pc laptop drukarka switch router inne Kraków, dnia

Komentarze

Transkrypt

pc laptop drukarka switch router inne Kraków, dnia
Kraków, dnia ……………………
wersja 1, 19.10.2010
Proszę o nadanie adresu IP uprzednio podpiętemu urządzeniu.
imię i nazwisko (drukowanymi) :
osoba odpowiedzialna za sprzęt:
jednostka:
nr pomieszczenia:
nr gniazdka:
czy gniazdo zostało już wcześniej podpięte?
TAK
rodzaj sprzętu (zaznaczyć) :
pc
laptop
drukarka
switch
NIE
router
inne ……………………….
adres fizyczny urządzenia (MAC) :
wykorzystanie (zaznaczyć) :
SAP
USOS
inne ……………….
czy podpięte przez urządzenie pośredniczące (switch, router) :
TAK
NIE
Jednocześnie oświadczam iż zapoznałem się z regulaminem użytkowania sieci WZiKS
dostępnym pod adresem http://www.wzks.uj.edu.pl/web/pracownia-multimedialna-ikomputerowa/zasady-uzytkowania-sieci i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
podpis i pieczęć kierownika jednostki
odpowiedź:
( *wypełnia pracownik PMiK )

Podobne dokumenty