oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

Komentarze

Transkrypt

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy
oława
Nr 9 [75]
Wrzesień 2010
Egzemplarz bezpłatny
Serwis Społeczno–Samorządowy
Fundacja
„Grejpfrut”
[s. 7]
Sukces
Gimnazjum
nr 1
[s. 9]
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 9 [75] | Wrzesień 2010
Serwis
Społeczno-Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
Plac Zamkowy 15
tel. 71 303 55 01
fax. 71 303 55 00
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Jerzy Witkowski
Andrzej Łabowski
Adres redakcji
Oława, Rynek 25
tel. 71 303 35 46
e-mail: [email protected]
Zdjęcie na okładce:
A. Łabowski
Druk:
Drukarnia Euro-Druk
ul. Zawadzkiego 22
57-100 Strzelin
ISSN 1733 - 6449
Chyba wszystkim, i młodym, i starszym, wrzesień kojarzy
się z początkiem roku szkolnego i ze szkołą. W tym numerze
naszego biuletynu „3S” piszemy o przygotowaniach szkół
i przedszkoli do nowego roku szkolnego (str. 6), ale także
wspominając wakacje, o letnim wypoczynku dzieci i młodzieży (str. 10).
Pierwszoklasistów z Liceum Ogólnokształcącego im. Jakuba Sobieskiego przywitali starsi koledzy śniadaniem zorganizowanym już po raz czwarty w parku przed szkołą – relacja na
str. 8. Na tej samej stronie informacja o jubileuszu 65–lecia oławskiego Liceum.
W ogólnopolskim konkursie ogłoszonym z okazji jubileuszu „Solidarności” I miejsce zajęły uczennice oławskiego Gimnazjum nr 1 – gratulując laureatkom sukcesu,
zapraszam do przeczytania o tym na str. 9.
Na str. 3, na stałe przeznaczonej na informacje z plenarnych obrad Rady Miejskiej,
przedstawiamy informację o realizacji budżetu miejskiego w pierwszym półroczu.
Datę wyborów samorządowych ogłoszono na 21 listopada, a to nakłada na Urząd
Miejski obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych – na str. 4 obwieszczenie z wykazem ulic tworzących 3 okręgi w Oławie.
Pozostając przy tematyce wyborczej – na str. 6 zamieszczamy informację o możliwości głosowania przez pełnomocnika.
We wrześniu setne urodziny obchodziła kolejna oławianka – relacja z jubileuszu
na str. 5.
Na początku września delegacja z Oławy gościła z rewizytą w Priolo Gargallo,
nowym mieście partnerskim z Włoch – relacja na str. 5.
W biuletynie na str. 7 prezentuje się działająca od roku Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut”, która postawiła sobie ambitny cel – budowę
spójnego, aktywnego i tolerancyjnego społeczeństwa lokalnego.
O „Streetballu z Kogutem” zorganizowanym po raz piąty przez Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową i MGUKS Feniks można przeczytać na str. 11.
Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w stałych zajęciach tanecznych, plastycznych, teatralnych i muzycznych – oferta na str. 12.
Zapraszam do lektury
W numerze
Budżet na półmetku [F. Październik] – 3
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych – 4
Rewizyta na Sycylii [JW] – 5
Setny jubileusz – 5
Pytajcie o nasz serwis
• w sklepach PSS: „Jakub”
na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak”
przy ul. B. Chrobrego, „Stodoła”
na pl. Gimnazjalnym, „Sezam”
przy ul. Dąbrowskiego i DH
„Na Brzeskiej” oraz w „Intermarche”, kiosk w supermarkecie „Kaufland”, „Eco” przy ul. Kasprowicza;
• w następujących instytucjach:
Urząd Miejski (punkt informacyjny
na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki
podległe Urzędowi Miejskiemu,
wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, większe zakłady pracy oraz
kilka kiosków gazetowych.
2
Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego
2010/2011 [K. Cecko] – 6
Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych [M. Popowicz] – 6
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut” – 7
Jubileusz 65-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego [PW]– 8
Śniadanie dla pierwszoklasistów [A Skibińska-Brzezicka] – 8
Gimnazjum nr 1 świętowało sukcesy [I. Stefaniak] – 9
Wypoczynek dzieci i młodzieży w statystyce [K. Cecko] – 10
„Streetball z Kogutem” [T. Frischmann] – 11
Zajęcia stałe w Ośrodku Kultury – 12
Pod skrzydłami koguta [UT] – 13
Z archiwum prasowego – 14
Poznaj Oławę i Fotoktoto – 15
Przedwojenna i współczesna Oława – 16
Wrzesień 2010 | Nr 9 [75] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Budżet na półmetku
Budżet miasta w I półroczu br. realizowany był prawidłowo, zgodnie
z ustawą o finansach publicznych. Dochody wykonano w 46,16%. W
dwóch pozycjach zanotowano znaczące niewykonanie planu:
• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - wpływy z nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wykonano w wysokości 26%,
• udziały miasta w dochodach budżetu państwa wyniosły ok. 40%.
Trzeba jednak pamiętać, że II półrocze jest z reguły lepsze, ponieważ
występuje większa sprzedaż nieruchomości, a także budżet państwa
przekazuje miastu większe udziały w należnym podatku dochodowym.
