Wiadomości Udanińskie

Komentarze

Transkrypt

Wiadomości Udanińskie
wydarzenia
kultura
Z Chopinem od podstawówki
Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora
i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Udaninie.
ÂÂ
4
Radni uchwalili
Współpraca Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego oraz uchwalenie studium uwarunkowań.
ÂÂ
5
W Gminie Udanin żyje około
dwudziestu bocianów
Gniazdo do poprawki
„„ Gałęzie, patyki, słoma a coraz częściej, także różnego rodzaju
śmieci: worki foliowe, szmaty, sznurki to główne materiały wykorzystywane przez bociany do budowy gniazd. Nie inaczej wyglądało siedlisko bociana białego, które znajdowało się na 25
metrowym kominie w miejscowości Damianowo. W obawie przed
zawaleniem, zdecydowano o zmniejszeniu wielkości gniazda.
Fot. Urząd Gminy
– Na prośbę mieszkańca Damianowa oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z Wrocławia została przeprowadzona renowacja gniazda bociana białego we wsi Damianowo, znajdującego się na
25 metrowym kominie starej piekarni – mówi Barbara Mazur, kierownik
referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury Technicznej. – Gniazdo osiągnęło wysokość ok. 1,5
metra, dlatego też ze względu na rozmiar groziło zawaleniem
W tym miejscu bociany od wielu lat budowały sobie gniazdo. Dlatego
zarówno władze gminy, jak i mieszkańcy Damianowa z obawą podchodzili do jego częściowej rozbiórki.
Fot. Archiwum UG
Udanin, 31 marca 2010 • Gazeta bezpłatna • ISSN 2081-4569 • Rok I nr 1 • Redaktor Wydania: Wioletta Słabicka
Z pozyskanych
środków ponad 1800 zł
przypada na jednego
mieszkańca
Europa
inwestuje
w Gminie
„„ Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowa-
dzenie zintegrowanego systemu informatycznego, utworzenie Centrum Kształcenia na odległość, remont świetlicy czy
zakup wozu strażackiego dla OSP, to tylko niektóre inwestycje wykonane ze środków unijnych w gminie Udanin. Łącznie
od 2006 roku udało się pozyskać ponad
10 mln zł.
Podpisanie umowy na budowę
kanalizacji Lasek – Gościsław
Ostatnie lata były przełomowe dla naszego
kraju pod kątem rozwoju. Wszystko za sprawą dotacji unijnych, które systematycznie
były przyznawane poszczególnym regionom.
Również władze Gminy Udanin złożyły sze-
reg wniosków o przyznanie dofinansowania
na modernizację i rozwój.
ÂÂ
3
Gniazdo zostało zmniejszone o ponad metr
– W momencie, kiedy po raz pierwszy zgłosił się do nas mieszkaniec
Damianowa z prośba o pomoc, było lato i ptaki znajdowały się w gnieździe, tak więc nic nie mogliśmy zrobić – tłumaczy Mazur. – Następnie
otrzymaliśmy pismo od fundacji pro Natura, w którym zaproponowano,
aby nie rozbierać gniazda, tylko je zmniejszyć do 20-30 cm tak żeby było
bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla bocianów.
Akcję udało się sprawnie przeprowadzić przy pomocy i zaangażowaniu
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
która użyczyła podnośnika, pracowników Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej, pracowników Pogotowia
Energetycznego Budziszów Wielki oraz członków OSP Udanin. Prace zostały sprawnie i bez żadnych przeszkód wykonane podczas nieobecności bocianów.
– Chcielibyśmy żeby bociany i ich gniazda były w naszych miejscowościach – opowiada kierownik referatu. – W naszej gminie praktycznie
w każdej miejscowości jest jakieś siedlisko, w niektórych są nawet po
dwa. Każdy już się przyzwyczaił do tych pożytecznych ptaków i nie
chcielibyśmy, aby zniknęły z naszego krajobrazu.
W Gminie Udanin żyje około dwudziestu bocianów. Wprawdzie w tym
roku jeszcze nie wróciły z zimowej wędrówki, ale każdy na nie czeka
z utęsknieniem, bo to będzie znak, że wiosna zawitała do nas na dobre.
„„ Wioletta Słabicka
Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych
Pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego,
wiosennego nastroju, obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz serdecznych spotkań w rodzinnym
gronie i wśród przyjaciół , Wesołego „Alleluja”
Michał Grzegorczyn
PRZEWODNICZĄCY RADY
wraz z Radnymi Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz
WÓJT GMINY
2
INFORMACJE
31 marca 2010 • www.udanin.pl
Urzędnicy będą dbali o środowisko
30.01.2010 r.
Zielone biuro
JESTEM MILE ZASKOCZONA
PAŃSTWA OTWARTOŚCIĄ,
ŻYCZLIWOŚCIĄ I ZARADNOŚCIĄ
Wioletta Słabicka
Funkcjonariusze Posterunku Policji
w Kostomłotach zatrzymali mężczyznę
w wieku 39 lat (zam. gm. Udanin), który
kierował samochodem marki Ford
„„ Zmniejszenie ilości odpadów, zaoszczędzenie papieru, światła i wody. Już niedługo
redaktor naczelny
[email protected]
tel. 503 083 805
znajdując się pod wpływem alkoholu.
pracownicy Urzędu Gminy w Udaninie będą musieli nauczyć się oszczędności.
Wszystko po to, aby dawać dobry przykład i żyć zgodnie z naturą.
Z przyjemnością pragnę zaprosić do lektury pierwszego numeru gazety. Od dziś Czytelnicy będą w niej mogli
znaleźć informacje dotyczące wyłącznie gminy. Mamy
nadzieję, że jeśli nie w tym wydaniu, to zapewne w kolejnych, znajdą się wszystkie tematy, które będą Państwa
interesować.
Niektórzy mieszkańcy gminy, na wieść o wydaniu nowych „Wiadomości Udanińskich”, nie ukrywali swych
emocji. Wiem, że wielu z nich z jeszcze większą ciekawością sięgnie po ten i mam nadzieję następne numery.
Zależy nam aby na łamach gazety pojawiły się Państwa sprawy, problemy czy sukcesy. Dlatego zachęcamy
wszystkich do informowania nas o ciekawych wydarzeniach, miejscach lub tematach. Jesteśmy również otwarci na wszelkie sugestie i uwagi, które nasuną się po przeczytaniu pierwszego numeru.
Osobiście z Gminą Udanin mam kontakt dopiero od
niedawna, ale jestem mile zaskoczona Państwa otwartością, życzliwością i zaradnością. Jako miłośnik historii
miałam niebywałą okazję zobaczyć kilka naprawdę pięknych obiektów. Bez wątpienia należą do nich kościół św.
