Styczeń-Luty 2016 - Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego

Komentarze

Transkrypt

Styczeń-Luty 2016 - Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego
NR 3 (116) ROK 2015/2016
STYCZEŃ—LUTY
GAZETKA SZKOLNA GIMNAZJUM NR 16
IM. ANDRZEJA WALIGÓRSKIEGO
WE WROCŁAWIU
EMILKA CISZEWSKA KL. 1A
WSTĘPNIAK
Za to
Jak
nami
powiedział
już prawie
pan cztery
Paweł Pawlikowski,
długie miesiące
re-
Książę na
społem
muzycznym
deskach „Szarp
Teatru i Druty”.
we Wrocławiu
Jeśli je-
nauki. filmu
żyser
W tym
„Ida”,
wydaniu
za który
gazety
otrzymał
„Strzał
Oskara
w 16”–
i wreszcie
steście
ciekawi,
o ileDorosłym
mamy twarzy,
dziecku,
no może
a nie
co
znajdziecie
Każdy
film musi
megamieć
ciekawe
swoje
artykuły.
życie. Nie
Zachęcam
wolno
najważniejsze
50,
jak Grey, alewywiad
co najmniej
z mega
dwie przystojnym
– o tym jest
do przeczytania,
kręcić
filmów nabo
zmówienie,
są naprawdę
bo świetne.
skutki będą
Już
przewodniczący
artykuł
Weroniki.szkoły.
Jak było
Miłejnalektury!
Tamborradzie –
niedługo święta
opłakane.
Zapraszamy
! z tej Was
okazjido
Redakcja
przeczytania
życzy
artykuł Pauliny. Przewodnik po europejskich
Do Siego Roku! Wiwat!
Walentynkach – Kasia, szczypta rad i porad
PS Wznawiamy
na listy
do możecie
redakcji,
przed
wiosną – skrzynkę
Ilona. I na
koniec
wam wspaniałych
artykułu
Marty i Oli
prezentów
o modziei na
szczęśliwego
niepalenie,
Nowego
o
pożegnaniu
2016 klasy
Roku.1aA zwRadiem
czasie dni
Wrocław
wolnych–
od chwilę,
na
kucia na
i czytania
stronie szkoły,
lekturw zakładce
– odpoczynku
Gazei szampańskiej
tka/Sukcesy
dziennikarzy
zabawy -można
mam posłuchać
nadzieję,
że śniegaudycji
naszej
w tymnagranej
roku spisze
w radiowy
się na medal.
studiu. Jeśli
chcecie poznać tajemnice wrocławskiego RaZapraszam do przeczytania pysznego artykułu
tusza, przeczytajcie reportaż klasy 1a, o 3 law wykonaniu klasy 1a, jak co roku
tach w gimnazjum - Angelika. Na deser spow listopadzie – Patron Waligórski, ponadto
tkanie Karoliny oko w oko ze szkolnym zeKsiążkowy Raj, kolejna noc w 16-tce, Mały
nagrody
za super
listy czekają,
przetestować
swojeciekawe
umiejętności
językowebyć–
może
Ciebie.
nam wysyłać
wywiadnaKuby
i MaiMożecie
ze studentami,
którzyrówbionież
swojewpropozycje
artykuły,
które weźrą udział
programienaIssac.
Przypominamy
miemy
pod uwagę
tworząc
następny
numer
i zapraszamy
wszystkich
chętnych
i zaintere„Strzału
sowanychw 16”.
ofertą Gimnazjum nr 16 na Dni
Otwarte, które odbędą się 4 i 5 marca.
SPIS TREŚCI
STOPKA REDAKCYJNA
Opiekun:
Joanna Kearney
Skład komputerowy:
kl. 2B
Michał Wiliński
Redaktor naczelny:
Weronika Chwałek
Fotograf:
Dominika Grzeczka
kl.1A
Paweł Góral kl. 3B
Ilustratorzy:
Natalia Orzepowska
kl.2D
Str. 2
Kto i co szarpie?
s. 3
Promocja Wrocławia
s. 7
W rytm bębnów
s. 8
Pożegnanie z Radiem
Wrocław
s. 9
Warsztaty językowe
s. 10
3 lata w gimnazjum
s. 14
Sylwia Nowak kl.1A Maja Korbiel
Redakcja:
kl. 1A
Kasia Piekarska
Emilia Ciszewska
Karolina Wróblewska
Paulina Zimniak
Sara Felińczak
kl. 2D
Maciek Wiązowski
Ala Nakoneczna
Kl.3D
Angelika Kulej
Kuba Moryc
Ilona Nędzi
Marta Frontczak
Iza Pakowska
Ola Puzio
Marta LewandowskaPęciak
Oliwia Mikołajczak
Patronat:
Rada Rodziców
Współpraca:
Samorząd Szkolny
E-MAIL:
[email protected]
NR ZAMKNIĘTO 18 .02.