Wydatki budżetowe w I półroczu wykonano w 41,39%. Wszystkie zaplanowane inwestycje i remonty są zakończone lub w trakcie realizacji.
Obecnie nie przewiduje się konieczności podejmowania decyzji o wycofaniu z realizacji jakiegokolwiek zadania.
Dług publiczny miasta kształtuje się na poziomie 28%, co spełnia
wszelkie kryteria przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Franciszek Październik
burmistrz Oławy
3
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 9 [75] | Wrzesień 2010
4
Wrzesień 2010 | Nr 9 [75] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Rewizyta na Sycylii
W dniach 2 – 6 września na zaproszenie władz
Priolo Gargallo na Sycylii gościła, w tym nowym
mieście partnerskim Oławy, 15-osobowa delegacja naszego miasta. Wizyta związana była z
podpisaniem aktu o współpracy partnerskiej
naszych miast, a jednocześnie była to rewizyta
za dwukrotne w tym roku przyjazdy Włochów
do Oławy. Delegacji przewodniczył burmistrz
Franciszek Październik, któremu towarzyszyli
sekretarz miasta Ewa Szczepanik i przewodniczący RM Andrzej Mikoda oraz szefowie kilku
wydziałów i jednostek podległych UM oraz dwoje
tłumaczy i kamerzystka OTvK. W składzie delegacji znalazły się także panie – Izabela Smoleń i
jej siostra Aleksandra Bernakiewicz-Winiarska,
które z towarzyszeniem Jerzego Witkowskiego
przy fortepianie, wykonały kilka utworów wokalnych w uroczystym koncercie zorganizowanym
z okazji przyznania dorocznej lokalnej nagrody
– „Złotego Koguta”.
Podczas wizyty doszło do oficjalnego spotkania
naszej delegacji z burmistrzem Priolo Gargallo
i jego pracownikami w siedzibie urzędu miejskiego. Odbyło się też spotkanie burmistrza
Października i przewodniczącego Mikody z
tamtejszymi przedsiębiorcami, m.in. z producentem rur wodno-kanalizacyjnych oraz z dyrekcją
elektrowni słonecznej, która znajduje się w
Priolo Gargallo. Elektrownia zajmuje do tej pory
36 hektarów, a w najbliższym czasie będzie powiększona o kolejne 12 ha. Spotkanie odbyło się
w obecności przedstawiciela ministra ochrony
środowiska Włoch. Strona włoska liczy na udział
Oławy w eksperymentalnych instalacjach tych
urządzeń na terenie Polski. Przedstawiciel zakładu produkującego rury zapowiedział wizytę w
Oławie prawdopodobnie jeszcze jesienią br.
Gospodarzom Priolo Gargallo zależy również
na rozpoczęciu regularnych przyjazdów oławian
do ich miasta. Naszej delegacji pokazano więc
najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym
miejsca: półwysep Magnisi ze śladami tzw. kultury
Thapsos z epoki brązu (ok. XV w p.n.e.) oraz rezerwat przyrody, którego zasadniczą częścią są tereny, gdzie dwa razy do roku zatrzymują się na kilka
dni ptaki wędrujące pomiędzy Europą i Afryką
(np. bociany i flamingi). Nasza delegacja zwiedziła
też oddalone o 5 kilometrów Syrakuzy, kolonię
grecką od VII w p.n.e., z największym w Europie
teatrem greckim i zabytkową wyspą Ortigią.
Od połowy września relacja z pobytu na Sycylii
jest prezentowana w sieci Oławskiej Telewizji
Kablowej.[JW]
Setny jubileusz
Maria Bratkowska 3 września tego roku obchodziła swoje setne urodziny. Urodziła się
w miejscowości Torskie w 1910 r. Cechuje ją
wielki optymizm i pogoda ducha. Urodzinowa uroczystość odbyła się we wrocławskim
Zakładzie Opiekuńczym Sióstr Elżbietanek
w licznym gronie znajomych. Zastępca
burmistrza Zenon Leja przekazał jubilatce
listy gratulacyjne od premiera, wojewody
dolnośląskiego oraz okazały kosz kwiatów
wzbudzając tym dużą radość Jubilatki.
5
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 9 [75] | Wrzesień 2010
Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2010/2011
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Przedszkola
Żłobek
Organizacja pracy szkół i przedszkoli na rok
szkolny 2010/2011 została zatwierdzona przez
burmistrza w maju br. Od ubiegłego roku szkolnego jest to wyłączna kompetencja organu prowadzącego, który określa na każdy rok szkolny
liczbę etatów pedagogicznych, administracyjnych
i obsługi oraz podział klas na grupy przedmiotowe dla poszczególnych szkół. Decyduje też o
minimalnej liczbie uczniów w klasie.
Zatwierdzone w maju projekty zawierały wakaty
na takie stanowiska jak nauczyciele języków obcych, wychowania przedszkolnego i wychowawców świetlic. Braki kadrowe spowodowane były
urlopami zdrowotnymi nauczycieli. W nowym
roku szkolnym skorzysta z tego uprawnienia 6
nauczycieli przedszkoli, oraz 12 nauczycieli szkół
podstawowych. Na emeryturę przeszło 2 nauczycieli gimnazjów, nikt nie został zwolniony. Na
dzień 1 września br. szkoły i przedszkola miały
pełną obsadę kadrową.