Urszuli, czy dworek w Udaninie. Jednak mam nadzieję,
że to dopiero początek mojej przygody z pięknem tej gminy, a jej bliższe poznanie będę mogła doświadczyć, a następnie opisać na łamach gazety, dzięki Państwa pomocy.
ZWYKLI, NIEZWYCZAJNI
– Możliwości wzmocnienia proekologicznego wizerunku naszego urzędu przedstawiła nam Koordynator
Klubu Czystego Biznesu we Wrocławiu Pani Anna Staworowska-Iwaszuk,
a ponieważ ekologia i ochrona środowiska jest bardzo istotną kwestią dla
naszej cywilizacji bez obaw przystąpiliśmy do tej akcji – wyjaśnia Piotr Łabędzki, Sekretarz Gminy Udanin.
Głównym założeniem akcji Zielone Biuro jest podejmowanie przez
urząd nowych inicjatyw na rzecz
ochrony środowiska i wzmacnianie
swojego proekologicznego wizerunku
– Aby Gmina otrzymała certyfikat
Zielone Biuro, zobowiązana jest do
opracowania i wdrożenia polityki środowiskowej, uregulowania gospodarki odpadami, przestrzegania polityki
zakupów uwzględniającej wymogi
środowiska. Ponadto gmina powinna
zapewnić przyjazne środowisko pracy
(BHP) oraz w sposób zrównoważony
zarządzać energią cieplną, elektryczną, wodą i ściekami, a także w sposób
Mężczyzna miał w organizmie 2,16
promila alkoholu. Sprawcę
proekologiczny zarządzać papierem.
Jednak zmiana nawyków pracy nie
dla wszystkich może okazać się czymś
łatwym i naturalnym.
– Natłok codziennych spraw może
nieco utrudnić wdrożenie polityki środowiskowej – mówi Łabędzki. – Jednakże wierzę, że nauczymy się postępować proekologicznie i nikomu nie
sprawi to większej trudności.
Program Zielone Biuro to oferta zarówno dla przedsiębiorstw i urzędów
jak też szkół i organizacji pozarządowych – wszystkich, którzy w codziennej działalności biurowej zużywają dużo energii, materiałów oraz produkują odpady. Program ma na celu pomóc
organizacjom obniżyć koszty funkcjonowania swojego biura poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań,
które przyczyniają się do zmniejszenia
oddziaływania biura na środowisko.
Dowodem osiągnięcia dobrego poziomu zarządzania jest certyfikat Zielonego Biura oraz sprawnie i oszczędnie
funkcjonujące biuro.
doprowadzono do Izby Wytrzeźwień
we Wrocławiu.
27.01.2010 r.
Funkcjonariusze Posterunku Policji
w Kostomłotach zatrzymali mężczyznę
w wieku 26 lat (zam. gm. Udanin), który
kierował samochodem osobowym marki
Renault pomimo orzeczonego zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych, wydanego przez
Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej.
Po wykonaniu czynności zatrzymanego
zwolniono.
18.01.2010 r.
Policjanci z Oddziałów Prewencji Policji
we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę
w wieku 35 lat, który kierował
motorowerem marki Simson, mając
w organizmie 1,18 promila alkoholu.
Po wykonaniu czynności został zwolniony,
„„ Wioletta Słabicka
pojazd przekazano osobie wskazanej
przez kierującego.
Rozmowa z Janem Zamojskim, gospodarzem wsi Dzwigórz
Sołtysowanie to już tradycja
18.01.2010 r.
„„ Dźwigórz to najmniejsza wioska w Gminie Udanin, licząca zaledwie 68 mieszkańców. Jednak to właśnie obywatele tej niewielkiej miejscowości posia-
w wieku 61 lat, który kierował
Policjanci z Oddziałów Prewencji Policji
we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę
dają jedną z najnowocześniejszych i najlepszych dróg w regionie. Wszystko za sprawą Jana Zamojskiego, który jako swój główny cel postawił doprowadzenie do budowy drogi, która połączy całą wieś.
To bardzo odpowiedzialne stanowisko
Stale jest co robić. Ludzie zgłaszają się do
mnie nawet z najdrobniejszymi sprawami,
które ja staram się załatwić w Urzędzie Gminy lub starostwie, ale na tym właśnie polega
moje praca. Lubię pomagać ludziom i chciałbym zostawić po sobie dobre świadectwo.
Co uważa pan za swój największy sukces?
A co z kanalizacją?
W naszej gminie budowa kanalizacji idzie
bardzo sprawnie. Przez wiele lat jedynie
w studniach była woda, teraz każdy z mieszkańców ma doprowadzoną wodę do mieszkań a do 2013 roku mam nadzieję, że każdy
będzie miał kanalizację.
Czy ma pan jakieś marzenie związane
z tą miejscowością?
Od szesnastu lat mamy wreszcie pierwszą,
prawdziwą drogę. To olbrzymia inwestycja,
Mieszkam tu od 61 lat i z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że wioska
zmieniła się na
korzyść. Każdy
zadbał o swoje
posesje i jest
naprawdę czyZ głębokim żalem przyjęliśmy
sto i przytulnie.
wiadomość o śmierci
Ter a z m a my
jeszcze drogę,
Pana
o której zawsze
marzyłem. Naturalnie bardzo
chciałbym aby
w Dźwigorzu był
plac zabaw lub
świetlica, lecz niestety m łod zież y
u nas jest jak na lekarstwo i każdy po skończe-
Tadeusza Stawiarza
w organizmie 0,92 promila alkoholu.
Po wykonaniu czynności został zwolniony,
niu szkoły wyjeżdża do miasta lub za granicę.
Więc tak naprawdę nie ma dla kogo budować.
Mam nadzieje, że kiedyś zostanie postawiony
przystanek dla dzieci, żeby nie musiały marznąć jak czekają na autobus oraz że do wioski
zaczną dojeżdżać busy. Jednak naprwadę nie
możemy narzekać.
pojazd przekazano osobie wskazanej
przez kierującego
Pracowite
popołudnie
Funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji
A można liczyć
na mieszkańców?
Zainteresowanie sprawami bieżącymi jest niewielkie.
Jednak jest solidarność
wśród ludzi i zawsze możemy
na siebie liczyć. Pamiętam jak kiedyś miałem w ypadek,
spadły na mnie
cegły, a mojej
żony akurat
nie było w domu. To z pomocą przyszli mi właśnie sąsiedzi,
którzy zawiadomili pogotowie i cały
cza s pr z y
mnie byli, za
co bardzo im
dziękuję.
Dziękuję za
rozmowę
Sołtys chce zostawić po sobie przede
wszystkim dobre świadectwo
„„ Wioletta Słabicka
Policji we Wrocławiu, którzy 11 marca br.
pełnili służbę na terenie średzkiego
powiatu, mieli pełne ręce pracy. Od
godziny 15:00 do około 21:00 zatrzymali
aż pięciu nietrzeźwych kierujących.
