Mecz piłki nożnej POLSKA

Komentarze

Transkrypt

Mecz piłki nożnej POLSKA
Tego jeszcze nie było! Mecz piłki noŜnej POLSKA-HOLANDIA w Uciechowie
To nie jest Ŝart! 3 maja na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie odbył się
międzynarodowy mecz piłki noŜnej Polska-Holandia i ... wygrała Polska 6:4!
DruŜynę holenderską zaprosili na „mecz przyjaźni” Państwo Anna i Mathijs van Dijk, właściciele
gospodarstwa agroturystycznego „Forteca” w Uciechowie. DruŜyna, której trenerem jest Geert
Huisman
gra
na
co
dzień
przy
Haags
Montessori
Lyceum
w
Hadze.
W skład zespołu wchodzą teŜ dziewczęta. W szranki z druŜyną polską stanęli:
1. Thomas van Rest (kapitan)
2. Jeffrey Wouterse (bramkarz)
3. Jacob Doets
4. Bram van de Putte
5. Reinier Valstar
6. April Visser
7. Maarten van Sandick
8. Lisanne Bosma
9. Jimmy Liu
10. Tomas van de Broeke
11. Merel Overgaag
12. Wiebe Hillebrand
13. Divya Kaushik
14. Bastiaan van Biezen
15. Fleur de Vries
16. Annis Marguenie
17. Stephen Vis
18. Renske de Haan
19. Sander van Dorsten
Polska druŜyna to zawodnicy „Kolibra Uciechów” na czele z kapitanem Grzegorzem
Olejniczakiem. Trenerem druŜyny jest Paweł Jędrowski.
Emocji było wiele. Stan meczu zmieniał się z 4:1 dla Polski, potem szybkie wyrównanie na 4:4, by
w końcówce meczu wynik ustalić na 6:4 DLA NAS!!!
Kibiców oczywiście nie zabrakło. Mieszkańcy Uciechowa dzielnie wspierali lokalną druŜynę.
Po meczu odbyło się spotkanie integracyjne na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Forteca”,
gdzie zapewne omawiano taktykę meczu.
Mamy nadzieję, Ŝe to nie ostatni taki mecz! MoŜe rewanŜ w Holandii?
Foto: Marian Nowak