każdy powinien pamiętać o jednej z najważniejszych
zasad postępowania z odpadami:
Nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych
ze sobą i z innymi odpadami!
Oddzielenie odpadów niebezpiecznych od pozostałych
odpadów komunalnych ma zapobiec zanieczyszczeniu
tych ostatnich substancjami niebezpiecznymi.
Odpady komunalne, które mają być poddawane
procesom odzysku, w tym recyklingu, muszą spełniać
określone wymagania. W przeciwnym wypadku nie
mogą zostać przetworzone.
Odzysk polega na wykorzystaniu odpadów w całości
lub w części jak również na odzyskaniu
z odpadów substancji, materiałów, energii.
Recykling jest formą odzysku i polega na powtórnym
przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w
odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów,
Zabawa w cieniu drzew
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 9
które można ponownie wykorzystać. Do recyklingu
zaliczamy m.in. kompostowanie.
Czy wiesz, że:
- zawartość substancji niebezpiecznych jest
jednym z głównych wskaźników określających
możliwość poddania odpadów komunalnych
procesom odzysku,
- składowanie odpadów komunalnych
zawierających substancje niebezpieczne
stanowi większe zagrożenie dla środowiska niż
składowanie odpadów komunalnych
niezawierających takich substancji.
1.1 Jak segregować odpady komunalne?
Segregacja odpadów powinna być prowadzona w
sposób pozwalający na wyodrębnienie1:
papieru i tektury (w tym opakowania, gazety,
czasopisma, itd.),
odpadów opakowaniowych ze szkła,
tworzyw sztucznych,
odpadów zielonych z ogrodów i parków,
zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego,
przeterminowanych leków,
chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów
odpadowych, itd.),
Prawidłowa segregacja odpadów
w gospodarstwach domowych umożliwia
ich powtórne przetwarzanie.
cdn…
Żródło:mos.gov.pl
Z początkiem lipca w parku przy mszczonowskim
Kościele Św. Jana pojawił się nowy plac zabaw dla
dzieci. Kosztował on gminny budżet ponad 32 tysiące
złotych. Na placu znajdują się zjeżdżalnie, huśtawki,
drabinki i różnego rodzaju kolorowe zabawki dla
maluchów. Co jeszcze ważniejsze plac zabaw w parku
został ogrodzony i wyposażony w wyłącznie
atestowane, bezpieczne dla dzieci przedmioty .
Lokalizacja w cieniu parkowych drzew sprawiła zaś,
że w upalne, letnie dni plac ten cieszył się ogromnym
zainteresowaniem zarówno dzieci, które wesoło
spędzały tu czas, jak i mam, które w tym czasie mogły
odetchnąć nieco od słonecznego skwaru.
Podobne place zabaw funkcjonują w mieście jeszcze
w parku przy ulicy Sienkiewicza, na osiedlu Północ,
przy ulicy Grójeckiej oraz na osiedlu przy ulicy
Spółdzielczej.
Rafał Wasilewski
KULTURA
X Odpust Świętego Rocha w Lutkówce 22.08.2010r.
Odpust w Lutkówce, czyli wzorcowy przykład
współpracy parafii i samorządu
Już po raz dziesiąty Odpust Świętego Rocha w
Lutkówce ma taki rozmach. Uroczystość rozpoczęła się
świąteczną Mszą Świętą, którą odprawił w tym roku
Kanclerz Kurii Łowickiej ksiądz prałat doktor Stanisław
Pilchta. Liturgia została zakończona uroczystą procesją,
poprowadzoną wokół świątyni. Uczestniczyli w niej księża
ze wszystkich sąsiednich parafii. Błogosławieństwa
wiernych Najświętszym Sakramentem dokonał
celebrujący Mszę Św. ks. prałat Pilchta. Gospodarz święta,
ksiądz prałat Zbigniew Chmielewski, podał za przykład
wzorcową współpracę samorządu gminnego, parafii oraz
mieszkańców , która to kolejny raz zaowocowała
wspaniałą imprezą, jakiej Lutkówce mogą jedynie
pozazdrościć sąsiednie parafie. Proboszcz Chmielewski nie
ma żadnych wątpliwości, że za organizację oprawy
artystyczno-rozrywkowej Odpustu należy szczególnie
podziękować burmistrzowi Grzegorzowi Kurkowi, który co
bardzo mocno podkreślił prałat, zawsze wspierał Lutkówkę
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 10
i sąsiednie wsie. Sam burmistrz podczas uroczystego
otwarcia odpustowego festynu zapewniał licznie
zebranych, że niezmiennie mogą liczyć na jego pomoc w
organizacji Odpustu Świętego Rocha oraz w innych
lokalnych przedsięwzięciach. Do dobrej współpracy
samorządu, władz kościelnych oraz mieszkańców nawiązał
także w swoim wystąpieniu zaproszony przez proboszcza
do Lutkówki kleryk radomskiego seminarium - Józef
Orzechowski. Przemawiający podczas otwarcia
przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasz
Koperski potwierdził te słowa dodając jednocześnie, że
Rada, której przewodzi dlatego jest tak skuteczna w
działaniu, gdyż nie dzielą jej sprawy tzw. wielkiej polityki.
Jak to ujął przewodniczący: nie przebiegają w niej również
podziały na wieś i miasto. Ostatnią osobą przemawiającą
podczas otwarcia był miejscowy radny Andrzej Osiński. To
on oficjalnie stwierdził, że festyn uważa za rozpoczęty.
Zaraz potem dla zgromadzonej licznie publiczności
KULTURA
w y s t ą p i ł a o r k i e s t ra d ę t a O S P
Mszczonów wraz ze swoją barwną
grupą marżonetek i tamburmajorek.
Mszczonowska orkiestra jest najstarszą
z aktualnie grających polskich orkiestr
dętych i jak przystało na tak zasłużony
zespół dała profesjonalny pokaz swoich
artystycznych umiejętności. Strażacy
zebrali gromkie brawa za koncert.
Zaraz po nich na odpustowej scenie
program dla dzieci pełen zabaw i
konkursów poprowadził instruktor
MOK-u - Piotr Sadowski. Gdy zakończył
się sceniczny blok dla najmłodszych
scenę przejęły niepodzielnie zespoły,
koncertujące dla starszej publiczności.
Jako pierwsza bawiła uczestników odpustu grupa TO MY,
która zaprezentowała wiele wpadających w ucho
przebojów. Po kapeli TO MY przyszedł czas na występ
gwiazdy imprezy. W tym roku był nim powszechnie znany i
lubiany GANG MARCELA. Członkowie zespołu rozgrzali
publiczność, która zaczęła spontanicznie śpiewać jego
najbardziej znane przeboje, a także tańczyć przy nich. Nie
zabrakło oczywiście również głośno wyrażanych próśb o
bisy. Gdy sławni artyści zeszli ze sceny ich miejsce zajęli
n a j w i ę k s i s i ł a c z e , c z y l i z w y c i ę z c y Tu r n i e j u
STRONGMANÓW zorganizowanego przez FIRMĘ „ATLETA”.
Rywalizowali oni ze sobą o puchar przewodniczącego Rady
Miejskiej Mszczonowa Łukasza Koperskiego. Aktu
wręczenia im nagród dokonali wspólnie: przewodniczący
Koperski wraz z głównym sędzią zawodów i zarazem
prowadzącym zmagania „Herkulesów”- Jarosławem
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 11
Lewińskim. Zawody wygrał bezkonkurencyjny Bartłomiej
Mateńko, który przypomnijmy tryumfował także w
ubiegłorocznych zawodach zorganizowanych z okazji Xlecia OSIR-u Mszczonów. Kolejne miejsca w turnieju zajęli
natomiast: Daniel Badowski, Tomasz Rybicki, Mariusz
Jędruch oraz Jarosław Krakowiak. Po zakończeniu
dekoracji STRONGMANÓW dla odpustowej publiczności
zagrała młodzieżowa grupa APOLOGIZE, której koncert
zamknął tegoroczną zabawę plenerową w Lutkówce.
