OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego

Komentarze

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego
Zakład Usług Technicznych
INTECH Ewa Ścierska
ul. Bolesława Śmiałego 6
63-500 Ostrzeszów
tel.: 62 586 14 95
e-mail: [email protected]
OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego
wentylacji mechanicznej
w rozbudowywanym budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy
Inwestor: Gmina Doruchów
Adres obiektu: Przytocznica 17
1. Podstawa opracowania:
- projekt budowlany rozbudowy świetlicy
- uzgodnienia z Inwestorem
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wentylację sali tanecznej, kuchni i zmywalni oraz toalet
dla klientów i toalet dla obsługi.
3. Założenia
Sala taneczna
Przyjęto 30 m3/h i osobę
W sali może przebywać ok. 70 osób.
Wc męskie
Miska ustępowa – 50 m3/h
Pisuar- 25 m3/h
Wydajność wentylatora 2 x 50 + 25 =125 m3/h
Wc damskie
Wydajność wentylatora – 50 m3/h
Wc dla niepełnosprawnych
Wydajność wentylatora – 50 m3/h
4. Opis elementów wentylacji mechanicznej
Dobrano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną Mistral 2000 P z odzyskiem
ciepła firmy Pro-Vent.
Wentylacja mechaniczna w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy
1
Zakład Usług Technicznych
INTECH Ewa Ścierska
ul. Bolesława Śmiałego 6
63-500 Ostrzeszów
tel.: 62 586 14 95
e-mail: [email protected]
Dane techniczne centrali:
Strumień objętości powietrza – 1000 -2200 m3/h
Spręż dyspozycyjny – 320-160 Pa
Sprawność temperaturowa centrali 69-56 %
Pobór mocy – 360/730/810/ 1245 W
Max. pobór mocy wentylatorów 2 x 2,84 A
Średnica króćców wentylacyjnych – 400 mm
Wymiary gabarytowe ( wys. x dł. x gł.) – 500 x 1200 x 1200 mm
W wc damskim, dla niepełnosprawnych i w zmywalni oraz w wc dla obsługi
przyjęto wentylatory typu STYL 100 WC o wydajności 100 m3/h firmy Dospel.
W wc męskim przyjęto wentylator typu STYL 120 WC o wydajności 150 m3/h firmy
Dospel.
We wszystkich toaletach projektuje się wentylatory włączane z włącznikiem
światła oraz z timerem.
W kuchni nad kuchenkami i patelnią elektryczną projektuje się okap o wymiarach
2800 mm x 800 mm z wentylatorem kanałowym WB 250 o wydajności 800 m3/h.
Nawiew do kuchni zapewniony będzie poprzez kanał φ 250 z wentylatorem
nawiewnym kanałowym WB 250 firmy Dospel o wydajności 800 m3/h. Oba
wentylatory muszą być włączane jednym wyłącznikiem.
Można zastosować wentylatory innej firmy o takich samych parametrach.
Opracował:
Wentylacja mechaniczna w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy
2

Podobne dokumenty