Nazwa wyrobu medycznego Limit cenowy % refundacji

Komentarze

Transkrypt

Nazwa wyrobu medycznego Limit cenowy % refundacji
Kod wg
rozporządzenia
MZ
A.1
Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia
A.2
Proteza uzupełniająca stopę
A.3
Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym
A.3
Naprawa:Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem
oporowym
Proteza tymczasowa podudzia
B.4
Nazwa wyrobu medycznego
Limit cenowy
% refundacji
200
100
600
100
1 800
100
540
100
900
100
2800
100
840
100
4500
100
1350
100
1800
100
540
100
B.7
Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w
obrębie stawu kolanowego
Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu kolanowego
Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w
obrębie stawu kolanowego
Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu kolanowego
Proteza ostateczna skorupowa podudzia
B.7
Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia
B.8
Proteza ostateczna modularna podudzia
3500
100
B.8
Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia
1050
100
B.9
Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia
500
100
B.10
Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia
1500
100
B.11
Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia
1800
100
B.11
540
100
C.12
Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie
podudzia
Proteza tymczasowa w obrębie uda
1600
100
C.13
Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda
3000
100
C.13
Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda
900
100
C.14
Proteza ostateczna modularna w obrębie uda
5500
100
C.14
Naprawa: Proteza ostateczna modularna w obrębie uda
1650
100
C.15
Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda
5000
100
C.15
Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda
1500
100
C.16
Wymiana leja w protezie tymczasowej uda
500
100
C.17
Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
2000
100
D.18
Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w
stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z
koszem biodrowym
6000
100
D.18
Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym
zaprotezowania z koszem biodrowym
1800
100
D.19
Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w
stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z
koszem biodrowym
7500
100
D.19
Naprawa: Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym
zaprotezowania z koszem biodrowym
2250
100
D.20
Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym
2000
100
E.21
Proteza kosmetyczna w obrębie ręki
800
100
E.21
Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ręki
240
100
F.22
Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia
1200
100
F.22
Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia
F.23
Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia
F.23
Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia
B.5
B.5
B.6
B.6
360
100
2800
100
840
100
G.24
Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia
G.24
Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia
G.25
Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia
G.25
Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia
1200
100
G.26
Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu
barkowego
Naprawa: Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w
obrębie stawu barkowego
Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu
w obrębie stawu barkowego
Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po
wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) - dla
dorosłych
Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) dla dorosłych
Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) - dla dzieci
3000
100
900
100
4600
100
1380
100
400
90
120
100
400
100
120
100
500
90
150
100
500
100
150
100
H.30
Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) dla dzieci
Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu
DAFO lub GRAFO) -dorosłych
Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie
czołowej (typu DAFO lub GRAFO) - dla dorosłych
Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu
DAFO lub GRAFO) -dzieci
Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie
czołowej (typu DAFO lub GRAFO) - dla dzieci
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dorosłych
800
90
H.30
Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dorosłych
240
100
H.30
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dzieci
800
100
H.30
Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dzieci
240
100
H.31
2500
90
750
100
2500
100
750
100
H.32
Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dla
dorosłych
Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu
HKAFO) - dla dorosłych
Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dla
dzieci
Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu
HKAFO) - dla dzieci
Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dorosłych
H.32
Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dorosłych
H.32
Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dzieci
H.32
Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dzieci
H.33
I.34
Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i
kolanowych - dla dzieci
Naprawa: Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i
kolanowych - dla dzieci
Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dorosłych
I.34
Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dorosłych
I.34
Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dzieci
I.34
Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dzieci
I.35
Kosz biodrowy - dla dorosłych
400
90
I.35
Naprawa: Kosz biodrowy - dla dorosłych
120
100
I.35
Kosz biodrowy - dla dzieci
400
100
I.35
Naprawa: Kosz biodrowy - dla dzieci
120
100
J.36
Orteza stabilizująca staw skokowy - dla dorosłych
200
90
J.36
Orteza stabilizująca staw skokowy - dla dzieci
200
100
G.26
G.27
G.27
H.28
H.28
H.28
H.28
H.29
H.29
H.29
H.29
H.31
H.31
H.31
H.33
2400
100
720
100
4000
100
1000
90
300
100
1000
100
300
100
3000
100
900
100
280
90
84
100
280
100
84
100
J.37
J.37
J.38
J.38
J.39
J.39
J.40
Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę - dla
dorosłych
Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę - dla
dzieci
Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta
zgięcia - dla dorosłych
Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta
zgięcia - dla dzieci
Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu
ruchomości - dla dorosłych
Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu
ruchomości - dla dzieci
Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw
biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia - dla dorosłych
300
90
300
100
350
90
350
100
700
90
700
100
1450
90
1450
100
50
100
J.40
Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw
biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia - dla dzieci
J.41
Szyna typu Saint-Germain - dla dzieci
J.42
Szyna Denis-Browna z obuwiem - dla dzieci
200
100
J.43
800
90
800
100
100
100
K.45
Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia
w stawie kolanowym - dla dorosłych
Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia
w stawie kolanowym - dla dzieci
Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego - dla
dzieci
Orteza na rękę i przedramię - dla dorosłych
K.45
Naprawa: Orteza na rękę i przedramię - dla dorosłych
K.45
Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci
K.45
Naprawa: Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci
K.46
J.43
J.44
250
90
75
100
250
100
75
100
Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki - dla dorosłych
400
90
K.46
Naprawa: Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki - dla dorosłych
120
100
K.46
Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki - dla dzieci
400
100
K.46
Naprawa: Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki - dla dzieci
120
100
L.47
160
90
160
100
L.48
Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i
Capenera) - dla dorosłych
Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i
Capenera) - dla dzieci
Orteza na rękę i przedramię - dla dorosłych
250
90
L.48
Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci
250
100
L.49
600
90
600
100
L.50
Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez - dla
dorosłych
Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez - dla
dzieci
Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez - dla dorosłych
300
90
L.50
Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez - dla dzieci
300
100
L.51
250
90
250
100
L.52
Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”) - dla
dorosłych
Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”) - dla
dzieci
Orteza na ramię i bark typu „Dessault” - dla dorosłych
150
90
L.52
Orteza na ramię i bark typu „Dessault” - dla dzieci
150
100
L.53
Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia - dla
dorosłych
Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia - dla dzieci
600
90
600
100
Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla
dorosłych
Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta) - dla dorosłych
700
90
210
100
L.47
L.49
L.51
L.53
Ł.54
Ł.54
Ł.54
Ł.55
Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla
dzieci
Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta) - dla dzieci
Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz - dla dzieci
Ł.56
Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dorosłych
400
90
Ł.56
Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dorosłych
120
100
Ł.56
Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dzieci
400
100
Ł.56
Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dzieci
120
100
M.57
Gorset stabilizująco-unieruchamiający - dla dorosłych
260
90
M.57
Gorset stabilizująco-unieruchamiający - dla dzieci
260
100
M.58
Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę - dla dorosłych
100
90
M.58
Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę - dla dzieci
100
100
M.59
400
90
400
100
200
90
200
100
M.61
Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami - dla
dorosłych
Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami - dla
dzieci
Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami - dla
dorosłych
Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami - dla
dzieci
Kołnierz sztywny - dla dorosłych
80
90
M.61
Kołnierz sztywny - dla dzieci
80
100
M.62
Kołnierz półsztywny - dla dorosłych
35
90
M.62
Kołnierz półsztywny - dla dzieci
35
100
M.63
Półgorsetowa orteza szyjna - dla dorosłych
200
90
M.63
Półgorsetowa orteza szyjna - dla dzieci
200
100
N.64
But na stopę o różnym zniekształceniu - dla dorosłych
155
70
N.64
But na stopę o różnym zniekształceniu - dla dzieci
155
100
N.65
But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej - dla dorosłych
210
70
N.65
But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej - dla dzieci
210
100
N.66
But przy amputacji w obrębie stopy - dla dorosłych
155
70
N.66
But przy amputacji w obrębie stopy - dla dzieci
155
100
N.67
But do ortezy obejmującej stopę - dla dorosłych
210
70
N.67
But do ortezy obejmującej stopę - dla dzieci
210
100
N.68
But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę - dla dorosłych
100
70
N.68
But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę - dla dzieci
100
100
O.69
400
70
800
70
P.71
Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z
uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg
Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z
uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do bliży dorośli
25
70
P.71
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do bliży dzieci
25
100
P.72
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do dali dorośli
25
70
P.72
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do dali dzieci
25
100
P.73
sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dorośli
50
70
P.73
sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dzieci
50
100
P.74
sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do dali dorośli
50
70
P.74
sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr-do dali dzieci
50
100
P.73
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr - do bliży dorośli
50
70
P.73
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr - do bliży dzieci
50
100
P.74
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr - do dali dorośli
50
70
Ł.54
M.59
M.60
M.60
O.70
700
100
210
100
1600
100
P.74
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr - do dali dzieci
50
100
P.73
50
70
50
100
50
70
50
100
P.75
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr - do bliży dla dorosłych, w tym
soczewka z mocą pryzmatyczną
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr - do bliży dla dzieci, w tym
soczewka z mocą pryzmatyczną
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr - do dali dla dorosłych, w tym
soczewka z mocą pryzmatyczną
sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr - do dali dla dzieci, w tym
soczewka z mocą pryzmatyczną
Soczewka kontaktowa twarda
500
70
P.76
Soczewka kontaktowa miękka
150
70
P.77
Epiproteza oka - dla dorosłych
800
100
P.77
Epiproteza oka - dla dzieci
800
100
P.78
Proteza oka - dla dorosłych
700
100
P.78
Proteza oka - dla dzieci
700
100
P.79
Lupa
80
100
P.80
Monookular
350
100
P.81
Okulary lupowe
350
100
P.82
Okulary lornetkowe do bliży
350
100
P.83
Okulary lornetkowe do dali
350
100
P.84
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku
słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy
obustronnym ubytku słuchu - pacjenci powyżej 26 rż.