Liczba uczniów w szkołach podstawowych w
roku szkolnym 2010/2011 ogółem wynosi 2087.
Liczba oddziałów zmniejszyła się o 2 i aktualnie
wynosi 91.
Kadra pedagogiczna - 160 pełnozatrudnionych,
23 niepełnozatrudnionych.
Liczba pracowników administracyjnych - 10.
Liczba pracowników obsługi - 62,5.
Szkoły podstawowe są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego pod względem zatrudnienia kadry pedagogicznej, administracyjnej i
obsługi.
Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym
2010/2011 ogółem wynosi 829.
Liczba oddziałów zmniejszyła się o 1 i aktualnie
wynosi 33.
Kadra pedagogiczna - 69 pełnozatrudnionych, 15
niepełnozatrudnionych.
Liczba pracowników administracyjnych - 4.
Liczba pracowników obsługi -19.
Liczba dzieci w przedszkolach wzrosła o 44 i aktualnie wynosi 643.
Liczba oddziałów - 25 (bez zmian).
Kadra pedagogiczna - 52 (bez zmian).
Liczba pracowników administracyjnych - 3,5 (bez zmian).
Liczba pracowników obsługi - 34,5 (bez zmian).
Liczba dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolach - 11.
Liczba dzieci w żłobku wzrosła o 5 i wynosi 106.
Liczba oddziałów - 4 (bez zmian).
Opiekunki dziecięce - 9 (bez zmian).
Liczba pracowników administracyjnych - 2 (bez
zmian).
Liczba pracowników obsługi - 8 (bez zmian).
Krystyna Cecko
Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast można składać wnioski o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa może złożyć
wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu
rentowego. O ustanowienie pełnomocnika do głosowania
może również ubiegać się wyborca, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców
w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Jednak nie mogą to być:
• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla
obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa,
• mężowie zaufania zgłaszani przez komitety wyborcze,
• kandydaci na radnych.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
składa się do urzędu gminy najpóźniej na 10 dni przed wyborami, na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 września
2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do gło-
6
sowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów (Dz.U. nr 170, poz.1146). Wzór wniosku dostępny jest
również na stronie www.bip.um.olawa.pl w menu Wybory
Samorządowe 2010.
Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, burmistrz lub
upoważniony pracownik uzgadnia z wyborcą lub osobą, która
wyraziła zgodę na przyjęcie aktu pełnomocnictwa, termin
sporządzenia właściwego dokumentu potwierdzającego
możliwość głosowania w imieniu innej osoby.
Przed sporządzeniem aktu pełnomocnictwa wyborca powinien potwierdzić, w sposób niebudzący wątpliwości, przed
burmistrzem lub innym upoważnionym pracownikiem urzędu, wolę udzielenia pełnomocnictwa do głosowania.
Wyborca może pisemnie cofnąć pełnomocnictwo do głosowania podpisując oświadczenie woli w obecności burmistrza
lub upoważnionego pracownika urzędu lub – w dniu wyborów – w obecności przewodniczącego obwodowej komisji
wyborczej. W tym ostatnim przypadku cofnięcie pełnomocnictwa będzie nieskuteczne, jeśli pełnomocnik zagłosuje
przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu pełnomocnictwa.
Małgorzata Popowicz
Wrzesień 2010 | Nr 9 [75] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut”
osiągnąć wyznaczony cel i ten cel utrzymać.
We wrześniu Fundacja „Grejpfrut”, w odpowiedzi na zaproszenie wrocławskich studentów,
przeprowadzi zajęcia edukacyjne na obozie
Organizacja powstała 31 sierpnia 2009 roku
z inicjatywy piątki studentów Uniwersytetu
Wrocławskiego: Pauliny Sztejnwald, Łukasza
Wołodzko i Wiktora Pietrzaka z Oławy, Ani
Fedas z Wrocławia i Sandry Tomaszewskiej z
Nadolic Małych. Młodzi ludzie wspólnymi siłami,
przechodząc wszystkie „poziomy” rejestracji,
założyli Fundację „Grejpfrut”, aby realizować
pomysły na inicjatywy społeczne i kulturowe,
działania z ludźmi i dla ludzi.
Dotychczas organizacja przeprowadziła szkolenia dla młodzieży (m.in.: Zarządzanie grupą,
Role i procesy grupowe, Przygotowanie do
zakładanie i rejestrowanie organizacji pozarządowych, Zarządzania sobą w czasie) warsztaty
dla dzieci (Bezpieczna droga do domu, warsztaty
dziennikarskie i Public Relations, warsztaty
recytatorskie) i – w porozumieniu z wrocławskimi NGO – zorganizowała dwa spotkania z
ekonomii społecznej dla mieszkańców Oławy i
Jelcza-Laskowic. Przed wyborami prezydenckimi Fundacja „Grejpfrut” włączyła Oławę
w ogólnopolską kampanię profrekwencyjną
„Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj”, zamieszczając w przestrzeni miejskiej plakaty zachęcające
do głosowania. Z inicjatywy fundacji ruszyły
również prace nad stworzeniem ogólnopolskiej
koalicji na rzecz prowadzenia BIP-u przez organizacje pozarządowe.