Wśród nich było 4 rowerzystów. Sporym
wynikiem może „poszczycić się” 37-latek
z terenu gm. Kostomłoty, który jechał
rowerem i miał w organizmie 2,28
promila alkoholu. Jeden z zatrzymanych,
30-letni mieszkaniec gm. Środa Śląska
miał blisko
3 promile alkoholu w organizmie.
Wszystkie zatrzymane osoby po
wykonaniu niezbędnych czynności
zostały zwolnione. Przypomnijmy,
że za kierowanie samochodem
w stanie nietrzeźwości grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności,
KRYMINAŁKI
To ludzie zdecydowali, wcześniej przez wiele lat mój tato pełnił funkcję sołtysa, a potem
ja zdecydowałem się wystartować w wyborach
i wygrałem.
która ułatwiła życie wszystkim mieszkańcom.
Jest to wprawdzie pierwszy etap modernizacji
o długości 0,745 km, łączący dwie części Dźwigorza, ale już mamy zapewnienie od pani wójt,
że do końca 2011 roku droga będzie skończona.
Fot. Wioletta Słabicka
Dlaczego chciał pan być sołtysem?
samochodem marki Ford, mając
natomiast kierowanie rowerem pod
wpływem alkoholu zagrożone jest
rokiem więzienia.
„„ KPP Środa Śląska
www.udanin.pl • 31 marca 2010
AKTUALNOŚCI
3
Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca
Europa inwestuje w Gminie
„„ Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego, utworzenie Centrum Kształcenia na odległość, remont świetlicy czy zakup wozu
strażackiego dla OSP, to tylko niektóre inwestycje wykonane ze środków unijnych
w gminie Udanin. Łącznie od 2006 roku udało się pozyskać ponad 10 mln zł.
w miejscowości Lusina;
wkład własny na realizację
całości operacji. Unia Europejska tworzy warunki do
wszechstronnego rozwoju
małych gmin takich jak nasza, dając szereg możliwości.
Jed na k że posiada n ie
w/w wkładu własnego zabezpieczonego w budżecie gminy na realizację całości inwestycji jest tym „hamulcem”,
który często nie pozwala na
skorzystanie ze środków zewnętrznych.
umowę partnerską z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej
gminie” w ramach RPO WD.
Będzie to nowoczesna pracownia przyrodnicza, która
funkcjonować będzie w Szkole Podstawowej w Udaninie.
– Dodatkowo przygotowujemy dokumenty do podpisania umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na Udanin złożyła 4 wnioski
w ramach osi IV LEADER
w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez LGD „Szlakiem
Granitu”. Operacje dotyczą
przede wszystkim remontu
oraz zakupu wyposażenia do
świetlic i organizacji cyklu
imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Udanin o łącznej wartości ponad
432 tys. Skorzystaliśmy również z możliwości jakie daje
Europejski Fundusz Społeczny składając wniosek
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
utworzenie i funkcjonowania przedszkola na kwotę ponad 1 mln zł.
Inwestycje w trakcie
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 m.in. zakupiony zostanie pojazd do
Plany na przyszłość
Dzięki funduszom pozyskanym ze środków unijnych udało się przeprowadzić w gminie wiele
i nwestycji, które
wcześniej były jedynie dalekosiężnymi
planami. Ich realizacja zdecydowanie poprawiła atrakcyjność
regionu,
a także
jakość
Zaporowe kryteria
zbierania i wywozu odpadów komunalnych o wartości 184 tys. zł oraz rozpocznie się budowa kanalizacji
w miejscowości Gościsław
i Lasek, gdzie sama dotacja
to 4 mln zł. Gmina podpisała
życia lokalnej społe c z no ś c i .
Władze nie chcą na
tym poprzestać.
– Planów na przyszłość
jest naprawdę dużo i nie brakuje chęci do ich realizacji,
jednakże trzeba wziąć pod
uwagę, iż małe gminy bardzo
w miejscowości Lusina i rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Udanin”,kwota dotacji to ponad 4 mln zł – wyjaśnia Teresa Olkiewicz. – Ponadto Gmi-
–Stworzono w Urzędzie Gminy Zintegrowany System
Informatyczny– zakupiono sprzęt informatyczny do Urzędu
Gminy w Udaninie z EFFR oraz utworzono elektroniczny
obieg dokumentów;
–w miejscowości Konary utworzono Centrum Kształcenia
na Odległość na Wsiach;
–zakupiono stroje ludowe z EFRROW co zapoczątkowało
powstaniem Zespołu Ludowego „Cicha Woda” z Udanina;
–przeprowadzono częściowy remont świetlicy wiejskiej
w Damianowie ( wymiana drzwi i okien) z EFRROW;
–zakupiono fabrycznie nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
–zakupiono lekki samochód strażacki dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ujeździe Dolnym;
–utworzono place zabaw w miejscowości Sokolniki i Łagiewniki oraz ogrodzono istniejące place zabaw w Drogomiłowicach i Pichorowicach;
–trwa modernizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe
Górnym pod placówkę przedszkolną
(dofinansowanie z EFRR);
–trwa budowa obiektów architektury ogrodowej – domek
ogrodowy i wiata ogrodowa w Ujeździe Dolnym z EFRROW;
–trwa budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z biblioteką jako Centrum Edukacyjno-Wychowawczo – Społeczne w Ujeździe
Górnym z EFRROW
często są ograniczone w działaniu ze względu na określony budżet – mówi wójt. – Dlatego też środki zewnętrzne
są jakoby „wachlarzem szans
i możliwości”, z których my
z pewnością skorzystamy.
W pierwszej kolejności zakończymy rozpoczęte inwestycje. Ponadto bardzo istotnym problemem jest stan
służby zdrowia. Brak w naszej gminie odpowiedniego
Ośrodka Zdrowia, który
spełniałby oczekiwania
wszystkich mieszkańców,
dysponując odpowiednią
liczbą specjalistów.
Planowany jest również
większy nakład na rozwój
kultury.
Fot. Archiwum UG
Pracow nicy
Urzędu Gminy złożyli szereg wniosków mających na
celu pozyskanie
dotacji z Unii Europejskiej. Jednak
dofinansowanie
dostają tylko najlepsze projekty.