Część artystyczno- rozrywkową Odpustu Świętego
Rocha zorganizował i poprowadził Mszczonowski Ośrodek
Kultury. W gronie organizatorów byli również: Parafia w
Lutkówce oraz Urząd Miejski w Mszczonowie. O
nagłośnienie imprezy osobiście zadbał nadzorujący pracę
instruktorów MOK-u - Marek Baumel. W roli konferansjerki
po raz pierwszy podziwiać mogliśmy Martę Gnyś.
Wa r t o t e ż
zaznaczyć, że podczas
trwania zabawy
prowadzona była szkolna
loteria fantowa, z której
zysk przeznaczony
zostanie na bieżące
potrzeby Szkoły
Podstawowej w
Lutkówce.
Marcin
Letkiewicz
KULTURA
Udogodnienia dla
sportowców w Osuchowie
Kolejną gminną inwestycją jest prowadzona od kwietnia br.
budowa bieżni i trybun na terenie sportowym przy Zespole
Szkół w Osuchowie. Prace w Osuchowie zakładały: budowę
bieżni okólnej 400 m, bieżni prostej 100 m (pokrywającą
się częściowo z bieżnią okólną), budowę zeskoku do skoku
w dal i trójskoku, budowę rzutni do pchnięcia kulą,
instalację piłkochwytów, wymianę bramek oraz budowę
trybun dla 100 widzów. Wszystko to miało na celu
Wakacje z kursami
Beneficjentem projektów
jest Gmina Mszczonów,
natomiast projekty:
„Kursy komputerowe –
edukacja lokalna w Gminie
Mszczonów” POKL.09.05.00-14-183/09
„Kursy językowe – edukacja
lokalna w Gminie
Mszczonów” POKL.09.05.00-14-220/09
realizowane są przez
Gminne Centrum Informacji
w Mszczonowie.
Kursy realizowane są w
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 12
poprawienie warunków treningowych dla młodzieży
uczęszczającej do osuchowskiego Zespołu Szkół, a także
działającej tam sekcji lekkoatletycznej, której zawodnicy
pod kierunkiem trenera Stanisława Zdunika odnoszą liczne
sukcesy w zawodach o randze wojewódzkiej, a nawet
ogólnopolskiej reprezentując gminę Mszczonów.
Inwestycja realizowana była przez firmę GARDENIA SPORT
Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość inwestycji to
ok. 950 000, 00 zł. Gmina uzyskała na realizację tej
inwestycji dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości 380 000 zł.
Rafał Wasilewski
Mimo wakacji nauka na
kursach językowych i
komputerowych trwa cały
czas. Projekt zorganizowany
został w ramach bezpłatnych
szkoleń dla osób z terenu
miasta i gminy Mszczonów
Działanie 9.5. Oddolne
inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich. Kursy
przeznaczone są zarówno
d l a o s ó b p ra c u j ą c yc h ,
bezrobotnych, osób
KULTURA
nieaktywnych zawodowo,
ale również dla osób
uczących się oraz rolników.
Cztery dziesięcioosobowe
grupy uczęszczają
zamiennie dwa lub trzy razy
* * * Sonda * * * Sonda * * *
Kursy komputerowe i językowe
Anna Nowis
(lektor jęz. angielskiego)
- Jako prowadząca kurs języka
angielskiego mogę powiedzieć, że
moi kursanci chętnie uczestniczą w
zajęciach. Są komunikatywni,
sygnalizują potrzeby i powtórki
pewnych zagadnień. Jeśli chodzi o
frekwencję to jest chyba nieco
gorzej ze względu na okres
wakacyjny. Z pewnością zajęcia te
są bardzo pomocne dla tych, którzy
chcą udoskonalić swoje
umiejętności językowe. Z tego co
zauważyłam to najbardziej
potrzebne jest to osobom, które
chcą awansować w pracy lub są w
trakcie poszukiwania nowej pracy.
Jeśli chodzi o strukturę wiekową to
chyba najchętniej korzystają z
kursów doszkalających osoby
młode w wieku 25-35 lat. Jeśli
chodzi o strukturę osoby z
Mszczonowa i przyjezdni z terenu
gminy to jest mniej więcej pół na
pół.
Żaneta Dobrzyńska
(kurs komputerowy)
- Jeśli chodzi o mnie to mogę
powiedzieć, że naprawdę dużo się tu
nauczyłam. Jestem za tym, aby
kursy takie były organizowane jak
najczęściej. Wykładowcy umieją
w tygodniu na szkolenia z
języka angielskiego oraz
r ó w n i e ż
c z t e r y
dziesięcioosobowe grupy na
szkolenia komputerowe.
Kursy odbywają się w
godzinach popołudniowych
w budynku Zespołu Szkół w
Mszczonowie przy ul.
Ługowej. Każdy z kursów
prowadzony jest na
Asystent merytoryczny
projektu Magdalena
Podsiadły
przekazać wiedzę, tłumaczą jeśli
ktoś czegoś nie wie, pokazują nam
wiele praktycznych rozwiązań na
przykładach. Mogę powiedzieć, że
jestem zadowolona z kursu, na
który uczęszczam.
Rafał Zięcik
(kurs komputerowy)
- Bardzo fajnie, że coś takiego jest.
Oby tylko wszyscy chcieli takie
kursy organizować to byłoby super.
Bardzo istotne jest też to, że kursy
tutaj są bezpłatne. Chcąc samemu
pójść na taki kurs trzeba liczyć się ze
sporym wydatkiem obciążającym
domowy budżet. Tu zaś mamy to
zupełnie bezpłatnie, a to bardzo
ważne. Równie ważny jest dobór
właściwej kadry wykładowczej. Nasi
wykładowcy z pewnością są dobrze
dobrani. Tłumaczą wszystko bardzo
dokładnie, nawet po zajęciach
możemy zostać nieco dłużej, aby
wyjaśnić niezrozumiałe kwestie.
Dorota Trzcińska
(kurs komputerowy)
- Większość rzeczy, które są na
kursie to dla mnie powtórzenie
wcześniej zdobytych umiejętności,
ale nauczyłam się też obsługi dwóch
nowych programów, których
wcześniej nie znałam. Szkoda tylko,
że kursy nie kończą się
certyfikatami. Plusem są
popołudniowe godziny oraz to, że
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 13
poziomie podstawowym i na
p o z i o m i e
średniozaawansowanym.
Zajęcia potrwają praktycznie
do końca wakacji. Ostanie
spotkanie przewidziano
bowiem na 23 sierpnia br.
cały czas
praktyczne.
mamy
ćwiczenia
Gosia (kurs jęz. angielskiego)
- Jeśli chodzi o wykładowców to
bardzo dobrze ich oceniam. Bardzo
dobrze, że takie kursy są
organizowane na terenie naszej
gminy. Dzięki temu mamy okazję
oswoić się z językiem i nie stracić z
nim kontaktu. Bardzo dobrze, że
kursy te są bezpłatne, z pewnością
dzięki temu jest więcej osób
chętnych. Uważam też, że
podręczniki na kursie zostały
właściwie wybrane i są dobrym
uzupełnieniem zajęć. Dobrze
byłoby, żeby kursy te były
kontynuowane po wakacjach.
Marta (kurs jęz. angielskiego)
- Zajęcia na kursie oceniam bardzo
dobrze. Cieszę się też, że zajęcia są
w godzinach popołudniowych, jest
to szczególnie korzystne dla osób
pracujących. Lekcje prowadzone są
w ciekawy sposób, oglądamy filmy,
słuchamy płyt. Daje nam to
możliwość różnorodnego
zapoznawania się z językiem. Z
pewnością więcej takich kursów
powinno być organizowanych.
Jedynym minusem jest prowadzony
obecnie remont w budynku, gdzie
mamy kursy.
