Tarnobrzeskie Targi Pracy i Edukacji – VI edycja

Komentarze

Transkrypt

Tarnobrzeskie Targi Pracy i Edukacji – VI edycja
Tarnobrzeskie Targi Pracy i Edukacji – VI edycja
W środę 17 kwietnia 2013 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy
al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu odbyła się VI edycja Tarnobrzeskich Targów Pracy
i Edukacji, których organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu.
– Każdego roku z myślą o osobach bezrobotnych i poszukujących pracy, a także
młodzieży, która dopiero wstępuje na rynek pracy, staramy się przygotowywać ofertę targów
tak, aby każdy mógł znaleźć dla siebie odpowiedni kierunek zarówno edukacyjnego, jak
i zawodowego rozwoju. Dlatego do udziału w targach zapraszamy przedsiębiorców
z konkretnymi ofertami pracy, zaprzyjaźnione urzędy pracy, firmy szkoleniowe i instytucje,
a także szkoły i uczelnie – mówi Teresa Huńka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Tarnobrzegu.
W tegorocznych targach wzięło udział blisko 60 wystawców, łącznie przygotowali oni
1200 krajowych i zagranicznych ofert pracy. Targi zwiedziło ponad 1000 osób –
mieszkańców Tarnobrzega i okolic.
Wśród wystawców z ofertą Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz
ofertą EURES prezentował się Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Na stoisku Urzędu
doradcy zawodowi tarnobrzeskiego Centrum pomagali w opracowaniu dokumentów
aplikacyjnych, natomiast doradcy EURES zapoznawali odwiedzających z zasadami
poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą, przygotowywaniem dokumentów EUROPASS,
a także z ponad 770 ofertami pracy w ramach sieci EURES.
Pracodawcy, którzy uczestniczyli w targach, proponowali pracę w branżach
usługowych, gastronomicznych, informatycznych, ekonomicznych, medycznych i innych –
łącznie oferowali oni 272 wolne etaty. W targach wzięły udział również Powiatowe Urzędy
Pracy z Sandomierza i Stalowej Woli – te z kolei przygotowały 76 propozycji pracy. Swoją
ofertę prezentowały także Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w
Tarnobrzegu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Nowej Dębie – proponując zatrudnienie na
ponad 60 różnych stanowiskach.
Tegoroczne targi wzbogacił konkurs na najciekawsze i najbardziej atrakcyjne stoisko
wystawiennicze VI Tarnobrzeskich Targów Pracy i Edukacji. Laureatami konkursu zostali:
„Bocianówka” Maciej Witek z Baranowa Sandomierskiego – I miejsce, Zamiejscowy
Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej
Woli – II miejsce, Cukiernia Motycze Elżbieta Witkowska Motycze Poduchowne – III
miejsce. Nie zabrakło też atrakcji dla zwiedzających targi. Do nich przygotowany został quiz
na temat wiedzy o rynku pracy. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali upominki promujące usługi
urzędu pracy.
Pomimo że nie wszyscy zainteresowani znaleźli dla siebie odpowiednie oferty pracy,
to jednak mieli okazję bezpośrednio porozmawiać z pracodawcami, zapoznać się z profilem
ich działalności i aktualnymi potrzebami rynku pracy oraz bogatą ofertą edukacyjną.
VI edycja Targów Pracy i Edukacji została oceniona przez wystawców pozytywnie.
Przeprowadzona wśród wystawców ankieta potwierdza ich zadowolenie z uczestnictwa
w imprezie oraz zainteresowanie udziałem w kolejnej edycji.
Targi były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pozyskanych przez urząd na realizację
projektu „Nowa Jakość II”.
Teresa Huńka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, otwiera Targi Pracy i Edukacji
Doradca sieci EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
udziela porady związanej z wyjazdem za granicę
Doradcy zawodowi z tarnobrzeskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnobrzeskie Targi Pracy i Edukacji

Podobne dokumenty