„OGÓLNOPOLSKIE DNI NATO – WROCŁAW RAZEM Z NATO

Komentarze

Transkrypt

„OGÓLNOPOLSKIE DNI NATO – WROCŁAW RAZEM Z NATO
„OGÓLNOPOLSKIE DNI NATO – WROCŁAW RAZEM Z NATO”
Program imprezy:
08-09.07.2016r. (piątek-sobota); Plac Powstańców Warszawy – Bulwar Marii i Lecha
Kaczyńskich
W ramach „Ogólnopolskich dni NATO – Wrocław razem z NATO” zaplanowano następujące
aktywności:
Piątek, 8 lipca, godz. 15:30-18:00:
 Prezentacja Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 Pokaz walki wręcz.
 Pokaz czynności resuscytacyjno-krążeniowo-oddechowych .
 Mini strzelnica ASG.
 Pokazy dynamiczne na rzece Odra (kutry, łódź patrolowo-rozpoznawcza).
 Prezentacja sprzętu wodnego na brzegu (Bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich).
 Pokaz umiejętności sportowych zapaśników, zabawy dla dzieci.
 Występy zespołów wokalnych.
 Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
 Projekcja filmu pt. „Historia Roja”.
 Wydawanie grochówki dla odwiedzjących (w godz. 15:30-18:00).
Sobota, 9 lipca, godz. 12:00-18:00:
 Pokaz Musztry Paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
 Występy artystyczne.
 Dynamiczne pokazy walki
„Działanie na wodzie” – symulacja akcji ratunkowej (wypadek na statku pasażerskim, ewakuacja
poszkodowanych, pomoc poszkodowanym we współdziałaniu z wojskiem).
 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
 Pokazy dynamiczne na rzece Odra (kuter, łódź patrolowo-rozpoznawcza).
 Prezentacja sprzętu na brzegu (Bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich).
 Punkt ratownictwa medycznego, pokazy udzielania pierwszej pomocy.
 Mini Strzelnica ASG.
 Punkt krwiodawstwa.
 Wydawanie grochówki dla odwiedzających (w godz. 14:00-17:00).
Szczegółowy (godzinowy) program imprezy zostanie opublikowany na stronie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

Podobne dokumenty