(540) orthopaedic medicine international (cyriax)

Komentarze

Transkrypt

(540) orthopaedic medicine international (cyriax)
(540) orthopaedic medicine international (cyriax)
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
TOW: (210) 366235, (220) 12-02-2010
Kategoria i numer ochrony:
TOW: (111)
Rodzaj znaku towarowego
(550) Słowny
Osoby
Rodzaj osoby
Nazwa
Miasto
(732) Zgłaszający/Uprawniony Grzegorz Gałuszka Bielsko-Biała
Adres Kraj
PL
Publikacje
Typ Data publikacji Numer
BUP 24-05-2010
11/2010
Klasyfikacja nicejska
Klasa Wykaz
(510) materiały opatrunkowe, materiały
ortopedyczne, materiały fizjoterapeutyczne i
fizykoterapeutyczne, materiały do
rehabilitacji preparaty diagnostyczne do
(511) celów medycznych, kompresy, obrączki
05
przeciwreumatyczne, bransoletki
przeciwreumatyczne, plastry do celów
medycznych, samoprzylepne plastry
lecznicze, taśmy przylepne do celów
medycznych
(510) aparatura do analizy do celów
medycznych, aparatura i instrumenty
ortopedyczne aparaty do masażu
wibracyjnego, bandaże usztywniające,
ortopedyczne boty do celów leczniczych,
gorsety brzuszne, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, pończochy elastyczne
do celów ortopedycznych, przyrządy i
urządzenia do fizykoterapii, przyrządy i
urządzenia do fizjoterapii i rehabilitacji, łóżka
hydrostatyczne do celów leczniczych, igły do
akupunktury, igły do celów medycznych,
kompresory, kompresy termoelektryczne,
(511) kule inwalidzkie, lampy dla celów leczniczych,
10
lampy kwarcowe do celów leczniczych, łóżka
specjalnie skonstruowane do celów
leczniczych, artykuły fizjoterapeutyczne,
artykuły fizykoterapeutyczne, artykuły do
rehabilitacji, aparaty do masażu, rękawice do
masażu, nadmuchiwane materace do celów
leczniczych, meble specjalne do celów
medycznych, aparaty i instrumenty
medyczne, aparaty i instrumenty
fizykoterapeutyczne, aparaty i instrumenty
fizjoterapeutyczne i do rehabilitacji,
przyborniki na instrumenty medyczne,
nadmuchiwane wezgłowia do celów
leczniczych, nakolanniki ortopedyczne,
Data
Numer
Kraj
pierwszeństwa pierwszeństwa pierwszeństwa
obuwie ortopedyczne, ochraniacze na palce
do celów medycznych, podkłady
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, opaski,
bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane,
opaski podtrzymujące, bandaże, opaski
usztywniające na stawy, artykuły
ortopedyczne, ortopedyczne pasy,
ortopedyczne wkładki, ortopedyczne
przyrządy i urządzenia, pasy do celów
leczniczych, nadmuchiwane elektryczne
poduszki do celów leczniczych, poduszki do
celów leczniczych, aparatura terapeutyczna
do wytwarzania gorącego powietrza,
urządzenia do masażu za pomocą gorącego
powietrza, przyborniki dla ortopedów,
przyborniki na instrumenty medyczne,
aparaty do celów medycznych, ekrany do
celów medycznych, sondy do celów
medycznych, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do użytku
medycznego, strzykawki do zastrzyków,
strzykawki podskórne, temblaki, opaski
podtrzymujące
(511) (510) wózki inwalidzkie, przyrządy i
12
urządzenia dla osób niepełnosprawnych
(511)
(510) opaski na ręce
26
(511) (510) maty gimnastyczne, przyrządy i
27
urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych
(511) (510) przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
28
ochraniacze łokci
(510) zgromadzenie na rzecz osób trzecich
towarów i usług z nimi związanych
pozwalające nabywcy na ich swobodne
oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni
z artykułami ortopedycznymi oraz z
artykułami do fizykoterapii, fizjoterapii i
rehabilitacji, doradztwo w zakresie
prowadzenia usług ortopedycznych, usług z
zakresu fizykoterapii, fizjoterapii i
rehabilitacji oraz zarządzania siecią lokali
(511)
ortopedycznych, fizykoterapeutycznych,
35
fizjoterapeutycznych i prowadzących
rehabilitację, prezentowanie produktów w
mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie pokazów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, wydawanie
materiałów reklamowych, usługi reklamowe i
rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w tym: ulotek, prospektów, druków i próbek,
doradztwo w zakresie organizowania i
prowadzenia działalności gospodarczej
(510) doradztwo w sprawach finansowych,
