Numer działki: Pow. działki: Przypisany typ budynku: PUM budynku

Komentarze

Transkrypt

Numer działki: Pow. działki: Przypisany typ budynku: PUM budynku
DROGA WJAZDOWA
GMINNA
A
SZAW
WAR
DROGI
WEWNĘTRZNE
CE
OWI
ZIEJ
RAD
DROGA
S8
Zasady kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
linie zabudowy: zgodnie z przepisami
budowlanymi i drogowymi (MPZP - uchwała
nr XX/108/2008 Rady Gminy Radziejowice
z dnia 20 sierpnia 2008r)
wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni
działki: max. 30%
minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
60% powierzchni działki
intensywność zabudowy: max – 0,4
wysokość zabudowy: max – 2 kondygnacje
kształt dachu: mansardowe, jednospadowe
w wypadku budynków gospodarczych
KARTA DZIAŁKI
Numer działki:
312/9
Pow. działki:
1198 m2
Przypisany typ budynku:
A
PUM budynku:
129,06 m2
Przypisany typ domu A:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
KARTA PRZYPISANEGO TYPU DOMU
pow. użytkowa: 110,98 m2
2
(z garażem 129,06 m )
pow. zabudowy: 163,83 m2
pow. całkowita: 163,83 m2
wysokość pomieszczeń: 2,66 m
nachylenie dachu: 30 stopni
wysokość budynku: 6,40 m
szerokość budynku: 13,42 m
długość budynku: 16,02 m
KARTA LOKALIZACJI

Podobne dokumenty