Projekty zaopiniowane pozytywnie - Radom

Komentarze

Transkrypt

Projekty zaopiniowane pozytywnie - Radom
ZESTAWIENIE PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO,
ZAOPINIOWANYCH POZYTYWNIE
Nr
L. Obsz
ar
wniosku
p.
Tytuł
1
0
3
2
0
17
Droga do "Radomiaka"
3
0
41
Likwidacja barier architektonicznych - zwiększenie dostępu dla osób niepełnosprawnych
do Sali Koncertowej Urzędu Miasta, wejście do Kuźni Artystycznej - AMFITEATR
4
0
45
Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Potoku Północnego od ul. Miłej do ul. B.Chrobrego
5
0
54
"Dar dla Radomia. Dzieła sztuki podarowane Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu."
6
0
58
Izba Pamięci w budynku Dyrekcji Fabryki Broni, który w czasie II wojny światowej był
siedzibą Gestapo.
7
0
60
SENIOR - iada.
8
0
61
Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
9
0
63
Siła w Rodzinie - utworzenie miejsca aktywizowania rodzin.
10
0
70
Program szczepienia dzieci w wieku 1 - 18 rok przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A.
11
0
73
Budowa muszli koncertowej w parku miejskim im. Tadeusza Kościuszki.
12
0
75
Napełniamy talerzyk - pomoc żywnościowa dla mieszkańców Radomia.
13
0
76
Zakup sprzętu ratunkowego i ratowniczego.
14
0
77
Koncertowa zbiórka żywności.
15
0
87
Internet w harmonii z przyrodą i ludźmi - jerzykowe wieże.
16
0
90
Budowa sygnalizacji przy przejściu na ul. Wierzbickiej oraz inne udogodnienia dla
pieszych.
17
0
95
Ułatwienia rowerowe etap II.
18
0
19
0
114
Boiska do streetballa na osiedlach: Ustronie, Południe, nad zalewem Borki oraz w parku
Planty.
20
0
116
Dwudniowy festiwal muzyczny w wakacje 2015.
21
0
117
Grające ławeczki - ławki z radiem na deptaku.
"ASTRO - BAZA" - obserwatorium astronomiczne + mini planetarium
96/105 Ławka na każdym przystanku autobusowym.
22
0
122
Zegary odmierzające czas do zmiany świateł.
23
0
137
Radomski Klaster Turystyczny.
24
0
140
Gra miejska - śladami żołnierzy wyklętych.
25
0
141
Muzeum Katedralne - edukacja i przyszłość.
26
0
142
Domeny internetowe dla radomskich organizacji pozarządowych.
27
0
132
Radomskie Dni Młodzieży 2015.
28
0
143
Muzeum Historii Radomia - makieta Centrum Radomia.
29
1
1
30
1
35
Chcemy Orlika dla Kopernika - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią 2 torową
oraz częścią do skoków w dal.
31
1
37
Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej)
przy PSP Nr 13 w Radomiu.
32
1
40
Modernizacja terenu do celów rekreacyjno - sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
33
1
47
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 7.
34
1
65
Zmiany w otoczeniu i wyeksponowanie Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego,
opracowanie nowych wydawnictw.
35
1
36
1
78
Projekt, wykonanie i posadowienie ławeczki - pomnika prof.. Leszka Kołakowskiego.
37
1
81
Budowa windy w X L.O. im. St. Konarskiego.
38
1
88
Ratujmy Zieleń Śródmieścia.
39
1
94
Automatycznie opuszczane słupki uniemożliwiające wjazd na deptak.
40
1
103
Miejsce dla psów na Plantach.
41
1
106
Górka saneczkowa w parku Planty.
42
1
43
1
112
Chodnik wzdłuż ul. Mariackiej na odcinku Sedlaka-Juliusza.
44
1
118
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu.
45
2
4
Wymiana ławek zamontowanych wzdłuż ul. Piłsudskiego.
68/133 Boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga.
111/13
Ratujmy radomskie skwery - remont skweru przy Mauzoleum Czachowskiego.
1
Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu.
46
2
5
47
2
26
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wilczyńskiego w Radomiu.
48
2
48
Boisko treningowe do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wym. 30x60 m przy ZSO nr 4 z
oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Osiedlowa 36 w Radomiu.
49
2
57
Budowa parkingu i remont chodników na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w
Radomiu.
50
3
2
51
3
11
Urządzenie miejsca dla Mobilnego Miasteczka Drogowego na placu przy szkole PSP Nr
15 ul. Kieleckiej 2/6
52
3
33
Remont Krzyża Wolności (w szczególności odtworzenie widniejącej dawniej na nim
inskrypcji).
53
3
42
Budowa łącznika w PSP Nr 26.
54
3
43
Remont drogi dojazdowej do budynku PSP Nr 26.
55
3
44
Remont bieżni w PSP Nr 26.
56
3
46
"Bezpieczna Droga do Dzkoły" . Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kieleckiej
(E7) w Radomiu.
57
3
49
Lokalna integracja sportowa - budowa boiska szkolnego z trawy syntetycznej przy PG
11.
58
3
59
3
53
Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych, ul.
Wernera.
60
3
55
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy PSP Nr 2 w Radomiu.
61
3
64
Doposażenie istniejacego placu zabaw - Radom, osiedle bloków socjalnych ul.
Wolanowska 75.
62
3
69
Remont zaplecza sportowego wraz z węzłem sanitarnym przy Sali gimnastycznej przy
PSP Nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93.
63
3
83
"Bezpieczny przystanek" /MPK linii nr 5 przy ul. Kieleckiej (E7) w Radomiu.
64
3
85
Wyrównanie dojazdu i placu przed szkołą w Zespole Niepublicznych Placówek
Oświatowych Specjalnych.
65
3
86
Winda dla niepełnosprawnych w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych
Specjalnych.
66
3
91
Remont parku na osiedlu Południe wraz z remontem placu zabaw.
67
3
92
Modernizacja zalewu Borki.
68
3
97
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach na ul. Wierzbickiej / Czarnoleskiej.
69
3
108
Ścieżka rowerowa.
Biletomaty na os. Południe.
51/74 Bezpieczny lewoskręt - skrzyżówanie ul. Wernera-Mireckiego-Szarych Szeregów.
Ratujmy radomskie skwery - remont skweru na Borkach pomniędzy ul. Maratońską,
Limanowskiego i Pawią.
70
3
123
Odbudowa mostu na rzece na osiedlu Wośniki.
71
3
126
Siła w precyzji szachowych decyzji - zakup sprzętu szachowego.
72
3
135
Budowa bieżni 60m 4-torowej ze skocznią w dal przy PSP Nr 21 w Radomiu ul.
Trojańska 5.
73
4
8
74
4
10
Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu Gołębiów II
i Akademickim.
75
4
38
Modernizacja terenu do celów rekreacyjno - sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
76
4
39
Bezpieczne otoczenie przyjaznego miejsca.
77
4
50
Rewitalizacja sali gimnastycznej przy II L.O. im. M. Konopnickiej.
78
4
62
Pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej przy PSP Nr 3 w Radomiu, ul. Sobieskiego 12.
79
4
98
Remont chodnika oraz zatoczek parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi.
80
4
101
Bezpieczny plac zabaw dla dzieci pomiędzy blokami Chrobrego 52, Górnicza 7.
81
4
102
Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Warszawska /
Janiszewska.
82
4
104
Remont parku na os. Obozisko.
83
4
130
Wiata przystankowa Rapackiego / Sempołowskiej.
84
4
134
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz remont schodów zewnętrznych i tarasu w
Przedszkolu Publicznym nr 6 w Radomiu.
85
4
138
Zielone tereny przy ul. Sempołowskiej
86
5
24
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 7 w Radomiu.
87
5
25
Modernizacja boiska: do piłki nożnej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej,
asfaltowego na wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżni na bieżnię z
nawierzchnią tartanową i skoczni przy PSP nr 20 w Radomiu ul. Malenicka 29.
88
5
32
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Energetyków łączącego Starą i Nową Wolę
Gołębiowską.
89
5
82
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP Nr 20 w
Radomiu.
Kontynuacja budowy Parku Gołębiów.

Podobne dokumenty