Otworzyć aplikację Ustawienia. Przejść do sekcji Wi

Komentarze

Transkrypt

Otworzyć aplikację Ustawienia. Przejść do sekcji Wi
JAK ZNALEŹĆ ADRES MAC W SYSTEMIE ANDROID
1.
Otworzyć aplikację
Ustawienia.
2.
Przejść do sekcji
Wi-Fi, nacisnąć
przycisk lub Menu
i wybrać
Zaawansowane.
3.
Adres MAC swojego
urządzenia
znajdziesz na dole
listy.

Podobne dokumenty