Metalworking World 2/2009

Komentarze

Transkrypt

Metalworking World 2/2009
kawa – kultura stara jak świat
pokochać małą czarną
a business
and technology
magazine
sandvik
coromant
magazyn
biznesu
i technologii
firmy from
sandvik
coromant
#2/2009
Wasilij Dubrowski,
kierownik działu narzędzi
i wyposażenia przemysłowego w Mińskiej Fabryce
Traktorów
sukces białoruskich traktorów
zmiana to
początek
gorące wyzwania,
twarde rozwiązania
jak szybciej
produkować auta
czekając na naftowy
boom w brazylii
słowo WstępnE
Odpowiednie oszczędności
Nie sądzę, abym przesadzał, mówiąc, że na
całym świecie mamy do czynienia z kryzysem
gospodarczym. Problemy finansowe banków
stały się – pośrednio lub bezpośrednio – przyczyną obecnej trudnej sytuacji.
Wszyscy jesteśmy w związku z tym zmuszeni do cięcia kosztów. Ale równolegle
z tymi działaniami powinniśmy ocenić sytuację w dłuższej perspektywie i zadbać o to,
aby wykorzystać możliwości, które pojawią
się w przyszłości.
samir soudah
nie kwestionując działań koniecznych
w dniu dzisiejszym, chciałbym podkreślić
znaczenie spojrzenia w przyszłość. Nikt nie
jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa
obecna recesja, ale prędzej czy później znów
będziemy mieli do czynienia ze wzrostem
gospodarczym. Dlatego tak ważne jest, aby
nadal inwestować w produktywność.
Obecna sytuacja jest co prawda trudna, ale
pojawiają się też nowe możliwości. Jak można
dokonywać oszczędności dzisiaj, a równo-
PS 1: Przeżywający dziś trudności przemysł
motoryzacyjny musi wprowadzać na rynek nowe
modele samochodów w coraz krótszych odstępach
czasu. Analiza procesu wytwarzania matryc do
produkcji podzespołów pozwala na znaczne oszczędności czasu. Więcej o tym na stronach 6 i 38.
2 metalworking world
cześnie inwestować w dzień jutrzejszy i przez
cały czas zwiększać swoją konkurencyjność?
Każda firma, która wzmocni swoją pozycję
na rynku w czasie recesji, będzie doskonale
przygotowana do dalszej ekspansji, gdy kryzys się zakończy.
spadek gospodarczy oznacza, że oprócz cięcia kosztów, wszyscy poszukują nowych sposobów generowania dochodów. Produkowane
w Mińsku traktory marki Białoruś dominują
na rynku rosyjskim. Od czasu powstania, zaraz
po II wojnie światowej, fabryka w Mińsku
ciągle przystosowuje się do zmieniających się
„Ważne jest, aby nadal
inwestować
w produktywność”.
warunków. Wytwarzające każdego roku tysiące ciągników zakłady planują obecnie dalsze
zwiększanie produkcji. O tej historii sukcesu
można przeczytać na stronie 14.
Amerykańska firma Weatherford International posiada fabrykę w São Leopoldo,
w Brazylii. W ostatnich latach zainwestowano
tam w bardziej wydajne metody obróbki metali. Dzisiaj, gdy tak jak wszyscy inni, firma
może utracić część swoich rynków eksportowych, jest równocześnie przygotowana do
dostaw podzespołów dla rozwijającego się
w szybkim tempie brazylijskiego przemysłu
naftowego. Więcej o tym na stronie 8.
Kenneth V Sundh
Prezydent Sandvik Coromant
PS 2: Czym byłby dzień pracy bez porannej
filiżanki kawy? Czy bez tego magicznego napoju
w ogóle bylibyśmy w stanie pracować? Wielu z nas,
na całym świecie, odpowiedziałoby, że raczej nie.
O znaczeniu kawy w miejscu pracy można
przeczytać na stronie 32.
Eduardo gil
spis treści
metalworking world #2/2009
Technologia
6 szybciej i taniej
Sibele Tolentino i inni
pracownicy w zakładach
firmy Weatherford
International w São
Leopoldo produkują
wyposażenie dla
brazylijskiego sektora
wydobycia ropy naftowej
Szybsza obróbka, mniej przerw i rzadsze
wymiany narzędzi sprawiają, że produkcja
matryc staje się bardziej wydajna.
12 Twardszy i mocniejszy
8
20 przede wszystkim produktywność
4
7
Frez CoroMill 360 umożliwia bardziej
wydajne ciężkie frezowanie walcowo-czołowe
większości materiałów.
Optymalizacja narzędzi i procesów obróbki
tarczy wirnika turbiny pozwala na skrócenie
cykli produkcyjnych o połowę.
30
chłodniej znaczy lepiej
Wprowadzony na rynek w październiku
2007 r. system dostarczania chłodziwa pod
wysokim ciśnieniem CoroTurn HP pozwala na
optymalizację wewnętrznych i zewnętrznych
operacji.
38 od narzędzi do samochodu
Wytwarzanie matryc do produkcji elementów
nadwozi nowych modeli samochodów jest
bardzo czasochłonne. Oto narzędzia, które
przyspieszą ten proces.
nowości metalworking
20
przekształca myśli
w działanie
8
14
opłacalne wiercenie
22
szwedzko-szwedzkie
partnerstwo
26
32
36
twardy gorący biznes
Białoruś traktorami
stoi
kawa pobudza świat
32
7
metalworking outlook
Metalworking World to magazyn biznesu i technologii firmy AB Sandvik Coromant, 811 81 Sandviken,
Aby otrzymać bezpłatny numer Metalworking World, prosze przesłać e-mail na adres:
[email protected]
pontus höök
Szwecja. Telefon: +46 (26) 26 60 00. Metalworking World jest publikowany trzy razy w roku w wersjach: amerykańskiej,
angielskiej, chińskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, holenderskiej, japońskiej, koreańskiej, niemiec­kiej,
polskiej, portugalskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, tajlandzkiej, węgierskiej i włoskiej. Magazyn jest dystrybuowany bez­płatnie
wśród klientów Sandvik Coromant na całym świecie. Wydawcą jest Spoon Publishing, Sztokholm, Szwecja.
ISSN 1652-5825.
Redaktor naczelny: Pernilla Eriksson. Dyrektor finansowy: Christina Hoffmann. Dyrektor wydawnictwa: Johan
Andersson. Dyrektor artystyczny: Erik Westin. Redaktor zdjęć: Christer Jansson. Redaktor techniczny: Christer
Richt. Redaktorzy: Valerie Mindel. Tłumacz: Tadeusz Rawa. Koordynator: Beate Tjernström. Koordynator wersji
językowych: Sergio Tenconi. Projekt graficzny: Nina Körnung. Prepress: Markus Dahlstedt. Zdjęcie na okładce:
Jeremy Nicholl.
Teksty niezamawiane nie są przyjmowane. Materiały opublikowane w niniejszym magazynie mogą być powielane jedynie za
zgodą wydawcy. Pytanie o takie pozwolenie należy przesyłać do dyrektora wydawnictwa, Metalworking World. Teksty i opinie
wyrażane w Metalworking World nie muszą odzwierciedlać poglądów Sandvik Coromant lub wydawcy.
Korespondencję oraz pytania dotyczące magazynu prosimy przesyłać do: Metalworking World, Spoon Publishing AB,
Kungstensgatan 21B, 113 57 Sztokholm, Szwecja. Telefon: +46 (8) 442 96 20. E-mail: [email protected]
Pytania dotyczące dystrybucji: Mia Gustafsson, Sandvik Coromant. Telefon: +46 (26) 26 6174.
E-mail: [email protected]
Drukowane w Szwecji, w Sandvikens Tryckeri. Druk na papierze MultiArt Matt 115 g/m2 i MultiArt Gloss 200 g/m2
z Papyrus AB, certyfikat wg ISO 14001 zarejestrowany w EMAS.
Coromant Capto, CoroMill, CoroCut, CoroPlex, CoroTurn, CoroDrill, CoroBore, CoroGrip, GC i AutoTAS są
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sandvik Coromant.
Metalworking World to wydawnictwo o profilu popularnonaukowym.
Zawarte w nim informacje mają charakter ogólny, a nie doradczy,
i nie powinny stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji
czy wprowadzania konkretnych rozwiązań w firmach. Decydując się
na wykorzystanie podanych w magazynie informacji, czytelnik robi to
na własne ryzyko; Sandvik Coromant nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, wtórne lub pośrednie wynikłe na
skutek wykorzystania informacji udostępnionych przez Metalworking World.
metalworking world 3
nowości
pięć pytań:
Lars Hallberg, dyrektor globalnego projektu odzyskiwania surowców,
Sandvik Coromant Recycling Concept
ekologia. Od 10 lat firma
Sandvik Coromant poddaje
recyklingowi płytki skrawające
zużyte przez producentów na całym
świecie. Dziś Sandvik Coromant
odzyskuje około 40 procent
sprzedanych przez siebie płytek
z węglika spiekanego.
W krajach Unii Europejskiej są one
z reguły bardzo surowe. W Sandvik
Coromant stworzyliśmy jedną
koncepcję dla wszystkich krajów,
Lars Hallberg
samir soudah
1. Czy oznacza to, że prawie co
druga płytka sprzedana przez
Sandvik Coromant jest poddawana recyklingowi?
– Statystycznie – tak. Występują
jednak duże różnice między różnymi
krajami. Na przykład w Szwecji
odzyskujemy więcej płytek niż ich
sprzedajemy, a to dlatego, że
gromadzimy wszystkie zużyte płytki,
niezależnie od marki. W ostatnim
czasie odzyskujemy coraz więcej
płytek w Niemczech. W innych
krajach, takich jak Chiny, Indie czy
Rosja, pozostaje jeszcze wiele do
zrobienia.
2. Jakie z tego płyną korzyści
dla środowiska?
– Zużycie energii jest o 75
procent mniejsze niż przy produkcji
płytek z surowców pierwotnych.
Emisja CO2 spada o 40 procent.
3. Jak można zwiększyć liczbę
odzyskiwanych płytek?
– Należy informować zarówno
firmy stosujące płytki, jak i naszych
własnych pracowników o pożytku
płynącym z tej koncepcji, a także
o jej prostocie. Cały czas
udoskonalamy nasze metody –
od wyglądu skrzynek po organizację
transportu z naszych stacji
zbiorczych do zakładów recyklingu.
– W różnych krajach są bardzo
różne prawa regulujące tę kwestię.
w których prowadzimy działalność,
respektując równocześnie
ustawodawstwo każdego kraju.
4. Jak funkcjonuje ta
koncepcja?
– Klienci zamawiają specjalne
skrzynie u lokalnego przedstawiciela Sandvik Coromant. Kiedy
skrzynia jest pełna, zostaje
przetransportowana z powrotem
do Sandvik Coromant. Opróżniamy
skrzynię i odsyłamy ją klienta.
Płytki są potem przewożone
do zakładów recyklingowych
w Indiach.
5. Jak można przyłączyć się do
tego projektu?
– W każdym kraju, w którym
jesteśmy obecni, mamy specjalistę
ds. recyklingu. Producent kontaktuje
się więc w tej sprawie przez cały
czas z jedną osobą.
„Zużywało się też produktywność pod wysokim ciśnieniem
przy tym dużo
narzędzi i czasu.
Byliśmy
w kropce”.
Phillip Canipe, amerykański
dystrybutor narzędzi BC Tool
and Carbide.
Więcej na ten temat na stronie 26.
, ŻE...
CZY WIESZ indyjskim
tycje w
… inwes energetycznym
sektorze 012 roku poziom
w2
?
osiągną iliardów USD
f
o
m
n
o
ti
150 Źródło: Federa y.
dustr
Indian In
4 metalworking world
badania i rozwój. Komory
spalania silników lotniczych wykonane
są z takich materiałów jak stopy
tytanu i niklu. Ich długość sięgająca
dwóch metrów i szerokość dochodząca do metra sprawia, że ich
produkcja wymaga długich wysięgów.
Włoski producent obrabiarek, firma
Pietro Carnaghi, opracowała
rozwiązanie dla tokarek pionowych,
gdzie chłodziowo wprowadzane jest do
obszaru skrawania pod ciśnieniem
sięgającym 500 barów. W rezultacie
osiągnięto wzrost produktywności
o 30-50 procent.
– Osiągnięcie to jest wynikiem
szeregu czynników, nie tylko
wysokiego ciśnienia – wyjaśnia Mario
Ottolenghi, kierownik działu w Pietro
Carnaghi. – Najważniejsze jest, aby
chłodziwo precyzyjnie uderzało
w miejsce, gdzie ostrze wchodzi
w przedmiot obrabiany. Ottolenghi
podkreśla, że prawidłowe zastosowanie chłodziwa pozwala ulepszyć
Ten element, wykonany
z Inconelu 718 i tytanu,
moze być teraz obrabiany
w sposób bardziej
wydajny
parametry skrawania w obróbce wielu
trudnych części dla przemysłu
lotniczego.
– Duża sztywność statyczna
połączona z wysokim stopniem
tłumienia drgań oznacza, że może
skrócić czas obróbki, także przy
długich wysięgach.
Więcej na temat zastosowania
chłodziwa na stronie 30.
getty images
Nowe Centrum
Produktywności
Sandvik Coromant
pomoże producentom
w pełni wykorzystać
możliwości ich
obrabiarek
w warunkach recesji
produktywnie
w USA
badania i rozwój. Obecna
Program Poprawy Produktywności
recesja gospodarcza sprawia, że
firmy Sandvik Coromant pomógł już
producenci muszą w stu procentach
kiedyś firmie Ballco zwiększyć posuw
wykorzystywać możliwości swoich
i prędkość obróbki. Centrum Produkobrabiarek. Najważniejsi są tu
tywności w Schaumburgu idzie pod
operatorzy. Ballco
tym względem
Manufacturing,
jeszcze dalej,
producent zaworów
oferując szkolenia
kulowych dla przedla operatorów
mysłu naftowego
i możliwości testoi gazowego od
wania narzędzi
dawna jest przygotoi procesów. Cenwany do takiej
trum posiada
sytuacji.
szereg obrabiarek
Jesienią 2008 r.
do wykorzystania
otwarte zostało
w czasie szkoleń
Kenneth V Sundh, prezydent firmy
nowe Centrum
i testów. Każda
Sandvik Coromant (po lewej) i Ozzie
Produktywności
z nich wyposażona
Van Gelderen, prezydent Ballco
Sandvik Coromant
jest w kamerę
w Schaumburgu,
wideo, tak by
w stanie Illinois, niedaleko siedziby
operatorzy mogli dokładnie obserwogłównej firmy Ballco w pobliskim
wać procesy.
miasteczku Aurora, ok. 50 km od ChicaOzzie Van Gelderen, właściciel
go. Rejon ten jest ważnym ośrodkiem
i dyrektor firmy Ballco, chętnie
przemysłowym w USA. Ma tu siedziby
korzysta z możliwości, jakie oferuje
wiele firm pracujących dla przemysłu
nowe centrum. – Oferta edukacyjna
samochodowego i lotniczego.
centrum jest bardzo szeroka, możemy
Nowe centrum jest więc idealnie
także liczyć na ich pomoc w każdej
położone z punktu widzenia firm takich
sytuacji – mówi Van Gelderen, dodając:
jak Ballco, które chcą wypróbować
– Bardzo poważnie traktujemy rady
nowe narzędzia i techniki bez
specjalistów z Sandvik Coromant
podejmowania ryzyka związanego na
dotyczące na przykład obróbki
przykład z produkcją próbną.
konkretnego produktu.