Sondę przeprowadził w dniu
5 sierpnia 2010r. Rafał Wasilewski
KULTURA
Jeden weekend - dwa sukcesy pływaków
W niedzielę 25 lipca ratownicy z
mszczonowskich Term zdobyli dwa
pierwsze miejsca w maratonach
pływackich. Pierwszy z nich odbył się w
Rawie Mazowieckiej, drugi w Szczutowie
k/Sierpca. W XVI Maratonie Pływackim
w Rawie Mazowieckiej im. Pawła Pioruna
wystartowało blisko 50 zawodników
reprezentujących głównie Mazowsze,
ale nie zabrakło też pływaków z innych
regionów Polski. Maraton im. Pawła
Pioruna to zawody o zasięgu
ogólnopolskim organizowane przez
WOPR w Rawie Mazowieckiej,
miejscowy OSiR oraz miasto Rawa
M a zo w i e c k a . Zaw o d y p ł y wa c k i e
promują rekreację ruchową oraz
propagują bezpieczny wypoczynek,
szczególnie w miesiącach letnich, kiedy
wielu z nas spędza czas nad wodą.
Uczestnikami zawodów w Rawie
Mazowieckiej były osoby w wieku od 10tego do 79-tego roku życia. Zmagania
pływaków rozgrywane były w
następujących kategoriach: chłopcy do
lat 16 - 1.000 m, dziewczęta do lat 16 1.000 m, kobiety open - 2.000 m,
mężczyźni open - 3.000 m oraz masters
pow. 50 roku życia - 2.000 m. W tej
ostatniej kategorii pierwsze miejsce na
dystansie 2 km zdobył szef
mszczonowskich ratowników Andrzej
Goljan. Oprócz dyplomu i
pamiątkowego pucharu pan Andrzej
zdobył jeszcze nagrody rzeczowe w
postaci radia samochodowego i
Lato z MOK-iem
wystartowało
W niedzielę 1 sierpnia przy pięknej pogodzie o
godzinie 19.00 w mszczonowskim parku przy ulicy
Sienkiewicza wystartowała impreza plenerowa
rozpoczynająca coroczny sezon atrakcji w ramach
„Lata w mieście” z Mszczonowskim Ośrodkiem
Kultury. Dźwięki muzyki dobiegające z miejskiego
parku gromadziły z każdą chwilą coraz liczniejszą
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 14
pendrive'a. Sędzią głównym zawodów
był Krzysztof Kokosza z Żyrardowa.
Najstarszym zawodnikiem biorącym
udział w maratonie był 79-letni Feliks
Goljan.
Tego samego dnia 25 lipca w XXX
Maratonie Pływackim w miejscowości
Szczutowo pierwsze miejsce w kategorii
pow.35 lat na dystansie 3 km zdobył
kolejny ratownik na co dzień dbający o
bezpieczeństwo gości na
mszczonowskich basenach - Sławomir
Kozłowski. Dystans ten pokonał on w
czasie 57 minut i 16 sekund. Zwycięzca
otrzymał puchar, pamiątkowy dyplom
oraz odtwarzacz dvd. W tym roku
maraton odbył się na Jeziorze
Urszulewskim, a jubileuszowa edycja
zgromadziła ponad 40 zawodników,
organizatorem zawodów był WOPR
oddział Płock. Pływacy startowali w
następujących kategoriach: kobiety 2km, mężczyźni powyżej 50 lat - 2km,
mężczyźni do 18 lat - 3km, mężczyźni
powyżej 35 lat - 3km, kategoria open 4km. Najmłodszą zawodniczką była 8letnia Magdalena Kuś z Płocka.
Rafał Wasilewski
publiczność, a oprawa muzyczna przygotowana
specjalnie na ten wieczór przez zespół Akord z
wokalistą Przemysławem Mikołajczykiem była
pomyślana tak, żeby zarówno przedstawiciele
młodego pokolenia, jak i starsi mogli znaleźć coś dla
siebie. W parku przy fontannie gromadziły się więc
często całe rodziny. Stało się już pewną tradycją, że
początkowo widzowie są bardzo nieśmiali i
ograniczają się głównie do przysłuchiwania występom
zespołu. W miarę upływu czasu i zapadania zmroku
mszczonowianie nabierali jednak odwagi i coraz
więcej par pojawiało się na parkowym parkiecie.
KULTURA
Najwyraźniej więc luźna i wesoła muzyka z nurtu disco
polo zaprezentowana przez zespół przypadła do gustu
uczestnikom zabawy. Można więc śmiało powiedzieć,
że niedzielny wieczór minął mieszkańcom
Mszczonowa w iście biesiadnym i muzycznym stylu.
Na zakończenie imprezy o godz. 22.00 Marek Baumel,
wicedyrektor MOK-u podziękował mieszkańcom
miasta za liczne przybycie i zaprosił wszystkich do
udziału w kolejnych atrakcjach przygotowanych
specjalnie na lato przez Mszczonowski Ośrodek
Kultury.
Rafał Wasilewski
Lato z komputerem
jej poziom. Podczas każdego spotkania jest tu
mnóstwo zabawy i śmiechu, a emocje towarzyszą
zawodnikom podczas każdej niemalże rozgrywki.
Obecnie najpopularniejszymi grami są „FIFA 09”,
„Pro Evolution Soccer”, czyli wirtualne rozgrywki
piłki nożnej lub „Need For Speer Most Wanted”wyścigi samochodowe.
- Za każdym razem przychodzi tu grupka około 10
osób, ale są dni, że graczy jest tu więcej. Często
początkujący gracze, którzy są tu pierwszy raz, na
następne spotkanie przychodzą w większej grupie.
Mamy tu też kilku stałych, wytrwałych graczy,
którzy nie opuszczają nawet jednego spotkania z
wirtualnymi grami. Przychodzą zarówno teraz
latem, gdy mają więcej czasu wolnego, jak również
podczas zajęć prowadzonych w ciągu roku
szkolnego. Można śmiało powiedzieć, że zabawa ta
cieszy się cały czas powodzeniem - powiedział nam
Piotr Banasiak.
Rafał Wasilewski
W ramach akcji „Lato w mieście” prowadzonej przez
MOK dwa razy w tygodniu w sali klubowej spotykają
się młodzi miłośnicy gier komputerowych. Całą
zabawę prowadzi Piotr Banasiak, instruktor MOK-u.
Młodzi gracze mają tu możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności w konfrontacji z innymi. Gry w
większym gronie są bowiem bardziej emocjonujące,
a duży ekran potęguje jeszcze emocje i wrażenia.
Wszystko jest więc dużo bardziej wyraziste, łatwiej
też zauważyć błędy, jakie popełnia nasz przeciwnik.
Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że cała zabawa
toczy się w większej grupie przez co jest bardziej
atrakcyjna niż samotne zmagania przed własnym
domowym komputerem. Zawodnicy dopingują się
wzajemnie do osiągania coraz lepszych rezultatów i
udzielają sobie cennych rad, jak pokonać
najtrudniejsze etapy danej gry i przejść na kolejny
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 15
KULTURA
Wakacyjne doskonalenie głosów
W każdy sierpniową środę w Mszczonowskim
Ośrodku Kultury odbywają się warsztaty dla
młodych ludzi pragnących pracować nad swoim
talentem wokalnym. O 11.00 rozpoczynają się
zajęcia grupy wokalnej „Wokaliza”, która ćwiczy pod
kierunkiem Iwony Skwarek, a o 13.00 warsztaty
grupy „Voice”, którą prowadzi Piotr Sadowski.