„ S T R Z AŁ W 1 6 - T K Ę ”
KAROLINA WRÓBLEWSKA, KL.1A
KTO I CO SZARPIE?
Zapraszam wszystkich Czytelników „Strzału w
16” do przeczytania mega ciekawego wywiadu
ze szkolnym zespołem muzycznym 16-tki
„Szarp i Druty” w sześcioosobowym składzie –
Paweł Góral, Michał Purzycki, Maciek Tarnowski,
Oskar Tuchowski, Maja Korbiel, Angelika Kulej.
O początkach zespołu, karierze muzyków, planach na przyszłość, zainteresowaniach i o ich
męskim życiu prywatnym – o tym jest wywiad.
Karolina: Jak zaczęła się wasza muzyczna współpraca?
Maciek: Na początku byłem ja, Maja i Paweł. Tak
to się głównie zaczęło. Potem zaczęło nas przybywać.
Oskar: Zwłaszcza kiedy ja przyszedłem to dużo
nas przybyło.
Maciek: I tak od osoby do osoby, a teraz jest
nas dużo – sześć osób.
Karolina: Po wyjściu z gimnazjum chcecie nadal
kontynuować swoją muzyczną działalność?
Oskar: Myślę, że tak, owszem. Byłoby to niezwykle miłe i byłby to dobry sposób na nudę,
zarabianie.
Karolina: Oprócz muzyki macie jakieś wspólne
pasje?
Maciek: McDonald.
Oskar: McDonald.
Paweł: No i czasami KFC.
Karolina: Jest wśród was lider czy traktujecie siebie na równi?
Kinga:: Na równi, zdecydowanie.
Karolina: Skąd wywodzi się nazwa zespołu?
Oskar: W sumie zrobiliśmy przetarg na nazwę.
Maciek: Nie, czekaj. W sumie to jest bardzo fajna
historia.
Oskar: Na początku mieliśmy się nazywać ,,Dzieci specjalnej troski’’.
Paweł: ,,Grupa specjalnej troski’’.
Kinga:: W sumie to by było dobre.
Oskar: Aczkolwiek kontekst nasuwał się sam
i Maciek pomyślał, że mogą być z tego problemy.
Maciek: Pan Dzigoński chciał, żeby nazwa nie była
straszna i tak powstało ,,Szarp i Druty’’
Karolina: Macie w planach ją zmienić?
Maciek: Tak, na pewno. Już mamy parę koncepcji,
ale nie możemy powiedzieć.
Karolina: Wyobrażacie siebie jako zespół za 10
lat?
Paweł: Zdecydowanie tak.
Kinga: No tak.
Karolina: Jak zaczęła się wasza przygoda z muzyką? Macie jakąś ciekawą historię?
Kinga: Kiedyś Maja do mnie podeszła i powiedziała: ,,Ej, zaśpiewasz ze mną?’’. No to ja się zgodziłam, a na to Maciek: ,,No to jesteś z nami
w zespole’’. I tak od roku jestem tutaj w zespole.
Maciek: Rodzice na siłę zapisali mnie na pianino
i mówili: ‘’Masz chodzić’’, a ja, że: ‘’Nie chcę’’ i tak
pianino zmieniło się w perkusje.
Karolina: Jak nie muzyka za kilka lat, to o?
Maciek: McDonald.
Paweł: Zabierasz mi robotę!
Str. 3
Oskar: Mechatronik.
Paweł: Informatyka,
Kinga: Prawo, psychologia lub dziennikarstwo.
Maciek: No informatyka.
Karolina: Mieliście czasem kłótnie w zespole?
Kinga: Oczywiście, że tak.
Oskar: Tak.
Karolina: Ktoś miał kiedyś ochotę odejść?
Oskar: Mi się raz zdarzyło.
Maciek: Bo się dziecko popłakało, że próby nie
wyglądają tak jak powinny.
Paweł: Ty nie znasz typowego rodzaju prób.