Zespół fundacyjny systematycznie poszerza swoje umiejętności, dzięki czemu może na bieżąco
dzielić się nową wiedzą i umiejętnościami z zainteresowanymi.
Organizacja za zadanie obrała sobie zbudowanie
spójnego, aktywnego i tolerancyjnego społeczeństwa lokalnego – ponad wszelkimi podziałami,
stereotypami. Podejmowane inicjatywy mają za
zadanie zachęcić ludzi do wspólnej pracy, aby
naukowym w Świnoujściu. Ponadto organizacja
włączyła się w przygotowanie ogólnopolskiej
konferencji językoznawczej we Wrocławiu.
Niedługo również przystąpi do realizacji projektu
Zainwestuj w doświadczenie: promocja efektywnego zarządzania wiekiem dofinansowanego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W swoich planach organizacja podkreśla, że chce
włączyć się w działania placówek oświaty w celu
rozwijania talentów przy jednoczesnym wspieraniu osób z trudnościami w nauce, a także podejmować inicjatywy na rzecz budowania w Oławie
społeczeństwa obywatelskiego, oraz inwestować
w rozwój mieszkańców w celu podnoszenia potencjału kapitału ludzkiego. Fundacja „Grejpfrut”
również jest otwarta na pomysły społeczności
lokalnej, służy pomocą w zrealizowaniu potrzebnych inicjatyw.
Więcej informacji na stronie:
www.fundacjagrejpfrut.cba.pl
7
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 9 [75] | Wrzesień 2010
Jubileusz 65-lecia
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie
Foto: Piotr Wróbel
Trudno o bardziej zasłużoną dla ziemi
oławskiej placówkę oświatową niż Liceum
Ogólnokształcące nr 1 im. Jana III Sobieskiego w
Oławie. W ciągu 65 lat swego istnienia wykształciła ponad 8 tys. absolwentów, którzy w znakomitej części piastowali i nadal pełnią różne funk-
Śniadanie dla Pierwszoklasistów
Jednym ze stałych elementów tradycji liceum
jest powitanie we wrześniu nowych uczniów.
Zgromadzeni w auli szkolnej pierwszoklasiści
brali zwykle udział w otrzęsinowych zabawach,
konkursach i testach, po których następowało
oficjalne przyjęcie ich do społeczności szkolnej.
W 2007 roku ówczesna przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego – Agnieszka Różyńska
i jego opiekunka prof. Aleksandra SkibińskaBrzezicka zaproponowały nową formę powitania:
śniadanie dla pierwszoklasistów. Od tej pory
odbywa się ono na placu przed szkołą, gdzie do
8
cje społeczne, zarówno na szczeblu lokalnym jak
i ogólnopolskim. Na ten sukces złożyła się praca
ponad 250 nauczycieli, którzy z oddaniem przekazywali swoim podopiecznym wiedzę, a także
kształtowali ich charaktery. Tak rodziła się szczególna dla tej szkoły tradycja, która dzisiaj jest
pielęgnowana i w twórczy sposób rozwijana.
Można się było o tym przekonać odwiedzając LO
podczas obchodów jego 65-lecia połączonych z
IX Zjazdem Absolwentów, które odbyły się 18
września br. Łączenie tradycji z nowoczesnością
widoczne było na każdym kroku, co z uznaniem
podkreślali goszczący w murach swojego ogólniaka dawni jego absolwenci oraz zaproszeni na
tą uroczystość goście. I choć szkoła czyni wiele,
by „dogonić świat” wzbogacając się o nowoczesne środki dydaktyczne, to i tak „największą jej
wartością są ludzie z nią związani” – powiedziała
podczas jubileuszowego wystąpienia obecna dyrektor LO Małgorzata Peremicka. W gronie tych
szczególnych są byli jej nauczyciele, którym podczas części oficjalnej uroczystości dziękowali i ich
dawni wychowankowie i obecne władze szkoły.
[PW]
wspólnego poczęstunku i zabawy zasiadają nowi
uczniowie, ich wychowawcy, dyrekcja liceum i zaproszeni goście. Uczniowie poszczególnych klas
rywalizują ze sobą w konkurencjach sprawdzających ich inteligencję, wiedzę, refleks, poczucie
humoru i umiejętność zespołowego działania.
Nagrodą dla zwycięskiej klasy, oprócz satysfakcji,
jest dodatkowy dzień na wycieczkę szkolną.
Stałym elementem śniadaniowego poczęstunku
jest (oprócz innych produktów) okazały tort.
Zawsze jest na tyle duży, aby każda z blisko 200
osób mogła go spróbować, a jego wygląd zawsze
nawiązuje do szkolnej tradycji – w czasie pierwszego śniadania, ozdobiony był portretem patrona liceum.
Dlaczego wybraliśmy taką formę powitania? Bo
stół gromadzi przy wspólnym posiłku i jednocześnie zbliża ludzi. Przy stole nawiązuje się znajomości, toczy rozmowy. A my chcielibyśmy, żeby
nasi nowi uczniowie zaznajomili się ze sobą i z
nami. Gdy gościa zaprasza się do stołu, robi mu
się miejsce wśród innych, przyjmuje do wspólnego grona. W ten symboliczny sposób zapraszamy
pierwszaków do naszej szkolnej społeczności.
