UniKomfort - Kotły CO na ekogroszek kamienny, brunatny oraz pelety

Komentarze

Transkrypt

UniKomfort - Kotły CO na ekogroszek kamienny, brunatny oraz pelety
UniKomfort - Kotły CO na ekogroszek kamienny,
brunatny oraz pelety
Uniwersalne kotły co UniKomfort stanowią połączenie sprawdzonego i niezawodnego podajnika ślimakowego
oraz palnika retortowego z tradycyjną komorą spalania. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość spalania
szerokiej gamy paliw zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. Ponadto po wyposażeniu w palnik
obrotowy kotły spalają również miał węglowy. Wymiennik posiada drzwiczki ułatwiające jego czyszczenie.
Pogodowy regulator obsługuje kocioł co oraz całą kotłownię, w tym zawory mieszające poszczególnych
układów CO, zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz pompy. Przyjazny tekstowy wyświetlacz pozwala w prosty
sposób zaprogramować urządzenie. Wyposażenie standardowe obejmuje podwójny system zabezpieczenia
przed zapłonem paliwa w zasobniku. To wszystko sprawia, że UniKomfort to wygodne, oszczędne oraz
wielopaliwowe urządzenia.
Sterownik
Kocioł został wyposażony w nowoczesny regulator ecoMAX 800R. Jest on wysoce zaawansowanym urządzeniem
elektronicznym przeznaczonym do sterowania pracą kotła węglowego z podajnikiem ślimakowym oraz pozostałym
wyposażeniem kotłowni. Regulator automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę kotła kontrolując proces spalania paliwa.
W modelach wyposażonych w funkcję FuzzyLogic urządzenie samo steruje pracą wentylatora oraz podajnika optymalnie
dobierając nastawy, co sprzyja ochronie środowiska, oszczędności zużywanego paliwa oraz zwalnia użytkownika z
konieczności dostrajania parametrów palnika. Temperatura obiegów grzewczych utrzymywana jest za pomocą siłowników
zainstalowanych na zaworach mieszających. Może ona być ustawiana ręcznie, w trybie pogodowym na podstawie krzywych
grzania lub przez termostat pokojowy. Standardowo urządzenie może sterować jednym, a po wyposażeniu w dodatkowy
moduł, maksymalnie trzema siłownikami. Każdy z układów może zostać wyposażony w osobny termostat pokojowy.
Ponadto sterownik automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę zasobnika ciepłej wody sterując pompą CWU oraz włącza
w razie potrzeby rezerwowy kocioł (gazowy lub olejowy). Urządzenie wyposażono w wyświetlacz tekstowy, a jego obsługa
odbywa się w łatwy i intuicyjny sposób. Kocioł można wyposażyć w dodatkowy panel wyświetlacza zainstalowany w
mieszkaniu oraz moduł GSM.
Wymiennik
Kocioł UniKomfort zbudowano w oparciu o nowatorski wymiennik stalowy. W jego dolnej części zainstalowano palniki
automatyczny. Nad nim znajduje się ruszt wodny tradycyjnej komory zasypowej. W górnej części kotła znajduje się
poziomy, dwu-ciągowy, rurowy wymiennik ciepła. Poszczególne ciągi w tylnej części oddzielone są poziomą klapą, po
otwarciu której wymiatany popiół opada do popielnika. Króciec wody powracającej z instalacji znajduje się z lewej lub
prawej strony. Króciec wody zasilającej instalację znajduje się na górze kotła obok czopucha odprowadzającego spaliny.
Wymiennik kotła zaizolowany jest wełną mineralną, która obniża straty ciepła podczas spalania. Obudowa stalowa pokryta
jest wytrzymałą farbą proszkową.
Układ spalania
Pod wymiennikiem kotła znajduje się żeliwny palnik retortowy: pierścień, okrągły ruszt, kolano oraz stalowa komora
mieszacza powietrza. We wnętrzu retorty doprowadzającej paliwo znajdują się
otwory regulujące ciśnienie powietrza potrzebnego do spalania, uniemożliwiając przeniknięcie płomienia do podajnika
podczas procesu spalania. Od spodu komory mieszania umieszczono zaślepkę wyczystki. Pod komorą spalania umieszczony
jest popielnik. Wentylator dostarczający powietrze do spalania umieszczony jest pod zasobnikiem paliwa, podłączony jest
on do mieszacza powietrza. Ilość dostarczanego powietrza do spalania regulujemy na sterowniku.
Układ podawania paliwa
Obok kotła znajduje się zasobnik paliwowy, na dnie którego umieszczony jest podajnik ślimakowy. Napędzany jest on
motoreduktorem przymocowanym na końcu rury podajnika, którą podajnik ślimakowy podaje paliwo do palnika. Za
zasobnikiem paliwa znajduje się zbiornik wodny urządzenia do awaryjnego gaszenia (przy opalaniu węglem) lub miejsce do
montażu zaworu termostatycznego (wymagane przy opalaniu pelletami) – urządzenia zabezpieczające w razie przedostania
żaru do zasobnika.

Podobne dokumenty