Inwentaryzacja drzew - BIP

Komentarze

Transkrypt

Inwentaryzacja drzew - BIP
Inwentaryzacja drzew
Nazwa inwestycji:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul.
Polną z ul. M. Dąbrowskiej i ul. Bażantów
Adres inwestycji:
Bobrowniki,
Inwestor:
Urząd Gminy Bobrowniki
Ul. Gminna 8
42 – 583 Bobrowniki
Biuro projektowe:
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI „AGORA” Władysław
Oczkowicz
ul. Dziekana 9d/40
Czeladź 41-253
Projektant:
inż. Piotr Sośnierz
upr. bud. nr SLK/3996/ZHOD/11
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej
w ograniczonym zakresie
Czeladź, 09.2015
EGZ. Nr
str. 1
Inwentaryzacja zieleni
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Gatunek drzewa
Klon zwyczajny
Acer platanoides
Klon zwyczajny
Acer platanoides
Klon zwyczajny
Acer platanoides
Klon zwyczajny
Acer platanoides
Klon zwyczajny
Acer platanoides
Klon zwyczajny
Acer platanoides
Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Klon zwyczajny
Acer platanoides
Klon zwyczajny
Acer platanoides
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
Obwód pni [cm]
305
300
290
270
301
306
45
40
41
44
51
35
41
39
35
36
47
45
38
37
49
str. 2