Oskar: Nie chodziło o to, że była zmieniana kilkakrotnie lista utworów i pod koniec jeszcze
dziewczyny powiedziały: ‘’No chłopaki, w sumie
nie będziemy w stanie się tego nauczyć’’.
…: No przepraszam, daliście nam 3 dni na nauczenie się 15 piosenek. Jak mieliśmy się tego
nauczyć?
Karolina: Czy da się pogodzić karierę z życiem
prywatny?
…: No wiadomo.
Oskar: Jakaż to kariera jest przepraszam bardzo.
Maciek: Jakaż to kariera bez pikantnych szczegółów?
Karolina: TO wszystko.
MACIEK WIĄZOWSKI, KL. 2D
SZKOŁA Z INTERNATEM
Zapewne wielu uczniów kojarzy sobie ją jako cudem. Uczeń wracający z przepustki tzn. od
szkołę marzeń. Nie ma rodziców stojących rodziców jest przeszukiwany, ale nie tak ogólnad dzieckiem. Można widywać się z nimi tyl- nie.
Każda
część
jego
ubioru
jest
ko w weekendy. Ale jak wiadomo, wszystko „przetrzepywana”. Podobnie przy wizycie
ma swoje blaski i cienie. Trafiają tam ucznio- uczniów w sklepie. Wychowawczyni patrzy im
wie, którzy zazwyczaj ignorują szkołę tzn. wa- na ręce przy pakowaniu zakupionych rzeczy,
garują, uciekają pomiędzy lekcjami „na szluga”, dlatego na zakupienie zabronionej rzeczy nie
dlatego nie ma co liczyć na bardzo wykształ- możliwości.
Krótko
mówiąc
uczniowie
cone towarzystwo. Nie jest to zwykła szkoła, na każdym kroku, nie tylko na zakupach, są
dlatego jak nie trudno się domyślić panują kontrolowani i sprawdzani, dlatego nie poletam pewne zasady i rygory, których trzeba cam trafić do takiej szkoły. Jak to zrobić? Po
przestrzegać. Nie można kupować między in- prostu należy mieć przeciętne wyniki w nauce
nymi: napojów energetyzujących, napojów ga- oraz jak najlepszą się da frekwencję.
zowanych, chipsów i innych nie zdrowych
produktów spożywczych. Na przemycenie nie
ma co liczyć, ponieważ niemal graniczy to z
Str. 4
„ S T R Z AŁ W 1 6 - T K Ę ”
ROK 2016, NUMER 3 (116)
KASIA PIEKARSKA, KL. 1A
SERCOWY SZAŁ, CZYLI WALENTYNKI W EUROPIE
Co kraj ,to obyczaj ! Dzień 14 lutego za-
którym zaczynają się pierwsze prace w win-
zwyczaj kojarzony jest z dniem miłości, za-
nicach i na polach. Jest to zapowiedz rychłej
kochanych i takie tam.
wiosny. W Rumunii święto te jest obcho-
We Włoszech, to nie tylko romantyczne ko-
dzone 24 lutego. Dla mieszkańców Portuga-
lacje i kwiaty, w tym dniu obchodzony jest
lii dzień ten, to dzień chłopaka i dziewczyny,
również dzień św. Walentego, pochowanego
zaś dla Szwedów święto wszystkich serc .
w bazylice w Terenii w Umbrii. W tym kraju
Paryż uznawany jest za jedno z najbardziej
rozpowszechnił się również zwyczaj obda-
romantycznych miejsc w Europie, to właśnie
rowywania kobiet czerwona odzieżą, głów-
tam jest organizowanych najwięcej atrakcji
nie seksowną bielizną.
m.in. udział w rejsach, romantycznych kola-
W Niemczech jest zwyczaj, który mówi, iż
cjach, wypady na łyżwy czy występy kabare-
nieznajomy, który przyśni się dziewczynie
towe . Walentynkowy wieczór uświetni wi-
w noc przed walentynkami będzie jej wy-
zyta na Wieży Eiffla.
brankiem. Inny zwyczaj mówi o tym, że męż-
Londyn to miasto nie tylko dla zakochanych,
czyzna, którego dziewczyna ujrzy pierwsze-
ale także dla singli. Można tam zjeść fanta-
go z rana w tym magicznym dniu, zostanie
styczną kolacje czy zwiedzić kilka zabytków
jej mężem. Problem może stanowić połącze-
lub zamków. Walentynki w Londynie to
nie tych dwóch wróżb, które mogą wskazy-
również rejs po Tamizie z pakietem specjal-
wać dwóch różnych panów… Popularne są
nych atrakcji i posiłków. Do popularnych
również czerwone róże, czekoladki marce-
upominków należą kartonowe serca z po-
panowe oblane mleczną czekolad, pierniko-
staciami Romea i Julii.
we słodycze w kształcie serca czy roman-
po angielsku I love you,
tyczna kolacja we dwoje w lokalu wśród
innych par .