Podczas zajęć młodzi adepci śpiewu mogą
doskonalić swój kunszt wokalny, pracować nad
poprawną dykcją, nabywać doświadczenia w pracy z
mikrofonem. Każde zajęcia to dla nich okazja do
nauczenia się czegoś nowego i skorygowania
własnych błędów. Ciągłe doskonalenie głosu, jak i
praca w studiu pozwalają wychwycić niedociągnięcia
i braki, które łatwo można wyeliminować poprzez
ćwiczenia. Poza tym dla młodych ludzi warsztaty to
świetna okazja do „oswojenia się” z mikrofonem,
nabrania pewności siebie oraz praktyczna lekcja
walki z tremą, co jest rzeczą niebagatelną podczas
wystąpień na scenie. Młodzi artyści mogą też zawsze
liczyć na dobre rady oraz cenne uwagi ze strony
instruktorów Iwony Skwarek i Piotra Sadowskiego,
którzy zawsze chętnie dzielą się z młodzieżą swym
bogatym doświadczeniem muzycznym.
- Głównym motywem naszych tegorocznych
wakacyjnych warsztatów jest szeroko rozumiana
muzyka biesiadna. Dodatkowo mamy jeszcze jedno
zadanie. Pracujemy nad przygotowaniem wspólnego
koncertu z grupą Wokaliza. Koncert ten odbędzie się
w MOK-u na zakończenie wakacji - poinformował nas
Piotr Sadowski.
Rafał Wasilewski
Plastyka sposobem na wakacje
Na zajęcia plastyczne
organizowane w Mszczonowskim
Ośrodku Kultury w ramach akcji
„Lato w mieście” uczęszczają
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 16
zarówno dzieci, młodzież, jak i
dorośli. Zajęcia przygotowane
specjalnie z myślą o tych
pierwszych organizowane są w
każdy sierpniowy wtorek i środę o
KULTURA
godzinie 11.00. Cieszą
się one szczególnie
d
u
ż
y
m
zainteresowaniem wśród
n a j m ł o d s z y c h
miłośników zabaw ze
sztuką. Prowadzi je Anna
Lipińska-Broda,
instruktor plastyczny w
MOK-u.
- Liczba dzieci biorących
udział w zajęciach
plastycznych cały czas
się zmienia. Trwają
bowiem jeszcze wakacje,
nie wszyscy mogą
uczestniczyć w zajęciach
dwa razy w tygodniu,
część z nich bowiem jest
jeszcze przed wyjazdem
wakacyjnym, część
jeszcze nie wróciła.
Zazwyczaj jest to więc
grupka od kilku do
kilkunastu osób. Zajęcia
wakacyjne tradycyjnie
już prowadzimy
najczęściej w galerii
MOK-u - powiedziała nam
Anna Lipińska-Broda.
Podczas ubiegłorocznych
wakacji młodzi adepci
sztuki pod hasłem „Meksykańskie wakacje
w MOK-u” stworzyli całą
galerię kaktusów
naturalnej wielkości,
które potem były
wykorzystane jako
d e ko ra c j a w „ M a ł e j
Galerii”. W tym roku
motywem przewodnim
wakacji jest hasło - „
Muzyka Chopina
pachnąca malwami”, w
ramach którego
uczestnicy zajęć
przygotowują dekoracje
ukazujące piękno
wiejskiego krajobrazu.
Na ogromnej
płachcie dzieciaki
malowały wiejską
chałupę, chmury,
zieloną łąkę,
budowali płot i
wykonywali
dekoracyjne
g a ł ą z k i
przyozdobione
listkami z bibuły.
Każdy miał swoje
zadanie i był
odpowiedzialny za
jego wykonanie.
We w t o r e k 1 0
sierpnia na
najmłodszych
czekała jeszcze
d o d a t k o w a
atrakcja, którą
były warsztaty,
podczas których
mogli oni nauczyć
się układania
kwiatów z bibuły.
Dla dzieci zajęcia
te to świetna
zabawa, ale także
m o ż l i w o ś ć
t w ó r c z e g o
s p ę d z e n i a
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 17
wakacyjnych dni.
Nie można także
zapomnieć o działającej
w MOK-u grupie
p l a s t y c z n e j „ Ko l o r ”.
Zajęcia dla nich prowadzi
również Anna LipińskaBroda w każdy
sierpniowy wtorek i środę
o godzinie 18.00.
- W tej grupie są głównie
osoby uczestniczące w
działaniach sekcji
plastycznej pracującej
przez cały rok w MOK-u.
W zajęciach dla dorosłych
uczestniczy średnio około
10 osób, czasem jest ich
trochę więcej, a czasem
trochę mniej poinformowała nas Anna
Lipińska-Broda.
W pierwszą sobotę lipca
grupa ta była na
całodniowym plenerze w
osuchowskim pałacu,
gdzie powstawały szkice
w pięknych krajobrazach
tamtejszego parku.
Obecnie uczestnicy zajęć
p r a c u j ą
n a d
przygotowaniem prac do
ogólnopolskiego
konkursu plastycznego
„ P i ę k n e n a s z e
Mazowsze”, którego finał
ma odbyć się w
Skierniewicach podczas
corocznego „Święta
owoców i warzyw”. Prace
konkursowe zaś muszą
wpłynąć do 15 sierpnia.
Następnie będą pracować
nad ostatecznym
w y ko ń c ze n i e m p ra c ,
które powstały podczas
letniego pleneru. Te z
ko l e i b ę d z i e m o ż n a
zobaczyć na wystawie,
która zaplanowana jest
już na jesień br.
Rafał Wasilewski
KULTURA
Wakacyjny bal
dla najmłodszych
W sobotę 7 sierpnia w
Mszczonowskim Ośrodku
Kultury odbył się wakacyjny
bal dla dzieci. Tuż po poranku
filmowym najmłodsi pełni
energii i wakacyjnej fantazji
ochoczo udali się do sali
klubowej, gdzie specjalnie
dla nich instruktorzy MOK-u
przygotowali zabawę przy
muzyce. Całą imprezę
poprowadził Piotr Sadowski,
zaś za konsoletą dj'a stanął
Adam Witecki. Doświadczony
wodzirej od razu porwał
dzieci w wir zabaw, quizów i
konkursów tanecznych, w
których na dzieci czekało
mnóstwo nagród. Na
wszystkich zaś, którzy
utracili nieco kalorii podczas
zabawy, czekały słodkie
smakołyki i zimne napoje,
które skutecznie ochładzały
uczestników balu. Nikt też
nie zwlekał z szybkim
powrotem na parkiet do
radosnej zabawy wraz z
gronem roześmianych
rówieśników i rodziców,
którzy także spontanicznie
włączali się do wspólnych
harców. Najmłodszym z
Przedszkolaki
z Wręczy zakończyły rok
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 18
pewnością bal przypadł do
gustu, gdyż kiedy zabawa
d o b i e g ł a
k o ń c a ,
roześmianym maluchom
Beneficjentem
projektu „Punkty
Przedszkolne w
Gminie Mszczonów”
jest Gmina
Mszczonów
natomiast
realizatorem
projektu Zespół
Obsługi Placówek
Oświatowych w
Mszczonowie.
t r u d n o b y ł o o p u s zc z a ć
wesołą i gwarną salę klubową
MOK-u.
Rafał Wasilewski
Projekt realizowany jest we współpracy z
partnerem lokalnym organizacją
pozarządową – Fundusz Młodych
“Wehikuł”.
Działanie realizowane jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 –
Wyrównywanie szans edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia
KULTURA
edukacji przedszkolnej.
We piątek 30 lipca odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego w Punkcie
przedszkolnym we Wręczy. Z tej okazji
maluchy pod okiem pań Mileny Kaczmarek i
Pauliny Chojeckiej przygotowały dla
rodziców niespodziankę w postaci
krótkiego występu artystycznego, który
oczywiście nagrodzono gromkimi brawami.
