Rodzaje i terminy turnusów

Komentarze

Transkrypt

Rodzaje i terminy turnusów
Rodzaje i terminy turnusów:
 Turnus I (07.07.–18.07.2014r.)
Letni logopedyczny turnus
terapeutyczny dla dzieci w wieku
od 4 do 7 lat łączący rozwijanie
umiejętności społecznych ze
wspieraniem rozwoju mowy
Cena: 1300zł
 Turnus II (21.07. – 01.08.2014r.)
Letni turnus terapeutyczny o
charakterze Treningu Umiejętności
Społecznych dla dzieci w wieku od 10
do 13 lat rozwijający zdolności
społeczno-emocjonalne
Cena: 1300zł
 Turnus III (11.08. – 23.08.2014r.)
Letni turnus terapeutyczny
z wykorzystaniem gry w golfa jako
metody rozwijającej umiejętności
społeczne
Cena: 1680zł
Cena I turnusu obejmuje:
- profesjonalną opiekę nad uczestnikami w godz. 8-16,
- 3 posiłki dziennie (II śniadanie, obiad, przekąskę),
- grupową terapię logopedyczną z wykorzystaniem logorytmiki,
- grupowe zajęcia integrujące grupę,
- grupowe gry i zabawy rozwijające mowę,
- codzienną 30-minutową terapię indywidualną, w tym:
zajęcia z logopedą, pedagogiem, psychologiem, terapię taktylną, terapię integracji sensorycznej (SI).
Cena II turnusu obejmuje:
- profesjonalną opiekę nad uczestnikami w godz. 8-16,
- 3 posiłki dziennie (II śniadanie, obiad, przekąskę),
- grupowe zajęcia TUS, w tym trening autoprezentacji,
Oprócz specjalistycznych zajęć
terapeutycznych organizowane
będą dodatkowe atrakcje m.in.:
- zajęcia integrujące grupę,
- zabawy plastyczne,
- gry i zabawy stolikowe, planszowe,
- wycieczka do ZOO,
- zajęcia teatralne,
- warsztaty kreatywności.
- wycieczka do Straży Pożarnej,
- basen,
* Gra w golfa w ramach turnusu III odbywać
się będzie w Lipowym Moście, pozostałe
zajęcia w budynku NZOZ Axon.
Cena III turnusu obejmuje:
- profesjonalną opiekę nad uczestnikami w godz. 8-16,
- zabawy na placu zabaw,
- spacery po okolicy.
- 3 posiłki dziennie (II śniadanie, obiad, przekąskę),
- grupowe zajęcia TUS,
- zajęcia gry w golfa,
- zabawy ruchowe,
- ćwiczenia z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- warsztaty twórczości,
- bilety wstępu na różne atrakcje.
Szczegółowe informacje oraz
zapisy pod nr telefonu
518 499 008
lub osobiście
w Rejestracji NZOZ Axon
ul. Antoniukowska 11

Podobne dokumenty