Czas na ekologiczne zegarki
mechanika precyzyjna.
Firma Sandvik Materials
Technology opracowała stop,
który jest odpowiednikiem
stopu stali węglowej z dodatkiem
ołowiu.
Nowy materiał pozwoli na
usunięcie ołowiu z takich
produktów jak zegarki, a przy
tym jest łatwy w obróbce.
– Pozwala także na zmniejszenie ryzyka zniszczenia elementów podczas procesu utwardzania i jest przyjazny dla
środowiska – mówi Andreas
Furucrona, kierownik produktu
w dziale mechaniki precyzyjnej
new material
makes it
wAfirmie
Sandvik Materials
possible to eliminate the
Technology.
controversial lead-alloyed
Pierwsze
dostawy
stopu
carbon
steel
from watches.
dotarły do szwajcarskich
producentów zegarków w 2009 r.
Materiał jest stosowany
w wytwarzaniu elementów
o wielkości 1 do 3 milimetrów,
ale Furucrona widzi możliwości
zastosowania go w produkcji
większych części.
– Wydaje się, że można
go będzie zastosować
w produkcji telefonów
komórkowych oraz specjalnych
zaworów do hamulców ABS
w samochodach.
Nowy materiał
pozwoli wyeliminować
z zegarków stal
węglową z domieszką
ołowiu
htec idzie do Europy
edukacja. Osiągnął już sukces
w USA i Kanadzie. Teraz program
HTEC amerykańskiego producenta
obrabiarek, firmy Haas Automation,
trafi do Europy.
Celem HTEC (Haas Technical
Education Centre) jest stworzenie
długofalowej współpracy obejmującej szkoły zawodowe, wyższe
uczelnie techniczne, uniwersytety
i inne techniczne instytucje
edukacyjne. Celem tej współpracy
jest przeciwdziałanie brakowi
operatorów, programistów
i inżynierów CNC.
W USA i Kanadzie jest już 700
HTEC-ów dysponujących 1600
obrabiarkami.
Od startu w 2008 r. Haas
Automation Europe rozpoczął
realizację swojego programu
w Europie, wzorując się na
wcześniejszych osiągnięciach
w Ameryce Północnej.
metalworking world 5
Technologia
christer richt
Czas wykonania
matrycy może w prosty
sposób zostać
skrócony
nowe możliwości
pytanie: Jak stać się konkurencyjnym dostawcą matryc?
odpowiedź: Wykorzystać możliwości skrócenia czasu obróbki części matryc.
matryce do cienkiej blachy stanowią
znaczną część wszystkich produkowanych form i matryc. Większość z nich
trafia do przemysłu motoryzacyjnego.
Zarówno producenci samochodów, jak
i wytwórcy matryc odczuwają konieczność ciągłego zwiększania wydajności
produkcji matryc. To właśnie przy ich
produkcji stosuje się najwięcej procesów
obróbczych. Istnieje więc tam duży
potencjał ulepszeń.
Matryce i stemple tłoczników są często
skomplikowanymi narzędziami. Wiele ich
części musi być wytworzonych
z wytrzymałych, trwałych materiałów, do
których obróbki potrzeba odpowiednich
narzędzi skrawających. Mimo to
większość operacji obróbczych stosowanych przy produkcji matryc to tradycyjna
obróbka standardowych materiałów.
Pozostałe części wymagają bardziej
złożonego trójwymiarowego profilowania
6 metalworking world
stali narzędziowej i żeliwa sferoidalnego.
Oba typy obróbki stosowane przy
produkcji matryc oferują możliwość
skrócenia czasu produkcji, ale w przypadku obróbki standardowej potencjał ten
często nie jest dostrzegany.
W ciągu ostatnich kilku lat technologia
obróbki uległa znacznemu ulepszeniu,
co w wielu wytwórniach matryc doprowadziło do obniżenia kosztów o połowę, ale
także tam możliwa jest dalsza optymalizacja operacji – nawet o 20 procent.
producent matryc może osiągnąć
sukces, jeśli posiada długofalową strategię
dotyczącą wyboru obrabiarek oraz
kontrolę nad tym, jak długo elementy
przebywają na obrabiarkach i między
nimi. Istnieje jednak także wiele strategii
krótkofalowych, które mogą mieć
natychmiastowy wpływ na pracę
obrabiarek. Dotyczą one każdego rodzaju
obróbki, a wiele z nich ma także wpływ na
dalsze procesy, takie jak szlifowanie
i montaż matryc.
Więcej informacji o wydajnej produkcji
matryc można znaleźć na stronach 38–39.
podsumowanie
Czas produkcji matryc może być
skrócony poprzez skrócenie czasu
operacji obróbczych, zmniejszenie
przestojów i zastosowanie mniejszej
liczby narzędzi. Bezpieczeństwo
obróbki na nowoczesnych obrabiarkach CNC w połączeniu z najnowszymi narzędziami praktycznie pozwala
na wyeliminowanie błędów.
Decydującym kryterium powinien być
czas wykonania matrycy.
quick time
tekst: Eric Mika zdjęcie: Pontus Höök
czytając myśli
W laboratorium dr. Johna Donoghue myśli zmieniają się w działanie
Nawet po uszkodzeniu rdzenia
kręgowego lub utracie kończyny
neurony, które kiedyś kierowały
ruchem nadal „mówią”. Amerykański
naukowiec dr John Donoghue i jego
zespół z Brown University w mieście
Providence, w stanie Rhode Island –
słuchają. Zespół znalazł metodę
czytania „myśli” komórek nerwowych,
aby potem przekształcić je w działanie
– na monitorze komputera albo
w postaci mechanicznej protezy.
Rozwiązanie oznacza, że około 100
elektrod, każda cieńsza niż ludzki włos,
jest podłączanych do części mózgu
odpowiedzialnej za ruch. Elektrody
odczytują generowane przez neurony
impulsy elektryczne, po czym wysyłają
je do komputera, który odpowiednio
przetwarza chaotyczny sygnał
w intencje nadawcy.
– Problemem jest przekształcenie
sygnału z mózgu w coś bardziej
klarownego – wyjaśnia John
Donoghue. – Potrzebny jest do tego
odpowiednio zaawansowany komputer.
W laboratorium dr. Donoghue
pacjenci z tetraplegią są w stanie
poruszyć kursorem na ekranie
komputera poprzez myślenie o tej czynności i robią to równie precyzyjnie jak
zdrowe osoby posługujące się myszką.
Obecnie metoda wymaga połączenia
między elektrodami a komputerem,
który generuje właściwy sygnał.
– Następnym krokiem będzie czujnik
z elektroniką bezpośrednio w mózgu
– mówi dr Donoghue. – Będzie to nieco
podobne na przykład do umieszczania
rozrusznika serca w ludzkim
organizmie, ale o wiele bardziej
skomplikowane.
Dr Donoghue uważa, że
w przyszłości za pomocą tej metody
będzie można poruszać protezami
rąk i nóg. Mogłoby to poprawić
jakość życia milionów sparaliżowanych
ludzi.
Długie doświadczenie
Dr John Donoghue jest od
20 lat w czołówce badań
nad współdziałaniem
mózg-komputer. Pracuje
wraz z zespołem
współpracowników
w Brown University,
w mieście Providence,
w stanie Rhode Island, na
wschodnim wybrzeżu
Stanów Zjednoczonych
gotowi na
naftowy boom
Eduardo Gil
São Leopoldo, Brazylia. Zakłady produkcyjne firmy Weatherford
International w São Leopoldo od kilku lat przygotowują się do produkcji dla
przeżywającego dynamiczny rozwój brazylijskiego przemysłu naftowego
Tadmor Fontoura, dyrektor
firmy Neopaq, lokalnego
przedstawiciela Sandvik
Coromant
8 metalworking world
São Leopoldo jest małym miasteczkiem
przemysłowym w południowej Brazylii,
leżącym u stóp łańcucha górskiego Sierra
Gaúcha. Okolica jest bardzo malownicza,
wokół rozciągają się wzgórza i doliny,
niedaleko jest do wybrzeża Atlantyku. Miasto
zostało założone w 1824 r. i do dziś daje się tu
zauważyć – w architekturze, jedzeniu
i ubiorach – wpływ niemieckich i włoskich
imigrantów.
– Mamy tu w południowej Brazylii własną
wersję europejskich Alp – mówi Tadmor
Fontoura, dyrektor firmy Neopaq, lokalnego
przedstawiciela Sandvik Coromant.
Tutejsza fabryka, należąca do międzynarodowego przedsiębiorstwa Weatherford
International, wytwarza pompy i wyposażenie
wiertnicze dla przemysłu naftowego
i gazowego, a także pompy do płynnych
odpadów przemysłowych, wody i innych
płynów. Większa część produkcji firmy to
wirniki i głowice wiertnicze.
Około 80 procent produkcji zakładów
w São Leopoldo jest przeznaczone na eksport
– większość znajduje zbyt w USA, Kanadzie,
Kolumbii, Wenezueli, Argentynie i Chile.
Pozostała część trafia do odbiorców krajowych – do brazylijskiego giganta naftowo-gazowego, firmy Petrobras, a także do zakładów
produkujących alkohol z trzciny cukrowej
i do wytwórni soków cytrusowych.
Większość firm na całym świecie jest dziś
dotknięta recesją ekonomiczną. Dla firmy
Weatherford wielką szansą jest oczekiwany
rozwój miejscowego przemysłu petrochemicznego. W ostatnich dwóch latach u wybrzeży
Brazylii odkryto należące do największych na
świecie dwa podmorskie złoża ropy naftowej,
co zaowocowało niebywałym rozwojem
wierceń w tym regionie – zarówno na lądzie,
jak i na morzu.
na początku tego dziesięciolecia nowe
kierownictwo zakładów firmy Weatherford
w São Leopoldo zauważyło potrzebę
znacznego zwiększenia produktywności.
W celu zwiększenia produkcji, obniżenia
kosztów i podwyższenia wydajności postanowiono nadać fabryce bardziej zintegrowany
charakter.
❯❯
AGÊNCIA PETROBRAS de noticias
U wybrzeży Brazylii odkryto
należące do największych na
świecie dwa podmorskie
złoża ropy naftowej
Eduardo Gil
Firma Weatherford jest już
przygotowana na przewidywany szybki rozwój
w brazylijskim sektorze
naftowym. Na zdjęciu widać
narzędzia do wierceń na
morzu gotowe do dostawy
Eduardo Gil
Weatherford
Weatherford International jest międzynarodowym przedsiębiorstwem, które tworzy
innowacyjne konstrukcje, technologie
i usługi dla wszystkich etapów wydobycia
i przeróbki ropy naftowej i gazu. Firma
działa w ponad 100 krajach i zatrudnia
40 000 osób na całym świecie.
Oprócz zakładów w São Leopoldo
Weatherford posiada w Brazylii jeszcze
dwie duże fabryki w Rio de Janeiro oraz
kilka innych – w prowincjach Natal, Bahia,
Sergipe, Vitoria i Caxias do Sul. Przedsiębiorstwo jest dobrze przygotowane do
nadchodzącego boomu w brazylijskim
sektorze wydobycia ropy naftowej –
zarówno na lądzie, jak i na morzu.
Eduardo Gil
Kilka lat temu firma
Weatherford zaczęła
optymalizować
produkcję, aby obniżyć
koszty i zwiększyć
wydajność
Na początek zakupiono nowe obrabiarki, do
których większość narzędzi dostarczyła firma
Sandvik Coromant poprzez swego dystrybutora
Neopaq – przez cały czas ściśle współpracując
z Weatherford.
W końcu 2005 r. Weatherford zakupił
obrabiarkę wielozadaniową Mazak Integrex
e-500H, do którego Sandvik Coromant
dostarczył narzędzia oraz zorganizował
szkolenia dla większości z 200 pracowników
zakładu. Nowa
organizacja pracy
pozwoliła na wykonywanie nawet
80 procent operacji
w jednej hali, co
szybko dało rezultaty
w postaci niższych
Jucilmar Neumann
kosztów i wyższej
produktywności.
– W ten sposób mogliśmy zwiększyć
produkcję, dzięki czemu środki zainwestowane w obrabiarkę Mazak 500H zwróciły się
w ciągu 18 miesięcy – mówi Jucilmar
Neumann, kierownik zakładów Weatherford
w São Leopoldo – a produkcja została
zoptymalizowana także jeśli chodzi
o wykorzystanie przestrzeni. Wzrosła również
wydajność pracy zatrudnionych oraz, co nie
mniej ważne, poprawiło się bezpieczeństwo.
– Przed wprowadzeniem tych zmian
korzystaliśmy z trzech-czterech różnych
obrabiarek – dodaje Neumann. – Teraz do
wszystkich operacji wystarczy jedna –
Integrex.
Daniel Pereira, dyrektor zakładów, uważa,
że najważniejsza w tym procesie była
współpraca z Sandvik Coromant. – Kluczem
Caroline Santana
pracuje w dziale
oprzyrządowania
Eduardo Gil
❯❯
do sukcesu były
szkolenia, wybór
narzędzi i wewnętrzna
reorganizacja.
– Większość narzędzi
dostarczyła firma
Sandvik Coromant,
a ich wysokie
prędkości pracy poDaniel Pereira
zwoliły na obniżenie
kosztów produkcji.
Wspólnie z firmami Sandvik Coromant
i Neopaq dokonaliśmy niezbędnych adaptacji.
Specjaliści z firmy Neopaq zorganizowali
szkolenia i pomogli w wielu innych kwestiach,
takich jak kodowanie magazynu narzędzi.
