AUTYZM : Autyzm i przywiązanie.

Komentarze

Transkrypt

AUTYZM : Autyzm i przywiązanie.
AUTYZM :
Autyzm i przywi?zanie.
Autyzm i przywi?zanie.
"Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek Czy nietypowo?? zachowania dziecka z autyzmem ma wp?yw na kszta?towanie si?
wi?zi i jej charakter oraz na odpowied? jego matki na to zachowanie?"
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
19,90 z?
Zadaj pytanie o produkt
Szczegó?y produktu
Czy nietypowo?? zachowania dziecka z autyzmem ma wp?yw na kszta?towanie si? wi?zi i jej charakter oraz na
odpowied? jego matki na to zachowanie? Czy charakter interakcji tego dziecka z matk? ma wp?yw na poziom
stresu i depresji u matki? Znalezienie odpowiedzi na te i na wiele innych pyta? postawi?a sobie za cel poszukiwa?
badawczych prof. Ewa Pisula.Jej ksi??ka sk?ada si? z dwóch cz??ci: pierwsza to przegl?d pi?miennictwa
dotycz?cego omawianego problemu, za? druga jest prezentacj? bada? przeprowadzonych przez Autork?, w
których dokona?a porównania grup dzieci z autyzmem, dzieci z zespo?em Downa i dzieci prawid?owo si?
rozwijaj?cych. Ksi??ka prawdopodobnie zainteresuje nie tylko psychologów i pedagogów praktyków, ale równie?
studentów takich kierunków, jak psychologia, pedagogika specjalna, socjologia, medycyna i psycholingwistyka oraz
rodziców dzieci z autyzmem.
Cena przesy?ki ustalana indywidualnie.
Przed zamówieniem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy?, konieczne jest w??czenie w przegl?darce obs?ugi JavaScript. //
Termin realizacji zamówienia od 24 h do 14 dni roboczych.
Opinie
Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty