technik pojazdów samochodowych - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Komentarze

Transkrypt

technik pojazdów samochodowych - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
INFORMATOR - TECHNIKUM POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Zawód: technik pojazdów samochodowych
Podejmując naukę w tym zawodzie zdobędziesz umiejętności:
- tworzenia i zarządania małą firmą jaką jest np. warsztat samochodowy
- poznasz budowę i zasadę działania silników samochodowych
- poznasz nowoczesne technologie naprawy samochodów
- zaznajomisz się z obsługą stanowisk diagnostycznych
- komputerowego wspomagania projektowania – programy CAD i CAM
- posługiwania się językiem obcym – technicznym
- uzyskasz nieodpłatnie prawo jazdy kategorii B
Przedmioty zawodowe:
- podstawy konstrukcji maszyn
- przepisy ruchu drogowego
- silniki pojazdów samochodowych
- podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
- elektryczne i elektroniczne wyposażenie samochodów
- pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
- pracownia elektrotechniki i elektroniki
- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
- język obcy zawodowy
- zajęcia praktyczne
Perspektywy zatrudnienia:
Nauka trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym.
Absolwent składa egzamin zawodowy i otrzymuje dyplom
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie:
technik pojazdów samochodowych oraz EUROPASS w języku
angielskim. Egzamin zawodowy przeprowadza Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w pracowniach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im.
Jana Pawła II w Dębicy, który posiada certyfikat OKE.
Zajęcia specjalizacyjne i praktyki zawodowe mogą być realizowane
w firmach transportowych i zakładach naprawczych współpracujących
ze szkołą. Szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii B odbywa się na
pojazdach i placach manewrowych ZSZ Nr1 w Dębicy.
Współpracujemy z firmą WSK „PZL –Rzeszów” S.A. w której nasi
absolwenci po skończeniu szkoły mogą znaleźć atrakcyjną pracę.
Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
- firmach transportowych
- przedsiębiorstwach spedycyjnych
- stacjach diagnostyczno-obsługowych
- zakładach remontowych
- biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych
W naszej szkole stawiamy na nowe technologie
ZAPRASZAMY

Podobne dokumenty