Sukces umożliwiły także dwie inne
inwestycje – poziome centrum frezarskie
Mazak HCN 6800 oraz wersja Nexus centrum
tokarskiego QTN 350II-MY.
Działając w wymagającym ciągłych
innowacji i nieustannej modernizacji sektorze
energetycznym, fabryka firmy Weatherford
w São Leopoldo jest ważnym graczem na
rynku – także dzięki mądrym inwestycjom.
joe goldman
nie ma miejsca na błędy
Firma Sandvik Coromant wyposażyła
w narzędzia wiele japońskich
centrów obróbczych Mazak. Każde
uzbrojenie jest jednak inne.
W przypadku firmy Weatherford
International Sandvik Coromant
musiał zmierzyć się z wymaganiami
w zakładach w São Leopoldo.
– Szybko stało się oczywiste, że
w fabryce istnieje wiele możliwości
ulepszeń – mówi Tadmor Fontoura
z firmy Neopaq. – Wiedzieliśmy, że
nie mamy zbyt wielkiego marginesu
na błędy. Dlatego przygotowanie
zmian zajęło nam aż cztery miesiące.
Wśród wybranych narzędzi były
CoroDrill 880, CoroBore 820
i CoroBore 825, pełnowęglikowe
wiertło R842, oraz inne, jak
minigłowica rewolwerowa Coromant
Capto, frez R390 o kącie przystawienia 90 stopni oraz frezy, takie jak
R365 (stosowany w niedawno
zakupionej obrabiarce).
Rezultaty były natychmiastowe.
Okazało się, że wiertło CoroDrill 880
miało większą trwałość, pracując
równocześnie przy wyższych
prędkościach. Wytaczadło CoroBore
pozwoliło na równoczesne
wykonywanie różnych operacji,
pozwalając uniknąć procesu
interpolacji i umożliwiając wzrost
produktywności.
Poprawa jakości materiału
w połączeniu z optymalizacją
procesu obróbczego i zastosowaniem narzędzi o wysokich osiągach
zaoszczędziło do 40 procent czasu
trwania operacji obróbczych, a inne
procesy zostały skrócone o połowę.
Kodowanie kolorami w magazynie
narzędzi (czerwony dla węglików,
żółty dla wierteł, zielony dla narzędzi
do gwintowania, niebieski dla
frezów) pomogło lepiej zorganizować
pracę. Kodowanie kolorami
zwiększyło przestrzeń dla operacji
i magazynowania i pozwoliło
zmniejszyć liczbę zgubionych
i zniszczonych narzędzi, zwiększając
także porządek i bezpieczeństwo.
metalworking world 11
Technologia
christer richt
CoroMill 360:
mocny frez
pytanie: Jak zwiększyć produktywność operacji ciężkiego frezowania czołowego?
odpowiedź: Zastosować nową koncepcję narzędziową, która pozwala na wydajne
usuwanie dużych ilości metalU.
ciężkiE frezowanie czołowe można
podzielić na kilka kategorii. Często
wystarczające do tego procesu są frezy
o kącie przystawienia 45 stopni lub nawet
frezy na pytki okrągłe. Ale do wydajnego
i bezpiecznego frezowania dużych, często
nierównych powierzchni metalu potrzebne są wyjątkowe narzędzia.
Nowy frez CoroMill 360 posiada
klasyczny dla ciężkiego frezowania kąt
przystawienia 60 stopni, dlatego umożliwia on dużą głębokość skrawania,
zadowalające wykończenie powierzchni
i zrównoważone siły skrawania. Płytki
osadzone są w kasetach, które mocowane
są do ząbkowanego gniazda, co pozwala
na szybką zmianę krawędzi na obrabiarce.
Zbędne jest ustawianie frezu, a wymienne
kasety chronią korpus narzędzia przez
uszkodzeniem.
możliwość stosowania dużych
głębokości skrawania jest warunkiem
uzyskania wysokiej produktywności
procesu, gdyż w każdym przejściu musi
być usuwana duża i czasami nieregularna
warstwa metalu. Powstawanie cienkich
wiórów w rezultacie zastosowania kąta
przystawienia 60 stopni pozwala na
wysoki posuw i w rezultacie na skrócenie
czasu obróbki. Względnie duży kąt
przystawienia umożliwia zastosowanie
odpowiednio szerokich pomocniczych
krawędzi skrawających, przy niewielkiej
tylko potrzebie kompromisu, jeśli chodzi
o głębokość skrawania. W ten sposób
12 metalworking world
CoroMill 360 jest
mocnym frezem
czołowym, który
optymalizuje osiągi
w wymagającej
obróbce
uzyskuje się dobre wykończenie
powierzchni – bez konieczności zastosowania płytek z technologią wiper.
Odpowiedni promieniowy i osiowy
rozkład sił skrawania to kolejna zaleta
kąta przystawienia 60 stopni. Zapewnia to
stabilność i bezpieczeństwo procesu.
Zarówno korpus, jak i płytki frezu
CoroMill 360 zostały opracowane tak,
aby umożliwić efektywne usuwanie metalu, elastyczność procesu i niskie zapotrzebowanie mocy. Frez pracuje z dwoma
wielkościami płytek, oferując głębokości
skrawania odpowiednio 13 i 18 mm.
podsumowanie
Frez CoroMill 360 pozwala na
znacznie lepsze ciężkie frezowanie
czołowe większości materiałów.
Największą jego zaletą jest wydajne
usuwanie metalu, wymagające tylko
jednego ustawienia zamiast dwóch
dla każdej operacji. Innymi zaletami
są niskie zapotrzebowanie mocy oraz
możliwość zastosowania wysokiego
posuwu, co oznacza skrócenie czasu
produkcji. Prostota i brak konieczności ustawiania narzędzia sprawia, że
przestoje ograniczone są do
minimum.
Teraz Jan Clint wykonuje
przegląd frezów czołowych
w czasie planowanych
przerw, a nie w czasie
przestojów spowodowanych
awariami
Johan Eklund
Stal narzędziowa ma
prawie taką samą
twardość jak płytki
z węglika
UDDEHOLM TOOLING
Johan Eklund
lIczba zatrudnionych: 3500 osób na
całym świecie, z czego 1000 pracuje
w zakładach produkujących stal narzędziową
w Hagfors, w Szwecji.
Obroty: 269 milionów euro.
Właściciel: austriacka grupa Voestalpine.
Uddeholm Tooling jest światowym
liderem w produkcji stali narzędziowej,
zwykle używanej do wytwarzania matryc
do elementów stalowych. 90 procent
produkcji Udeholm Tooling jest eksportowane, a firma przez cały czas musi
zwiększać produktywność.
Stal narzędziowa jest prawie tak samo
twarda jak płytki z węglika spiekanego.
Jest to konieczne, gdyż narzędzia z niej
wykonane formują inne metale. Jest ona
dostarczana w postaci ważących 5 do 20
ton odkuwek, które następnie są frezowane zgrubnie w celu usunięcia
nierówności powierzchni.
– Jest to proces trudny, zużywa się
w nim duża liczba płytek i towarzyszy mu
ryzyko awarii – mówi Jan Clint.
W 2002 r. firma Uddaholm Tooling
poprosiła Sandvik Coromant o poprawę
procesu frezowania zgrubnego. W tym
czasie w zakładach firmy rocznie miało
miejsce 110 awarii, z których każda
powodowała trzygodzinną przerwę.
rozwiązanie
– Rozpoczęliśmy pracę nad koncepcją
ciężkiego frezowania przy użyciu frezu
CoroMill 360, z przedłużką z 315 do 400
milimetrów i możliwością obrotu zgodnie
i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
– opowiada Fredrik Andersson, przedstawiciel techniczno-handlowy w Sandvik
Coromant, odpowiedzialny za współpracę
z Uddeholm Tooling. – Największym
problemem były awarie, więc wspólnie
z Uddeholm Tooling opracowaliśmy
korpus kasetowy, który w przypadku
awarii pozwalał operatorowi na wymianę kasety – zamiast wysyłania do
naprawy całego frezu. Zastosowanie
korpusu kasetowego w narzędziu
wystawionym na działanie tak dużych sił
było wyzwaniem
– uważa Andersson.
– W końcu znaleźliśmy rozwiązanie.
Wybraliśmy również odpowiedni
gatunek węglika,
aby płytka mogła
pracować w wysokich temperaturach.
Johan Eklund
Jan Clint, kierownik produktu,
Uddeholm Tooling, Szwecja:
problem: – Przed dostawą stali narzędziowej
musimy poddać ją frezowaniu zgrubnemu.
Jest to proces trudny i narzędzia często ulegały awarii, co powodowało kosztowne przerwy. Potrzebowaliśmy niezawodnego procesu.
rezultaty
– Obecnie awaFredrik Andersson, przedstawirie prawie nie
ciel techniczno-handlowy
występują,
w Sandvik Coromant, odpowiea produktywność
dzialny za kontakty z Uddeholm
Tooling
procesu wzrosła
o 20 procent –
informuje Andersson. – Możliwa jest
też większa głębokość skrawania, co
oznacza, że odkuwka jest wykańczana
w jednym ustawieniu, zamiast w dwóch.
Możemy teraz także serwisować frezy
w czasie planowanych przerw, a nie
przerw spowodownych awariami.
johan andersson
metalworking world 13
Jeremy nicholl
Wasilii Dubrowski,
kierownik działu
narzędzi i wyposażenia
technicznego, pracuje
w fabryce od 20 lat
mińskie ciągniki
Mińsk, Białoruś. Przez 40 lat fabryka ciągników w Mińsku była
największym ich wytwórcą w Związku Radzieckim. Dziś jest jednym
z największych producentów ciągników na świecie. Oznacza to
między innymi, że konieczne staje się nieustanne zwiększanie
efektywności
14 metalworking world
Mińska Fabryka
Traktorów powstała
w 1946 r. i zaopatrywała
w ciągniki cały ZSRR
mińska fabryka
traktorów
sprowadza się do tego, że jest to państwo leżące gdzieś w środku Europy. Niewielu wie, że
kiedyś kraj ten produkował maszyny i urządzenia dla całego Związku Sowieckiego i do
dziś jest centrum wiedzy na temat produkcji
maszyn. Produkuje się tu średnie ciężarówki
marki MAZ, duże ciężarówki BelAZ dla
kopalń i wielkogabarytowe ciężarówki
Jeremy Nicholl
VOLAT. Stal dostarcza Białoruski Zakład
Metalurgiczny.
Ale Białoruś to przede wszystkim ciągniki.
„Białoruś” to także marka ciągników produkowanych w Mińskiej Fabryce Traktorów,
położonej niedaleko stolicy tego kraju.
Od założenia w 1946 r., tuż po zakończeniu
II wojny światowej, zakłady przez cały czas
rozwijają produkcję i całkiem nieźle przetrwały trudny okres po upadku Związku
Radzieckiego. Najwięcej ciągników kupuje
Rosja, gdzie białoruski producent musi
konkurować z wieloma zagranicznymi
firmami. W 2008 r. fabryka w Mińsku
sprzedała 68 000 ciągników w 126 krajach, co
stawia ją wśród ośmiu czołowych producentów na świecie.
Głównymi rynkami zbytu są dziś Rosja
i Białoruś, gdzie sprzedawane jest ponad
60 procent produkcji. Mińska fabryka posiada
przedstawicielstwa także w 60 innych krajach,
m.in. w Kazachstanie, Ukrainie i innych
Dyrektor ds. zakupów Jurij
Leszczynski zainicjował projekt
mający na celu zmniejszenie
liczby płytek skrawających
zużywanych w fabryce
Jeremy Nicholl
Wiedza Większości ludzi na temat Białorusi
Mińska Fabryka Traktorów konstruuje,
produkuje i eksportuje ciągniki kołowe
i części zamienne dla wszystkich warunków
terenowych i klimatycznych.
Przedsiębiorstwo produkuje również
maszyny rolnicze, a także ładowarki oraz
maszyny dla górnictwa.
Mińska Fabryka Traktorów powstała
w 1946 r. i szybko stała się jednym
z największych na świecie zakładów
produkujących maszyny rolnicze,
zatrudniając dziś 24 000 pracowników.
W skład przedsiębiorstwa wchodzi
dziesięć białoruskich firm i liczni poddostawcy.
Od powstania fabryka wyprodukowała
ponad trzy miliony ciągników, z których pół
miliona zostało wyeksportowanych do
ponad 120 krajów.
byłych republikach radzieckich,a także
w Chinach, Unii Europejskiej i Ameryce
Łacińskiej.
Sukces jest w dużej mierze rezultatem
zebranej wiedzy i doświadczenia 24 000
pracowników zajmującej cztery kilometry
kwadratowe fabryki w Mińsku oraz 6000
ludzi zatrudnionych u dziesięciu
poddostawców.
– Przywódcy ZSRR wybrali Białoruś na
miejsce budowy fabryki, gdyż w republice
było wielu wykwalifikowanych pracowników
– uważa Witalij Pileko, zastępca dyrektora
ds. technicznych i szef działu projektów
i narzędzi. – W okresie sowieckim dostarczaliśmy maszyny, samochody i ciągniki do
całego związku Sowieckiego. Know-how,
które wtedy zbudowaliśmy, przetrwało
❯❯
metalworking world
15
nam dalszy rozwój w nowych
warunkach.
Jeremy Nicholl
Dubrowski. – Zrozumieliśmy wtedy, że
dostarczane w 300 wersjach,
jednym ze sposobów zwiększenia wydajoznacza, że produkcja musi być
ności i obniżenia kosztów jest mniejsza liczba
bardzo elastyczna. Każdy
rodzajów płytek skrawających.
ciągnik składa się z 5000 do
6000 części. Wszystkie są
Wasilij Dubrowski, kierownik
produkowane i montowane
wydziału narzędzi i wyposażenia
W tym samym czasie Jurij Leszczynski został
w zakładach w Mińsku.
technicznego, pracuje w zamianowany zastępcą dyrektora działu
Produkcja jest więc bardzo
kładach od 20 lat i był w tym
narzędzi i wyposażenia przemysłowego. Dziś
złożona.
czasie świadkiem wielu zmian.
jest on dyrektorem ds. zakupów całej firmy,
– Tylko silniki i kilka innych
– Największą różnicą jest to, że
ale wtedy jego misją było zmniejszenie liczby
części, takich jak opony
dziś mamy znacznie większy
różnych narzędzi skrawających stosowanych
i reflektory, jest produkowazakres produktów niż w czasach Witalij Pileko
w procesach obróbczych. Jurij i jego grupa
nych w naszych pozostałych
sowieckich – mówi Wasilij
ekspertów poprosili o pomoc profesora
dziesięciu fabrykach na
Dubrowski. – Nie tylko wytwaLeonida Kurcza z Białoruskiego Narodowego
Białorusi, opowiada Wasilij Dubrowski.
rzamy różne modele ciągników, ale również
Uniwersytetu Technicznego, a dziś szefa
– Niektóre modele ciągników eksportujemy
dodatkowe wyposażenie do ciągników
zespołu zajmującego się produktywnością
do Europy Zachodniej i dlatego wyposażone
i innych maszyn.
w firmie Sandvik Coromant na Białorusi.
są one w niemieckie silniki.