Finlandzkie i duńskie święto tłumaczone jest
po niemiecku Ich liebe dich,
po francusku Je t’aime/Je t’adore,
bardziej jako dzień przyjaciela niż miłości. po włosku Ti Amo,
Święto propaguje miłość braterska i przyjacielskie relacje. W Słowenii jest to dzień, w
po hiszpańsku Te quiero/Te Amo.
Str. 5
ROK 2016, NUMER 3 (116)
WERONIKA CHWAŁEK, KL. 1A
FAŁSZYWY NAŁOGOWIEC
Każdy inaczej się zachowuje w domu, w gronie
papierosy, nakłaniając do tego innych. Wtedy
rodziny, w szkole, w gronie przyjaciół i w sa-
reszta uczniów zakłada maski i zaczyna być fał-
motności. To oczywiste. Człowiek ma wiele szywymi nałogowcami, którzy palą coraz czę,,twarzy” i każdej osobie jaka pojawia się w je-
ściej tylko dlatego, żeby lubiane osoby w klasie
go życiu pokazuje inną… jednak są dwa rodza- dużo o nich mówiły.
je twarzy.. prawdziwa i maska. Maski zakładamy
Z życiem szkolnym wiążą się różne uczucia.
wtedy, gdy boimy się, że nie zostaniemy zaak-
Wiem to bardzo dobrze. Jednego dnia chcesz
ceptowani, gdy komuś chcemy się ,,podlizać”
uciec jak najdalej, schować się pod różowym
najczęściej takie zachowanie jest widoczne kocykiem w jednorożce i nigdy stamtąd nie
w szkole.
wychodzić, a kolejnego dnia, ciągnie cię do teSzkoła jest to temat stary jak świat, a przy- go strasznego ceglanego budynku tylko po to,
najmniej tak się wydaje. Istnieją różne teorie
żeby zobaczyć się z przyjaciółmi. O szkole pi-
na temat tego słowa: jednym daje radość, inni
sałam już bardzo dużo artykułów , ponieważ
najchętniej by się jej pozbyli. Szkoła jest jak
Szkoła zajmuję połowę życia mojego i moich
klatka trzymająca pod
rówieśników.
kluczem wszystkich
uczniów. Czyta to jakiś nauczyciel?...ups… ale
Mur w każdej szkole jest tylko jeden: między
to jest w końcu gazetka szkolna prawda?
uczniami. Mur jest wysoki i dzieli uczniów na
A w takich gazetkach powinno się wyrażać
dwie drużyny. Po jednej stronie muru są popu-
swoje zdanie nawet o samej szkole.
larne osoby ze szkoły i uczniowie, których
Maski są zakładane przez niemal wszystkich
wpływowe osoby lubią, bo dla nich założyli ma-
uczniów szczególnie w gimnazjum. To trudny
ski, a po drugiej stronie osoby, które po prostu
moment, kiedy zwracamy uwagę na zdanie ró-
są sobą i wolą nie zakładać masek. Teraz prośba
wieśników aż za bardzo i robimy wszystko, że-
i pytanie do was, drodzy czytelnicy: przestańcie
by zostać zauważonym w tłumie. Pokazujemy być fałszywymi nałogowcami i zastanówcie się
swoją fałszywą osobowość tylko dlatego, żeby po której stronie muru wy stoicie.
być lubianym . Często zdarzają się też przypadki, że wpływowe osoby w klasie zaczynają palić
Str. 6
MACIEK WIĄZOWSKI, KL. 2D
PROMOCJA WROCŁAWIA
dłach dzięki czemu wyglądała dużo bardziej
zaskakująco i przerażająco. W sobotę główną
atrakcją
i
najbardziej
popularną
były
foodtracki, czyli małe przedsiębiorstwa gastronomiczne
posiadające
własne
pojazdy,
w których to sprzedawali różnego rodzaju
żywność. Zaparkowały one na placu Nowy
Targ i tam właśnie można było kupić owe
Europejska Stolica Kultury, to miano nosi
jedzenie. Znaleźć tam można było naprawdę
Wrocław. Co nam to da?