operacje finansowe, usługi finansowe,
franchising w zakresie: organizowania i
prowadzenia usług fizykoterapii, fizjoterapii,
(511) rehabilitacji i ortopedii, organizowania,
36
prowadzenia i zarządzania placówkami oraz
sieciami placówek fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii, organizowania i
prowadzenia kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, sympozjów i imprez
kulturalno-oświatowych, organizowania i
prowadzenia praktyk, szkoleń, treningów,
instruktaży, pokazów, kształcenia
praktycznego kadr pracujących w
fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji i
ortopedii, nauczania i nauczania
korespondencyjnego, doradztwa oraz
udzielania porad i informacji w dziedzinie
fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji i
ortopedii, organizowania i prowadzenia
pracowni specjalistycznych
(510) organizowanie oraz prowadzenie
kongresów, konferencji, seminariów,
zjazdów, sympozjów i imprez kulturalnooświatowych, obsługa kongresów,
konferencji, seminariów, zjazdów, sympozjów
i imprez kulturalno-oświatowych,
wynajmowanie pomieszczeń na kongresy,
konferencje, seminaria, zjazdy, sympozja i
imprezy kulturalno-oświatowe, organizowanie
i prowadzenie praktyk, szkoleń, treningów,
instruktaży, pokazów, kształcenia
praktycznego kadr pracujących w
fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji i
(511) ortopedii, kultura fizyczna, gimnastyka,
41
nauczanie i nauczanie korespondencyjne,
doradztwo oraz udzielanie porad i informacji
w dziedzinie fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii, organizowanie i
prowadzenie pracowni specjalistycznych,
produkcja programów radiowych i
telewizyjnych w tym audycji, filmów z
dziedziny fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii na wszelkiego rodzaju
nośnikach dźwięku i obrazu, publikowanie
książek i tekstów w tym publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków z
dziedziny fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii
(510) organizowanie i prowadzenie badań i
(511) analiz, sporządzanie opinii i ekspertyz w
42
dziedzinie fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii
(510) fizykoterapia, fizjoterapia,
rehabilitacja, ortopedia, organizowanie i
prowadzenie placówek fizykoterapii,
fizjoterapii, rehabilitacji i ortopedii, usługi
związane z organizowaniem, prowadzeniem i
obsługą fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji
i ortopedii, kliniki medyczne, placówki opieki
medycznej, niehospitalizacyjne placówki
(511) rekonwalescencji organizowanej w
44
warunkach domowych lub sanatoryjnych,
placówki rekonwalescencji z opieką
medyczną organizowaną w warunkach
domowych lub sanatoryjnych, rehabilitacja
osób po maltretowaniu, opieka pielęgniarska
i medyczna, pomoc medyczna, wypożyczanie
przyrządów, sprzętu i urządzeń
ortopedycznych oraz do fizykoterapii,
fizjoterapii, rehabilitacji
Decyzje
Data
Typ decyzji
31-05-2011 Odmowa
(540) cyriax
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
TOW: (210) 366234, (220) 12-02-2010
Kategoria i numer ochrony:
TOW: (111)
Rodzaj znaku towarowego
(550) Słowny
Osoby
Rodzaj osoby
Nazwa
Miasto
(732) Zgłaszający/Uprawniony Grzegorz Gałuszka Bielsko-Biała
Adres Kraj
PL
Publikacje
Typ Data publikacji Numer
BUP 24-05-2010
11/2010
Klasyfikacja nicejska
Klasa Wykaz
(510) materiały opatrunkowe, materiały
ortopedyczne, materiały fizjoterapeutyczne i
fizykoterapeutyczne, materiały do
rehabilitacji preparaty diagnostyczne do
(511) celów medycznych, kompresy, obrączki
05
przeciwreumatyczne, bransoletki
przeciwreumatyczne, plastry do celów
medycznych, samoprzylepne plastry
lecznicze, taśmy przylepne do celów
medycznych
(510) aparatura do analizy do celów
medycznych, aparatura i instrumenty
ortopedyczne aparaty do masażu
wibracyjnego, bandaże usztywniające,
ortopedyczne boty do celów leczniczych,
gorsety brzuszne, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, pończochy elastyczne
do celów ortopedycznych, przyrządy i
urządzenia do fizykoterapii, przyrządy i
(511) urządzenia do fizjoterapii i rehabilitacji, łóżka
10
hydrostatyczne do celów leczniczych, igły do
akupunktury, igły do celów medycznych,
kompresory, kompresy termoelektryczne,
kule inwalidzkie, lampy dla celów leczniczych,