W planach przedsiębiorstwa do roku 2011
Wspólnie stworzyli grupę mającą zmniejszyć
jest dalsze zwiększenie zakresu i wielkości
produkcji. Aby utrzymać swoją pozycję na
rynku firma musi zmodernizować swoje
zakłady produkcyjne. Ciągły wzrost sprzedaży witalij pileko, zastępca dyrektora ds. technicznych i dyrektor działu
sprawia, że fabryka osiągnęła już maksymalną
projektów i narzędzi mińskiej Fabryki traktorów
moc produkcyjną. – Od wielu już lat produktywność jest dla nas sprawą numer jeden.
W 2003 r. podjęto poważne kroki w celu
Tylko jej ciągły wzrost zapewni nam sukces
liczbę różnych rodzajów wymiennych płytek
zwiększenia produktywności. – Kwestia
na dłuższą metę – podkreśla Witalij Pileko.
węglikowych stosowanych w produkcji.
produktywności zawsze była dla nas bardzo
– Nasze plany zwiększenia wydajności
– Wcześniej stosowaliśmy w produkcji
istotna, ale w 2003 r. postanowiliśmy dokonać
oznaczają nowocześniejsze maszyny
około tysiąca różnych rodzajów wymiennych
szczegółowego przeglądu produkcji – od
i urządzenia oraz nowe metody produkcji.
płytek węglikowych – mówi Leszczynski – co
początku do końcowego produktu – mówi
130 modeli ciągników, które mogą być
bardzo utrudniało pracę, a przede wszystkim ❯❯
❯❯ upadek ZSRR, co umożliwiło
Jeremy nicholl
„Produktywność jest dla nas najważniejsza”.
16 metalworking world
minsk tractor plant
W 2008 r. w mińskiej
fabryce wyprodukowano
68 000 ciągników
Mińska Fabryka
Traktorów została
zbudowana niedaleko
stolicy Białorusi. Jeden
ciągnik składa się z 5000
do 6000 części
Jeremy nicholl
Operator Dmitrij
Myłaszkiewicz przy linii
produkcyjnej. Mińska
Fabryka Traktorów
zatrudnia 24 000 osób
Produktywna kooperacja
Współpraca między Mińską Fabryką
Traktorów i firmą Sandvik Coromant
trwa już od kilkudziesięciu lat.
– Pracownicy fabryki posiadają
wysokie kwalifikacje w zakresie
obróbki metali, podobnie zresztą jak
wielu innych pracowników w tym
sektorze przemysłu na Białorusi –
mówi Dmitrij Bochan, dyrektor
Sandvik Coromant na Białorusi.
- Pozwala im to projektować nowe
procesy, ale także wydajnie stosować
już istniejące technologie. Oczywiście
staramy się przez cały czas podnosić
ich kwalifikacje. Dlatego właśnie
zaprosiliśmy grupę pracowników do
Centrum Produktywności w Moskwie
w celu wymiany doświadczeń
i pomysłów.
Współpraca z Mińską Fabryką
Traktorów oznacza między innymi,
że Sandvik Coromant proponuje nowe
rozwiązania problemów
w obróbce oraz różne
Sandvik Coromant
ulepszenia tam, gdzie
zaproponował
specjaliści Sandvik
wytaczak
Coromant widzą takie
z tłumieniem drgań
możliwości. Oto trzy
CoroTurn SL należący
przykłady:
do rodziny Silent
• Ostatnio mińska
Tools, z wymiennym
fabryka chciała ulepszyć
adapterem
technologię obróbki
i odpowiednio
rowków (ze średnicą
dobraną płytką
34 mm i długością
skrawającą z węglika.
120 mm), obrabianych
Rozwiązanie to
wewnątrz głębokiego
pozwoliło skrócić czas
Dmitrij Bochan
otworu (średnica
obróbki do trzech
28 mm) w osi skrzyni
minut. – Jest to o ile
przekładniowej jednego
wiem jedyne rozwiązanie, które zdaje
z modeli ciągników.
egzamin – zapewnia Leonid Kurcz,
– Niska trwałość poprzednio
były profesor białoruskiego
stosowanych narzędzi i wysoka
Narodowego Uniwersytetu Techniczpracochłonność procesu spowodowanego. Kurcz pełni dziś funkcję
ły niską wydajności produkcji – mówi
kierownika zespołu ds. produktywnoSergiej Cziglej, jeden z inżynierów
ści w Sandvik Coromant Białoruś.
fabryki.
• Ulepszenia potrzebowała
również operacja frezowania
czołowego skrzyni przekładniowej.
Stary frez, o średnicy 550 mm,
stosowano w produkcji od 20 lat
i był on przyczyną wielu problemów.
Jednym z nich była niska trwałość
i nieoptymalna jakość powierzchni.
Sandvik Coromant i Mińska
Fabryka Traktorów opracowały
rozwiązanie z nowym standardowym
frezem czołowym wystepujacym
w średnicach 400 do 550 mm. Ten
frez, wykonany w wersji Cap, jest
jednym z najlepszych na rynku
i zapewnia wysoką niezawodność,
wydajność i odporność na zużycie.
• Po sprawdzeniu różnych
rozwiązań wiertarskich fabryka
zaczęła stosować wiertło
CoroDrill 880 jako pierwszy wybór
w wierceniu otworów, gdy ekonomicznie uzasadnione jest użycie wierteł
o konstrukcji skladanej.
metalworking world 17
Ciągniki Białoruś
sprzedawane są w 126
krajach na całym świecie.
Główne rynki zbytu to
Białoruś i Rosja
minsk tractor plant
„Wcześniej stosowaliśmy w produkcji około
tysiąca różnych rodzajów wymiennych płytek
weglikowych, co bardzo utrudniało pracę”.
Jurij Leszczynski, dyrektor ds. zakupów
❯❯ ustalenie optymalnych metod skrawania
i narzędzi dla każdego procesu.
– Wykonaliśmy więc szczegółowe testy
i opracowania, w rezultacie których po dwóch
latach, w roku 2005, liczba narzędzi
w produkcji została zmniejszona do
około 200.
– Dziś stosujemy najlepsze gatunki
i geometrie dla każdego procesu – kontynuuje
Leszczynski. – Podnieśliśmy również
kwalifikacje operatorów, którzy teraz
mogą stosować płytki w najlepszy możliwy
sposób.
Rezultat tych działań może być zaprezentowany w postaci wymiernych faktów:
W 2003 r. firma wyprodukowała 23 000
ciągników, a w 2008 r. – 68 000.
18 metalworking world
– Przed wprowadzeniem zmian zużywaliśmy średnio osiem płytek na ciągnik. Po
zakończeniu programu liczba ta spadła
do 4,3 płytki – informuje Leszczynski.
– Pomimo tej optymalizacji w zakresie
narzędzi skrawających nadal używamy
w naszych zakładach około 10 000 różnych
narzędzi – nie tylko skrawających – podkreśla
Wasilij Dubrowski.
W rezultacie tego procesu ciągłych
zmian powstała fabryka gdzie stare i nowe
uzupełnia się wzajemnie. Dzięki temu
Mińska Fabryka Traktorów przetrwała
już wiele zmian, także politycznych, i może
z dużą dozą optymizmu patrzeć w przyszłość.
johan andersson
Mińska Fabryka Traktorów
wyzwanie w skrócie
wyzwanie:
Ostatnie lata to dla Mińskiej Fabryki Traktorów
okres dynamicznego rozwoju. Spowodowało to
jednak, że fabryka osiągnęła granicę swoich
możliwości produkcyjnych.
rozwiązanie:
Utworzono specjalny zespół składający się
z przedstawicieli kierownictwa, ekspertów
z zakładów oraz z firmy Sandvik Coromant.
Zespół przeprowadził analizę i zaproponował
zmiany, dzięki którym liczba rodzajów wymiennych płytek węglikowych stosowanych
w produkcji zmniejszyła się z 1000 do 200.
rezultaty:
Liczba płytek zastosowanych do wyprodukowania
jednego ciągnika uległa znacznemu zmniejszeniu,
co pozwoliło na osiągnięcie wyższej produktywności i obniżenie kosztów.
szansa na sukces
Od wielu lat rynek rosyjski jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących
na świecie. Mimo gospodarczej recesji w Rosji wiele wskazuje na to, że kraj
ten w ciągu najbliższej dekady pozostanie atrakcyjny dla inwestorów
björn leijon
rektora moskiewskiej Nowej Szkoły Ekonomicznej, perspektywy biznesowe w Rosji
nadal będą dobre.
– Potencjał jest ogromny – uważa profesor
Guriew. – W przyszłości rosyjskie przedsiębiorstwa będą potrzebować zagranicznego
kapitału i technologii. Uważam, że obecna
recesja spowoduje bardziej przyjazną
atmosferę dla zagranicznych inwestorów.
Rosja jest największym krajem świata, jeśli
chodzi o powierzchnię, i jest siódmą gospodarką świata. Kraj pokrywa 11 stref czasowych.
Większość mieszkańców i główne ośrodki
przemysłowe znajdują się w trójkącie
położonym między miastami Sankt Petersburg
na zachodzie, Irkuck na wschodzie i Krasnodar na południu. Ale najważniejsze bogactwa
kraju – ropa, gaz i metale – znajdują się
w środkowej i południowo-wschodniej części
federacji. Podobnie jak to jest w przypadku
innych państw Należących do Współnoty
Niezależnych Państw (WNP), rynek rosyjski
oznacza duże możliwości, ale też ryzyko.
– Wiele sektorów gospodarki posiada
Prężnie rozwija się również przemysł
wielki potencjał – rolnictwo, przemysł
lotniczy, uważa Nikołaj Iljin. Rosyjski
motoryzacyjny, koleje... – twierdzi Nikolaj
producent samolotów, firma Suchoj,
Iljin, dyrektor Sandvik Coromant na Rosję
niedawno zaprezentowała nowy samolot
i pozostałe kraje WNP i wymienia szereg
pasażerski – Suchoj Superjet 100. Według
czynników, które będą miały wpływ na
Iljina Rosja w ciągu najbliższych
rosyjska gospodarką
dwudziestu lat będzie potrzebow najbliższym dziesięcioleciu.
wać 900 nowych samolotów
– Przede wszystkim: rząd
pasażerskich.
rosyjski chce zapewnić wzrost
Innym ważnym sektorem jest
gospodarczy do roku 2020
rolnictwo. Rosnące ceny
i zainicjował w tym celu szereg
żywności stały się impulsem dla
przedsięwzięć. Jednym z nich jest
rozwoju rolnictwa w Kazachstakilka wielkich projektów budowy
nie, Ukrainie oraz środkowej
infrastruktury. Jednym są koleje
i południowej Rosji.
– drugie na świecie, jeśli chodzi
– Wielki potencjał reprezentuwielkość sieci. Zarówno tory, jak
je też przemysł samochodowy.
i tabor kolejowy będą definitywnie Nikołaj Iljin, Sandvik
Dziś na 1000 mieszkańców Rosji
obiektem wielkich inwestycji.
Coromant Russia
jewgenija pronina
Według profesora Siergieja Guriewa,
FAKTY O WNP
Wspólnota Niezależnych Państw (WNP)
powstała w 1991 r. po upadku Związku
Radzieckiego. Należy do niej 12 byłych
republik radzieckich: Armenia, Azerbejdżan,
Gruzja (zamierza opuścić WNP w sierpniu
2009 r.), Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia,
Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina,
Uzbekistan i Białoruś.
(Źródło: NE.se)
przypada 188 samochodów. Do 2020 lub
2025 r. liczba ta ma wzrosnąć do 500 –
twierdzi Iljin.
johan andersson
metalworking world 19
Technologia
Elaine McClarence
Konstruktorzy silników lotniczych
wybierają coraz twardsze
i trudniej obrabialne materiały,
takie jak stopy niklu, aby
sprostać potrzebom wysokiej
odporności na temperaturę
pytanie: jak podnieść produktywność wytwarzania silników lotniczych
w sytuacji coraz wyższych wymagań dotyczących materiałów?
odpowiedź: Znaleźć rozwiązania, które obejmą wszystkie aspekty produkcji.
silników
lotniczych, z ich wysokimi wymaganiami
co do parametrów, kształtów i wysokiej
produkcja elementów
Rozwiązanie
narzędziowe
Nowe narzędzie tokarskie CoroTurn SL70
z owalnym modułowym i ząbkowanym złączem
dla wymiennych głowic
20 metalworking world
Obrabiarka: obr. wielozadaniowa
Złącze: Coromant Capto C6
Narzędzie: CoroTurn SL70
Obr. zgrubna: Ceramika CC6060
Płytki: CoroCut RO SO5F
odporności na temperaturę, to dla
producentów ogromne wyzwanie.
Aby spełnić te wymagania, projektanci
silników stosują coraz twardsze, sztywniejsze, bardzie wytrzymałe, udarne
i odporne na korozję materiały, które
równocześnie mają lepszą proporcję
wytrzymałość/masa. Sięgnięto więc po
stopy niklu, tytanu, stal wysokostopową
i inne kompozyty. Stopy niklu oferują
większą wytrzymałość na wysokie
temperatury, ale równocześnie są trudno
obrabialne.
Warunkiem zwiększenia produktywności nie jest jedynie zakup nowych
corbis
wysokie loty
Coromant Capto łączy
obrabiarkę z głowicą SL
oraz z systemem
podawania chłodziwa pod
wysokim ciśnieniem
CoroTurn HP
i bardziej wszechstronnych obrabiarek.
Chodzi także o zredukowanie przerw
w pracy i zoptymalizowanie procesu
obróbczego. Dogłębna znajomość
procesów jest tu równie ważna jak wybór
odpowiedniego narzędzia skrawającego,
gdyż pozwala na opracowanie rozwiązania
dla każdego elementu – czy będzie to
tarcza wirnika turbiny, obudowa czy wał.
Produktywność procesu obróbczego może
być zwiększona poprzez odpowiednie
połączenie obrabiarki, narzędzi skrawających i procesów obróbczych, co pozwala
osiągnąć wysoką prędkość operacji przy
zachowaniu integralności i tolerancji
części obrabianej. Jest to bardzo ważne
w przypadku stopów niklu, których właściwości czynią obróbkę szczególnie trudną.