wiele. Poczynając od popularnych kebabów
Na pewno większe zyski dzięki większej promocji miasta. Jak sama nazwa wskazuje miasto
przez pierogi i sandwiche, kończąc na kiełbasach i różnego rodzaju burgerach.
rozwinie się również pod względem kultural-
Byłoby wszystko świetnie, gdyby nie to,
nym. Mimo zaniżonego ratingu w Polsce
że trzeba było czekać minimum 45 minut na
w ostatnim czasie będziemy jednym z miast,
realizacje zamówienia. W ostateczności ktoś,
w którym najbardziej będzie się opłacało zało-
kto chciał szybko zjeść obiad musiał się udać
żyć przedsiębiorstwo. Obchody ESK Wrocła-
na fastfooda bądź też do innego baru.
wia rozpoczęły się bardzo hucznie.
Właściwie trwały przez cały weekend łącznie
z piątkiem. W ostatni dzień roboczy jedną
z atrakcji było przedstawienie odgrywane co
godzinę na Wyspie Słodowej.
Towarzyszyły
im
widowiskowe
pokazy
z ogniem, oraz aktorzy odgrywający role od
zwykłego szarego diabełka i aniołka po
wszechmocną śmierć, która chodziła na szczu-
Str. 7
ROK 2016, NUMER 3 (116)
PAULINA ZIMNIAK, KL. 1A
W RYTM BĘBNÓW
Lądowych i wiele innych znanych osobistości,
zwanych VIP-ami.
Nasza
szkoła
miała
zaszczyt
uczestniczyć
w Tamborradzie. Wszyscy, którzy byli z klasy 1a
świetnie się bawili, tańczyli, śpiewali. Kiedy nadszedł czas grania i śpiewania ,,San Sebastian’’
graliśmy na zrobionych przez nas bębenkach,
a uderzaliśmy w nie świecącymi pałeczkami,
które dostaliśmy na samym początku Tamborrady. Niesamowite wrażenie robiły różnokoloroTamborrada jedna z najważniejszych wydarzeń we świecące pałeczki - przy zgaszonym świetle
we Wrocławiu. Rok temu 30 kwietnia na placu uderzające w bębenki.
Nowy Targ zagrało ponad 1,5 tysiąca osób.
W tym roku w Hali Orbita było prawie dwa razy więcej dzieci i młodzieży. W ten sposób
Wrocław włączył się w obchody święta patrona
San Sebastian, które w 2016 roku dzieli z Wrocławiem tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
20 stycznia Wrocław połączył się z San Sebastian, na telebimach można było zobaczyć jak
bawią się na placu Konstytucji w Hiszpanii, zaś
oni mogli zobaczyć, jak my się bawimy tutaj
we Wrocławiu.
Po wydarzeniu wróciliśmy do domu pełni
Na to niezwykle ważne wydarzenie zostało radości i byliśmy pod wielkim wrażeniem całej
zaproszonych wielu gości m.in. Prezydent tej imprezy oraz dumni z tytułu Europejskiej
Wrocławia, Rafał Dutkiewicz oraz Orkiestra Stolicy Kultury. Było super!!!
Komendy
Str. 8
Wojewódzkiej
Policji
i
Wojsk
ROK 2016, NUMER 3 (116)
KLASA
1A
POŻEGNANIE Z RADIEM
8 stycznia 2016 roku nagraliśmy własną audycję. W sumie było 6 spotkań w studiu radiowym
i pod czujnym okiem dziennikarzy poznawaliśmy fach pracy w radiu. Nie ukrywam, że podobało
nam się. Zapraszamy Was Czytelnicy do odwiedzenia szkolnej strony internetowej i w zakładce
Gazeta/Sukcesy dziennikarzy można posłuchać naszych nagrań w Radiu Wrocław. Czy będziemy
dziennikarzami radiowymi, prasowymi, internetowymi czy telewizyjnymi? Nie wiem, czas pokaże.
Str. 9
ROK 2016, NUMER 3 (116)
MAJA KORBIEL, KUBA MORYC, KL. 3D
WARSZTATY JĘZYKOWE
memories with me most of them from Wrocław.
R - Why could we Love India ?