Na koniec należy wspomnieć, że to przedsięwzięcie nie miałoby szans na realizację, gdyby nie
hojność i życzliwość wielu sponsorów. To właśnie
dzięki nim Śniadanie dla Pierwszoklasistów weszło na stałe do szkolnej tradycji.
A Skibińska-Brzezicka
Wrzesień 2010 | Nr 9 [75] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Gimnazjum nr 1 świętowało sukcesy
31 sierpnia w gdańskim Dworze Artusa, dla
upamiętnienia obchodów rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych, podsumowano Rok
Historii Najnowszej – projekt edukacyjny dotyczący II wojny światowej i opozycji demokratycznej
w latach 1970 – 89. W ramach projektu przeprowadzono konkurs zatytułowany „Ocal okruchy
historii – młodzież buduje muzea”. Patronat nad
konkursem objęli Marszałek Sejmu RP i Minister
Edukacji Narodowej, a organizatorem, przy wsparciu kuratoriów oświaty, było Europejskie Centrum
Solidarności w Gdańsku i Muzeum II Wojny
Światowej.
Szkoły dolnośląskie brały udział w tym projekcie
organizując lekcje i warsztaty oraz przygotowując
uczniów do konkursu w kategorii: „Solidarność”
i opozycja demokratyczna w latach 1970 – 1989.
Uczniowie i nauczyciele historii z Gimnazjum nr
1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie włączyli
się do realizacji tego projektu. Opiekunem merytorycznym konkursu była Lidia Szeligiewicz – nauczycielka historii. Po przeprowadzonych przez nią
zajęciach 15 uczniów przygotowało 10 konkursowych prac. Zostały one ocenione przez powołaną
do tego komisję. Cztery najlepsze prace wysłano
do wytypowanej przez MEN wrocławskiej szkoły,
której komisja wybrała laureatów województwa
dolnośląskiego. Wśród nich znalazły się uczennice
Gimnazjum nr 1 w Oławie – Martyna Palczyńska
i Ola Prusak. Nakręcony przez nie film „Podwójne
dno” wysłano do Gdańska, gdzie przyznano mu
... pierwsze miejsce ! Głównym wątkiem tego dokumentu była tajemnicza skrzynia, w której Jan
Winnik, legenda jelczańskiej „Solidarności ”,ukrywał się przed Służbą Bezpieczeństwa.
Uczennice i ich opiekunkę Lidię Szeligiewicz zaproszono do Gdańska na uroczyste obchody 30.
rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
W Dworze Artusa, w obecności znanych osobistości, wśród których byli m.in.: były premier
Tadeusz Mazowiecki, marszałek senatu Bogdan
Borusewicz, dyrektor Europejskiego Centrum
Solidarności Maciej Zięba, dyrektor Muzeum II
Wojny Światowej profesor Paweł Machcewicz oraz
rzecznik praw dziecka Marek Michalak, Martyna
i Ola odebrały nagrody z rąk minister Katarzyny
Hall i marszałka Bogdana Borusewicza. Przy wręczaniu nagród obecni byli również rodzice, którzy
przyjechali do Gdańska, aby wspólnie z dziećmi
przeżyć tę uroczystą chwilę.
„O sukcesach warto mówić i wielokrotnie je świętować”– tymi słowami rozpoczęła swoje gratulacje
dolnośląska kurator oświaty Beata Pawłowicz,
która 21 września gościła w Gimnazjum nr 1.
Wśród gości byli również: Krystyna Cecko – główny specjalista ds. edukacji, kultury i sportu Urzędu
Miejskiego w Oławie, Danuta Utrata –przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk i Radosław Mechliński
ZR NSZZ „Solidarność”.
„Świętujemy sukcesy”– to motyw przewodni
apelu przygotowanego przez uczniów klasy III
f pod kierunkiem polonistki Anny Kirkiewicz.
Uroczystość uświetnił wspaniały występ wokalny
naszej absolwentki Ani Kamińskiej, za który otrzymała gromkie brawa. Zwyciężczynie konkursu
„Ocal okruchy historii – młodzież buduje muzea”
zostały zaproszone na tę uroczystość już jako absolwentki Gimnazjum nr 1.Wraz z gratulacjami od
wszystkich gości odebrały one również nagrody.
Podziękowano też rodzicom, gdyż to dom rodzinny jest miejscem, w którym od najwcześniejszych
lat kształtowana jest wrażliwość i patriotyzm.
Gratulacje złożono również nauczycielce historii
Lidii Szeligiewicz, która wspierała uczennice swoją
pomocą merytoryczną. Zwycięstwo oławianek
pokazuje młodzieży, że warto rozwijać swoje zainteresowania i dzielić się nimi z innymi. Udowadnia
również, że „sukces to drabina, po której nie sposób się wspiąć trzymając ręce w kieszeni”.
Ilona Stefaniak
9
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 9 [75] | Wrzesień 2010
Wypoczynek dzieci i młodzieży w statystyce - lato 2010
W okresie wakacji, na 2676 uczniów oławskich
szkół podstawowych i gimnazjów, w kraju wypoczywało 1100 uczniów, natomiast za granicą 343.
Zorganizowane formy wypoczynku:
• w miejscu zamieszkania (półkolonie letnie) – 207 dzieci,
• na obozie harcerskim w Lubiatowie – 393,
• na warsztatach tanecznych – 20,
• inne – 891 uczniów.