Sandvik Coromant opracował szereg
rozwiązań narzędziowych i strategii
w zakresie obróbki części silników
lotniczych, których celem jest spełnienie
wymagających warunków tego typu
obróbki. Jest to pakiet, który obejmuje
odpowiednią technologię, w tym także
koncepcję robienia wszystkiego prawidłowo od początku, co jest niezwykle
ważne w przemyśle produkującym drogie
i skomplikowane części, gdzie nie ma
zbyt szerokiego marginesu na błędy.
Kluczem do sukcesu jest więc zastosowanie od razu odpowiednich rozwiązań.
pakiet obejmuje także rozważania na
temat złącza oraz strategię wyboru
narzędzi dostosowaną do specyficznych
wymagań geometrii przedmiotu obrabianego. Przykładowo, głowica rewolwerowa
Coromant Capto pozwala na zastosowanie
niektórych rozwiązań opracowanych dla
części lotniczych, w tym listew z tłumieniem drgań do głębokich rowków,
głowic SL dla ograniczonych kieszeni
i narzędzia CoroTurn HP do toczenia
profilowego. Jest to specjalnie opracowany
program, który pozwala osiągnąć
pożądane wykończenie powierzchni.
Bierze on również pod uwagę specyficzne
wymagania każdego materiału dotyczące
obrabialności, kontroli spływu wiórów
i dostarczania chłodziwa oraz ograniczenia
ilości odpadów. Zespoły specjalistów
Case Study – krótsze cykle produkcyjne
Dzięki optymalizacji narzędzi i procesów
czas obróbki tarczy wirnika turbiny mógł
zostać skrócony o ponad połowę.
Obrabiane części są wykonywane z trudno
obrabialnych stopów (zwykle są to Inconel
718, Waspalloy lub Udimet 720), które
często dodatkowo mają inne wymagające
właściwości, takie jak kąt przystawienia.
firmy Sandvik Coromant gotowe są udzielić
wsparcia w zastosowaniu tych nowych
rozwiązań. Szwedzka firma współpracuje
także ściśle z brytyjskim Advanced
Manufacturing Research Centre (AMRC),
jednym z najbardziej zaawansowanych na
świecie ośrodków badań nad metodami
produkcji dla lotnictwa.
W miarę więc jak w przedsiębiorstwach
pojawiają się coraz to bardziej wszechstronne obrabiarki, rośnie potrzeba pełnego
wykorzystania ich możliwości. Dlatego
właśnie Sandvik Coromant opracował
swoją nową, uniwersalną koncepcję.
Bazuje ona na głębokiej wiedzy i doświadczeniu firmy w zakresie centrów obróbczych, obrabiarek wielozadaniowych
i tokarek. Umożliwia ona również
zastosowanie standardowych narzędzi
Sandvik Coromant, opracowanych z myślą
o przemyśle lotniczym.
Do operacji obróbki zgrubnej wybrano
toczenie trochoidalne – a nie konwencjonalny ramping. Liczba przejść wahała się
między 40 a 14, przy zredukowaniu
wymiany płytek z 14 do siedmiu razy.
Osiągnięto wysoką jakość procesu –
i w wyniku tego wysokie bezpieczeństwo –
a produktywność uległa podwojeniu.
podsumowanie
Zaawansowane materiały stosowane
w elementach samolotu stanowią
poważne wyzwanie w obróbce,
z powodu wysokich temperatur
i naprężeń. W odpowiedzi na coraz to
większe wymagania dotyczące
produktywności i tempa produkcji
w przemyśle lotniczym firma Sandvik
Coromant opracowała pełny pakiet
rozwiązań dla producentów tych
części. Koncepcja bazuje na
zaawansowanej wiedzy i doświadczeniu szwedzkiej firmy w zakresie
obróbki elementów lotniczych,
a także narzędzi oraz technologii
gwarantujących bezpieczne procesy
i spełniających specyficzne wymagania obrabianych elementów.
metalworking world 21
Blok cylindra
w silniku firmy
Hägglunds Drives
może mieć nawet
do 80 komór
tłokowych
precyzyjna siła
Örnsköldsvik, Szwecja. Silniki hydrauliczne firmy Hägglunds Drives
osiągnęły już 96-procentową sprawność. Aby stała się ona jeszcze
wyższa, szwedzka firma potrzebuje długofalowej kooperacji z innymi.
– Silniki hydrauliczne potrafią pracować w ekstremalnych warunkach
– mówi Bengt Liljedahl, dyrektor ds. badań i rozwoju w Hägglunds Drives
są
niezastąpione, gdy potrzebne są niskie obroty
oraz wysoki moment obrotowy.
Stosowane są na przykład w koparkach,
które w portach rozładowują rudę z barek
i w walcowniach, gdzie odzyskiwany jest
metal ze złomowanych samochodów.
– Kiedy potrzebny jest silnik o wysokiej mocy
pracujący na niskich obrotach [rpm 0–400],
wtedy oczywistym wyborem jest silnik
hydrauliczny – zapewnia Bengt Liljedahl,
dyrektor ds. badań i rozwoju w Hägglunds
Drives. – Szczegolnie gdy istotne jest niskie
ryzyko awarii.
Hägglunds Drives Group jest liderem na
rynku hydraulicznych systemów napędowych.
Centrala firmy znajduje się niedaleko miasta
Örnsköldsvik, około 500 km na północ od
Sztokholmu, ale grupa posiada filie w 16
krajach i pracowników w ponad 20 krajach
oraz około 60 biur sprzedaży i serwisu.
Hydrauliczne systemy napędowe
22 metalworking world
– Standardowy silnik benzynowy ma
Jako rynkowy lider Hägglunds Drives musi
sprawność wynoszącą około 35 procent, silnik
zawsze być na czele rozwoju technologicznewysokoprężny – w najlepszym wypadku
go. Dlatego w firmie przez cały czas prowaokoło 50 procent. Sprawność naszych
dzone są badania, w szczególności dotyczące
silników hydraulicznych wynosi
połączenia wysokich osiągów
96 procent – podkreśla Bengt
i niskiej masy silników hydrauliczLiljendahl.
nych. Przeciętny silnik samochodoW takim silniku olej hydrauwy jest skonstruowany na około
liczny pod wysokim ciśnieniem
2000 godzin pracy, stwierdza
przemieszcza tłoki w komorze
Liljedahl, podczas gdy silniki
i równocześnie smaruje elementy.
hydrauliczne firmy Hägglunds
– Potrzebujemy cienkiego filmu
Drives mogą pracować przez
olejowego między powierzchnia40 000 godzin, co oznacza
mi kontaktowymi, tak aby praca
nieprzerwaną pracę przez pięć lat.
silnika odbywała się płynnie –
– Wiele z nich ma jeszcze
Bengt Liljedahl
mówi Liljedahl. – Mówimy tu
większą trwałość – mówi Liljedahl.
o grubości rzędu tysięcznych
– Znamy przykłady silników, które
części milimetra. Każda nierówność zwiększa
świetnie się sprawują nawet po 10, a nawet 20
ryzyko wadliwej pracy, zatem każdy krok
latach. Taka długowieczność wymaga
w kierunku węższej tolerancji zwiększa
oczywiście podzespołów o bardzo dobrej
trwałość silnika.
jakości.
olle melkerhed
Bengt Liljedahl (po
lewej), Hägglunds Drives,
i Torbjörn Sjölander,
Sandvik Coromant,
sprawdzają blok cylindra
Mimo iż dział badawczo-rozwojowy firmy
Hägglunds Drives wprowadził w życie szereg
innowacji, Liljedahl uważa, że w latach 2000.
nie nastąpił w firmie większy postęp technologiczny.
Aby to zmienić, firma zaangażowała
się w projekt na Uniwersytecie Technicznym
w mieście Luleå, leżącym na północy
Szwecji. W uniwersyteckim laboratorium
o nazwie „Faste Laboratory VINN Excellence
Centre for Functional Product Innovation”
kilka szwedzkich korporacji przemysłowych
połączyło swoje siły, aby rozwiązać wspólne
problemy i uzyskać nową jakość produktów.
– W projekcie uczestniczył również
Sandvik Coromant – mówi Bengt Liljedahl.
– Postanowiliśmy wspólnie przyjrzeć się
pracy komory tłokowej. Powstała również
matryca dla pomiarów rezultatów naszych
działań według wcześniej ustalonych
parametrów.
„Uważam, że można osiągnąć bardzo wiele przy
otwartości umysłu i zaufaniu do swoich partnerów”.
Bengt Liljedahl, dyrektor DS. BADAŃ I ROZWOJU W Hägglunds Drives.
Badania nad procesami zachodzącymi na
powierzchniach w komorze tłokowej
przeniosły się z Hägglunds Drives do Centrum
zastosowań Sandvik Coromant w Sandviken.
Powstałe w 2005 r. centrum było pierwsze
z wielu, które potem zostały otwarte na całym
świecie.
Centrum Zastosowań jest właściwie
jednostką badawczo-rozwojową, gdzie
producenci i Sandvik Coromant wspólnie
znajdują optymalne rozwiązania problemów
związanych z obróbką metali.
– Producenci coraz częściej potrzebują
pomocy w obszarze zastosowań – uważa
Bertil Isaksson, dyrektor ds. rozwoju
i zastosowań w Centrum Zastosowań Sandvik
Coromant w Sandviken. – Udostępniając
tego rodzaju w pełni wyposażony ośrodek,
pomagamy klientom rozwiązywać ich
problemy. Mając do dyspozycji nasze
doświadczenie z całego świata, możemy
wspólnie pracować nad znalezieniem
optymalnych rozwiązań.
Była to sytuacja, która bardzo odpowiadała
Liljedahlowi i jego zespołowi z Hägglunds
Drives, chociaż musieli oni podzielić się
wiedzą na temat części unikatowych parametrów swojej komory tłokowej.
– Wierzę w takie dzielenie się wiedzą –
mówi Liljedahl. – Jeśli chodzi o rozwój komór ❯❯
metalworking world 23
❯❯ tłokowych, to mamy już taką współpracę
z przemysłem samochodowym. W tym
przypadku chciałem zobaczyć, czy Sandvik
Coromant mógłby nas nauczyć jeszcze więcej.
Kenneth Karlsson, szef projektu i kierownik
ds. zastosowań w Sandvik Coromant, Torbjörn
Sjölander, przedstawiciel techniczno-handlowy w Sandvik Coromant, odpowiedzialny za
kontakty z Hägglunds Drives i pozostali
uczestnicy projektu pracowali wspólnie nad
osiągnięciem nowatorskich rezultatów.
– Niewątpliwie było to wyzwanie – uważa
Karlsson. – Silnik hydrauliczny nie pracuje
tak, jak pracuje normalny silnik spalinowy.
Osiąganie rezultatów przy niskiej prędkości
wymaga dużo bardziej zaawansowanej
konstrukcji i procesów. Powierzchnie
w silniku muszą być idealnie gładkie. Oznacza
to, że tolerancje są tak wyśrubowane, iż
tradycyjne toczenie i wiercenie otworów już
nie wystarcza. Szczególnie trudne było toczenie, gdzie ryzyko awarii było bardzo wysokie.
Zastosowano więc interpolację kołową przy
użyciu frezu CoroMill 790.
– Nie jest to metoda nowa, ale nigdy
wcześniej nie była używana w zastosowaniach
o tak wysokich tolerancjach. Maksymalne
bicie nie mogło przekraczać 0,005 milimetra,
a prostoliniowość – 0,002 milimetra.
Projekt osiągnął właśnie półmetek i według
niedawno przeprowadzonych testów
w Centrum Zastosowań metoda sprawdza się.
– Wygląda to obiecująco, twierdzi
Liljedahl. – Uważam, że można osiągnąć
bardzo wiele przy otwartości umysłu
i zaufaniu do swoich partnerów.
Produkcja bloków cylindrów jest
niezwykle trudna. Operator
obrabiarki, Per-Erik Granberg,
odkurza gotowe bloki w celu
usunięcia kurzu i piasku
Johan Andersson
Firma Hägglunds
Hägglunds Drives jest globalnym liderem
na rynku systemów z napędem hydraulicznym przeznaczonych do zastosowań
z niską prędkością i wysokim momentem
obrotowym.
Grupa zatrudnia 900 osób, a jej obroty
wynoszą 1,8 miliarda szwedzkich koron
(2,2 mld USD).
Hydrauliczne systemy napędowe są
stosowane m.in. w górnictwie, recyklingu,
przemyśle celulozowo-papierniczym,
przemyśle tworzyw sztucznych, rybołówstwie i budownictwie na lądzie i na morzu.
Właścicielem szwedzkiej firmy jest
niemiecka korporacja Bosch Rexroth.
24 metalworking world
Silniki firmy Hägglunds Drives
stosowane są w wielu różnych
obszarach – na przykład
w dźwigach okrętowych (u góry)
lub w maszynach wiertniczych
na skróty do zoptymalizowanych procesów
Z 614 do 199 minut. Roczne
oszczędności w wysokości
230 000 funtów. Oto przykład
tego, jak Centrum Zastosowań
Sandvik Coromant w brytyjskim
Halesowen pomogło firmie
zoptymalizować wytwarzanie
skomplikowanego narzędzia
z tytanu przeznaczonego dla
przemysłu lotniczego.
W innych przypadkach centrum
udzieliło pomocy przedsiębiorstwom, które rozpoczęły
wytwarzanie nowego produktu, ale
miały problemy z programowaniem
obrabiarek lub z optymalizowaniem procesów. Inne firmy
opracowały nowe materiały, ale nie
wiedzą, jak w najlepszy sposób
poddawać je obróbce.
Centrum Zastosowań Sandvik
Coromant w Halesowen, w Wielkiej
Brytanii, to odpowiedź szwedzkiej
firmy na rosnące zapotrzebowanie
na know-how oraz na coraz
ostrzejszą globalną konkurencję,
a także na coraz krótsze cykle życia
produktów. Centrum pomaga
klientom szybciej reagować na
zmiany na światowych rynkach.
Sandvik Coromant ma obecnie
cztery Centra Zastosowań – trzy
w Europie i dwa w Chinach.
W drodze są kolejne cztery.
60 procent korzystających z usług
centrów to firmy z przemysłu
lotniczego.
– W przemyśle tym stosowane
są zaawansowane materiały
i najnowocześniejsze metody
obróbki metali – stwierdza Tomas
Mainert, kierownik ds. zastosowań
w Sandvik Coromant w Sandviken,
w Szwecji. – Gdy powstaje nowy
stop tytanu, stoi za tym zwykle
firma z przemysłu lotniczego.
