tunezja: śladami św. augustyna (287/2647)

Komentarze

Transkrypt

tunezja: śladami św. augustyna (287/2647)
TUNEZJA: ŚLADAMI ŚW. AUGUSTYNA
Symbol oferty:
287/2647
Państwo:
Wycieczka objazdowa
Region:
Inne
Miasto:
Inne
Transport:
Samolot
Profil wyjazdu:
Pielgrzymka
Wyżywienie:
śniadanie, Kolacje
Zakwaterowanie:
Hotel
Wyposażenie:
TV, Telefon, Kuchnia, Restauracja, Parking, Bar, Jadalnia,
świadczenia:
bilety lotnicze, transfery na lotnisko, transport komfortowym
Kawiarnia
autokarem /bar, video/, noclegi w hotelach*** w pok.2,3- os.,
śniadania, kolacje, koszty wstępów w Tunezji, ubezpieczenia
KL i NW, OC , opieka duchowa Kapłana, opieka pilota i
przewodnika
INFO O PIELGRZYMCE
PIELGRZYMKA do TUNEZJI
SAMOLOTEM na 8 dni
Na trasie:Monastir - Tunis - Kartagina - Bulla Regia - Dougga - Tabarka - Sbeitla - Gafsa - Touzeur - Safara - Gabes - Kairouan
- El Jem - Sousse
Na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.
Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z
PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE
Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM
B-25 - Tunezja: Śladami św. Augustyna 8dni samolotem
(Kod: S-TUN-8-BNPgr-287)
Program autorski AVE (E.Weintrit)
NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ
1 dzień
POLSKA - MONASTIR
Przylot do Monastiru, kolacja, nocleg
2 dzień
TUNIS - KARTAGINA
Śniadanie, przejazd do Tunisu: zwiedzanie Katedry (msza św.), spacer po Suku, starym mieście, muzeum Bardo, popołudniu
wizyta w Kartaginie, kolacja, nocleg w Tunisie
3 dzień
BULLA REGIA - DOUGGA - TABARKA
Śniadanie, wycieczka do ruin rzymsko-bizantyjskich miast: Bulla Regia i Dougga, kolacja i nocleg w Tabarce.
1/4
4 dzień
SBEITLA - GAFSA - TOUZEUR
Śniadanie, przejazd do ruin rzymsko-bizantyjskiej Sbeitli, Gafsy, kolacja i nocleg w Tozeur.
5 dzień
SAHARA
Śniadanie, przejazd przez wyschnięte słone jezioro Chott el Jerid do Kebili, przejażdżka wielbłądami po wydmach Sahary w
okolicy Douz, zwiedzanie domostw troglodytów Matmaty (jaskinie Berberów), kolacja, nocleg.
6 dzień
GABES - KAIROUAN - EL JEM
Śniadanie, przejazd do oaz Gabes, zwiedzanie Kairouan (jedyne święte miasto Islamu krajów Maghrebu) zwiedzanie Coloseum
w El Jem, przejazd do portu El Kantaoui w Sousse, kolacja, nocleg
7 dzień
SOUSSE
Śniadanie, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocleg
8 dzień
MONASTIR - POLSKA
Przelot do Polski
BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z
wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą
zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2
MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA
CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
Dla 20 - 24 osób 1850zl + 350EU
Dla 25 - 29 osób 1750zl + 330EU
Dla 30 - 34 osób 1650zl + 315EU
Dla 35 - 39 osób 1550zl + 300EU
CENA W PLN JEST CENĄ ZA SAMOLOT I MOŻE ULEC ZMIANIE
-Dopłata do pokoju 1-os.(na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)
-W cenę nie są wliczone transfery na i z lotniska (cena w zależności od trasy)
* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
UWAGA!
Zaliczka bezzwrotna jest restrykcją linii lotniczych za rezerwację miejsca w samolocie - płatna przy zapisie
W cenę nie są wliczone transfery na i z lotniska (cena w zależności od trasy)
WARUNKI PŁATNOŚCI
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem {\b AVE} Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku {\b AVE} {\b formularz zgłoszeniowy}- który jest
jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.
Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu
Zwyczajem Biura {\b AVE} jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im
większa grupa tym tańsza cena.
2/4
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.
{\b Nabór i I rata} jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u
Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).
{\b Przy grupach autokarowych} podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako
depozyt w końcowym rozliczeniu.
{\b Przy grupach samolotowych} zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za
każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc
samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.
Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura {\b AVE} (wysyłając dowod wpłaty).
{\b KONTA AVE}
{\b KONTA ZŁOTÓWKOWE}
1. ALIOR BANK BIC: (swift): {\b albpplpw}
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
{\b KONTA WALUTOWE}
ALIOR BANK BIC: (swift): {\b albpplpw}
IBAN
{\b USD} PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
{\b EURO} PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
{\b WARUNKI PŁATNOŚCI}
{\b I rata} płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do.....
{\b Zamknięcie listy uczestników} - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty
całości.
{\b Zamkniecie listy:} data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.
W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu
nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.
{\b II rata:} kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)
{\b III rata:} kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….
Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu
Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o
miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu
(termin nalezy ustalić z Biurem)
Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie
pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną
(tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
POLECAMY
zabrać 20 EURO na zwyczajowe napiwki oraz 100 EURO tzw. kieszonkowe
ŚWIADCZENIA W CENIE
- bilety lotnicze w czarterze do Monastiru
- tranfery na lotnisko
- transport komfortowym autobusem /bar, video/
- noclegi w hotelach*** w pok.2,3- os.
- śniadania, kolacje
3/4
- koszty wstępów w Tunezji
- ubezpieczenia KL i NNW TU SIGNAL IDUNA
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika
UWAGI
- cena opłat lotniskowych może ulec zmianie. Linie lotnicze zastrzegają sobie podanie ich ostatecznej wyceny do 3 dni przed
odlotem
- dokuemntem podróży powienien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą
ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby
osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.
Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników (Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału
pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie
zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie
przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto
Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).
TERMINY:
od: 2016-11-18 do: 2017-11-18 (8 dni), miejsca: zamów cena od: 2860 PLN = 647 EUR
dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
od: 2016-11-24 do: 2017-11-24 (8 dni), miejsca: zamów cena od: 2860 PLN = 647 EUR
dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUP
CENNIK:
Długość pobytu:
8 dni
Grupa cenowa:
A
Inne (obligatoryjne)
(*) pakiet w/g świadczeń
647
Waluta: EUR
Aktualne ceny z systemu S.A.R.T.
(-) - cena usługi, podatku kalkulowana przy osobie lub gratis
(*) - kwota wliczona w cenę standardową
4/4

Podobne dokumenty