Platforma e-learningowa - Projekty Generalnej Dyrekcji Ochrony

Komentarze

Transkrypt

Platforma e-learningowa - Projekty Generalnej Dyrekcji Ochrony
Platforma e-learningowa
2014-01-03
Dla wszystkich zainteresowanych siecią obszarów Natura 2000 mamy dobrą wiadomość: nadal można uczestniczyć w szkoleniu on-line dostępnym na platformie e-learningowej e-Natura2000.pl
zrealizowanej w ramach projektu Sieć Natura 2000 - drogą do rozwoju. To pierwsza tego typu forma upowszechniania wiedzy o obszarach Natura 2000, przygotowana przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska.
Szkolenie jest bezpłatne i może wziąć w nim udział każdy zainteresowany poszerzeniem wiedzy na temat sieci obszarów Natura 2000.
Na platformie e-natura2000.pl opublikowane jest szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących gminy, w których są zlokalizowane obszary
Natura 2000. Materiał szkoleniowy został przygotowany dla osób zajmujących się w urzędach ochroną przyrody oraz siecią obszarów Natura 2000.
E-learning to jedno z popularniejszych i najczęściej wdrażanych narzędzi zarządzania wiedzą. Technika szkolenia z wykorzystaniem mediów elektronicznych, ze względu na swoją specyfikę
określana jako "distance learning" (nauczanie na odległość). E-learning umożliwia uczestnikom e-kursu samodzielne wybranie preferowanego tematu szkolenia i tempa przekazywania.
Wykorzystanie platformy e-elarningowej to umożliwienie wzbogacenia wiedzy przez Internet.

Podobne dokumenty