Stamtąd wiedza rozprzestrzenia
się do innych gałęzi przemysłu.
W Centrum Zastosowań
w Halesowen pracuje dwóch
inżynierów, dwóch specjalistów
technicznych oraz kierownik. Główni klienci to Airbus, Rolls-Royce
i British Aerospace. Firmy z przemysłu lotniczego stanowią także
większość klientów Centrum Zastosowań w Sandviken, w Szwecji.
Klienci Centrum Zastosowań
w Bietigheim-Bissingen, koło
Stuttgartu, w południowych
Niemczech to śmietanka
europejskich producentów
samochodów – Daimler, Bosch,
VW, Renault, PSA i Volvo Trucks.
W Chinach Centrum Zastosowań w Szanghaju koncentruje się
na przemyśle form i matryc
i współpracuje przede wszystkim
z producentami żywności i dóbr
konsumpcyjnych. Jeden z nich to
niemiecka firma Krones, która
zamierza rozpocząć w Chinach
produkcję plastikowych butelek.
Niedługo przybędą kolejne
Centra Zastosowań – w Fair Lawn,
w New Jersey, w USA i w Orleanie,
we Francji (obydwa będą współpracować głównie z przemysłem
lotniczym), w Nagoji, w Japonii (dla
potrzeby przemysłu lotniczego
i samochodowego) oraz w Cirencester, w Wielkiej Brytanii (patrz
tekst poniżej).
Tomas Lundin
Istniejące Centra
Zastosowań Sandvik
Coromant:
Szanghaj , Chiny
Sandviken, Szwecja
Halesowen, Wielka Brytania
Stuttgart, Niemcy
Tworzone Centra
Zastosowań:
Fair Lawn, USA
Orlean, Francja
Nagoja, Japonia
Cirencester, Wielka Brytania
głębokie otwory? nie ma problemu!
Brytyjska firma BTA Heller Drilling
Systems produkuje narzędzia na
płytki wymienne i lutowane do
wiercenia głębokich otworów
w trudnych materiałach.
W styczniu 2009 r. BTA stała się
częścią firmy Sandvik Coromant.
Fabryka BTA w Cirencester,
w Wielkiej Brytanii, została
przekształcona w Centrum
Zastosowań Sandvik Coromant ze
specjalnością wiercenie głębokich
otworów.
Producenci będą tam mogli–
wspólnie z Sandvik Coromant
i BTA – pracować nad innowacjami
w zakresie obróbki metali. Klienci
BTA to głównie firmy z przemysłu
lotniczego (osie i podwozia), energetycznego (wymienniki ciepła)
i metali pierwotnych (kęsy).
metalworking world 25
trudne zadanie
Kalifornia, USA. Airbus A380 jest największym samolotem na świecie.
Częścią tego cudu techniki jest zaawansowany napęd. Wystarczy zapytać
o to specjalistów z firmy Hartwell. To właśnie ich zadaniem było
wyprodukowanie podzespołów silników z nowymi elementami wykonanymi
z supertwardego stopu Inconel 718
Axel Öberg
Hartwell Corporation
ma siedzibę
w niewielkim
miasteczku Placentia,
położonym koło Los
Angeles, w Kaliforni
26 metalworking world
Jon Finn, kierownik
produkcji w firmie
Hartwell, opracował
unikatową metodę
toczenia
Axel Öberg
z siedzibą
w Placentii, w Kaliforni, jest ekspertem
w poskramianiu wysokich temperatur – i nie
chodzi tu bynajmniej o gorące kalifornijskie
słońce, ale o płomienie wychodzące z dysz
silników lotniczych, które są w stanie stopić
większość metali.
Takie ciepło wymaga zastosowania stopu
niklu o nazwie Inconel 718. Stop ten zawiera
także chrom i jest znany ze swojej twardości
i wytrzymałości we wszystkich możliwych
warunkach.
Wraz z produkowaniem coraz lżejszych
samolotów specjalne osłony cieplne ustąpiły
miejsca podzespołom o większej odporności
termicznej. Elementem, który musi wytrzymać bardzo wysokie temperatury jest wałek,
który zabezpiecza gondolę silnika podczas
jej zamykania.
Hartwell Corporation,
Firma Hartwell specjalizuje się w produkcji
większości systemów zatrzaskowych
stosowanych w przemyśle lotniczym. Jednak
w tym przypadku inżynierowie Hartwella
zrozumieli, że ekstremalnie twardy stop
oznacza problemy.
„To niebywałe uczucie – najpierw dyskutować
o jakimś pomyśle, a potem widzieć jego realizację”.
Ken Kolosky, przedstawiciel firmy Sandvik Coromant
– Wszystko, co wcześniej poddawaliśmy
obróbce, było wykonane z aluminium, tytanu
lub stali – mówi Jon Finn, kierownik
ds. produkcji w firmie Hartwell.
Rozwiązanie znaleziono podczas testów
próbnych w zakładach dostawcy obrabiarek
dla Hartwella, firmy Mori Seiki. Czas obróbki
każdej części wynosił jednak ponad cztery
godziny. Sama obróbka zgrubna zajmowała
ponad dwie godziny.
poinformowano dystrybutora –
firmę BC Tools and Carbide Inc.
– Jesteśmy w codziennym kontakcie, więc
szybko dowiedziałem się, że część ta była
wykonana ze stopu Inconel 718 – mówi
Phillip Canipe z firmy BC Tool and Carbide.
Pracując razem, Finn i Canipe wykonali
o problemie
pierwsze wałki, ale proces nie był tani
i zajmował zbyt dużo czasu.
– Wymagał wielu interwencji operatora –
mówi Phillip Canipe. – Zużywało się też przy
nim zbyt wiele narzędzi. Byliśmy w kropce.
W tej sytuacji poprosił o pomoc Sandvik
Coromant i przedstawiciela handlowego tej
firmy, Dale Bussera, który skontaktował się
z siedzibą główną Sandvik Coromant US
w Fair Lawn, w New Jersey, gdzie zaakceptowano misję pomocy firmie Hartwell.
– Zostaliśmy zaproszeni do New Jersey na
seminarium na temat lotnictwa, które
zorganizował dla nas Sandvik Coromant –
opowiada Finn. – Na seminarium sprawdziliśmy wiele metod, a także przetestowaliśmy
narzędzia ceramiczne, które szwedzka firma
właśnie wprowadzała na rynek.
metalworking world 27
❯❯
Operator Pham Nguyen
programuje jedną
z obrabiarek CNC
firmy Hartwell
Axel Öberg
Axel Öberg
Firma Hartwell
wytwarza wiele
elementów z trudno
obrabialnego stopu
Inconel. Na zdjęciu:
obrabiarka
NT 4250 DCG
❯❯
„Skróciliśmy też czas
obróbki zgrubnej
z ponad dwóch godzin
do dziesięciu minut”.
Jon Finn, kierownik produkcji w firmie
Hartwell.
Zastosowane rozwiązanie
skróciło proces o połowę – do
jedynie dwóch godzin.
Kiedy liczba wyprodukowanych w ciągu roku A380 zwiększy
się do 30, Hartwell będzie
dostarczał producentowi tych
samolotów 120 podzespołów,
co oznacza zaoszczędzenie
120 godzin czasu obróbki.
Ken Kolosky
– Nie produkujemy długich
po powrocie do swojej firmy
serii, więc nie możemy
w Kaliforni Finn opracował
w nieskończoność ulepszać procesów, gdyż
i zastosował unikalną metodę toczenia,
ryzykujemy straty finansowe – podkreśla Finn.
wykorzystując wiedzę zdobytą na semina– Dlatego pomoc ze strony firmy Sandvik
rium. W ten sposób uzyskano lepszą kontrolę
Coromant była dla nas tak wartościowa.
procesu i znaczne skrócenie czasu produkcji,
a także obniżenie kosztów.
Finn i Canipe – obaj obecni na
seminarium – twierdzą że właśnie
tego potrzebowali.
– Nauczyliśmy się bardzo wiele
o technologii i mogliśmy opracować metodę, która mogła rozwiązać nasz problem. A wszystko
dzięki szkoleniu w Sandvik
Coromant – mówi Canipe.
gorące jest piękne
Nie jest tajemnicą, że wielu
przewoźników lotniczych jest obecnie
w trudnej sytuacji. Branżę dotykają
wysokie ceny paliwa. Dlatego
przedsiębiorstwa lotnicze poszukują
samolotów lżejszych i bardziej
energooszczędnych. Dla dostawców
przemysłu lotniczego oznacza to
większe zapotrzebowanie na mniejszą
liczbę bardziej wydajnych części.
– Dążenie do obniżenia ciężaru
samolotu sprawia, że zmniejsza się
dziś popyt na osłony termiczne – mówi
Jon Finn, kierowniik produkcji w firmie
28 metalworking world
Hartwell. – Wcześniej części chronione
tymi osłonami mogły być wykonane ze
stali. Dziś są z materiałów żaroodpornych, takich jak Inconel 718, którego
nigdy wcześniej nie poddawaliśmy
obróbce. Jedną z takich części jest
wał, który w nowym samolocie Airbus
A380 jest usytuowany na prawo od
gorącej części gondoli silnika.
Wytworzenie takiego wału z Inconelu
okazało się jednak kosztowne.
– Wykonaliśmy kilka testów na
obrabiarkach Mori Seiki – wspomina
Finn. – Wypróbowaliśmy szereg
narzędzi i metod frezowania
tocznego. Ale wszystko co osiągnęliśmy to czterogodzinne cykle
produkcyjne. Poza tym proces
wymagał przynajmniej trzykrotnej
wymiany narzędzi, gdyż frezy nie
radziły sobie z pracą. Wszystko to
czyniło ten proces bardzo drogim.
Wtedy jego zespół otrzymał od
Sandvik Coromant kilka pomysłów na
temat obróbki i nowych narzędzi
z płytkami ceramicznymi.
– Rozwiązaniem była obróbka
z połową prędkości, zastosowanie
specjalnego gatunku z azotku krzemu
i nowo skonstruowanego frezu –
mówi Phillip Canipe z BC Tool and
Carbide Inc, dystrybutora Sandvik
Coromant.
Finn i jego zespół, razem z Philipem
Canipe, zastosowali nowe pomysły
i narzędzia w praktyce, w rezultacie
czego udało im się stworzyć unikalny
proces, który harmonijnie łączył
materiał obrabiany i narzędzie.
– A czas obróbki zgrubnej
skróciliśmy z dwóch godzin do
10 minut – stwierdza Finn.
Axel Öberg
Axel Öberg
Axel Öberg
Hartwell
Corporation
Noemi Hernandez
pracuje przy końcowym
montażu elementów
❯❯ oszczędność czasu nie była jedyną
korzyścią osiągniętą dzięki współpracy
z firmą Sandvik Coromant. Hartwell przeprowadził ostatnio testy siły z jaką narzędzia są
osadzone we wrzecionie. Wymagana siła
wynosi 2400 do 2600 funtów (1089 do
1180 kg). Stwierdzono, że na niektórych
obrabiarkach wahała się ona między 600
funtów (1043 kg) a 2400 funtów (272 kg).
Oznacza to negatywny wpływ na wykończenie przedmiotu, a także większe zużycie
narzędzi i wrzeciona.
– Natomiast w czasie testowania naszych
obrabiarek NT (Mori Seiki NT 4200 z wrzecionem Sandvik Coromant Capto) odkryliśmy
prawie zupełny brak zużycia między dostawą
w marcu 2006 a okresem testowania
w październiku 2008 r. – opowiada Finn.
– Obrabiarki te po przepracowaniu przez
prawie trzy lata wykazują zużycie o wielkości
dwa procent lub jeszcze mniej – dzięki
zastosowaniu wrzeciona Coromant Capto.
Wrzeciona te okazały się więc znacznie
bardziej trwałe niż poprzednio przez nas
stosowane.
Ken Kolosky, przedstawiciel firmy Sandvik
Coromant, postrzega sukces Hartwella jako
rezultat pracy zespołowej. – To niebywałe
uczucie – najpierw dyskutować o jakimś
pomyśle, a potem widzieć jego realizację.
Finn opisuje także, jak specjaliści
z Sandvik Coromant pokazali, co się stanie,
gdy postępuje się nieprawidłowo. – W tym
celu doprowadzili nawet do zniszczenia kilku
narzędzi!
Hartwell Corporation jest największą firmą
McKechnie Aerospace Group i zapewnia około
40 procent rocznego przychodu grupy.
Celem działalności firmy jest projektowanie
i produkcja systemów zatrzaskowych dla
samolotów. Hartwell dostarcza rozwiązania
zatrzaskowe m.in. do drzwi kokpitów i części
silnika narażonych na wysoką temperaturę.
Katalog firmy zawiera około 40 000 części,
w tym także części do samolotów nadal
eksploatowanych, ale już nie produkowanych.
Firma posiada cztery zakłady – trzy
w południowej Kaliforni i jeden w Arizonie –
i zatrudnia 300 pracowników (z czego 200
pracuje w głównej fabryce i siedzibie firmy
w Placentii, w Kaliforni).
henrik ek
metalworking world 29
Technologia
Christer Richt
Precyzja
pod ciśnieniem
pytanie: Jak zwiększyć produktywność obróbki coraz bardziej egzotycznych
materiałów?
odpowiedź: połączyć wysokie ciśnienie z wysoką precyzją.
otrzymujemy bardziej efektywną kontrolę
spływu wiórów, lepsze wykończenie
powierzchni, wyższą produktywność
i większą trwałość narzędzia.
Precyzyjne doprowadzenie chłodziwa
umożliwia zwiększenie prędkości
skrawania nawet o 30 procent. W przypadku obróbki zgrubnej trudnych materiałów
trwałość narzędzia może wzrosnąć nawet
o 50 procent. Można również znacznie
zwiększyć prędkość skrawania.
od wielu lat producenci chcący bardziej
efektywnie wykorzystać chłodziwo,
zwiększali jego ciśnienie. Jednak
wykorzystanie pełnego potencjału
chłodziwa doprowadzanego pod wysokim
ciśnieniem wymaga również dużej
precyzji. Gdy strumień chłodziwa trafia
w odpowiednie miejsce, oznacza to
schłodzenie powierzchni kontaktowej
między płytką a obrabianym materiałem.
