Instrukcja użytkownika Kamera X6

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja użytkownika Kamera X6
Instrukcja użytkownika Kamera X6
Dziękujemy za wybór i zakup kamery od naszej marki. Aby pomóc Ci w prawidłowym użytkowaniu, proszę przeczytać uważnie instrukcję przed
użyciem.
Opis zewnętrzny rejestratora
1. Przycisk zasilania / przycisk podświetlenia
2. Przycisk restartu
3. Wyjście video
4. wejście video kamery tylnej
5. Przycisk menu / podświetlenia
6. Przycisk aparatu / odtwarzania
7. Przełącznik kamery / awaryjnego blokowania pliku video / potwierdzania / wykrywania ruchu
8. Gniazdo karty SD
9. Wskaźnik nagrywania, mruga podczas nagrywania
10. Wskaźnik stanu urządzenia, świeci się gry kamera uruchomiona
11. Wskaźnik ładowania, świeci się podczas ładowania, wyłączony gdy bateria naładowana.
12. Przycisk mikrofonu / w dół
13. Przycisk nagrywania / w górę
14. Obiektyw wsteczny
15. Obiektyw przedni, obrotowy
16. Złącze USB
Opis pilota
1. Przycisk trybu pracy kamery
2. Przycisk wykrywania ruchu
3. Przycisk wyciszenia
4. W górę / awaryjne blokowanie video
5. W prawo
6. W dół
7. Podświetlenie LED
8. Przewijanie do przodu
9. Przycisk przełączenia pomiędzy przednim a tylnym widokiem
10. Przycisk wyłączenia
11. Przycisk trybu video
12. Przycisk trybu odtwarzania
13. W lewo
14. Enter/akceptacja
15. Przewijanie wstecz
16. Przycisk menu
17. Przycisk wyjścia
Opis działania przycisków.
Przycisk zasilania (1):
A używanie z baterii. Bateria podtrzymuje zasilanie tylko przez kilka minut.
Naciśnij (1) przycisk zasilania przez 3 sekundy aby włączyć rejestrator. Wskaźnik stanu (10) zaświeci się. Rejestrator rozpocznie nagrywanie
automatycznie i wskaźnik nagrywania (9) zacznie mrugać.
Ponowne naciśnięcie przez 3 sekundy przycisku zasilania (1) wyłączy rejestrator. Wówczas wszystkie wskaźniki będą wyłączone. Nagrywane pliki
video będą znajdować się na karcie pamięci microSD.
Uwaga! Używaj kart microSD przynajmniej klasy 4 o maksymalnej pojemności do 32GB
B używanie rejestratora z podłączoną ładowarką USB (prawidłowe dla ciągłwj pracy)
Rejestrator uruchomi się automatycznie po włączniu zapłonu (gdy pojawi się napięcie w gnieździe zapalniczki) w samochodzie oraz rozpocznie
nagrywanie. Rejestrator wyłączy się również automatycznie po wyłączenie zapłonu/zaniku napięcia w gnieździe zapalniczki.
Przycisk zaislania działa również jako włącznik podświetlenia. Naciśnij go krótko aby uruchomić trym podświetlenia.
Przycisk RESET (2)
Gdy rejestrator przestanie odpowiadać naciśnij przycisk RESET (2) aby ponownie uruchomić urządzenie.
AV OUT (3)
Służy do podłącznia zewnętrznego monitora lub TV.
AV IN (4)
W to miejsce podłącz kamerę tylną za pomocą dołączonego kabla.
Przycisk menu (5)
A Aparat / Kamera /menu
Wejście do ustawień aparatu: W trybie aparatu naciśnij przycisk menu krótko aby wejść do menu ustawień, naciśnij ponownie aby wyjść.
Wejście do ustawień kamery: W trybie kamery naciśnij przycisk menu krótko aby wejść do menu ustawień, naciśnij ponownie aby wyjść.
B Podświetlenie ekranu LCD
W trybie kamery lub aparatu naciśnij przycisk menu przez 3 sekundy aby wyłączyć podświetlenie ekranu LCD. Naciśnij ponownie 3 sekundy aby
ponownie włączyć podświetlenie.
Przycisk Aparatu / Odtwarzania (6)
A) Funkcje aparatu
W trybie video naciśnij przycisk (6) aby przejść do trybu aparatu fotograficznego. Następnie naciśnij przycisk aby wykonać zdjęcie. Po skończeniu
robienia zdjęć rejestrator przejdzie w tryb uśpienia.
B) Funkcje odtwarzania
Naciśnij przycisk (6) przez 3 sekundy i rejestrator wejdzie w tryb odtwarzania video. Wybór plików następuje przez użycie przycisków góra dół oraz
potwierdzenie przyciskiem (7) w celu odtworzenia. Aby skasować plik naciśnij przycisk menu 5 a następnie przycisk potwierdzenia (7) aby
skasować.