- To, że punkt przedszkolny powstał w
naszej szkole jest dużą zasługą rodziców,
którzy zaangażowali się bardzo w jego
utworzenie. Zbierali podpisy, jeździli do
burmistrza Mszczonowa, pomagali przy
urządzaniu sali. Za wszelką pomoc z ich
strony pragnę dziś podziękować. Mimo
niezwykle krótkiego roku szkolnego w
naszym punkcie, bo niespełna 3
miesięcznego, dzieci sporo się nauczyły i
mamy coraz więcej chętnych do udziału w
zajęciach. W przyszłym roku będzie tu już
* * *
Sonda
* * *
Sonda
* * *
ponad 20 dzieci. Będziemy więc musieli
przenieść się do większej sali - mówiła
Małgorzata Gołuch, dyrektor SP we Wręczy.
Od momentu powstania punktu w zajęciach
brało udział 16-cioro dzieci w wieku od 3 do
5 lat. Zajęcia odbywały się pięć razy w
tygodniu od godz. 8.00 do 13.00. I choć
początki były trudne i maluchom ciężko
było w pierwszych chwilach zostać w
przedszkolu bez mamy, to z czasem wesoła
zabawa z rówieśnikami wzięła górę nad
tęsknotą za najbliższymi. Od września
również punkt we Wręczy będzie czynny w
dni robocze przez dwanaście miesięcy w
roku z dwutygodniową przerwą zimową i
pięciotygodniową przerwą wakacyjną.
- Póki co pracuje nam się tu z maluchami
bardzo dobrze. Naszym zdaniem udział w
zajęciach przedszkolnych jest bardzo
korzystny dla dzieci. Mają one tu
zapewnioną opiekę, naukę i zabawę przez 5
godzin dziennie. Bardzo ważne jest też to,
Sonda
* * *
Punkt przedszkolny Wręcza
Mariusz Wachnik (Długowizna)
Dla mnie jest to bardzo dobre rozwiązanie. Nie ma możliwości
wysłać dziecka do przedszkola do Mszczonowa, a tu mają
zapewnioną opiekę przez 5 godz. dziennie. Jest tu cisza i spokój z
pewnością większy niż w mieście. Nauczycielki mają więcej czasu
dla dzieci, a ja mam zaufanie do miejscowego punktu
przedszkolnego. Jestem spokojny, że dzieci są tu bezpieczne i pod
fachową opieką. Jest tu czysto, dzieci mają dużo zabawek
edukacyjnych i naprawdę widać, że dziecko chętniej się uczy.
Małgorzata Wrzodak (Aleksandria)
Ja oceniam działalność tutejszego punktu przedszkolnego bardzo
dobrze. Z początku miałam obawy , bo moje dziecko jest w wieku
3,5 roku, więc nie wiedziałam czy będzie chciało zostawać. Ale
teraz przychodzi tu bardzo chętnie. Widać też, że dziecko rozwija
się znacznie szybciej, a uczęszcza do punktu dopiero od 2,5
miesiąca. Dziecko zupełnie inaczej rozwija się ucząc się razem z
rówieśnikami, a inaczej w domu. Moim zdaniem punkty
przedszkolne są świetnym rozwiązaniem.
Przemysław Mikołajczyk (Wręcza)
Wiele zabiegaliśmy, aby ten punkt u nas powstał i bardzo cieszymy
się, że działa. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne i jak
najbardziej potrzebne. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w
zajęciach. Wyposażenie sali jest nowe i funkcjonalne, spełnia w
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 19
że raz w tygodniu dzieci mają zajęcia z
logopedą oraz cyklicznie spotkania z
psychologiem. Nawet z tego krótkiego
czasu, jaki spędziłyśmy z naszymi
podopiecznymi, możemy już stwierdzić, że
dzieci robią naprawdę duże postępy. Z
radością powitamy je więc we wrześniu
ponownie - poinformowały nas nauczycielki
Milena Kaczmarek i Paulina Chojecka.
Na zakończenie pani dyrektor wręczyła
wszystkim podopiecznym placówki
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe, jak również dyplomy dla
r o d z i c ó w, k t ó r z y by l i n aj b ar d z i ej
zaangażowani w pomoc przy powstawaniu i
organizacji punktu przedszkolnego. Dla
rodziców była to zaś świetna okazja do
pamiątkowych zdjęć przy odbieraniu
pierwszych cenzurek przez swoje pociechy.
Partner Projektu Fundusz Młodych
"Wehikuł"
zupełności nasze oczekiwania, nie mamy tu żadnych zastrzeżeń.
Pomysł powinien być kontynuowany. Na pewno jest to z dużą
korzyścią dla naszych pociech. Poprzez zabawę we wspólnym
gronie uczą się szybciej i chętniej, a dobrze jeśli od dziecka
wyrobią w sobie nawyk systematyczności i przyzwyczajenie do
pewnych obowiązków.
Anna Foks (Żyrardów/Wręcza)
Punkty przedszkolne to świetne rozwiązanie i jest ono bardzo
potrzebne na naszym terenie. Z tego co wiem to jest bardzo wiele
chętnych, aby skorzystać z tego rozwiązania. Nie bez znaczenia są
tu też finanse, w mieście, aby wysłać dziecko do przedszkola
prywatnego, gdzie będzie miało zajęcia ze specjalistami to koszt
około 450 zł/miesięcznie. Tu nauka jest bezpłatna, a dzieci mają
możliwość skorzystania z pomocy psychologa lub logopedy. Dzieci
są na tyle zadowolone, że wręcz nie chcą wracać do domu. Jedynie
plac zabaw mógłby zostać doposażony.
Małgorzata Konopka (Nowy Dworek)
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przedszkole tutaj działa. Widać
naprawdę znaczne postępy w zachowaniu, jak i w nauce dziecka.
Ważne jest też to, że przedszkole podoba się dzieciom i często
zdarza się, że chcą tu przychodzić nawet w dni wolne. Dużym
plusem są tu z pewnością bardzo dobrze dobrane panie
wychowawczynie, które są bardzo miłe i opiekuńcze w stosunku do
dzieci. Nie bez znaczenia są również zajęcia ze specjalistami. Mój
syn na pewno chętnie wróci tu od września.
Sondę przeprowadził w dniu 30.07.2010 r.
Rafał Wasilewski
OGŁOSZENIA
INTERNET na terenie gminy
Na terenie miasta i
gminy Mszczonów
istnieje możliwość
zainstalowania
bezprzewodowego
Internetu, w tym
również na terenach
wiejskich. Cały czas na
terenie gminy działa też
a u t o r y z o w a n y
przedstawiciel firmy
r e a l i z u j ą c e j
przedsięwzięcie, który
j e s t
g o t o w y
odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania i
wątpliwości dotyczące możliwości
zainstalowania Internetu bezprzewodowego
w oparciu o technologię WiMax. Bliższych
informacji udziela Gminne Centrum
Informacji w Mszczonowie i Osuchowie.
Bezpośredni kontakt do przedstawiciela
Netii: Pan Paweł Smoczyński tel. 608 009 089
GCI Mszczonów - tel. (46) 857 30 71
GCI Osuchów - tel. (46) 857 42 93
ZABIEGI KRIOTERAPII
MIEJSCOWEJ
W kwietniu 2010 roku Urząd Miejski w
Mszczonowie zakupił dla punktu
Rehabilitacyjnego w Osuchowie nową aparaturę
medyczną.
Jest to aparat do krioterapii miejscowej suchymi
parami ciekłego azotu.
Zabiegi krioterapii mają na celu:
- Uśmierzenie bólu
- Zmniejszenie napięcia mięśni
- Obniżenie aktywności procesów zapalnych
- Zmniejszenie obrzęku
- Pobudzenia układu odpornościowego
- Zmniejszenie sztywności porannej
Czas wykonywania zabiegów waha się od 40
sekund do kilku minut w zależności od
powierzchni którą należy wychładzać.
Wskazania do zastosowania
krioterapii:
reumatoidalne zapalenie stawów, choroby
zwyrodnieniowe stawów, zespół bolesnego
barku, zespół bolesnego łokcia, tendopatie ,
dyskopatie, zapalenia okołostawowe ścięgien,
torebki stawowej kaletek maziowych, mięśni,
dolegliwości związane z mikrourazami,
stłuczenia i ich następstwa, naderwanie
przyczepów ścięgien i więzadeł ( tzw. Łokieć
tenisisty ), stany pooperacyjne ( utrzymujące się
dolegliwości po usunięciu łąkotki, operacyjnym
leczeniu niestabilności stawów ), przykurcze
mięśniowe i stawowe, skręcenia kończyn,
przewlekłe zespoły bólowe i przeciążeniowe.