Powoduje to także lepsze łamanie wiórów
i mniejsze ich zakleszczanie. W rezultacie
– narzędzie z doprowadzeniem chłodziwa pod wysokim ciśnieniem
– w połączeniu z szybkowymiennym
systemem narzędziowym Coromant Capto
– zapewnia precyzyjne podanie chłodziwa
do pożądanego punktu. System ten, opracowany w 2007 r., pozwolił na znaczne
CoroTurn HP
obniżenie temperatury w obszarach
kontaktu narzędzie-przedmiot obrabiany
i narzędzie-wiór podczas obróbki
o wyższych prędkościach.
System podawania chłodziwa pod
wysokim ciśnieniem nadaje się zwłaszcza
do zastosowania w obróbce materiałów
trudno obrabialnych, której towarzyszą
wysokie temperatury. Niska przewodność
cieplna prowadzi do wyższych temperatur
w obszarze kontaktu narzędzie/materiał
i narzędzie/wiór. Może to doprowadzić do
przedwczesnego zużycia narzędzia
i wyższych kosztów produkcji.
precyzyjne strumienie chłodziwa są wtryskiwane poprzez system dysz, schładzając obszar skrawania,
co z kolei umożliwia dobre łamanie
dzięki COROTURN HP
Case story: niezwykła poprawa produktywności
30 metalworking world
getty images
System precyzyjnego doprowadzania
chłodziwa pozwala
osiągnąć najlepsze
warunki obróbki
trudno obrabialnych elementów,
takich jak
podwozia
samolotów
Indyjski producent elementów podwozi
lotniczych z materiału 1Cr18Ni9Ti zwrócił
się do firmy Sandvik Coromant o pomoc
w zwiększeniu produktywności. Rozwiązaniem okazał się trzonek bez tłumienia
drgań wraz z nową głowicą CoroTurn SL
z doprowadzaniem chłodziwa o ciśnieniu
70 bar na centrum frezarsko-tokarskim
M40, przy pracy z prędkością 50 m/min.
W rezultacie otrzymano doskonałą kontrolę spływu wiórów i bardziej bezpieczny
proces. Wielkość wiórów została
zmniejszona do15-45 mm – w porównaniu
do 200-300 mm przy pracy z normalnym
ciśnieniem. Klient mógł także zastosować
wysokie parametry skrawania i zwiększyć
wydajność usuwania metalu o 30 procent,
co dało bardziej bezpieczną obróbkę.
Ważne jest nie tylko ciśnienie,
ale także precyzja doprowadzania chłodziwa do odpowiedniego punktu
wiórów i kontrolę ich spływu. Jest to
możliwe dzięki równoległym strumieniom
laminarnym, które stają się rodzajem
hydraulicznego klina między narzędziem
a przedmiotem obrabianym, penetrując
obszary kontaktu z prędkością większą niż
przy obróbce szybkościowej, obniżając
temperaturę i poprawiając kontrolę
spływu wiórów.
lepszA kontrola spływu wiórów
umożliwia procesy bezobsługowe –
na przykład z automatyczną wymianą
przedmiotów obrabianych na centrach
tokarskich i obrabiarkach wielozadaniowych – gdzie gromadzenie się wiórów
wokół narzędzia zwykle nie pozwala na
automatyczną jego wymianę.
Podawanie chłodziwa pod wysokim
ciśnieniem na centrach tokarskich,
tokarkach pionowych i obrabiarkach
wielozadaniowych ułatwia pełne
wykorzystanie możliwości narzędzia
CoroTurn HP, szczególnie przy obróbce
materiałów takich jak Inconel, aluminium
i tytan. Narzędzia CoroTurn HP nadają się
także do obróbki przy niskich ciśnieniach
doprowadzania chłodziwa. System
podawania chłodziwa pod wysokim
ciśnieniem pozwolił na ulepszenie
operacji takich jak toczenie zewnętrzne
i wewnętrzne, profilowanie czy toczenie
wsteczne. Zakres użycia tego systemu
z pewnością będzie się rozszerzał w miarę
opracowywania nowych narzędzi przez
firmę Sandvik Coromant.
podsumowanie
Od debiutu w 2007 r. system doprowadzania chłodziwa pod wysokim
ciśnieniem CoroTurn HP jest stosowany w operacjach wewnętrznych
i zewnętrznych. Precyzyjne
wtryskiwanie chłodziwa połączone
z rozwiązaniem Coromant Capto stało
się kluczem do sukcesu. Lepsza
kontrola spływu wiórów nie tylko
w większym stopniu pozwala na
operacje bezobsługowe, ale zapewnia
także większą trwałość narzędzi,
lepsze wykończenie powierzchni
i wyższą produktywność.
metalworking world 31
mała czarna
Skandynawowie lubią ją pić z dużych filiżanek – i w dużych ilościach.
Chińczycy i Amerykanie preferują latte, a mieszkańcy Europy
południowej wybierają zwykle czarne, mocne espresso.
Kawa to nie tylko napój – to globalna kultura.
„Czarna kawa, dużo czarnej kawy. To mnie budzi. Kawa
daje ciepło, siłę i rodzaj bólu, który nie jest pozbawiony
przyjemności” – mawiał ponoć Napoleon Bonaparte,
cesarz Francuzów i militarny geniusz.
Jakże inaczej mogła wyglądać historia Francji, gdyby
Napoleon nie miał swojej codziennej dawki kofeiny!
Siła drzemiąca w kawie od stuleci jest przedmiotem
dyskusji, a pożytek z tego napoju i ryzyko związane z jego
piciem nadal są debatowane w czasopismach medycznych
i gazetach... tak, właśnie, nad filiżanką kawy!
Nie ulega wątpliwości, że kawa jest stymulantem, który
rano pomaga nam się obudzić i daje zastrzyk energii. Kawa
pełni także funkcję społeczną, twierdzi David Holfve,
dyrektor ds. jakości kawy w międzynarodowej korporacji
32 metalworking world
Kraft Foods. Jego zdaniem: „Kawa to przyjemność
konsumpcji połączona z przyjemnością bycia z innymi
ludźmi”.
Przyjemnością trochę zbyt dużą – stwierdziło kilka
Angielek, które w 1674 r. w petycji do władz apelowały
o powstrzymanie ich mężów przed spędzaniem czasu
w londyńskich kawiarniach - i wydawaniem tam pieniędzy.
Rok później król Karol II próbował pozamykać kawiarnie,
które nazywał „wylęgarniami rewolucjonistów” i których
istnienie powodowało „złe i niebezpieczne następstwa”.
Ale głośne protesty sprawiły, że szybko zmienił zdanie.
popularność kawy, przyciągająca ludzi do kawiarni,
wydaje się w ostatnich latach rosnąć. Miliardy ludzi
Tradycje
picia kawy
Europa Północna: Wszystkie
rodzaje kawy, z mlekiem lub bez
mleka, w dużych filiżankach
Europa Południowa: Mocna
kawa typu espresso w małych
filiżankach
Afryka: Kawa z ziaren
o wysokiej jakości
Ameryka Północna: Kawa na
wynos i kawy smakowe
Ameryka Południowa:
Tradycyjna kawa filtrowana,
szczególnie w Brazylii
Azja: Kawa z puszki (gorąca
i zimna) z ulicznych automatów
w Japonii; słodka kawa z
mlekiem z syropowego dekoktu
w Indiach; w Chinach nadal
preferowana jest herbata
Bliski Wschód: Kawa arabska
według lokalnych upodobań,
pita z małych filiżanek
Tradycje picia kawy
są różne w różnych
częściach świata.
A jak wyglądają one
w Państwa kraju?
codziennie pije kawę, która stała się jednym z najpopularniejszych towarów w światowym obrocie handlowym.
Kawa jest drugim co do wartości, po ropie naftowej,
towarem sprowadzanym do USA. Amerykanie konsumują
jedną piątą całej kawy i zajmują pierwszą pozycję
w światowym rankingu kawoszy. W 2007 r. kawa po raz
pierwszy wyprzedziła napoje gazowane w rankingu
najpopularniejszych napojów w USA.
Jednak odwiedzający Amerykę Północną może zdziwić
się, jak wiele uchodzi tam za „kawę”. „Dawniej amerykańska kawa nawet nie próbowała udawać, że jest smaczna”
– pisze Bee Wilson w Sunday Times. „Musiała być tylko
tania”. Tania i szybko podana, należałoby dodać. To,
a także niska jakość ziaren kawy, często nieprawidłowo
prażonych, wyjaśnia wątpliwą jakość kawy w USA.
Tak było kiedyś. Dziś Amerykanie, z pewną pomocą
sieci kawiarni Starbucks i innych, konsumują różne
wymyślne rodzaje kawy jak nigdy dotąd.
Jednak Amerykanie to zaledwie początkujący kawosze
w porównaniu z pochłaniającymi kawę w wielkich
ilościach Skandynawami.
Według Europejskiej Federacji Kawy najwięcej kawy
konsumują Finowie – 9,7 kilograma na osobę w roku 2007.
Zaraz za nimi plasują się Norwegowie, Szwedzi
i Duńczycy.
Jedną z przyczyn tej wielkiej konsumpcji jest to, że
Skandynawowie piją kawę filtrowaną, którą chętnie
nalewają do większych filiżanek niż robi się to w innych
❯❯
metalworking world 33
❯❯ krajach. Według Holfve’a istnieje także inna przyczyna
tego stanu rzeczy. – W północnej Europie istnieje
rozwinięta kultura picia kawy, a kawa, którą pijemy jest
bardzo wysokiej jakości.
na świecie uprawia się dziś dwa podstawowe rodzaje
ziaren kawy – Arabica i Robusta. Robusta, jak mówi sama
nazwa, daje mocną kawę, która tradycyjnie jest postrzegana jako napój biedaków. – Jest mocno prażona, ciemniej-
„Ale najważniejsze jest, aby nigdy
nie pić espresso samotnie. Zawsze
przygotuj ją dla dwóch osób. Picie
będzie wtedy miało inną jakość”.
Giuseppe Taccari, dyrektor eksportu w firmie illy, we włoszech
sza niż Arabica i ma gorzkawy smak – mówi Holfve.
Robusta posiada również o 40 do 50 procent więcej
kofeiny niż Arabica i jest głównie konsumowana jako
kawa rozpuszczalna i filtrowana.
Generalnie kawa jest tym lepsza, im wyżej leży teren na
którym jest uprawiana, co wyjaśnia fakt, że wiele górskich
regionów jest znanych z kawy o wysokiej jakości.
Nazwa „kawa” pochodzi od etiopskiej prowincji Kaffa,
która uważana jest za ojczyznę uprawy kawy. Kawa nadal
uprawiana jest w Etiopii, Kenii i wielu innych afrykańskich krajach, ale główni producenci to dziś Brazylia,
Kolombia i Wietnam. W tej czołówce Wietnam zajmuje
miejsce od niedawna. Kraj ten w latach 90. ub.w. znacznie
zwiększył produkcję taniej kawy Robusta. Wraz
z rozwojem sieci kawiarni napoje bazujące na espresso,
tradycyjnie podawane w kawiarniach Włoch i Hiszpanii,
są dziś szeroko dostępne – także w krajach preferujących
herbatę, takich jak Anglia i Chiny.
– Udział kawy w sprzedaży napojów w Wielkiej
Brytanii od kilku dziesięcioleci systematycznie rośnie,
a wartość sprzedawanej i serwowanej kawy kilka lat temu
przewyższyła wartość herbaty. Również w Chinach kawa
staje się coraz popularniejsza, szczególnie w Pekinie
i Szanghaju – mówi Martin Wattam z Międzynarodowej
Organizacji Kawy.
Jednak pomimo, że Chiny są ogromnym rynkiem
i konsumpcja kawy rośnie, szczególnie wśród ludzi poniżej
40 lat, to ogromna większość Chińczyków nadal preferuje
herbatę. „Espresso jest zbyt mocne dla większości
Chińczyków, którzy wolą latte lub capuchino” – pisze
Donald Spence w International Coffee Report. „Zaakceptowanie kawy rozpuszczalnej zajęło Chińczykom 15 lat.
Tyle samo lat minie zanim zaakceptują espresso”.
miłość Chińczyków do herbaty nie powstrzymała
włoskiego giganta kawowego Illy od otworzenia szkoły
w Szanghaju należącej do „Uniwersytetu Kawy” tej
korporacji. Illy posiada takie szkoły w wielu miastach na
całym świecie, m.in. w Nowym Yorku, Londynie,
Bangalore i São Paulo. Celem tych szkół jest propagowanie kultury kawy, a studenci to często plantatorzy kawy
i zwykli entuzjaści tego napoju.
Według Giuseppe Taccari’ego, dyrektora eksportu
w firmie Illy, najlepszym sposobem parzenia kawy jest
uczynienie tego za pomocą maszyny espresso, gdyż metoda
ta pozwala na wydobycie z kawy najlepszej gamy smaków.
recepty na dobrą kawę
johnér
awowa
wielka k
trójka:
1. Brazylia
2. Wietnam
3. Kolumbia
34 metalworking world
Zaparzenie filiżanki dobrej kawy to wielka sztuka.
David Holfve z firmy Kraft oferuje kilka pomysłów:
• Kawa powinna być przechowywana
w oryginalnym opakowaniu, aby nie straciła
swojego zapachu. Po otworzeniu opakowania do
środka przedostaje się tlen, powodując powolną
utratę smaku.
• Przechowuj kawę w ciemnym, chłodnym
pomieszczeniu. Wtedy będzie dłużej leżeć.
• Kawa w otwartym opakowaniu zachowuje
świeżość jedynie przez dwa tygodnie. Dlatego
dobrze jest kupować mniejsze opakowania.
• Nie kupuj drogich aparatów do parzenia kawy,
ale nie kupuj też tych najtańszych. Najważniejszymi czynnikami przy parzeniu kawy są
temperatura i ciśnienie w aparacie.
• Zacznij od zimnej wody – nie letniej lub ciepłej.
• Nie parz kawy zbyt długo.
• Dla lepszego smaku sam zmiel kawę.
getty images
❯❯ – Najlepszy napój daje mieszanka wysokiej jakości kawy
Arabica – wyjaśnie Giuseppe Taccari. – Przygotowanie
espresso zajmuje około 90 sekund, woda powinna mieć
temperaturę 90 stopni przy ciśnieniu dziewięciu bar.
– Ale najważniejszym jest, aby nigdy nie pić espresso
samotnie. Zawsze przygotuj ją dla dwóch osób. Picie
będzie wtedy miało inną jakość – przypomina Taccari.
Uważa on, że istnieje pewne podobieństwo między
sommelierami (znawcami wina) i baristami (znawcami
kawy). Bariści przez cały czas zwiększają swoją wiedzę na
temat kawy i krajów ją produkujących – podobnie jak
sommelierzy czynią to w przypadku wina.
