SZKOLENIE: MS Excel – od podstaw – do

Komentarze

Transkrypt

SZKOLENIE: MS Excel – od podstaw – do
SZKOLENIE: MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ogólne informacje na temat środowiska programu Microsoft Excel.
Elementy nawigacyjne, informacyjne i funkcyjne, wstążka.
Poruszanie się po arkuszach, działania na plikach.
Widoki.
Prawidłowe wprowadzanie danych.
Formatowanie:
a. Formaty tekstowe, liczbowe, walutowe, procentowe, specjalne i użytkownika,
b. Style wbudowane,
c. Obramowanie i cieniowanie komórek,
d. Zmiana kolorów i ustawienia położenia tekstu.
Formatowanie warunkowe.
Kopiowanie, przenoszenie, zaznaczanie wielu obszarów.
Wypełnianie automatyczne, serie danych.
Komentarze i recenzja.
Tworzenie formuł.
Adresowanie względne i bezwzględne.
Podstawowe funkcje programu – tworzenie i edycja.
Praktyczne zastosowania funkcji w codziennej pracy.
Drukowanie.
a. Ustawienia stron i obszarów wydruku,
b. Dodatkowe możliwości – stopki i nagłówki.
Dane w MS Excel:
a. MS Excel jako baza danych,
b. Autofiltr,
c. Sortowanie,
d. Konspekty.
Poprawność danych.
Wykresy – graficzne przedstawianie danych:
a. Kreator wykresów,
b. Modyfikacje wykresów wg potrzeb,
c. modyfikowanie wykresów.
Przydatne sztuczki i skróty ułatwiające i przyspieszające pracę.
Unikanie błędów w pracy z arkuszami.
Ćwiczenia.
•
Szkolenie, w konwencji wykładów i warsztatów, ma na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu
podstawowego, ale gruntownego posługiwania się narzędziami dostępnymi w programie MS Excel.
Poznanie metod i rozwiązań ma za zadanie usprawnić pracę biurową i analityczna.
•
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaczynających przygodę z Excelem: zajmujących się codzienną
pracą biurową, zarządzaniem informacjami, tworzeniem i porządkowaniem podręcznych baz danych,
rozliczających, nadzorujących, planujących, raportujących. Wymagana podstawowa wiedza z zakresu
obsługi komputera.
•
Przygotowania do szkolenia przewidują wcześniejsze konsultacje z uczestnikami odnośnie specyfiki
branży oraz realizowanych przez nich zadań – w celu lepszego dostosowania programu, przykładów i
ćwiczeń.
•
Do przeprowadzenia ćwiczeń potrzebne są komputery – najlepiej użytkowników z dostępnym MS
Excel 2007 lub nowszym.
•
Szkolenie może być realizowane w konwencji otwartej lub zamkniętej.
•
Czas trwania: dwa dni po 8 godzin.
•
Przed szkoleniem program może zostać zmodyfikowany zależnie od indywidualnych potrzeb
uczestników.
Cykl szkoleń: Finanse, biznesplany, Excel – Leszek Syguła http://www.sygula.biz [email protected] tel.: 601-665-260

Podobne dokumenty