1000
70
P.84
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku
słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy
obustronnym ubytku słuchu - pacjenci do ukończenia 26 rż.
2000
100
P.85
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu,
albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym
ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe pacjenci powyżej 26 rż.
1800
70
P.85
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu,
albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym
ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe pacjenci do ukończenia 26 rż.
1800
100
P.86
Wkładka uszna wykonana indywidualnie - pacjenci powyżej 26 rż.
50
100
P.86
Wkładka uszna wykonana indywidualnie - pacjenci do ukończenia 26 rż.
60
100
P.87
Systemy wspomagające słyszenie
5500
50
P.88
Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)
1600
100
P.89
Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem
150
100
P.90
Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk
0,8
100
P.91
30
100
30
70
30
100
P.92
Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące
wkłucie, łącznik i dren) -pacjenci do ukończenia 26 rż.
Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące
wkłucie, łącznik i dren) - pacjenci powyżej 26 rż.
Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące
wkłucie, łącznik i dren) - kobiety ciężarne
Proteza piersi
280
100
P.93
Peruka
250
100
P.94
Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk
4
70
P.95
Cewniki urologiczne do 4 sztuk
4
70
P.96
Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w
równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne
0,8
70
P.97
Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk
6,5
100
P.73
P.74
P.74
P.91
P.91
P.98
Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w
równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne,
paski mocujące itp.)
120
100
P.99
Sprzęt stomijny - stomia na jelicie cienkim (ileostomia)
400
100
P.99
Sprzęt stomijny - stomia na jelicie grubym (kolostomia)
300
100
P.99
Sprzęt stomijny - stomia na układzie moczowym (urostomia)
480
100
P.100
N - Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk
miesięcznie
Z - Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk
miesięcznie
Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący
aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) - dla dorosłych
77
100
90
70
2100
90
P.101
P.102
P.102
Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący
aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) - dla dzieci
2100
100
P.103
Nebulizator (generator aerozolu)lub głowica do inhalatora membranowego
150
100
P.104
Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy
800
100
P.105
Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do
drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe
200
100
P.106
220
100
240
100
240
100
360
100
180
100
120
100
144
100
P.113
Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku
w obrębie stopy do 12 sztuk
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w
obrębie podudzia do 12 sztuk
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w
obrębie uda do 12 sztuk
Majteczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie
biodrowym do 12 sztuk
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w
obrębie przedramienia do 12 sztuk
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w
obrębie ramienia do 12 sztuk
Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny
górnej do 12 sztuk
Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny
80
70
P.114
Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny
100
70
P.115
Pas brzuszny
100
70
P.116
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
500
70
P.117
Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)
400
70
P.118
Kula łokciowa ze stopniową regulacją
P.119
Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu
P.120
P.121
P.122
P.107
P.108
P.109
P.110
P.111
P.112
30
70
140
70
Kula pachowa
40
70
Trójnóg albo czwórnóg
75
70
Laska dla niewidomych (biała)
100
100
P.123
Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
240
70
P.124
600
100
P.125
Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający
przemieszczanie się - dla dzieci
Pionizator
2 000
100
P.125
Naprawa: Pionizator
600
100
P.126
3 200
100
960
100
P.127
Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i
leżącej z funkcją transportową - dla dzieci
Naprawa: Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji
siedzącej i leżącej z funkcją transportową dla dzieci
Wózek inwalidzki ręczny
600
100
P.127
Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny
180
100
P.128
Wózek inwalidzki dziecięcy - dla dzieci
600
100
P.128
Naprawa: Wózek inwalidzki dziecięcy -
180
100
P.126
P.129
Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego
demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku dla dorosłych
P.129
Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem
szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się
na wózku - dla dorosłych
P.129
Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego
demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku dla dzieci
P.129
P.130
1 700
100
510
100
1 700
100
Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem
szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się
na wózku -dla dzieci
510
100
3 000
100
900
100
3 000
100
900
100
P.132
Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego)
- dla dorosłych
Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego
toaletowego) - dla dorosłych
Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego
toaletowego) - dla dzieci
Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka
inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci
Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę
700
100
P.133
Pełzak do raczkowania
120
100
P.130
P.131
P.131

Podobne dokumenty