Smakosze kawy już od dawna nie proszą o „kawę”, lecz
o espresso, latte, cappucino czy kawę mrożoną. David
Holfve uważa jednak, że niedługo będziemy wybierali
kawę według jeszcze innych kryteriów.
– Myślę, że będzie wzrastała wiedza na temat różnych
gatunków ziarna kawy i będziemy zamawiali na przykład
espresso kenijskie lub kolumbiańskie – twierdzi Holfve.
– W przyszłości będziemy pić kawę harmonizującą
z posiłkiem, który właśnie spożyliśmy, przykładowo, kawę
prażoną na ciemno po daniu mięsnym lub kawę prażoną
w lekkim lub średnim stopniu na zakończenie dania z ryb.
efektywni kawosze
Jan-Erik Nordh, dyrektor generalny zakładów
firmy Sandvik Coromant w Gimo, w szwecji,
o zwyczajach związanych z piciem kawy
w fabryce:
Skandynawie piją
zanim przeprowadziłem się
najwięcej kawy na
do Szwecji i zawsze ostrzeświecie – czy zatem
gam moich amerykańskich
w Pana fabryce pijecie
kolegów, że będą tu zapradużo kawy?
szani na kawę i to dużo
– Nie wiem, czy
silniejszą od tej w USA.
powinienem o tym mówić,
Jak pije się kawę
ale naszych 1750
w szwedzkiej fabryce?
pracowników oraz goście
– Najlepiej z brązowych
odwiedzający zakłady
plastikowych kubeczków.
razem wypijają rocznie
Bierze się je ze sobą do
milion filiżanek kawy. Jest Jan-Erik Nordh
miejsca pracy albo pije
to skrzętnie odnotowane
w jednym z naszych pokoi,
w naszych automatach do kawy.
w których spędza się przerwy w pracy.
Czy Wasi goście zza granicy
Każdy zakład ma takie pomieszczenia.
zauważają, że jesteście takimi
Być może dzięki temu jesteśmy jednym
wielkimi kawoszami?
z najbardziej produktywnych krajów na
– Mieszkałem przez 22 lata w USA
świecie!
Cari Simmons
metalworking world 35
outlook
W celu sfinansowania projektu państwowy inwestor
będzie starać się pozyskiwać
kapitał od lokalnych i zagranicznych banków i narodowych funduszy emerytalnych
cała naprzód
Koleje. Nowy pociąg umożliwi szybkie
połączenia między Pekinem
a Szanghajem. Linia kolejowa, która ma
zostać ukończona w 2013 r., będzie
kosztować 221 miliardów renminbi
(32 miliardy USD). Będzie to najdłuższa
szybka kolej na świecie.
Projekt
zaangażuje
1.9 mln
osób
Nowe połączenia będzie
miało 1318 km długości.
Maksymalna prędkość
pociągu wyniesie
350 km/h. Przejazd
z Pekinu do Szanghaju
potrwa pięć godzin – dziś
trwa 11 godzin
Prześwit toru nowej
linii kolejowej
wyniesie 1435 mm
Autostrada do informacji
oprogramowanie. Produktywne rozwiązanie dla obróbki metalu
oznacza często serię mądrych decyzji
podjętych na podstawie odpowiednich
informacji. Zebranie takich informacji
jest jednak uciążliwe i oznacza na
przykład żmudną lekturę wielu
katalogów i podręczników. Procesu
tego nie ułatwiają różnice w terminologii fachowej u różnych dostawców.
Nowy międzynarodowy standard
ISO 13399 znacznie ułatwi pozyskiwa-
36 metalworking world
nie informacji o narzędziach
skrawających. Powstanie rodzaj
autostrady informacyjnej, która
ostatecznie trafi do zakładów, gdzie
podejmowane są decyzje.
Celem tego projektu jest powstanie
neutralnego i niezależnego od różnych
systemów i producentów systemu
informacji o narzędziach skrawających.
– Nowy standard pozwoli na
importowanie informacji bezpośred-
nio do systemów symulacji PLM, CAD,
CAM, CNC lub systemów zarządzania
gospodarką narzędziową – mówi
Bengt Olsson, kierownik projektu
w dziale zarządzania cyklem życia
produktów w Sandvik Group.
– To zaś z kolei umożliwi producentom szybki dostęp do informacji
o potrzebnym narzędziu, tak aby mogli
oni potem znaleźć najlepsze
rozwiązanie dotyczące obróbki oraz
dokonać wyboru odpowiedniego
narzędzia – kontynuuje Olsson.
– Rozwiązanie to przyspieszy, ułatwi
i zwiększy jakość procesu planowania
nowych operacji.
Pełna nazwa standardu to „ISO
13399, informacja o narzędziach
skrawających i ich wymianie”. – Standard został opracowany wspólnie
przez Sandvik Coromant, Królewski
Instytut Techniczny w Sztokholmie,
francuskie centrum techniczne Cetim
oraz inne podmioty branży obróbki.
ciche turbiny wiatrowe
dla miast
Zostanie zbudowanych
21 nowych stacji
Kj
el
l
i
Er
kss
on
Turbina
wiatrowa
w mieście
Dwie trzecie nowej linii
zostanie zbudowane na
nasypie – reszta w dużej
mierze przebiegać będzie
po wiaduktach
Skład nowej linii będzie
zbudowany z aluminiowego korpusu i wyposażony w specjalne okna,
które wytrzymają
uderzenia ptaków
Inna seria standardów, o nazwie
ISO 10303, często nazywana STEP
(Standard for the Exchange of Product
Model Data), jest stosowana do opisu
pełnego procesu produkcyjnego
i cyklu życia produktu. Na tym forum
firma Sandvik Coromant poprzez prezentacje na żywo pokazała, jak standard dla narzędzi skrawających może
być stosowany do tworzenia informacji ważnych dla procesów produkcyjnych, pomagając w podejmowaniu
mądrych decyzji. Następne pokazy
odbędą się w maju. Więcej informacji
na stronie: www.steptools.com.
ekologia. Turbiny wiatrowe
pojawiają się coraz częściej
w miastach. Rozwijane są nowe
technologie, które umożliwiają
zainstalowanie turbin o mniejszej
wielkości w trudnym terenie zabudowanym.
Jednym z pionierów w tej
dziedzinie jest firma British
Quietrevolution, która zaprojektowała turbinę wiatrową z osiami
śrubową i pionową. Turbina łapie
wiatr ze wszystkich kierunków, co
sprawia, że może pracować przy
porywistym i zmiennym wietrze,
często występującym wokół
budynków i między nimi. Niższa
prędkość obrotów skrzydeł sprawia,
że turbina jest bardziej cicha niż
inne.
Pierwszy model tej turbiny
pojawił się na rynku w 2007 r. Ma
pięć metrów wysokości i trzy metry
średnicy. Może być zamontowany
na ziemi lub na dachu i przy
wystarczających wiatrach wytwarza
6000 do 10 000 kilowatogodzin
w ciągu roku.
Hiszpania: wiatr wygrywa z winem
biznes. Hiszpańska branża
energetyki wiatrowej rozwija się
bardzo dynamicznie.
Według Hiszpańskiego
Stowarzyszenia Energetyki
Wiatrowej (AEE) w 2007 r. branża
wypracowała 3,3 miliarda euro,
z czego 2,6 miliarda euro to
eksport. Zatrudnienie w hiszpańskim sektorze energetyki
wiatrowej znalazło 38 000 osób.
Oznacza to, że sektor ten
przynosi Hiszpanii więcej
dochodu niż produkcja wina.
Istnieje szereg przyczyn tak
szybkiego rozwoju. Należą do
nich wsparcie państwa dla
„zielonej energetyki” oraz szybki
rozwój farm wiatrowych, co
stwarza popyt na podzespoły do
turbin wiatrowych. Jednak
największe znaczenie ma popyt
spoza Hiszpanii.
W Hiszpanii produkowane jest
wiele części do wiatraków energetycznych, które są eksportowane do innych krajów, gdzie
szybko rozwija się energetyka
wiatrowa, takich jak Niemcy,
USA i Chiny.
oszczędzając czas i miejsce
innowacje. Szwedzka firma
Crossborder Technologies rzuca
wyzwanie tradycyjnej kostrukcji
palety i wprowadza na rynek palety ze
stali i aluminium. Jej palety Turbo są
znacznie lżejsze niż tradycyjne palety
drewniane i zajmują trzy razy
mniejszą przestrzeń podczas
magazynowania.
– Koszt cyklu życia naszych
nowych palet jest znacznie niższy niż
w przypadku palet drewnianych –
mówi Lennart Nilsson, dyrektor
generalny firmy Crossborder. – Ich
trwałość jest pięć razy większa,
a koszt powrotnego przewozu po
dostarczeniu towaru trzykrotnie
mniejszy. Spełniają także higieniczne
standardy przemysłu spożywczego.
Istnieją także, zapewnia Nilsson,
korzyści ekologiczne. Dzięki swojej
niższej wadze i objętości roczna
emisja dwutlenku węgla załadowanej
paletami ciężarówki zmniejszy się
o pięć ton. Nowe palety mogą także
w stu procentach być poddawane
recyklingowi.
Crossborder jest pierwszą na
świecie firmą wytwarzającą palety
z cienkiej blachy stalowej za pomocą
metody podobnej do technologii
produkcji cienkich lecz mocnych
podwozi samochodów. Aby zapobiec
tarciu i korozji, aluminiowe paski są
nitowane do podstawy i do powierzchni, na które naciskają widły
podnośnika.
metalworking world 37
rozwiązanie
szybkie auta
płynny wybór
COROMILL 300
W obróbce profilowej tłoczników frez
CoroMill 300 radzi sobie zarówno z łatwymi,
jak i z trudnymi warunkami. Ten frez na pytki
okrągłe nadaje się również do frezowania
czołowego i obróbki kieszeni w różnych operacjach. Frez CoroMill 300 może też być stosowany w obróbce zgrubnej i półwykańczającej cech
3D matryc i stempli w żeliwie sferoidalnym.
Nowe modele samochodów pojawiają się
w coraz krótszych odstępach czasu, co dla
przemysłu samochodowego stanowi pewien
problem.
Wytwarzanie tłoczników potrzebnych do
produkcji elementów nadwozia każdego modelu
jest bardzo czasochłonne. Skrócenie tego czasu
ułatwiłoby dla producentów samochodów
częstsze wprowadzanie na rynek nowych
modeli.
czym są tłoczniki?
Tłoczniki stosowane są do produkcji elementów samochodu – drzwi, maski silnika, zderzaków itp. – z metalowych
płyt. Każdy tłocznik jest unikalny, a jego wyprodukowanie
wymaga każdorazowo zastosowania narzędzi skrawających
– wydajnych i o wysokich tolerancjach.
MAksymalny EFekt
COROMILL 365
Do frezowania podstawy tłocznika najbardziej produktywnym
wyborem jest nowy frez CoroMill 365. Może być on z powodzeniem
stosowany w obróbce – od zgrubnej do półwykańczającego
frezowania czołowego żeliwa i stali. Zapewnia on wysoką efektywność usuwania metalu i łączy wysoką jakość z bezpieczeństwem
procesów.
38 metalworking world
ilustracja: petter lönegård
następny krok
CORODRILL 880
Obróbka tłoczników wymaga często wielu operacji
wiertarskich. Wiertło CoroDrill 880 nadaje się do każdego
rodzaju wiercenia otworów w żeliwie, stali i stali utwardzanej.
Unikalnie ukształtowana środkowa płytka pozwala na
zastosowanie technologii step technology, która ułatwia
płynne wejście w przedmiot obrabiany i daje zrównoważone
siły skrawania. To z kolei umożliwia nawet 100-procentowy
wzrost produktywności w porównaniu z tradycyjnymi
wiertłami na płytki wymienne.
mistrz frezowania
walcowo-czołowego
CoroMill 390
Do wykonania tłocznika potrzebnych jest wiele
operacji frezowania walcowo-czołowego, gdzie
frez CoroMill 390 jest najlepszym wyborem. Jest
to wszechstronny frez do głębokiego lub
płytkiego frezowania walcowo-czołowego
z kątem przystawienia 90 stopni. Przykładowo,
przy obróbce gniazda tulei prowadzącej
(służącej do dopasowywania części tłocznika)
frez z długimi ostrzami oferuje maksymalną
produktywność. Jest on również świetnym
wyborem w obróbce zgrubnej krawędzi tnącej.
elastyczna siła
płytka podnosi
produktywność
COROMILL 316
gatunek GC1010
Już najwyższy czas, aby zmniejszyć zapasy
narzędzi wykorzystywanych przez Państwa
w produkcji tłoczników. Frez CoroMill 316
posiada nowy system mocowania wymiennej
części roboczej, co zapewnia odpowiednią siłę
przy obróbce zgrubnej do wykańczającej. Dzięki
różnym kształtom głowicy system z wymienną
częścią roboczą zapewnia elastyczność, przez co
jest bardzo przydatny w produkcji tłoczników.
Nowy gatunek płytki GC1010 radzi sobie
z rosnącymi prędkościami skrawania
w obróbce stali utwardzanych. Dlatego
idealnie nadaje się do frezów stosowanych
w trudnej obróbce tłoczników. Jego
doskonała udarność krawędzi i wysoka
odporność na ścierane jest optymalna dla
obróbki zgrubnej do wykańczającej. Z taką
płytką nie sposób nie zwiększyć produktywności.
więcej na
temat matryc
na stronie 6
metalworking world 39
Print
Print n:o
n:o C-5000:535
C-5000:531 POL/01
ENG/01
©
© AB
AB Sandvik
Sandvik Coromant
Coromant 2009:2
Nie budujemy obrabiarek,
czynimy je jednak lepszymi!
Współpracując blisko przez wiele lat z naszymi klientami, odkryliśmy, co
tak naprawdę sprawia, że inwestycja w nową obrabiarkę kończy się pełnym
sukcesem. Nasi specjaliści dostarczą Państwu indywidualnie
opracowane zestawy narzędzi i będą towarzyszyć od samego początku od momentu doboru uzbrojenia, aż do uruchomienia normalnej produkcji.
Wszystko to, aby szybko zagwarantować najwyższą wydajność.
Co więcej, nasze konsultacje nic nie kosztują! Dlaczego? Ponieważ nie ma
dla nas nic bardziej przygnębiającego jak obrabiarka, której potencjał nie
został wykorzystany należycie.
Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Sandvik Coromant,
aby uzyskać więcej informacji.
Think smart | Work smart | Earn smart.
www.coromant.sandvik.com/pl

Podobne dokumenty