P r z e c i w w s k a z a n i a d o
zastosowania krioterapii:
choroby nowotworowe, wyniszczenia
organizmu, nietolerancja zimna, zaawansowana
miażdżyca, miejscowe odmrożenia,
zaawansowane ropno-zgorzelinowe zmiany w
kończynach dolnych.
Należy zachować szczególną ostrożność w
czasie wykonywania zabiegów przy: dusznicy
bolesnej, zaburzeniach rytmu serca, wadach
zastawek serca, zakrzepach żylnych i zatorach
tętnic, zespole Reynauda.
Gmina Mszczonów rozważa możliwość
d o f i n a n s o wa n i a o p ł a t i n s t a l a c y j nyc h o ra z
abonamentu na Internet przez okres 12 miesięcy dla
rodzin wielodzietnych lub osób będących w trudnej
sytuacji życiowej z terenu miasta i gminy Mszczonów.
Aby skorzystać z dofinansowania należy
spełniać następujące kryteria:
- posiadać sprawny komputer
- mieć dzieci w wieku szkolnym lub dziecko
niepełnosprawne
- mieć niski dochód i korzystać z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej lub
być osobą dorosłą niepełnosprawną w trudnej
sytuacji materialnej
Osoby spełniające powyższe kryteria powinny
zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszczonowie, ul. Grójecka 45.
Punkt
Rehabilitacyjny
w Osuchowie
ul. Piekarska 2 ,
96-323 Osuchów
gm. Mszczonów
oferuje leczenie w
zakresie:
MASAŻU
KINEZYTERAPII
- leczenie zespołów
bólowych kręgosłupa
- likwidacji ograniczeń
zakresu ruchu w stawach
- rehabilitację
neurologiczną
- rehabilitację po urazach
- rehabilitację dzieci z
zaburzeniami narządu
ruchu i wadami postawy
(od lat 7)
FIZYKOTERAPII (
zabiegi)
- lampa SOLLUX
- galwanizacja
- laser
- jonoforeza
- magnetronie
- elektrostymulacje mięśni
- ultradźwięki
- prądy diadynamiczne
- prądy interferencyjne
- prądy TENS
- krioterapia ( na odrębnych
zasadach )
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 20
Dofinansowanie do Internetu
Punkt Rehabilitacyjny w
Osuchowie znajduje się w
budynku dawnej poczty.
Można z niego korzystać
nieodpłatnie. Osobami
uprawnionymi do pobierania
rehabilitacji są mieszkańcy
gminy Mszczonów oraz
rolnicy ubezpieczeni przez
KRUS skierowani przez w/w
instytucję. Osoby nie
zameldowane na terenie
gminy bez skierowania z
KRUS mogą korzystać z
zabiegów
wyłącznie za pisemną zgodą
z Urzędu Gminy w
Mszczonowie.
Aby skorzystać z zabiegów
należy zgłosić się ze
skierowaniem lekarskim .
Gabinet czynny jest od
poniedziałku do piątku.
Zapisy na zabiegi na miejscu
po okazaniu skierowania oraz
dowodu zameldowania (dowód
osobisty). Informacji dotyczących
masażu udziela i zapisów
dokonuje osobiście masażysta.
Nr telefonu w celach
informacyjnych : 667969606
( nie ma zapisów ani
możliwości zmian terminu
odbycia rehabilitacji przez
telefon !!! )
Zapisy od poniedziałku
do piątku od 1500 do 1730
REKLAMA
Bazy magazynowe w Mszczonowie
i Żabiej Woli zapraszają do odwiedzenia
swoich punktów handlowych
Posiadamy w dobrej cenie:
- opał m. in. węgiel orzech, eko groszek
- materiały budowlane i hutnicze
- pasze, nawozy mineralne, środki ochrony roślin
- płyty pilśniowe, lakierowane, płyty OSB
- stolarka wg zamówienia
Więcej informacji pod numerami telefonów:
- Mszczonów 046 - 857 1630, 857 1217, 0 694 129 283
- Żabia Wola 046 857 8222
Pieczywo produkowane metodą tradycyjną z zastosowaniem mąk wysokiej
jakości, o wyjątkowych walorach smakowych w szerokim asortymencie
znajdziecie Państwo tylko w sklepach naszej Spółdzielni
Zapraszamy
NOWE MIESZKANIA (20 KM OD WARSZAWY)
bezczynszowe
W ŻABIEJ WOLI
- MIESZKANIA 62,70 - 71,30 m2
2
- LOKALE USŁUGOWE 80,30 m
606 389 428
[email protected]
www.shu-mszczonow.pl
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 21
KULTURA
Obóz 4 S.D.H.
„S.E.K.C.J.A.”
W dniach 26.07.2010 - 09.08.2010 4 Starsza
Drużyna Harcerska „S.E.K.C.J.A.” przebywała na
obozie w Nasicznym w Bieszczadach. W tym roku
udało nam się wyjechać na obóz zorganizowany
przez Parafię św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie i
dzięki pomocy i uprzejmości księdza proboszcza
Tadeusza Przybylskiego.
W obozie wzięło udział 30 druhów i druhen z drużyny
którzy już od wiosny przygotowywali się na ten
wyjazd. Trzy dni przed obozem na miejsce dotarł już
patrol z drużyny na kwaterkę i zbudował część
podobozu i podwyższenie na namiot , które stało się
miejscem zamieszkania męskiej części kadry i
sprawiało niesamowite wrażenie górując nad całym
podobozem. W poniedziałek 26 lipca po dotarciu na
znaną nam już z zeszłego roku Bazę harcerską
Chorągwi Gdańskiej przywitał nas deszcz i błoto.
Harcerze jednak z uśmiechem na twarzy i z piosenką
na ustach „..na stanicy błoto po kolana..” wzięli się
prężnie do pracy aby przygotować podobóz na 2tygodniowe harcerskie działanie. Powstały ozdoby do
bramy, zeriba (ogrodzenie), tablica ogłoszeń, suszarnia i totemy
zastępów. Obóz przyjął nazwę „Szczep Indian Sisikaka”.
W ciągu dwóch tygodni wspólnego działania i podsumowywania
roku harcerskiego 4 S.D.H. „S.E.K.C.J.A.” zorganizowała kilka
ognisk harcerskich i nie tylko na których gościliśmy innych harcerzy
m.in. z Torunia i Sierpca oraz kadrę zgrupowania. W ciągu dnia
druhny i druhowie uczyli się w ciekawy sposób podstawowych
technik harcerskich, były więc zajęcia z symboliki i struktury,
pierwsza pomoc czyli samarytanka, jak również zajęcia z musztry.
Harcerze zapoznali się także z Prawem i Przyrzeczeniem
harcerskim. Nie zabrakło także technik które mogą każdemu
przydać się w codziennym życiu, było więc terenoznawstwo - nauka
posługiwania się busola i kompasem , poruszanie się z mapą ,
określanie kierunków i zajęcia z pionierki- budowanie kuchni
polowej, układanie ognisk, budowanie szałasów itp. Ponadto
harcerze uczestniczyli w kilku grach terenowych, które podrasowały
ich jako obserwatorów, nauczyły skradać się i w ciekawy sposób
wykorzystywać swój spryt i odwagę; przy okazji oczywiście było
wiele zabawy i radości podczas maskowania się , czołgania i
biegania po górach. Podczas zajęć z szycia każdy wyszył sobie
pagony drużyny i imię alfabetem morsa na mundurze. Na zajęciach
z braterstwa wszyscy obsypywali siebie miłymi słowami i
wydobywali z siebie i innych wiele pozytywnych cech, a na zajęciach
Msza Święta
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 22
W bramie obozowej
z szyfrów każdy poznał i utrwalił sobie kilka ciekawych szyfrów.