lampy kwarcowe do celów leczniczych, łóżka
specjalnie skonstruowane do celów
leczniczych, artykuły fizjoterapeutyczne,
artykuły fizykoterapeutyczne, artykuły do
rehabilitacji, aparaty do masażu, rękawice do
masażu, nadmuchiwane materace do celów
Data
Numer
Kraj
pierwszeństwa pierwszeństwa pierwszeństwa
leczniczych, meble specjalne do celów
medycznych, aparaty i instrumenty
medyczne, aparaty i instrumenty
fizykoterapeutyczne, aparaty i instrumenty
fizjoterapeutyczne i do rehabilitacji,
przyborniki na instrumenty medyczne,
nadmuchiwane wezgłowia do celów
leczniczych, nakolanniki ortopedyczne,
obuwie ortopedyczne, ochraniacze na palce
do celów medycznych, podkłady
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, opaski,
bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane,
opaski podtrzymujące, bandaże, opaski
usztywniające na stawy, artykuły
ortopedyczne, ortopedyczne pasy,
ortopedyczne wkładki, ortopedyczne
przyrządy i urządzenia, pasy do celów
leczniczych, nadmuchiwane elektryczne
poduszki do celów leczniczych, poduszki do
celów leczniczych, aparatura terapeutyczna
do wytwarzania gorącego powietrza,
urządzenia do masażu za pomocą gorącego
powietrza, przyborniki dla ortopedów,
przyborniki na instrumenty medyczne,
aparaty do celów medycznych, ekrany do
celów medycznych, sondy do celów
medycznych, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do użytku
medycznego, strzykawki do zastrzyków,
strzykawki podskórne, temblaki, opaski
podtrzymujące
(511) (510) wózki inwalidzkie, przyrządy i
12
urządzenia dla osób niepełnosprawnych
(511)
(510) opaski na ręce
26
(511) (510) maty gimnastyczne, przyrządy i
27
urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych
(511) (510) przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
28
ochraniacze łokci
(510) zgromadzenie na rzecz osób trzecich
towarów i usług z nimi związanych
pozwalające nabywcy na ich swobodne
oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni
z artykułami ortopedycznymi oraz z
artykułami do fizykoterapii, fizjoterapii i
rehabilitacji, doradztwo w zakresie
prowadzenia usług ortopedycznych, usług z
zakresu fizykoterapii, fizjoterapii i
rehabilitacji oraz zarządzania siecią lokali
(511)
ortopedycznych, fizykoterapeutycznych,
35
fizjoterapeutycznych i prowadzących
rehabilitację, prezentowanie produktów w
mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie pokazów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, wydawanie
materiałów reklamowych, usługi reklamowe i
rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w tym: ulotek, prospektów, druków i próbek,
doradztwo w zakresie organizowania i
prowadzenia działalności gospodarczej
(511) (510) doradztwo w sprawach finansowych,
36
operacje finansowe, usługi finansowe,
franchising w zakresie: organizowania i
prowadzenia usług fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii, organizowania,
prowadzenia i zarządzania placówkami oraz
sieciami placówek fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii, organizowania i
prowadzenia kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, sympozjów i imprez
kulturalno-oświatowych, organizowania i
prowadzenia praktyk, szkoleń, treningów,
instruktaży, pokazów, kształcenia
praktycznego kadr pracujących w
fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji i
ortopedii, nauczania i nauczania
korespondencyjnego, doradztwa oraz
udzielania porad i informacji w dziedzinie
fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji i
ortopedii, organizowania i prowadzenia
pracowni specjalistycznych
(510) organizowanie oraz prowadzenie
kongresów, konferencji, seminariów,
zjazdów, sympozjów i imprez kulturalnooświatowych, obsługa kongresów,
konferencji, seminariów, zjazdów, sympozjów
i imprez kulturalno-oświatowych,
wynajmowanie pomieszczeń na kongresy,
konferencje, seminaria, zjazdy, sympozja i
imprezy kulturalno-oświatowe, organizowanie
i prowadzenie praktyk, szkoleń, treningów,
instruktaży, pokazów, kształcenia
praktycznego kadr pracujących w
fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji i
(511) ortopedii, kultura fizyczna, gimnastyka,
41
nauczanie i nauczanie korespondencyjne,
doradztwo oraz udzielanie porad i informacji