A - India is a country with so many diverse cultures. Each state has a different language, dress
code, people eat different kinds of food. One
will definitely love the festivities and the
landscape. All the castles, monuments and tem13 stycznia w naszej szkole mieliśmy przyjem-
ples will make it even more memorable.
ność uczestniczyć w warsztatach o kulturze In-
R - Why could you Love Poland ?
dii i Chin. Warsztaty były prowadzone przez
A - As I like exploring different cultures going to
studentów (Adi’ego i Kefan) biorących udział w
Poland was the best opportunity. The culture
programie Issac. Ponieważ zajęcia były bardzo
here is completely different as compared to In-
interesujące, postanowiliśmy zadać wolontariu-
dia. It was definitely an unforgettable experience
szom parę dodatkowych pytań:
which I'll be remembering for quite a long time.
Redaktor - What do you like the most about
I also loved the Polish food like pierogi, gwomp-
Wrocław ?
ki Polish sweets like krupka and Milka and also
Adi - Wroclaw has the best market Square
Polish alcohol.
(rynek). Whenever I saw those colourful buil-
Redaktor - What do you like the most about
dings I was always reminded of the city Prague
Wrocław ?
which according to me is also one of the most
Kefan
beautiful city in Europe. As it is said by many pe-
R - Why could we (people from Poland) love
ople in wroclaw, that it is an undiscovered city
China, and why could you love Poland?
well I agree to the statement. I'll suggest all my
K – For China: abundance and thickness of cul-
friends to visit wroclaw whenever they travel to
ture are always the most fascinating factors of
Poland as it had become like a second home for
China. For Poland: the warmhearted people and
me when I was there. I'll be taking back many
the peace it brings to people.
Str. 10
–
The
architecture.
„ S T R Z AŁ W 1 6 - T K Ę ”
R - Which tastes from Poland would you take
with you to China?
K – I love the Polish dumplings the most.
R - What tastes should we try from Chinese
kitchen?
K – Hot Pot is the Chinese cuisine must be tasted in China.
R – What is your personal motto?
K – Only if you work harder, can you be luckier.
My personal moto is to never give up on life,
be confident and explore the entire world.
R - What can u say about our polish girls ?
A - Polish girls are really very beautiful. One
can easily fall in love with them at the first sight.
Mamy nadzieję, że w naszej szkole częściej będą organizowane tego typu warsztaty, gdyż jest
to bardzo dobry sposób na poznanie kultur innych państw.
R - What tastes from your country do u recommend us to try ?
A - I would recommend to try Wada Pav from
Maharashtra, Dosa & Idli from South India,
Makki di Roti with Sarso the Saag from Punjab
& the Chaat from Delhi. Well each region will
have its own speciality but the above delicacies
are a must try whenever in India.
R - What is your personal motto ?
A - My moto during my stay to Poland was to
educate people about the culture of India and
make everyone realize importance of English.
As well as to make all the students to converse
in English.
Str. 11
ROK 2016, NUMER 3 (116)
ILONA NĘDZI. KL. 3D
W ZDROWYM CIELE
ZDROWY DUCH,
Teraz jest jeszcze trochę zimno, ale niedłu-
np. wypad z przyjaciółką na rolki. Możemy
go już wiosna! W zimie nie chce nam się
wyjść również z grupą dobrych znajomych,
wychodzić z domu, bo w domu jest ciepło,
by trochę się rozruszać. W tym roku na
a za oknem mróz. Kiedy już stopnieją ostat-
utrzymanie formy modny jest fitness i zum-
nie śniegi i znacznie się ociepli możemy po-
ba.
myśleć nad tym, jak poprawić swoją formę.
A oto kilka moich propozycji…
Warto również jest zadbać o swoją urodę.
Wczesną wiosną jest zalecane stosowanie
kremów nawilżających. Unikajmy przegrzania organizmu, chociaż nasz organizm poZdrowa dieta, to podstawa utrzymania
przez zmienność pogody narażony jest
zdrowia i dobrej formy. Proponuję jeść
na różne infekcje. Należy, więc wzmocnić
smaczne owoce i warzywa. Takim daniem,
swoją odporność i troszczyć się o własne
np. może być sałatka. Możecie pobawić się
zdrowie, aby nie złapać grypy.
trochę w znanych kucharzy ze szklanego
Jednym słowem musimy zadbać o siebie
ekranu… kulinarnych show jest sporo
i swoją formę. Parę kilogramów można
w ramówce telewizyjnej i sami przyrządzić
zrzucić uprawiając sport, to wiemy, ale…
zdrowe i smaczne danie, jakie lubimy. Nie
może w ferie zimowe, które już tak niedaw-
rezygnujmy jednak ze słodyczy, wskazane
no były zabraliście się za trzymanie formy?
jest ich ograniczenie, ale odrobina przyjem-
To bardzo możliwe i super jeśli znaleźliście
ności się należy.
czas do wzięcia się za siebie, aby pięknie
Jeżeli już sobie po jemy, to trzeba trochę
wyglądać latem.
ruchu na świeżym, wiosennym powietrzu,
Str. 12
„ S T R Z AŁ W 1 6 - T K Ę ”
KLASA
1A
TAJEMNICE WROCŁAWSKIEGO
RATUSZA
czenia przez okno, krzyczeli „Leje się!”