Oczywiście największym zainteresowaniem cieszył się alfabet
Morsa i nadawanie wiadomości chorągiewkami, niektórzy do końca
obozu prawie nauczyli się go na pamięć i porozumiewali się między
sobą i za pomocą poczty obozowej pisząc znane już wszystkim
kropki i kreski na kartkach.
Z racji iż nasz Obóz stał się Szczepem Indian nie zabrakło również
typowo indiańskich zajęć, Nasi harcerze Indianie tworzyli więc
koraliki i ozdóbki, brali udział w świętach indiańskich, jak również
przeszli indiański chrzest na którym musieli przysięgać wierność
Wielkiemu Wodzowi, a po którym stali się pełnoprawnymi członkami
Szczepu Indian Sisikaka.
W jeden z obozowych dni wszyscy chodzili w specjalnie do tego
przygotowanych w domach indiańskich strojach, a dzień ten
zakończony został Indiańskim ogniskiem na którym zapłonął święty
ogień wywołany przez szamanów. Odbyła się również Olimpiada
Indiańska na której był rzut tomahawkiem, rzut dzidą , indiański tor
przeszkód, przeciąganie liny, strzelanie z łuku, walka pomazańców i
inne ciekawe konkurencje, przy okazji olimpiady niektórzy wykazali
się wielką siłą i odwagą, jak również było wiele zabawy i uśmiechów
na twarzach. Wieczorami poza ogniskami kadra przygotowała
również inne atrakcje. Odbył się więc kabareton prowadzony przez
słynna Mariolkę w którą wcieliła się druhna Ola i na którym każdy
zaprezentował się w zabawny i ciekawy sposób. Słynna artystka
czyli druhna Ewelka poprowadziła również wieczór artystyczny
podczas którego artyści z zastępów prezentowali swoje rymowanki
dotyczące obozu, a także odbyły się kalambury w formie teatru
cieni. Mariolka z artystką czyli totalny mix kulturowy poprowadziły
również w jeden z wieczorów festiwal obozowy. Były duety, zastępy
w całości jak i soliści, po prostu wiele śpiewu i melodii.
Nie zapominając o naszej historii w dniu 1 sierpnia uczciliśmy dzień
wybuchu Powstania Warszawskiego. Odbyła się gra terenowa przez
górę Siodło podczas której uczestnicy wcielili się w postacie
partyzantów i musieli omijać niemieckie patrole, opatrywać
rannych, gotować herbatę dla powstańców budując kuchnie
polową, szkicować teren i walczyć z Niemcami podczas
przenoszenia rannych przez potok. O 17.00 w godzinę „W” wybuchu
Powstania Warszawskiego odbył się uroczysty apel, a następnie
msza święta polowa dla całego zgrupowania przygotowana przez
harcerzy z 4 S.D.H. „S.E.K.C.J.A.” Oprawę muzyczną poprowadził
drużynowy druh Bartek, a czytania, psalmy i posługę sprawowali
harcerze z drużyny. Wieczorem po kolacji odbyło się Ognisko
Historyczne poświęcone pamięci tych którzy polegli w trakcie
Powstania Warszawskiego i podczas całej wojny przygotowane
przez komendantkę Obozu druhnę Renię. W trakcie ogniska odbyło
ognio branie podczas którego każdy zapalając świeczkę przyczynił
KULTURA
Z drużynowym na czele
Zastęp Pocahontasy
się do powstania płonącego znaku Polski Walczącej.
Na obozie codziennie odbywały się również śpiewanki prowadzone
przez drużynowego i kadrę na których druhny i druhowie nauczyli
się wielu nowych piosenek i podrasowali swoje głosy śpiewając z
całych sił, co później można było obserwować podczas ognisk i
innych śpiewów.
Z racji iż byliśmy na stanicy w której wszyscy mogą się czegoś
nauczyć 5 razy nasz podobóz miał służbę w kuchni. Kadra i
uczestnicy obierali zatem warzywa, pomagali kuchni przy
przygotowywaniu posiłków, myli gary i wszystko co się dało po
posiłkach, sprzątali teren jak również co okazało się nagrodą i frajdą
palili pod kuchnią wojskową tzw. Batorym. Służby te na pewno
nauczyły wszystkich czegoś nowego, a przy okazji niektórzy zdobyli
sprawności kuchcika .
Z racji iż obóz odbywał się w górach nie mogło obyć się bez
wędrówek. Pogoda nas nie rozpieszczała dlatego udało się tylko
zorganizować dwie wyprawy. Jedna na Dwernik Kamień położony
1004 m npm z której był przecudowny widok na Połoniny i inne
Bieszczadzkie góry, a drugą na Połoninę Caryńską 1297 m npm.
Całodniowa wyprawa na Połoninę kosztowało wszystkich młodych
harcerzy wiele wysiłku, ale widoki i niesamowity klimat sprawiły, że
nikt nie narzekał i wszyscy zapominali o zmęczeniu podziwiając
cudowne Bieszczady.
W jedną z obozowych nocy najbardziej zaangażowani harcerze w
życie drużyny i obóz przeszli tzw. Bieg na barwy. Na kandydatów do
zdobycia Turkusowej chusty czekało 6 punktów kontrolnych
związanych z nazwą drużyny. Było S- Specjalistyczno i wspinanie się
po moście linowym; E - Ekologiczno czyli sprzątanie terenu i
wymyślanie ciekawych historii o wybranym smieciu; KKoedukacyjna na punkcie którym była specjalna krzyżówka do
rozwiązania; C-Całodobowa odnajdywanie po ciemku w lesie liter
które musiały stworzyć specjalny napis; J- Jednostka i próba na
odwagę podczas samotnej wędrówki przez las i w
strasznych warunkach; A- Artystyczna na którym
wszyscy malowali drewniane krążki przedstawiając
wizję obozu. W taki oto sposób każdy zdobył nazwę
drużyny - „S.EK.C.J.A.” Dla kandydatów na
pełnoprawnych członków drużyny czekała jeszcze
jedna próba odnalezienia pod mostem chusty.
Wszyscy przeszli tą próbę pozytywnie i osiem nowych
osób w uroczystym rozkazie i w przepięknej
atmosferze otrzymało Turkusowe barwy drużyny.
Podczas obozu na samotnych trasach próbnych dwie
druhny z kadry również zdobyły barwy drużyny, a
ostatniej nocy na górze Dwernik Kamień wśród gór
pod gwiazdami i przy ogniu druhna Natalia z kadry
młodzieżowej złożyła Przyrzeczenie Harcerskie.
Podczas obozu drużynowy otwierał i zamykał zdobyte
przez harcerzy sprawności harcerskie. Najbardziej
popularnymi okazały się „igiełka” związana z szyciem,
„Robinson” obserwacje życia lasu o wschodzie słońca z
samotna kilku godzinną wędrówka, jak również „Łazik” nazwa mówi
sama za siebie i „Sobieradek obozowy” dzięki której powstała
tablica na rozkazy, własnoręcznie zbudowany kosz, przygotowane
zostały ogniska i kilka ławek.
Tegoroczny obóz drużyny był pierwszym samodzielnym obozem w
jej 9-letniej historii, a wrażenia i niezapomniane chwile przeżyte w
Bieszczadach na pewno na długo pozostaną w pamięci harcerzy i
kadry.
Kadrę tegorocznego obozu stanowiły następujące osoby :
Komendantka - dh.phm. Renata Wrocławska - członek drużyny
z-ca Komendanta - dh phm. Paweł Sołtyk - twórca drużyny i
pierwszy drużynowy
Oboźny - dh ćwik Bartłomiej Woźniak - drużynowy 4 S.D.H.
„S.E.K.C.J.A.”