w dziedzinie fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii, organizowanie i
prowadzenie pracowni specjalistycznych,
produkcja programów radiowych i
telewizyjnych w tym audycji, filmów z
dziedziny fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii na wszelkiego rodzaju
nośnikach dźwięku i obrazu, publikowanie
książek i tekstów w tym publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków z
dziedziny fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii
(510) organizowanie i prowadzenie badań i
(511) analiz, sporządzanie opinii i ekspertyz w
42
dziedzinie fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii
(510) fizykoterapia, fizjoterapia,
rehabilitacja, ortopedia, organizowanie i
prowadzenie placówek fizykoterapii,
fizjoterapii, rehabilitacji i ortopedii, usługi
związane z organizowaniem, prowadzeniem i
(511)
obsługą fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji
44
i ortopedii, kliniki medyczne, placówki opieki
medycznej, niehospitalizacyjne placówki
rekonwalescencji organizowanej w
warunkach domowych lub sanatoryjnych,
placówki rekonwalescencji z opieką
medyczną organizowaną w warunkach
domowych lub sanatoryjnych, rehabilitacja
osób po maltretowaniu, opieka pielęgniarska
i medyczna, pomoc medyczna, wypożyczanie
przyrządów, sprzętu i urządzeń
ortopedycznych oraz do fizykoterapii,
fizjoterapii, rehabilitacji
Decyzje
Data
Typ decyzji
28-12-2010 Odmowa
540) MEDYCYNA ORTOPEDYCZNA WG CYRIAX'A
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
TOW: (210) 366233, (220) 12-02-2010
Kategoria i numer ochrony:
TOW: (111)
Rodzaj znaku towarowego
(550) Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osoby
Nazwa
Miasto
(732) Zgłaszający/Uprawniony Grzegorz Gałuszka Bielsko-Biała
Adres Kraj
PL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacji Symbol Edycja
(531) WIE
2.1.15 5
(531) WIE
2.1.23 5
(531) WIE
26.1.1 5
(531) WIE
27.5.1 5
(531) WIE
29.1.13 5
Publikacje
Typ Data publikacji Numer
BUP 24-05-2010
11/2010
Klasyfikacja nicejska
Klasa Wykaz
(510) materiały opatrunkowe, diagnostyczne
(preparaty -) do celów medycznych,
kompresy, obrączki przeciwreumatyczne,
(511)
bransoletki przeciwreumatyczne, plastry do
05
celów medycznych, samoprzylepne plastry
lecznicze, taśmy przylepne do celów
medycznych
(510) aparatura do analizy do celów
medycznych, aparatura i instrumenty
ortopedyczne aparaty do masażu
(511) wibracyjnego, bandaże usztywniające,
10
ortopedyczne boty do celów leczniczych,
gorsety brzuszne, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, pończochy elastyczne
do celów ortopedycznych, przyrządy i
Data
Numer
Kraj
pierwszeństwa pierwszeństwa pierwszeństwa
urządzenia do fizykoterapii, przyrządy i
urządzenia do fizjoterapii i rehabilitacji, łóżka
hydrostatyczne do celów leczniczych, igły do
akupunktury, igły do celów medycznych,
kompresory, kompresy termoelektryczne,
kule inwalidzkie, lampy dla celów leczniczych,
lampy kwarcowe do celów leczniczych, łóżka
specjalnie skonstruowane do celów
leczniczych, artykuły fizjoterapeutyczne,
artykuły fizykoterapeutyczne, artykuły do
rehabilitacji, aparaty do masażu, rękawice do
masażu, nadmuchiwane materace do celów
leczniczych, meble specjalne do celów
medycznych, aparaty i instrumenty
medyczne, aparaty i instrumenty
fizykoterapeutyczne, aparaty i instrumenty
fizjoterapeutyczne i do rehabilitacji,
przyborniki na instrumenty medyczne,
nadmuchiwane wezgłowia do celów
leczniczych, nakolanniki ortopedyczne,
obuwie ortopedyczne, ochraniacze na palce
do celów medycznych, podkłady
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, opaski,
bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane,
opaski podtrzymujące, bandaże, opaski
usztywniające na stawy, artykuły
ortopedyczne, ortopedyczne pasy,
ortopedyczne wkładki, ortopedyczne
przyrządy i urządzenia, pasy do celów
leczniczych, nadmuchiwane elektryczne
poduszki do celów leczniczych, poduszki do
celów leczniczych, aparatura terapeutyczna
do wytwarzania gorącego powietrza,
urządzenia do masażu za pomocą gorącego
powietrza, przyborniki dla ortopedów,
przyborniki na instrumenty medyczne,
aparaty do celów medycznych, ekrany do
celów medycznych, sondy do celów