– Wa r unk iem
podstawowym jaki
należy spełnić aby
otrzymać dotację to
złożyć bardzo dobry
wniosek, który pokaże, że wydatkowane pieniądze na pewno będą odpowiednio wykorzystane –
tłumaczy wójt gminy. – Nieo d zow ny m element em
wszystkich programów
o charakterze inwestycyjnym jest posiadanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, pozwoleń itp. Ponadto wnioskodawca zobligowany jest posiadać również
–budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
Dzięki inwestycją udało się m.in. wyremontować chodnik w Udaninie
– Na terenie naszej gminy
brakuje obiektu pełniącego
funkcję ośrodka kultury,
w którym mogłyby odbywać
się koncerty, spektakle
i wszelkie spotkania okolicznościowe integrujące społeczność lokalną. Z pewnością chciałabym uchronić nasze zabytki od zniszczenia,
dlatego też będzie ogłoszony
przetarg na wykonanie dokumentacji niezbędnej do
przeprowadzenia prac remontowo – budowlanych dla
najcenniejszego zabytku na
terenie naszej gminy, Kościoła Św. Urszuli w Udaninie –
dodaje Teresa Olkiewicz,
Wójt Gminy Udanin.
„„ Wioletta Słabicka
Fot. Archiwum UG
O
statnie lata były przełomowe dla naszego
kraju pod kątem rozwoju. Wszystko za sprawą dotacji unijnych, które systematycznie były przyznawane
poszczególnym regionom.
Również władze Gminy Udanin złożyły szereg wniosków
o przyznanie dofinansowania na modernizację i rozwój.
– Od 2006 roku Gmina
Udanin pozyskała na zadania mające na celu poprawę
warunków życia mieszkańców naszej gminy ponad 10
mln zł, co stanowi 1841,94 zł
pozyskanych środków na
jednego mieszkańca – mówi
Teresa Olkiewicz, Wójt Gminy Udanin.
Inwestycje realizowane
z udziałem środków unijnych:
Powstał nowy plac zabaw w Sokolnikach
4
KULTURA
31 marca 2010 • www.udanin.pl
Priorytetowym celem jest rewitalizacja kościoła św. Urszuli
Zajmą się zabytkami
„„ W 2009 r. została ustanowiona przez Panią Teresę Olkiewicz Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury Gminy Udanin, aby ratować
W
Rzecz Ochrony Dóbr Kultury Gminy Udanin.
– W pierwszej kolejności
chcielibyśmy zająć się rewitalizacją kościoła św. Urszuli w Udaninie – mówi Urszula Gądek, pracownik Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Udanin. – Jest to wspaniały
XIII wieczny kościółek, wraz
z przyległym do niego terenem na którym znajduje się
zabytkowy cmentarz. Chcielibyśmy przystosować ten
obiekt do celów kulturalno –
społecznych. Wprawdzie konkretnego projektu jeszcze nie
mamy, natomiast są pomysły
stworzenia w tym miejscu sali
ślubów lub centrum wystawienniczo – konferencyjnego,
które przyczyni się zwiększenia atrakcyjności kulturalnych
i artystycznych w regionie.
Jednak to nie jedyne zadanie fundacji.
–W naszej gminie znajduje się ponda 400 obiektów
wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora,
w tym około 40 zostało wprowadzonych do rejestru – wyjaśnia Gądek. – Ponadto na
terenie gminy licznie występują kapliczki przydrożne
i krzyże pokutne, które jakimś cudem zostały pominięte i rzadko występują
w rejestrze. Naszym zadaniem będzie dokładne zewidencjonowanie i sporządzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwiającej wystąpienie o dotacje na renowację i zabezpieczenie przed
zniszczeniem tych miejsc.
Oprócz krzyży pokutnych,
które bez wątpienia na terenie
Dolnego Śląska są priorytetowe jeśli chodzi o dziedzictwo
kulturowe, w regionie jest również mnóstwo kościołów powstałych od XIII do
XIX wieku.
– Prawie każda
wieś na terenie gminy
posiada taki zabytkowy kościółek – tłumaczy Urszula Gądek. –
Dodatkowo posiadamy zespoły pałacowo
– folwarczne oraz
dworki i domy mieszkalne, a także budynki gospodarcze pochodzące z XIX wieku.
Budynki i domy
najczęściej należą już
do prywatnych właścicieli, ci jednak muszą pamiętać, iż posiaFot. Archiwum UG
dniu 11 marca br.
odbyło się w Urzędzie Gminy w Udaninie pierwsze posiedzenie
Rady Fundacji, na którym
obecni byli Przewodnicząca
Rady Teresa Olkiewicz,
członkowie Rady Elżbieta
Chmielewska i Ks. Daniel
Szymanik oraz członkowie
Zarządu F undacji E wa
Szcześniak, Zofia Pokorska,
Małgorzata Fuglewicz oraz
Małgorzata Madej. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli
Sekretarz Gminy Piotr Łabędzki oraz Urszula Gądek.
Rewitalizacja i ewidencja
zabytków, prelekcje o dziedzictwie kulturowym dla
dzieci a także broszury informacyjne poświęcone najcenniejszym pamiątkom znajdującym się w gminie. To główne, ale nie jedyne, zadania
nowo powstałej Fundacji na
Pierwsze posiedzenie rady fundacji
Kościół św. Urszuli to jeden z najcenniejszych zabytków Gminy Udanin
dając taki obiekt, powinni się
nim właściwie opiekować i każda renowacja lub odbudowa
musi odbywać się pod okiem
konserwatora zabytków.
– Informacje o właściwym
zabezpieczeniu i remoncie takich obiektów będzie można
również uzyskać w naszej organizacji – dodaje Gądek.
Fundacja powstała w 2009
roku aby ratować zachowane
do dziś zabytki kultury na terenie gminy. Jednak swoją pracę
chcą sprowadzić nie tylko do
ratowania zabytków, ale również do uświadomienia mieszkańcom wartości poszczególnych obiektów.
– W najbliższym czasie na
pewno stworzymy stronę internetową, może bloga – opowiada pracownica stowarzyszenia.
– Będzie z nami kontakt zarówno za pośrednictwem e-maili
jak i telefoniczny. Planujemy
kilka artykułów promocyjnych, jak również zorganizowanie prelekcji o dziedzictwie
kulturowym dla dzieci. Zastanawiamy się także nad wydaniem broszury informacyjnej
o tym regionie.
Wprawdzie ratowanie dóbr
kulturowych jest bardzo modne i chętnie wspierane ze środków unijnych, to jednak pracownicy fundacji nie ukrywają, że liczą na datki od osób prywatnych.
– Najtrudniejsze jak zawsze
w takich sytuacjach są sprawy
finansowe. Fundacja musi posiadać pieniądze, dlatego też jesteśmy nastawieni zarówno na
datki prywatne, pozyskiwanie
Fot. Wioletta Słabicka
zachowane po dzień dzisiejszy zabytki kultury materialnej na terenie Gminy Udanin.
funduszy z Unii Europejskiej,
funduszy ministerialnych oraz
samorządowych. Na samą renowację kościoła św. Urszuli
potrzeba ogromnej kwoty, liczonej w milionach – uzasadnia Gądek.
Dlatego każdy kto chciałby
wesprzeć pracę fundacji proszony jest nawet o najdrobniejsze datki, które z pewnością
ułatwią jej funkcjonowanie
i prawidłowe działanie.