Przełącznik kamery / awaryjnego blokowania pliku video / potwierdzania / wykrywania ruchu (7)
A) Wybór kamery
Po podłączeniu kamery tylnej rejestrator wyświetla dwie kamery na raz. Naciśnij przycisk (7) aby przełączyć pomiędzy widokami kamer przód/tył
lub dwie jednocześnie.
B) Blokowanie pliku
Podczas nagrywania przyciśnij przycisk (7) przez 3 sekundy aby zablokować bierzący plik. Zablokowany plik video nie będzie skasowany podczas
nagrywania w pętli.
C) Potwierdzenie
Przycisk ten działa jako przycisk potwierdzenia w trybie odtwarzania
D) wykrywanie ruchu
Podczas gdy nagrywanie jest wyłączone naciśnij przycisk (7) przez 3 sekundy aby włączyć funkcję nagrywania z detekcją ruchu. Jeżeli rejestrator
wykryje ruch przed przednim bądź tylnym obiektywem rozpocznie nagrywanie. Jeżeli nie będzie ruchu przed obiektywami przez 5 sekund
nagrywanie zatrzyma się.
Przycisk mikrofonu / w dół (12)
A) funkcja wyciszania
Podczas nagrywania naciśnij przycisk (12) aby wyłączyć nagrywanie głosu
B) W dół
W trybie odtwarzania przycisk działa jako przycisk w dół
C) Odwrócenie obrazu
Naciśnij przycisk przez 3 sekundy aby odwrócić nagrywany obraz. Wybór zostanie zapamiętany po wyłączeniu rejestratora.
Przycisk nagrywania / w górę (13)
A) funkcja nagrywania
Nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po włączeniu urządzenia rejestrującego. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij przycisk (13). Ponowne
naciśnięcie rozpocznie nagrywanie.
Nagrywanie jest sygnalizowane przez wskaźnik (9) - mruganie oznacza nagrywanie.
B) w górę
W trybie odtwarzania przycisk działa jako przycisk w górę
C) Odwrócenie obrazu
Naciśnij przycisk przez 3 sekundy aby odwrócić nagrywany obraz. Wybór zostanie zapamiętany po wyłączeniu rejestratora.
Główne funkcje urządzenia
Nagrywanie video
Rejestrator automatycznie rozpoczyna nagrywanie po włączniu zasilania. Przy podłączonym zasilaczu urządzenie włączy się automatycznie po
włączeniu zapłonu w samochodzie i wyłączy się automatycznie po wyłączeniu zapłonu.
Wskaźnik nagrywania informuje czy rejestrator nagrywa w danym momencie poprzez mruganie. Nagrywanie może być zatrzymane przez
przyciśnięcie przycisku nagrywania oraz wznowione przez powowne go wciśnięcie.
Tryb aparatu
Włącz rejestrator i naciśnij przycisk aparatu aby przejść w tryb robienia zdjęć. Zdjęcia robimy przez naciśnięcie przycisku aparatu.
Wykrywanie ruchu
Aby włączyć funkcję wykrywania ruchu należy przierwsze ustawić ją w menu ustawień video.
W trybie video z zatrzymanym nagrywaniem, naciśnij przycisk wykryuwania ruchu przez 3 sekundy aby uruchomić funkcję. Jeżeli rejestrator
wykryje ruch przed przednim bądź tylnim obiektywem rozpocznie nagrywanie. Jeżeli nie będzie ruchu przed obiektywami przez 5 sekund
nagrywanie zatrzyma się.
Nagrywanie w pętli
Rejestrator automatycznie rozpoczyna nagrywanie po włączniu zasilania. Rejestrator nagrywa w pętli. Jeżeli karta pamięci zapełni się najstarsze pliki
zostaną pojedynczo nadpisywanie przez nowsze.
Wykrywanie słabej baterii
Gdy urządzenie wykryje słabą baterię poinformuje o tym ikonką na ekranie LCD. Wyłączy się automatycznie po 6 lub 13 sekundach.
Zgrywanie plików na komputer.
Podłącz kamerke do komputera za pomocą kabla USB. Na kamerze pojawi się menu wyboru. Wybieramy Momory/mass storage za pomoca przycisku
5 kierunkowego. Kamerka pojawi się na komputerze jako dysk wymienny. Wówczas możliwe jest przeglądanie plików zapisanych w pamięci.
Możliwe jest również wyciągnięcie z kamery karty SD i użycie czytnika kart w komputerze.
Funkcja G-sensora
Funkcja ta uruchamiana jest automatycznie wraz z nagrywaniem. Gdy urządzenie wykryje kolizję poprzez wychwycenie przeciążenia zablokuje
nagrywany plik przed skasowaniem oraz zapisze informację odnośnie kierunku przeciążenia w dodatkowym pliku na karcie SD

Podobne dokumenty