medycznych, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do użytku
medycznego, strzykawki do zastrzyków
(511) (510) wózki inwalidzkie, przyrządy i
12
urządzenia dla osób niepełnosprawnych
(511)
(510) opaski na ręce
26
(511) (510) maty gimnastyczne, przyrządy i
27
urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych
(511) (510) przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
28
ochraniacze łokci
(510) zgromadzenie na rzecz osób trzecich
towarów i usług z nimi związanych
pozwalające nabywcy na ich swobodne
oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni
z artykułami ortopedycznymi oraz z
artykułami do fizykoterapii, fizjoterapii i
(511)
rehabilitacji, prezentowanie produktów w
35
mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie pokazów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, wydawanie
materiałów reklamowych, usługi reklamowe i
rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w tym: ulotek, prospektów, druków i próbek,
doradztwo w zakresie organizowania i
prowadzenia działalności gospodarczej
(511) (510) doradztwo w sprawach finansowych,
36
operacje finansowe, usługi finansowe
(510) organizowanie oraz prowadzenie
kongresów, konferencji, seminariów,
zjazdów, sympozjów i imprez kulturalnooświatowych, obsługa kongresów,
konferencji, seminariów, zjazdów, sympozjów
i imprez kulturalno-oświatowych,
wynajmowanie pomieszczeń na kongresy,
konferencje, seminaria, zjazdy, sympozja i
imprezy kulturalno-oświatowe, organizowanie
i prowadzenie praktyk, szkoleń, treningów,
instruktaży, pokazów, kształcenia
praktycznego kadr pracujących w
fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji i
ortopedii, kultura fizyczna, gimnastyka,
nauczanie i nauczanie korespondencyjne,
doradztwo oraz udzielanie porad i informacji
w dziedzinie fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii, organizowanie i
(511) prowadzenie pracowni specjalistycznych,
41
produkcja programów radiowych i
telewizyjnych w tym audycji, filmów z
dziedziny fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii na wszelkiego rodzaju
nośnikach dźwięku i obrazu, publikowanie
książek i tekstów w tym publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków z
dziedziny fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii, franchising w
zakresie: organizowania i prowadzenia
kongresów, konferencji, seminariów,
zjazdów, sympozjów i imprez kulturalnooświatowych, organizowania i prowadzenia
praktyk, szkoleń, treningów, instruktaży,
pokazów, kształcenia praktycznego kadr
pracujących w fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii, nauczania i nauczania
korespondencyjnego, organizowania i
prowadzenia pracowni specjalistycznych
(510) organizowanie i prowadzenie badań i
(511) analiz, sporządzanie opinii i ekspertyz w
42
dziedzinie fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii
(510) fizykoterapia, fizjoterapia,
rehabilitacja, ortopedia, organizowanie i
prowadzenie placówek fizykoterapii,
fizjoterapii, rehabilitacji i ortopedii, usługi
związane z organizowaniem, prowadzeniem i
obsługą fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji
i ortopedii, kliniki medyczne, placówki opieki
(511) medycznej, niehospitalizacyjne placówki
44
rekonwalescencji organizowanej w
warunkach domowych lub sanatoryjnych,
placówki rekonwalescencji z opieką
medyczną organizowaną w warunkach
domowych lub sanatoryjnych, rehabilitacja
osób po maltretowaniu, opieka pielęgniarska
i medyczna, pomoc medyczna, wypożyczanie
przyrządów, sprzętu i urządzeń
ortopedycznych oraz do fizykoterapii,
fizjoterapii, rehabilitacji, doradztwo w
zakresie prowadzenia usług ortopedycznych,
usług z zakresu fizykoterapii, fizjoterapii i
rehabilitacji oraz zarządzania siecią lokali
ortopedycznych, fizykoterapeutycznych,
fizjoterapeutycznych i prowadzących
rehabilitację, franchising w zakresie:
organizowania i prowadzenia usług
fizykoterapii, fizjoterapii, rehabilitacji i
ortopedii, organizowania, prowadzenia i
zarządzania placówkami oraz sieciami
placówek fizykoterapii, fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii, franchising w
zakresie: doradztwa oraz udzielania porad i
informacji w dziedzinie fizykoterapii,
fizjoterapii, rehabilitacjii ortopedii