Wpłaty na rzecz Fundacji
Można dokonywać na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
Oddział Udanin
Nr rachunku: 14 9589 0003
0396 3571 2000 0010
„„ Wioletta Słabicka
Edukacja w 200 rocznicę urodzin wielkiego polskiego pianisty
Fot. Wioletta Słabicka
Z Chopinem od podstawówki
„„ Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora, rozwijanie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina, kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka to główne
cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Udaninie.
P r zez dw a m iesi ące
uczniowie będą mieli niebywałą okazję aby posłuchać
muzyki skomponowanej
przez wielkiego polskiego
mistrza, pobawią się montażem słowno – muzycznym
a także wydadzą specjalną
gazetkę poświęconą Fryderykowi Chopenowi.
– Dzieci z naszej szkoły
przez cały rok mają kontakt
z muzyką klasyczna, jednak
w związku z 200 rocznicą urodzin wielkiego polskiego
kompozytora, postanowiliśmy przybliżyć im właśnie
jego postać – mówi Bożena
Basa, dyrektor Szkoły Podstawowej w Udaninie. – Z tej
okazji w naszej placówce odbywają się koncerty, prezentowane są gazetki ścienne,
planowany jest również wyjazd do muzeum w Środzie
Śląskiej, w którym znajduje
się wystawa poświęcona
Chopinowi.
W szkole został również
zorganizowany konkurs na
pracę plastyczną oraz album
dotyczący życia i twórczości
kompozytora, a także kącik
czytelniczy.
– Zwieńczeniem i jednocześnie podsumowaniem ca-
łej akcji będzie Festiwal Piosenki Patriotyczno – Religijnej, a także wystawa prac plastycznych, prezentacja gazetek ściennych i pisemka Żaczek, które odbędą się 12 maja – dodaje dyrektor.
W festiwalu mogą wziąć
udział uczniowie klas 0 – III
oraz klas IV – VI z terenu Środy Śląskiej oraz Dekanatu
Strzegom. W każdej grupie
i kategorii przyjmowanych
będzie po pięć zgłoszeń, decyduje pierwszeństwo – z danej szkoły jeden zespół i jeden solista.
– Każdy będzie miał mak-
symalnie 5 minut na wykonanie utworu, a mogą być to piosenki o tematyce religijnej, patriotycznej
lub religijno – patriotycznej,
ale należy pamiętać, że nie
wykonujemy tradycyjnych
pieśni religijnych – przypomina Bożena Basa.
Cała szkoła jest
udekorowana pamiątkami i symbolami związanymi z wybitnym
pianistą
Zgłoszenie do udziału
w festiwalu należy przesyłać
do 1 maja na adres Szkoły
Podstawowej w Udaninie.
Więcej informacji odnoście konkursu można też uzyskać w szkole oraz na stronie
internetowej: www.udanin.pl.
„„ Wioletta Słabicka
www.udanin.pl • 31 marca 2010
WYDARZENIA
5
Dzieci ze Szkoły Podstawowej mają
niebywałą okazję obcowania z muzyką
Zmianie ulegną plany zagospodarowania przestrzennego gminy
Radni uchwalili Akademia
Melomana
„„ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz przyjęcie
programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego to główne decyzje podjęte przez radnych podczas ostatniej sesji.
do aktualnych potrzeb w zakresie planowania rozwoju
Gminy Udanin.
– Gmina poprzez program
współpracy z organizacjami
pozarządowymi zleca wyko-
ce pełną osobowość prawną
będą mogły składać oferty
wójtowi z propozycją wyko-
Fot. Archiwum UG
G
mina Udanin posiadała ponad dziesięcioletnie studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Zawarte w nim
ustalenia przez ostatnie lata
uległy dezaktualizacji.
– Do gminy wpłynęło ponad 200 wniosków od mieszkańców z prośbą o zmianę
prawa miejscowego w zakresie planowania przestrzennego – wyjaśnia Andrzej Sukta,
podinsp. ds. obsługi Rady
Gminy. – Studium będzie
wstępnie wyznaczać kierunki, na podstawie których znowelizowany zostanie plan zagospodarowania gminy.
Mieszkańcy chcą aby ich tereny miały inne przeznaczenie, niekoniecznie rolnicze.
Uchwalenie studium początkuje proces intensyfikacji
prac nad sporządzaniem planów miejscowych. Z tego
względu niezbędne będzie
przyjęcie polityki w zakresie
planowania miejscowego
i stworzenie warunków organizacyjnych dla kompleksowego, skoordynowanego,
sprawnego i dostosowanego
„„ Muzyka peruwiańska, klasyczna, blues czy rock and roll to
Dzięki ustaleniom podjętym przez radnych będą mogły ruszyć nowe inwestycje w gminie
Kolejna ważna decyzja
podjęta podczas ostatniej sesji, dotyczyła przyjęcia programu współpracy Gminy
Udanin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2010
roku
nanie organizacjom zadań
własnych gminy – tłumaczy
Sukta. – Należą do tego między innymi sport, kultura
i rekreacja. Aktualnie na
stronie urzędu gminy ogłoszony jest konkurs na realizację zadań sportowo – rekreacyjnych. Organizacje mają-
nania tych zadań. Wójt przyjmie te oferty i wybierze wykonawcę, który będzie realizował zlecone zadania Gminy w zakresie sportu.
W budżecie Gminy na te
działania zaplanowano środki w wysokości 90 tys. zł.
„„ Wioletta Słabicka
tylko niektóre gatunki muzyczne z jakimi mają kontakt
udanińscy uczniowie. Wszystko za sprawą projektu „Akademia melomana”, który ma na celu emocjonalne i intelektualne kształtowanie umiejętności uczestnictwa dzieci w wydarzeniach kulturalnych.
– Projekt skierowany jest do
uczniów Szkoły Podstawowej
w Udaninie – mówi Violetta Leńska, nauczycielka muzyki i jednocześnie koordynator projektu. –
Poprzez jego realizację chcemy
wyrównać szanse kształceniowe
w zakresie edukacji kulturalnej
dzieci wiejskich, ich intelektualnego i emocjonalnego rozwoju,
oraz twórczej postawy wobec
świata, estetyki, wyobraźni
i wrażliwości na piękno. Zależy
nam na umuzykalnieniu i kształtowaniu umiejętności uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, krytycznej oceny dzieła,
obiektywnej weryfikacji własnych potrzeb w zakresie czynnego udziału w kulturze, a także
pragniemy odkrywać i rozwijać
talenty u dzieci.
W ramach projektu dzieci wysłuchają cyklu koncertów w wykonaniu lubuskiego biura koncertowego.