(Antuan) Podniesiono bunt, gdy radni odnieśli
mieszkańcom podatki i za to mieszkańcy Wrocławia ścięli głowy urzędnikom.
(Oliwia) Dzieci od najmłodszych lat widziały egzekucje, które odbywały się od pręgierzem.
(Klaudia) Młode dzieci widzące egzekucje złodziei, gdy były starsze nie kradły.
17 lutego nasza klasa artystyczno-dziennikarska
(Andzia) Ludzie w średniowieczu oddawali mocz
udała się do wrocławskiego Ratusza, aby poznać
do wazonu.
jego tajemnice. Poniżej zamieszczam wypowiedzi ( Kasia ) Sala Wielka pełni do dziś funkcję repreuczestników:
zentacyjną.
(Ania) W średniowieczu nie było wodociągów,
(Paulina) Senior był najważniejszą osobą w Ra-
mieszkańcy korzystali ze studni.
dzie Miejskiej.
(Weronika) W średniowieczu rada miejska liczyła Wyjście uważamy za bardzo udane, super!
aż 100 osób, (a dziś liczy 36)
(Ala) Dzisiaj dowiedzieliśmy się, gdzie dawniej były posiedzenia rady miejskiej.
(Sami) W średniowieczu głównie rządziła rada
miejska-mężczyźni. Dzisiaj kobiety też są radnymi.
(Konrad) Pierwszy raz kobiety były w radzie miasta w XX wieku.
(Karolina) Gdy mieszkańcy wylewali zanieczysz-
Str. 13
ANGRLIKA KULEJ, KL. 3D
3 LATA W GIMNAZJUM
dużo się dzieje. Według mnie każda klasa, to
nowe doświadczenie. W pierwszej klasie zaczyna się poznawać nowe otoczenie, nowe zachowania, przeżywamy małą, czasami dobrą, a czasami złą zmianę, w drugiej klasie jest taki moment, w którym myślimy, że wszystko nam wolno i że jesteśmy dojrzali w stu procentach, za
Jestem uczennicą klasy trzeciej w Gimnazjum
to w klasie trzeciej faktycznie już pomału doj-
nr 16. Zostało mi ostatnie pół roku nauki, te
rzewamy intelektualnie i jesteśmy odrobinę
trzy lata minęły błyskawicznie szybko. Dzień,
mądrzejsi. Wiem, że po ukończeniu gimnazjum
w którym przyszłam do tej szkoły, pamiętam
jakby był wczoraj. Bardzo się bałam gimnazjum,
nie wiedziałam, co mnie tam czeka, jak mi tam
będzie, nie wiedziałam, jakich spotkam ludzi, jacy będą nauczyciele, czy będę się potrafiłam
tam odnaleźć. Będąc w gimnazjum poznałam
bardziej siebie, swoje możliwości, dojrzałam,
ukształtowałam
swój
własny
światopogląd
i przede wszystkim stałam się bardziej pewna
siebie. Gimnazjum to czas, w którym bardzo
będę bardzo dobrze je wspominać, będę również bardzo tęsknić, przede wszystkim za znajomymi, nauczycielami, atmosferą jaka tu panowała. Teraz czeka mnie teraz kolejne, nowe wyzwanie, czyli liceum, zobaczymy, co ono wniesie
do mojego życia. Wiem jedno, zawsze muszę
być sobą!