Kwatermistrz - dh samarytanka Karolina Milewska - przyboczna
drużyny
Kadra młodzieżowa - dh. Ewelina Gołębiewska
Dh. Natalia Łapińska
Dh. Aleksandra Pakuła
Serdecznie dziękujemy:
*Stanicy harcerskiej Chorągwi Gdańskiej w Nasicznym za miłe
przyjęcie i przyjazną atmosferę
*Księdzu proboszczowi Tadeuszowi Przybylskiemu za zgodę na
organizację obozu i pomoc w każdej sytuacji
* Firmie Real Ursynów za przekazanie darowizny na materiały
programowe
* rodzicom naszych harcerzy za zaufanie i wiarę w naszą drużynę i
kadrę
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj
Paweł Sołtyk
Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla ks. Proboszcza Tadeusza
Przybylskiego za pomoc w zorganizowaniu obozu
harcerskiego w Nasicznem oraz dla dh Bartłomieja
Woźniaka, dh Renaty Wrocławskiej, dh Pawła Sołtyka,
a także dla całej kadry młodszej za opiekę i
zapewnienie naszym dzieciom wspaniałej rozrywki.
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 23
Rodzice
Mszczonów zaprasza na rekonstrukcję
bitwy mszczonowskiej z września `39
10 września z okazji kolejnej rocznicy bitwy
mszczonowskiej ma odbyć się w centrum miasta
wieczorna rekonstrukcja starcia, do jakiego przed 71-laty
doszło pomiędzy żołnierzami 31 pułku Strzelców
Kaniowskich, a oddziałami tyłowymi XVI Korpusu
Pancernego Wehrmachtu. Organizacją przedsięwzięcia
zajmować się będzie Urząd Miejski w Mszczonowie przy
współudziale Fundacji Polonia Militaris oraz Łódzkiego
Stowarzyszenia Strzelców Kaniowskich i 15 Sieradzkiej
Brygady Wsparcia Dowodzenia, która jest kontynuatorką
tradycji 31 pSK. W rekonstrukcji uczestniczyć będą grupy
rekonstrukcyjne jednostek polskich i niemieckich z wojny
obronnej 1939. Przy ich pomocy na ulicach Mszczonowa
odtworzone zostaną kluczowe
epizody bitwy
mszczonowskiej, jakie rozegrały się na głównym miejskim
placu. Przedsięwzięcie wymagać będzie wykorzystania
zabytkowego i zrekonstruowanego sprzętu wojskowego z
epoki oraz zastosowania efektów pirotechnicznych, a
także dźwiękowych i świetlnych.
Miejscem inscenizacji będzie obecny Plac
Piłsudskiego, który przed II wojną światową nazywany był
Nowym Rynkiem. Front ratusza stanowić będzie scenę
historycznego widowiska zaś, wzdłuż kamienic po
stronach - wschodniej, południowej i północnej placuznajdować się będą miejsca dla publiczności.
Scenariusz widowiska powstał dzięki współpracy z
osobami zaangażowanymi w prowadzenie niedawno
utworzonej Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Miejscowi
pasjonaci historii włączając się w realizację rekonstrukcji
miejscowych działań wojennych z września `39 pragną
wcielać w życie ideę tzw. „żywego muzeum”. Ich zdaniem
nie można poprzestać na stworzeniu nawet najlepszej
ekspozycji pamiątek z dziejów Mszczonowa, ale trzeba
historię
miasta popularyzować wychodząc z różnego
rodzaju inicjatywami wprost do mieszkańców.
Rekonstrukcja to jedna z takich właśnie inicjatyw. Kolejną
ma być utworzenie przy Izbie Grupy Rekonstrukcji
Historycznej. Ten pomysł także wszedł już w fazę
realizacji. Zakupionych zostało kilka mundurów
wojskowych z okresu II RP. Zgromadzono także sporą ilość
historycznego wyposażenia wojskowego z tamtych lat.
Piotr Dymecki
APEL DO MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ REKONSTRUKCJĄ
BITWY MSZCZONOWSKIEJ
W związku z organizacją opisanej powyżej rekonstrukcji Urząd
Miejski w Mszczonowie zwraca się do wszystkich mieszkańców
miejskiego rynku oraz jego najbliższej okolicy, a także przedsiębiorców
mających tam swoje sklepy i punkty usługowe o właściwe zabezpieczenie
szyb okiennych i witryn tak, aby nie uległy one zniszczeniu w wyniku
planowanych eksplozji, jakie mają być częścią inscenizacji. Pracownicy
Urzędu Miejskiego odwiedzą Państwa przed 10 września i rozdadzą
papierowe taśmy klejące, które warto nakleić (po przekątnych) na okna i
witryny. Prosimy także o wygaszenie na czas trwania przedstawienia
świateł tak, aby jak najwierniej odtworzyć realia okupowanego miasta.
Władze samorządowe gminy i organizatorzy inscenizacji wyrażają
nadzieję, że włączycie się Państwo w realizację tego niezwykłego
wydarzenia, które po raz pierwszy odbywać się będzie w Mszczonowie.
Jednocześnie informujemy, że z racji zajęcia na potrzeby
rekonstrukcji całego Placu Piłsudskiego zostanie on zamknięty
dla ruchu samochodowego już wieczorem 9 września. Prosimy
mieszkańców o zabranie z placu i jego okolic swoich
samochodów 9 września do godziny 20.00
Na zakończenie pragniemy Państwa uprzedzić, że wieczorna
inscenizacja i towarzyszące jej odgłosy wybuchów oraz strzałów mogą
być uciążliwe dla dzieci, osób chorych lub w podeszłym wieku. Nadmierny
hałas źle znoszą także domowe zwierzęta. Prosimy o uwzględnienie tego
faktu i wcześniejsze zabezpieczenie swoich podopiecznych przed
niepożądanymi dla nich skutkami zaplanowanej inscenizacji.
Reklamuj się
w “Merkuriuszu
Mszczonowskim”!
Ceny reklam i ogłoszeń:
1 strona - 244 zł
1/2 strony - 122 zł
1/4 strony - 61 zł
1/8 strony - 30,50 zł
1/16 strony - 15,25 zł
- cena obejmuje jednorazowe pojawienie się
ogłoszenia,
- ogłoszenia drobne zamieszczamy w Internecie na
stronie GCI gratis
- z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być
zwolnione lokalne organizacje i instytucje w
zależności od treści i objętości materiałów
przekazanych redakcji,
- reklam i ogłoszeń nie zamieszczamy na pierwszej
stronie,
- zainteresowani zamieszczeniem ogłoszenia lub
reklamy w Merkuriuszu Mszczonowskim
proszeni są o skontaktowanie się w tej sprawie z
Gminnym Centrum Informacji
w Mszczonowie,
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071
nr konta:
48 9291 0001 0043 3879 2000 0010
Prosimy dokonywać wpłat za reklamy i
ogłoszenia w MM na podane konto lub
bezpośrednio w kasie GCI.
PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
ADRES REDAKCJI:
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów,
tel. 857 30 71, 607 099 886; e-mail: [email protected]
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA:
Urząd Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, tel. 0-46 857 30 71
DRUK:
Drukarnia ALPI, Opypy, ul. Mazowiecka 127 a, tel. 022 7344175, 0-515 907 593, [email protected]
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie publikuje i nie odpowiada na anonimowe listy.
Reklamy, ogłoszenia i inne teksty publikowane w MM podlegają weryfikacji przez wydawcę.

Podobne dokumenty

Str 02_do_23 v35_ciete

Str 02_do_23 v35_ciete Koperskiego i burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. Przewodniczący zwrócił uwagę na to, że historyczne wydarzenie, jakim było uchwalenie Konstytucji 1791 roku, dane jest mszczonowianom czcić

Bardziej szczegółowo

Str 02_do_23 v33_calosc

Str 02_do_23 v33_calosc latach 2005-2008, * liczby złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji

Bardziej szczegółowo