– Chcemy aby nasze dzieci mogły w sposób profesjonalny,
a jednocześnie przystępny i odpowiedni do wieku zapoznać się
z elementami kultury muzycznej
– wyjaśnia Leńska. – Przedstawiamy kompozytorów i ich dzieła, omawiamy wydarzenia i procesy występujące w różnych epokach i rodzajach muzyki. Koncerty uzupełnione odpowiednim
komentarzem, pozwolą słuchaczom poznać dobrą muzykę,
zrozumieć jej istotę i przesłanie
oraz przygotują słuchaczy do roli melomana.
Koncerty są płatne, jednak ta inwestycja na pewno się opłaci.
– Dzięki nim dzieci nabywają
umiejętności planowania i wytaczania celów życiowych, analizowania swoich mocnych i słabych
stron, podniesienia samooceny,
wyzwolenia wiary we własne siły i możliwości oraz planowania
swojej przyszłości – dodaje nauczycielka muzyki.
W tym roku szkolnym odbędą się
jeszcze dwa koncerty pn.: Arcydzieła muzyki klasycznej: Antonio Vivaldi – Cztery Pory Roku,
oraz „El condorpasa” – koncert
muzyki peruwiańskiej.
„„ WS
Dzięki Fundacji Familijny Poznań w Udaninie jest punkt przedszkolny
Wesołe dzieciaki
„„ Wychowanie fizyczne, umysłowe, emocjonalne, społeczne a także wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień
w tym zakresie, przygotowując jednocześnie dziecko do nauki w szkole. Jest to również niezastąpiona pomoc dla pracujących rodziców. Mowa naturalnie o przedszkolu, które ponownie jest w naszej gminie.
W
skutek reformy
oświatowej i zdecydowanego zmniejszenia demograficznego zamkniętych zostało wiele placówek przedszkolnych w regionie. Z tym problemem borykała się również Gmina
Udanin, która przez wiele lat
nie posiadała takiego punktu i tym samym nie mogła zapewnić opieki najmłodszym.
– Ta sytuacja zmieniła się
dzięki Fundacji Familijny
Poznań, która otworzyła
w naszej miejscowości punk
przedszkolny – mówi Bożena
Basa, dyrektor Szkoły Podstawowej w Udaninie.
P r ze d sz kole c z y n ne
jest od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny
dziennie.
– W punkcie przedszkolnym znajdującym się w naszej szkole, staraliśmy się
stworzyć jak najlepsze warunki dla naszych dzieci –
tłumaczy dyrektor. – Jednak
nie mamy możliwości, aby
było ono czynne tak długo
jak pracują rodzice.
Aktualnie w placówce
przebywa osiemnastu przedszkolaków.
– Rotacja dzieci od powstania placówki była bar-
Dzieci uczą się na razie w Szkole Podstawowej w Udaninie...
dzo duża – opowiada Basa. –
Uważam, że w głównej mierze wynika to z tego, że
przedszkolaków należy samemu przywieźć, a następnie o określonej porze odebrać. Jednak nawet te kilka
godzin, które mogą spędzić
z rówieśnikami ma niesamowity wpływ na pozytywny
rozwój i kształtowanie psychiczne u małych dzieci.
W planach jest uruchomienie dużego przedszkola
ale już wkrótce zosatnie oddany do użytku
nowy budynek w Ujeździe Górnym
– Powoli dobiega końca remont budynku po dawnej
szkole w miejscowości Ujazd
Górny – zapewnia dyrektor. –
To pozwoli na zorganizowanie już od najbliższego roku
prawdziwego przedszkola,
w którym dzieci nie tylko będą miały zapewnioną kilkugodzinną opiekę, ale placówka zostanie również wyposażona w najnowocześniejszy
sprzęt dydaktyczny, który
bez wątpienia umożliwi wprowadzenie wielu ciekawych
zajęć i zabaw dla najmłodszych.
Modernizacja obiektu odbywa się w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma na celu zmniejszenie nierówności w stopniu
rozpowszechniania edukacji
przedszkolnej.
„„ WS
6
GMINA UDANIN
31 marca 2010 • www.udanin.pl
WIADOMOŚCI Z URZĘDU GMINY
Konkurs
Wójt Gminy Udanin ogłasza
otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej
i sportu w 2010 r.
pn. „Upowszechnianie sportu
amatorskiego”.
Rodzaj zadania:
Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej poprzez uczestnictwo stowarzyszeń Kultury Fizycznej
z terenu gminy Udanin we
współzawodnictwie sportowym.
Celem realizacji w/w zadania
publicznego będzie krzewienie
i propagowanie sportu i kultury
fizycznej na terenie gminyUdanin.
Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację
zadania w 2010 r. wynosi
82.000,00 zł., słownie (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Wszelkie informacje na temat
konkursu, w tym: formularz
oferty, umowy i sprawozdania
uzyskać można w Urzędzie
Gminy w Udaninie, Udanin 26,
55 - 340 Udanin,
tel. 76 7442890,
www.udanin.pl
Fundacja Wspomagania
Wsi ogłosiła VII edycję konkursu „Pożyteczne wakacje
2010”. Celem konkursu jest
umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas
wakacji w swoich miejscowościach, spędzenie czasu
w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie
i innych. Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną
nagrodzone dotacjami na ich
realizację w wysokości do
3.000 zł.
O dotacje w konkursach
mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie
będących siedzibą gminy, (za
wyjątkiem lokalnych organizacji, samodzielnie prowadzących swoją działalność
i posiadających własne konto bankowe): stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje,
organizacje religijne, parafie,
organizacje młodzieżowe, organizacje kobiece, niepubliczne instytucje opiekuń-
czo- wychowawcze, świetlice
i biblioteki wiejskie, grupy
odnowy wsi, a także sołectwa, niepubliczne placówki
muzealne, kluby sportowe
(nie związane i nie działające
przy szkole), ochotnicze stra-
Nazwa
Sołectwa
że pożarne, koła gospodyń
wiejskich i inne organizacje,
które wykażą we wniosku, że
potrafią zorganizować czas
dzieciom/młodzieży w czasie
wakacji tak, aby osiągnięty
został cel konkursu.
O dotacje nie mogą występować: szkoły i organizacje
szkolne (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski,
rady rodziców), przedszkola,
drużyny harcerskie, placówki TPD, filie organizacji o dużym zasięgu, gminy i gminne ośrodki kultury i biblioteki, domy kultury, centra kultury, biblioteki publiczne
działające przy gminie, oraz
1. Damianowo
Henryk Pawlaczyk
Świetlica
dach konkursu, punktach,
z których składa się wniosek
oraz sposobie realizacji projektu dostępnych jest na stronie: http://ww.org.pl/strona.
php?p=2627
Ponadto Fundacja Wspomagania Wsi prowadzi nabór
do kolejnej edycji konkursu
„KULTURA BLISKA”, któr y rea l i zow a ny b ę d zie
w dwóch dziedzinach:
I. Ochrona dziedzictwa
kulturowego
Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu,
którego istotą będzie troska
o zasoby kultury lokalnej chęć jej pielęgnowania, oca-
Stanowisko
Od 01 Lutego 2010r. Urząd Gminy
w Udaninie, w tym Gminne Centrum Informacji i Referat Gospodarki Komunalnej będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
7.15 do godziny 15.15
Miejsce zebrania
stytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne,
organizacje młodzieżowe,
świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy
wsi, a także rady sołeckie,
gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły
i inne instytucje edukacyjne, pa ra f ie,
uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne,
ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne,
i inne. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt.