Str. 14
LISTY DO REDAKCJI ORAZ ODPOWIEDZI
Szanowna Redakcjo Strzału w 16!
stratą tego. Doskonale znam to uczucie
Jestem niezmiernie zawiedziony i ubolewam i naprawdę bardzo mi przykro to pisać,
bardzo nad niewypowiedzianą stratą, jaką jednak muszę ci przypomnieć, Drogi Czytelokazał
się
brak
,,Gier
od
Radzia” niku, że rubryka ,,Gry od Radzia” pojawiała
w listopadowo-grudniowym wydaniu Waszej się w wydaniach gazetek z tamtego roku
wspaniałej gazetki. Rubryka owa napawała szkolnego. W tamtym roku nie pisałam
mnie nadzieją i pomagała mi przetrwać tru- jeszcze do ,,Strzału w 16”, ponieważ nie
dy przytłaczającej codzienności. Teraz moje chodziłam do tego Gimnazjum od Waligórserce płacze, dusza krzyczy, a zmysły odcho- skiego. Jestem uczennicą klasy 1a, a także nodzą od siebie. Moje jestestwo rozpadło się wą redaktorką naczelną gazety i z przykrona miliardy malutkich kawałeczków, niczym ścią muszę Cię poinformować, że nie wiem
lustro zrzucone na pastwę losu z wysokiej kto pisał tę rubrykę. Gdy tylko się dowiem,
wieży, które pęka jeszcze przed uderzeniem. pierwszą czynnością jaką zrobię będzie
Nie może znieść trawiącej go wewnętrznie powiadomienie Cię. Także czytałam ,,Gry od
myśli, że miałby opuścić ten
zapomniany Radzia” w starych numerach gazetki, jednak
przez Boga pełen cierpień świat. Nie umiem skoro usunięto tę rubrykę, to znaczy, iż było
się pożegnać z jakże wspaniałą sztuką Radzia. nią małe zainteresowanie. Do szkoły przyszły
Droga i najwspanialsza Redakcjo żywię pierwsze klasy i przyniosły ze sobą nowe poniewypowiedzianą
nadzieję
na
powrót mysły na pisanie gazetki. Może w przyszłym
niesamowitych artykułów wielkiego Radzia.
numerze ukaże się zupełnie nowa rubryka,
Wasz wierny czytelnik- Krzesław (Gerald).
która zainteresuje cię jeszcze bardziej niż
Gry od Radzia? W życiu następuje wiele
Drogi Krzesławie!
zmian, z którymi trzeba się po prostu pogo-
Mam wrażenie, że serce wyskoczy mi zaraz dzić.
z piersi, a mózg odmówi posłuszeństwa po Redaktor Naczelna gazety- Weronika
tym, co przeczytałam w Twoim liście. Wiem,
jak to jest całymi dniami czegoś wyczekiwać,
a potem musieć po prostu pogodzić się ze
Str. 15
MARTA FRONTCZAK, IZA PAKOWSKA, OLIWIA MIKOŁAJCZAK, KL. 3d
WROCŁAW SIĘ...
Europejską Stolicą Kultury nazywa się jedno
niskiej temperatury wszyscy bawili się świet-
z europejskich miast wybieranych przez Unię
nie. Niestety nie doczekałam wielkiego finału
Europejską, które w ciągu jednego roku może
z powodu opóźnień związanych z pochodami.
zaprezentować życie kulturalne miasta, całego
Okolice rynku były przepełnione ludźmi
regionu i państwa. Do dnia dzisiejszego dwa
w różnokolorowych narzutkach. Oprócz uro-
polskie miasta zostały wybrane na Europejską
czystości w rynku, miasto zaplanowało rów-
Stolicę Kultury - Kraków (w 2000 roku)
nież wiele wydarzeń kulturalnych, koncertów,
i w tym roku Wrocław. Wielkie otwarcie miało miejsce 15-17 stycznia. Wielki finał czyli
"Przebudzenie" odbył się w niedzielę. W ciągu
tych trzech dni odbyło się około 100 kulturalnych wydarzeń, każdy mógł znaleźć coś dla
happeningów. W czerwcu, z tej okazji we
Wrocławiu pojawi się David Gilmour, znany
z zespołu Pink Floyd, który zagra obok Narodowego Forum Muzyki. Do tego czasu możemy odnaleźć jeszcze więcej form kulturalnego
siebie. Największą atrakcję otwarcia stanowił
symboliczny pochód czterech duchów. Z Zajezdni Grabiszyńskiej Ducha Odbudowy, Ducha Powodzi z Zajezdni Dąbie, Ducha Innowacji z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki oraz pochód
Ducha Wielu Wyznań z dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej. Koordynatorem
był Chris Baldwin. Sama brałam udział w jed-
spędzania wolnego czasu - wystarczy śledzić
nym z pochodów i muszę przyznać, że mimo
stronę naszego miasta.
Str. 16

Podobne dokumenty