Ogółem z wielu różnych form wypoczynku skorzystało 2934 uczniów. Liczba ta nie jest równa ogólnej
liczbie uczniów, ponieważ dzieci i młodzież korzystały niekiedy z kilku różnych ofert jednocześnie; były
to obozy sportowe, harcerskie, językowe, kolonie w
kraju i za granicą.
W szkołach nie pytano uczniów o to, kto wakacje
spędził w Oławie, żeby nie było im przykro i nie byli
traktowani marginalnie w środowisku rówieśniczym.
Urząd Miejski opłacił takim dzieciom karnety na basen w ilości 140 sztuk. Karnety na basen otrzymywali
również bezpłatnie uczniowie za wygrywane przez
nich zawody i mecze na boiskach „Orlik”.
Organizatorzy wypoczynku w Oławie
Urząd Miejski (edukacja) zorganizował 3 turnusy półkolonii letnich, w których uczestniczyło 207
dzieci w tym 74 bezpłatnie. Półkolonie cieszyły się
dużym zainteresowaniem dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach organizowanych przez wychowawców zgodnie z programem.
Na każdym turnusie zajęcia prewencyjne prowadzili
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Dzieci z
dwóch turnusów wyjeżdżały do Multikina i ZOO we
Wrocławiu. W każdy słoneczny dzień dzieci pod opieką wychowawców i ratowników korzystały z basenu
miejskiego w Oławie
Wydział Profilaktyki Uzależnień zorganizował
dla 40 osób kolonie letnie z programem profilaktycznym w Suchej Beskidzkiej oraz letni obóz liderski w
Sosnówce dla 10 osób. Dla dzieci i młodzieży przebywającej przez całe wakacje w Oławie zrealizowano
program „Lato z przygodą”. Były to wycieczki autokarowe i rowerowe z których skorzystało 30 osób.
MOPS dofinansował kolonie i obozy dla 32 dzieci, w
tym dla 9 z Domu Dziecka.
Komenda Hufca ZHP była organizatorem dwóch
turnusów obozu w Lubiatowie dla 393 harcerzy,
sportowców i osób niezrzeszonych.
MGUKS„Boks Team Oława” – w miesiącu sierpniu
br. zorganizował dla 6 zawodników obóz sportowy w
Zbąszyniu, w którym uczestniczyli również zawodnicy z klubów sportowych ze Strzegomia oraz Boxen z
Niemiec.
Stowarzyszenie Taneczne „Athina” w miesiącu sierpniu zorganizowało warsztaty taneczne w
Różance dla 20 uczestników.
LOK – w czasie wakacji miejską strzelnicę odwiedziło
400 osób, które trenowały w każdy wakacyjny wtorek
i czwartek pod okiem instruktorów strzelectwa. W
sumie instruktorzy przepracowali 72 godziny z dziećmi i młodzieżą.
MKS „Olavia” zorganizował dwa obozy – siatkarski
i pływacki – w Czeskiej Trzebowej dla 72 osób.
MKS Oława wspólnie z rodzicami zorganizował dwa
obozy sportowe w których wzięło udział 37 orlików i
młodzików w Lubiatowie i Głuchołazach.
Klub Sportowy „Sobieski” w sierpniu był organizatorem obozu piłki siatkowej dla 32 uczestniczek w
Jastrowiu.
Wszystkie formy wypoczynku letniego opłacali
głównie rodzice dzieci i młodzieży. Kluby sportowe
i stowarzyszenia dofinansowywały opłatę za pobyt
lub pokrywały koszty transportu z dotacji budżetu
miasta. W Oławie przez okres wakacji funkcjonowały
codziennie świetlice środowiskowe, w których prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci
i młodzieży.
Największym powodzeniem cieszyły się boiska typu
„Orlik” przy szkołach nr 2 i nr 8. Na każdym z nich
pracowali animatorzy sportu po 8 godzin dziennie
organizując mecze, turnieje, zawody sportowe i zabawy drużynowe dostosowane do wieku dzieci. Boiska
czynne były do późnych godzin wieczornych. Na
koniec dnia boiska rezerwowane były dla osób dorosłych, które bardzo chętnie rozgrywały na nich mecze
w koszykówkę, piłkę siatkową i piłkę nożną. Z boiska
przy SP nr 2 ogółem korzystało miesięcznie około 3,5
tys. osób, a z boiska przy SP nr 8 około 3 tys.
„Streetball z Kogutem”– w okresie wakacji odbyła
się kolejna edycja rozgrywek w koszykówkę uliczną.
Rozgrywano turnieje raz w miesiącu, a w miesiącu
wrześniu odbyło się uroczyste podsumowanie zawodów podczas których burmistrz Oławy wręczył
puchary, medale i nagrody rzeczowe dla najlepszych
zawodników całej edycji. W rozgrywkach uczestniczyło około 120 osób.
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych była organizatorem dziewięciu dyskotek i dwóch festynów przy ul. Młyńskiej. Na każdej
dyskotece było około 100 osób, które uczestniczyły w
wielu konkursach, w których dzieci zdobywały atrakcyjne nagrody.
Krystyna Cecko
Podziękowanie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie składa serdeczne podziękowania Panu Stanisławowi
Jaśnikowskiemu za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu przewozu dzieci na kolonię letnią.