Maksymalna kwota dotacji,
o którą można się ubiegać
wynosi 10.000 złotych
K on k u r s sk ł ad a się
z dwóch etapów. Termin zgłoszeń do I Etapu konkursu
upłynął 19 marca br.
Więcej informacji na temat regulaminu konkursu
oraz zasad rejestracji dostępnych jest na stronie: http://
ww.org.pl/strona.hp?p=2609
społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.
II. Pomoc dla organizatorów wydarzeń kulturalnych
Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu,
który będzie polegał na zorganizowaniu cyklu wartościowych wydarzeń kulturalnych z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury (np.
koncertów, spotkań, prelekcji, projekcji filmów itp.).
W konkursie mogą wziąć
udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne in-
WYKAZ NUMERÓW TELEFONICZNYCH
Komunikat
Odpowiedzialny
za przygotowanie zebrania
lenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej
w rozwoju gospodarczym
gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane
będą projekty integrujące
Konkurs na pożyteczne wakacje
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH Marzec-Kwiecień 2010 r.
L.p
inne organizacje prowadzące działalność dla zysku.
Wnioski wraz z metryczkami należy przesłać do 15
kwietnia br. (decyduje data
stempla pocztowego).
Więcej informacji o zasa-
Termin zebrania/
godzina
15.03/godz. 17
2. Drogomiłowice
Krystyna Papacz
Świetlica
16.03/godz. 17
3. Dźwigórz
Jan Zamojski
Świetlica/Udanin
17.03/godz. 17
4. Gościsław
Halina Marcjan
Świetlica
13.04/godz. 17
5. Jarostów
Małgorzata Bromińska
Świetlica
19/03/godz. 17
6. Jarosław
Krzysztof Dudek
Świetlica
09/04/godz. 17
Uczestniczą
Wójt, Sekretarz, Skarbnik,
Przewodniczący Rady
oraz pracownik obsługujący
zebranie z urzędu
Imię i Nazwisko
Nr biura
1
Sekretariat
Nr tel.
76/744-28-70
76/744-28-88
Wójt Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz
2
Sekretarz Gminy
Piotr Łabędzki
3
Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg
17
76/744-28-71
p.o z-ca skarbnika
Wiesława Choroś
18
76/744-28-72
insp. ds. obsługi
finansowo-księgowej
insp. ds. wymiaru podatków
i opłat lokalnych
insp. ds. księgowości podatkowej
Anna Browarna
18
76/744-28-73
Maria Wołk
7
76/744-28-78
Agnieszka Bator
5
76/744-28-80
insp. ds. podatkowych
Grażyna Teleszko
6
76/744-28-79
podinsp.ds. księgowości
budżetowej
Joanna Mielecka
18
76/744-28-74
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
REFERAT ORGANIZACYJNY
insp. ds. kancelaryjno-technicznej i kadr
podinsp. ds. obsługi
Rady Gminy
Bernarda Łyczak
1
76/744-28-89
Andrzej Sukta
13
76/744-28-91
kier. USC
Tadeusz Pichowicz
9
76/744-28-75
insp. ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych
Bożena Kaczmarek
9
76/744-28-76
insp.ds. bezrobocia
i gospodarki lokalowej
Maria Syniawa
11
76/744-28-83
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
7. Karnice
Czesława Zaczyk
Świetlica
07.04/godz. 17
kier. referatu
Barbara Mazur
12
76/744-28-84
8. Konary
Stanisław Dębicki
Świetlica
22.03/godz. 17
insp. ds. gospodarki gruntami
Lesław Wasylów
8
76/744-28-87
9. Lasek
insp.ds. utrzymania dróg
Barbara Zemla
12
76/744-28-85
Wybory
Świetlica
05.05/ godz. 17
10. Lusina
Lidia Fleszar
Świetlica
23.03/godz. 17
11. Łagiewniki
Jan Dorobek
Świetlica
12.04/godz. 17
informatyk
Łukasz Skrzypiec
16
76/744-28-81
12. Piekary
Marianna Burzmińska
Świetlica
18/03/godz. 17
13 Pichorowice
Edward Lasz
Świetlica
14/04/godz. 17
insp. ds. obrony cywilnej,
obronności, ochrony
p. pożarowej i sportu
Anna Kulpa
10
76/744-28-90
14. Pielaszkowice
Roman Kozak
Remiza OSP
15.04/godz. 17
insp. ds. promocji i GCI
Małgorzata Madej
GCI
76/870-93-75
15. Różana
Janusz Partyka
Świetlica
19.04/godz. 17
16. Sokolniki
Andrzej Babijczuk
Świetlica
20.04/godz. 17
insp. ds. środków pozabudżetowych
Anna Stefańczyk
GCI
76/870-93-75
17. Udanin
Krzysztof Urbańczyk
Świetlica
21.04/godz. 17
18. Ujazd Dolny
Grzegorz Pierzchalski
Świetlica
23.04/godz. 17
kier. referatu
Janusz Browarny
GK I
76/870-93-51
19. Ujazd Górny
Zdzisław Semczuk
Gimnazjum
20.04/godz. 19
podinsp. ds. obsługi gospodarki komunalnej
Barbara Misztal
GK II
76/870-93-51
REFERAT DS PROMOCJI GMINY - GCI, OŚWIATY, SPORTU I ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
www.udanin.pl • 31 marca 2010
SPORT
7
W turnieju wzięło udział dziesięć drużyn
Rozgrywki były przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych
Puchar Wójta dla Damianowa
Turniej ministrantów
„„ 13 lutego 2010 r. w Szkole Podstawowej w Udaninie odbył się II Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Przechodni Wójta Gminy Udanin. Według nowej formuły rozgrywek drużyna, która trzy
razy z rzędu wygra turniej zdobędzie okazały puchar na własność. W tym roku zwycięzcą turnieju
została drużyna juniorów z Damianowa, która w meczu finałowym pokonała zeszłorocznych
zwycięzców drużynę z Różany.
II miejsce
drużyna
seniorów
Różana
III miejsce
drużyna
seniorów
Udanin
IV miejsce
drużyna
juniorów
Różana
Ministranci przekonali się, że również poprzez zabawę mogą służyć Bogu i fundacji
To pierwsze zwycięstwo Damianowa, aby otrzymać
puchar na stałe muszą wygrać przez dwa kolejne lata
w następnych edycjach turnieju
Ponadto w rozgrywkach
brało udział jeszcze 6 drużyn:
juniorzy z Udanina, seniorzy
Damianowo, Orzeł Konary
oraz drużyny z Jarosławia,
Gościsławia i Lasku.
Najlepszym zawodnikiem
został Tomasz Serweciński
a najlepszym bramkarzem
turnieju Robert Majda. Drużyną „FAIR PLAY” została
drużyna juniorów Udanin.
Pani Teresa Olkiewicz
Wójt Gminy Udanin wręczyła zwycięskiej drużynie juniorów Damianowo Puchar
Przechodni Wójta Gminy
Udanin.
Fot. Archiwum UG
I miejsce
drużyna
juniorów
Damianowo
Fot. Archiwum UG
M
ecz finałowy był
bardzo interesujący i wywołał wiele
emocji zarówno wśród zawodników jak i kibiców. O ostatecznym wyniku zadecydowały rzuty karne 2:1 dla drużyny juniorów z Damianowa.
Mecz zakończył się wynikiem 0:0. Następnie rozegrana została dogrywka, która
zakończyła się wynikiem
1:1.
W rozgr y wkach tych
uczestniczyło ogółem 10 drużyn reprezentujących sołectwa Gminy Udanin. Spotkania odbywały się w sportowej
atmosferze, która integruje
lokalną społeczność. Każda
drużyna uczestnicząca w rozgrywkach otrzymała pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy
okolicznościowe upominki.
Organizatorzy składają
serdeczne podziękowania za
pomoc Krzysztofowi Fica
i sędziom zawodów Piotrowi
Łabędzkiemu oraz Arkadiuszowi Stasiakowi.
„„ www.udanin.pl
P
odczas tegorocznych
ferii o charakterze
profilaktycznym,
parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Piekarach we współpracy ze Szkołą Podstawową im. A. Mickiewicza
w Udaninie, zorganizowała
Turniej Ministrantów Halowej Piłce Nożnej.
Do konkursu zgłosiło się
osiem drużyn z dekanatu
Strzegom i Żarów. Rywali-
zacja przebiegała w dwóch
grupach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. Po zaciętej, sportowej
rywalizacji, przy wsparciu
licznie przybyłych kibiców,
pierwsze miejsce w grupie
starszej zdobyli ministranci z Damianowa, drugie
z Udanina, trzecie z Konar.
Kolejne miejsca zajęły
zespoły z Pichorowic i Lusiny. Zwycięzcami w grupie
młodszej zostali ministranci z Pichorowic. Po nich
uplasowały się drużyny
z Damianowa i Udanina. Na
zakończenie turnieju organizatorzy Krzysztof Fica
oraz proboszcz ks. Andrzej
Guźniczak, wręczyli zwycięzcom nagrody oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez parafię Piekary
i Pichorowice.
„„ www.udanin.pl
Jeśli zauważyłeś coś ciekawego, masz niespotykaną pasję lub znasz temat
o którym warto napisać, poinformuj nas o tym. Wiadomości Udanińskie są
gazetą stworzoną dla mieszkańców z myślą o nich.
Tel. 503 083 805 • [email protected]
Przez cały rok odbywają się rozgrywki i zawody sportowe
Sport to zdrowie
„„ Turniej piłki siatkowej, turniej ministrantów, halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachowy czy strażacki turniej dla szkoły podstawowej. To tylko niektóre imprezy, z tych co już na stałe zagościły do kalendarza wydarzeń
sportowych w naszej gminie.
W
Udaninie działa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu – Gminny Związek Sportowy, który
stale organizuje zawody i rozgrywki sportowe dla
dzieci i młodzieży z naszego regionu.
– Zainteresowanie sportem wśród dzieci i młodzieży jest
olbrzymie – mówi Anna Kulpa, insp. ds. obrony cywilnej,
obronności, ochrony p.pożarowej i sportu.
– Praktycznie w każdej miejscowości jest boisko do gry
w piłkę, dodatkowo posiadamy dwie sale sportowe, gdzie
poprzez Szkolny Klub Sportowy uczniowie przez cały rok
mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe.
Do pomocy przy organizacji zawodów chętnie włączają
się sołtysi.
– Przed każdym turniejem wysyłam pismo do gospodarzy wsi, w którym zapraszam mieszkańców do uczestnictwa, a sołtysów proszę o pomoc – wyjaśnia Kulpa. – Podczas wszystkich rozgrywek jest dla uczestników zapewniony poczęstunek, napoje oraz wesoła muzyka, która zachę-
ca do zabawy. Wcześniej
drukujemy też plakaty
z informacją o rozgrywkach i dzięki tym wszystkim zabiegom zawsze
zgłasza się bardzo dużo
uczestników.
Hitem ostatniego sezonu okazał się II Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Przechodni
Wójta Gminy Udanin.
– W związku
z olbrzymim
zainteresowan ie m pi ł k ą
Pani Anna potrafi wszystkich zarazić
nożną wśród
swoim optymizmem i chęcią do pomocy
dzieci i młodzieży, pani wójt postanowiła w sezonie zimowym zorganizować turniej, w którym nagrodą główną jest
olbrzymi puchar – opowiada insp. ds. obrony cywilnej,
obronności, ochrony p.pożarowej i sportu. – Trudnością tego turnieju jest to, że aby na stałe otrzymać nagrodę, należ y t rz y sezony z rzę du zająć pier w sze m iejsce.
W ubiegłym roku wygrała drużyna z Różany, a w tym roku drużyna młodzieżowa z Damianowa. Więc przez najbliższy rok puchar zostanie w Damianowie.
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczną się też zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Najbliższym sprawdzianem kondycji fizycznej będzie Ogólnopolska Akcja-Polska Biega,
która tradycyjnie odbędzie się w maju.
Już dziś serdecznie zapraszamy do włączenia się do wspólnego biegania.
Fot. Wioletta Słabicka
Wydawca: PRESSMEDIAL Andrzej Niemiec, Regon 3910711630; NIP: 913-127-37-20; EDG 017323; Redaktor Naczelny: Wioletta Słabicka, Zespół redakcyjny: Wioletta Słabicka, Andrzej Niemiec, Piotr Łabędzki;
Reklama: Renata Cieleń – 602 78 4321, 516 15 2552; tel./fax. 017/8412333, Redakcja: ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, e-mail: [email protected], Druk: „Lubpress Druk” Zielona Góra, Nakład 1000 egz.
„„ Wioletta Słabicka
8
REKLAMA
31 marca 2010 • www.udanin.pl

Podobne dokumenty