W poprzednim numerze zamieściliśmy błędną informację
O numerze szkoły klaudii jakubowskiej.
Klaudia, którą przepraszamy, w roku szkolnym 2009/2010
Była uczennicą klasy vi szkoły podstawowej numer 5.
10
Wrzesień 2010 | Nr 9 [75] | Serwis Społeczno–Samorządowy
„Streetball z Kogutem”
W niedzielę 19 września już po raz piąty na terenach rekreacyjnych Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej odbył się turniej koszykówki ulicznej pod nazwą „Streetball z Kogutem” a także rozegrano Finał Powiatowy LZS w Streetball. Zabawa
zorganizowana przez Powszechną Spółdzielnię
Mieszkaniową i MGUKS Feniks pod honorowym
patronatem Burmistrza Oławy.
Inauguracja miała miejsce podczas tradycyjnego
Festynu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w
dniu 22.06. w którym wystartowało w dwóch kategoriach wiekowych sześć drużyn. Cały cykl zawodów składał się z czterech turniejów rozgrywanych
w okresie wakacyjnym, w których zespoły gromadziły punkty do klasyfikacji generalnej. Łącznie w
zawodach wzięły udział 22 zespoły. Finał a zarazem
ostatni w tym sezonie turniej, oprócz wyłonienia
zwycięzców w rozgrywkach, wyłonił też triumfatorów całej edycji, którzy zostali uhonorowani pucharami, medalami i atrakcyjnymi nagrodami przez
burmistrza miasta.
Klasyfikacja generalna, którą warto poznać choćby
ze względu na oryginalne nazwy drużyn, przedstawia się następująco :
Kategoria 1994 i mł.
1.
Czopki 21 pkt.
2.
Śląsk 7 pkt.
3.
Chcago Bulls
7 pkt.
4.
Pożycz Pięć Złotych
6 pkt.
5.
Kaufland6 pkt.
6.
NBA 6 pkt.
7.
FC Prosto
5 pkt.
8.
Nowo Poznani 5 pkt.
9.
Oława Lakers
6 pkt.
10.
Chrobry Oława
4 pkt.
Kategoria OPEN
1.
Ballers23 pkt.
2.
Błąd Kroków
19 pkt.
3.
Gorzej Być nie Może
14 pkt.
4.
Pogromcy PISuarów
8 pkt.
5.
Prestiż7 pkt.
6.
Licho Nie Śpi
6 pkt.
7.
Gold Old
5 pkt.
8.
Graczo Team
5 pkt.
9.
30 plus
4 pkt.
10.
BlueBerry
3 pkt.
11.
Śląsk2 pkt.
Wszystkie drużyny mają charakter koleżeński,
same organizują sobie cykl przygotowawczy i dbają
o treningi . Większość wywodzi się z Oławy ale
impreza przyciągnęła także teamy z sąsiednich
miejscowości np. Jelcza-Laskowic, Siechnic, Nysy i
Wrocławia.
Tradycją każdych rozgrywek jest konkurs rzutów
do kosza „za trzy” rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej i open . Wzbudza on
zawsze dużo radości, gdyż zwycięzca otrzymuje
piłkę do kosza. Do tej rywalizacji stanęli wszyscy,
niezależnie od wieku i płci. Już po raz drugi w tym
roku skutecznością wyróżnił się jeden z najmłodszych uczestników 9-letni Michał Frischmann, którego celny rzut zachwycił widzów. W kategorii open
najlepszym okazał się Piotr Janus. Obaj zawodnicy
otrzymali piłki do koszykówki, które wręczył burmistrz Franciszek Październik.
Spotkania prowadzone i nadzorowane były przez
osoby z przygotowaniem trenerskim i pedagogicznym. Opiekę medyczną zapewnili wolontariusze
o przygotowaniu medycznym – harcerze z 13
Drużyny Wędrowniczej IGNIS.
Uczestnicy rozgrywek otrzymali wodę mineralną a
także poczęstunek – kiełbaskę a grilla.
Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji dla widzów,
odbył się blok zawodów sportowo-zręcznościowych
w różnych kategoriach wiekowych organizowany
przez MGLUKS „Boks Team” gdzie każdy uczestnik
otrzymał słodką niespodziankę i drobny upominek
a zwycięzcy nagrody rzeczowe, które były wręczane
na podium.
Dla dzieci zabawę przy muzyce oraz konkursy
taneczno-ruchowe prowadził uwielbiany przez
dzieci clown Grześ. Nie zabrakło także dmuchanej
zjeżdżalni oraz suchego basenu z kulkami. Karolina
Beń przeprowadziła autorski konkurs plastyczny w
którym przy użyciu dowolnych technik uczestnicy
mieli za zadanie wykonać prace o tematyce wakacyjnej.
Koszykówka uliczna jest dyscypliną rozgrywaną w
okresie letnim na świeżym powietrzu.
W tym roku niestety był to już ostatni turniej i aby
wszystkim zawodnikom i widzom osłodzić nieuchronnie zbliżający się koniec ciepłych dni przygotowano „Ucztę Lodożerców”
podczas której wspólnie zjedzono 900 lodów. Na
tak zorganizowane symboliczne pożegnanie lata
pogoda dopisała a ostatnie promienie słoneczne
zachęcały do konsumpcji lodów.
Organizatorzy dziękują wszystkim za udział w imprezie i zapraszają za rok.
Tomasz Frischmann
Podziękowania dla sponsorów:
Urząd Miejski w Oławie, Bank Spółdzielczy w Oławie,
Drog-West, Grain Wojciech Łoziński, Best.go, RemKępno, Fenpol, Algida, Ziaja oddział Dolny Śląsk,
Studio Reklamy Wena
11
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 9 [75] | Wrzesień 2010
12
Wrzesień 2010 | Nr 9 [75] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Pod skrzydłami koguta
Niederelbert (ok. 1600 mieszkańców) – niemiecka miejscowość i gmina leżąca w Westerwald, w regionie Nadrenia-Palatynat. Pierwsza wzmianka o
miejscowości pochodzi z początków XIII w.
Do ważniejszych zabytków miejscowości należy wybudowany na początku
XX wieku kościół św. Józefa.
W Niederelbert funkcjonuje klub sportowy zrzeszający takie dyscypliny
sportu, jak: tenis stołowy, zapasy, gimnastyka dla kobiet. Oprócz tego działają również kluby piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, klub rowerowy i
grupa taneczna.
Ponadto funkcjonują tu również stowarzyszenia kulturalne, chór liturgiczny, towarzystwo karnawałowe, zespół muzyczny i klub szachistów.
Uraiújfalu (ok. 1000 mieszkańców) – węgierska miejscowość w zachodniej
Transdanubii, w powiecie Vas. Nazwa Uraj była po raz pierwszy użyta ok.
roku 1221.
W mieście znajduje się Centrum Kultury, które zajmuje się organizowaniem
wszelkiego rodzaju imprez z okazji świąt i innych okoliczności.
Jednym z niewielu zabytków jest gotycki kościół pod wezwaniem św. Jana,
pochodzący z XIV w., przebudowany w stylu barokowym ok. 1770 r., kościół
ewangelicko-augsburski z XVIII w., a także XIX-wieczny zabytkowy dworek.
towarzystwo karnawałowe, zespół muzyczny i klub szachistów.
Gmina Fjerritslev (ok. 8500 mieszkańców) – istniejąca w latach 1970-2006
gmina w Danii w okręgu północnej Jutlandii. Gmina Fjerritslev została
utworzona 1 kwietnia 1970 na mocy reformy podziału administracyjnego
Danii. Po kolejnej reformie administracyjnej w roku 2007 weszła w skład
nowej gminy Jammerbugt. Siedzibą władz gminy było miasto Fjerritslev.
W mieście znajduje się m.in. Muzeum Broni i rezerwat przyrody, a także
folwark zwierzęcy.
Miasto posiada także rozbudowany szlak tras rowerowych, a także wypożyczalnię sprzętu rowerowego.
W Fjerritslev w każdą sobotę lata odbywa się jarmark, na którym można
kupić i sprzedaż niemal wszystkie rzeczy użytku domowego.
Hemiksem to miasto położone w belgijskiej prowincji Antwerpia . Gmina
obejmuje tylko właściwe miasto Hemiksem. W 2006 roku liczba mieszkańców wynosiła ponad 9600.
Najbardziej godnym zainteresowania jest odremontowane w ostatniej dekadzie St. Bernard’s Abbey (opactwo świętego Bernarda), w którym znajduje się ratusz i siedziba policji.
[US]
13
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 9 [75] | Wrzesień 2010
Z archiwum prasowego „Gazeta Robotnicza” i „Słowo Polskie” rok 1969
Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie
14
Wrzesień 2010 | Nr 9 [75] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Fotoktoto
Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu?
Poznaj Oławę
Gdzie znajduje się ten detal
architektoniczny?
Rozwiązanie z poprzedniego numeru
1
2
13
3
4 5 6 7
8
9
10 11
12
14
Na zdjęciu licealnego chóru zostali rozpoznani: 1 E. Bykowski, 2 T. Denefeld, 3 Z. Leśniak,
4 E. Bednarz, 5 K. Migocka, 6 S. Konopacki, 7 S. Szuwart, 8 T. Tyczyński, 9 E. Fałdziński,
10 D. Jaworska, 11 A. Korzeniowska, 12 U. Dubiel, 13 A. Lechki, 14 F. Śmigielski (dyrygent).
Detal znajduje się na budynku przy Placu
Zamkowym 24.
15
Kościół Matki Bożej Pocieszenia przed zawaleniem się wieży w 1881 r. i wygląd dzisiejszy

Podobne dokumenty

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy edukacyjnym „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” . Na Zieloną Szkołę do Wielkiej Brytanii, która odbyła się w dniach 11–14 października tego roku, zaproszono nauczycieli i uczniów z całej...

Bardziej szczegółowo

serwis społeczno–samorządowy oława

serwis społeczno–samorządowy oława Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Renata Romanowska Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek - Ratusz Tel. 71 301 10 18, 71 301 10 17 e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo

Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO Wratislavia Cantans 2006 (ES) – 12 Jubileusz Szkoły Muzycznej (ES) –12 Publikacje Urzędu Miejskiego w latach 2004-06 – 13 Z archiwum prasowego (JW) – 14 Poznaj Oławę i Fotoktoto? (JW) – 115 Oława z...

Bardziej szczegółowo