Zapytania do SIWZ - Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Komentarze

Transkrypt

Zapytania do SIWZ - Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Dot. Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa,
ul. Wilcza 64, gdzie przedmiotem zamówienia jest:
dostawa Mikroskopów stereoskopowych i badawczych wraz z wyposażeniem
do komputerowej analizy obrazu dla Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
(CPV:38634000-8; 30214000-2; 48320000-7); Nr sprawy 8/2009
Na podstawie art. 38 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
Muzeum i Instytut Zoologii PAN udziela odpowiedzi na pytania:
Dotyczy części I „Mikroskop badawczy”
1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby kontrola i zmiana nastaw parametrów mikroskopu odbywała się z
poziomu panela kontrolnego pracującego zamiast wyświetlacza LED wbudowanego w bazę
mikroskopu?
Odp. Tak
2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby sterowanie mikroskopem odbywało się za pomocą łącza USB albo
RS232?
Odp. Nie
3. Czy Zamawiający zamiast obiektywu o powiększeniu 4x dopuszcza zastosowanie obiektywu klasy
plan fluoryt o powiększeniu 4x i aperturze 0,13?
Odp. Nie
4. Czy Zamawiający wymaga, aby zmotoryzowany kondensor posiadał minimum 8 pozycyjną tarczę na
elementy optyczne zapewniającą możliwość pracy techniką jasnego pola, ciemnego pola, kontrastu
DIC i kontrastu fazowego oraz zautomatyzowaną olejową soczewkę czołową?
Odp. Nie
5. Czy Zamawiający wymaga, aby nasadka trinokularowa posiadała wbudowany podział światła w
proporcjach 100%/0%, 20%/80%, 0%/100%, zapewniający jednoczesny podgląd na ekranie monitora i
przez okulary w mikroskopie?
Odp. Nie
6. Czy Zamawiający dopuszcza, aby okulary o powiększeniu 10x posiadały większe niż wymagane pole
widzenia FN=26,5?
Odp. Tak
7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywu klasy plan apochromat o powiększeniu 60x i
aperturze numerycznej NA=1,42, zapewniającego lepszą niż wymagana rozdzielczość obrazu?
Odp. Tak
8. Czy Zamawiający wymaga zastosowanie kolorowej kamery cyfrowej CCD o rozdzielczości min. 12mln
pikseli i rozmiarze piksela 6,45x6,45 mikrometra, chłodzonej elementem Peltiera z interfejsem PCI
zapewniającym szybsze i stabilniejsze przesyłanie obrazu z kamery do komputera?
Odp. Nie
2. Dotyczy części II „Mikroskop badawczy”.
1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby kontrola i zmiana nastaw parametrów mikroskopu odbywała się z
poziomu panela kontrolnego pracującego zamiast wyświetlacza LED wbudowanego w bazę
mikroskopu?
Odp. Tak
2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby sterowanie mikroskopem odbywało się za pomocą łącza USB albo
RS232?
Odp. Nie
3. Czy Zamawiający zamiast obiektywu o powiększeniu 4x dopuszcza zastosowanie obiektywu klasy
plan fluoryt o powiększeniu 4x i aperturze 0,13?
Odp. Nie
4. Czy Zamawiający wymaga, aby zmotoryzowany kondensor posiadał minimum 8 pozycyjną tarczę na
elementy optyczne zapewniającą możliwość pracy techniką jasnego pola, ciemnego pola, kontrastu
DIC i kontrastu fazowego oraz zautomatyzowaną olejową soczewkę czołową?
Odp. Nie
5. Czy Zamawiający wymaga, aby nasadka trinokularowa posiadała wbudowany podział światła w
proporcjach 100%/0%, 20%/80%, 0%/100%, zapewniający jednoczesny podgląd na ekranie monitora i
przez okulary w mikroskopie?
Odp. Nie
6. Czy Zamawiający dopuszcza, aby okulary o powiększeniu 10x posiadały większe niż wymagane pole
widzenia FN=26,5?
Odp. Tak
7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywu klasy plan apochromat o powiększeniu 60x i
aperturze numerycznej NA=1,42, zapewniającego lepszą niż wymagana rozdzielczość obrazu?
Odp. Tak
8. Czy Zamawiający wymaga zastosowanie kolorowej kamery cyfrowej CCD o rozdzielczości min. 12mln
pikseli i rozmiarze piksela 6,45x6,45 mikrometra, chłodzonej elementem Peltiera z interfejsem PCI
zapewniającym szybsze i stabilniejsze przesyłanie obrazu z kamery do komputera?
Odp. Nie
3. Dotyczy części III „Mikroskop stereoskopowy”.
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kodowanej głowicy optycznej, z optyką kodowaną
apochromatycznie z systemem zmiany powiększenia zoom w zakresie 0,7x do 11x?
Odp. Nie
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wysokiej klasy obiektywu planapochromatycznego o
powiększeniu 1x, odległości roboczej 60mm i rozdzielczości 450lp/mm zapewniającego taką samą jak
wymagana jakość obserwacji?
Odp. Tak
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okularów o powiększeniu 10x, umożliwiających
obserwację pól w zakresie 1,9mm do 31,4 mm zapewniającą większy niż wymagany zakres pola
widzenia?
Odp. Tak
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tubusów binokularnych o regulowanym kącie nachylenia w
zakresie 5-45 stopni, zapewniających jeszcze większe i bardziej ergonomiczne niż regulowane
pochylenie tubusa poprzez dodatkowy moduł ergonomiczny?
Odp. Nie
4. Dotyczy części IV „Mikroskop stereoskopowy”.
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kodowanej głowicy optycznej, z optyką kodowaną
apochromatycznie z systemem zmiany powiększenia zoom w zakresie 0,7x do 11x?
Odp. Nie
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wysokiej klasy obiektywu planapochromatycznego o
powiększeniu 1x, odległości roboczej 60mm i rozdzielczości 450lp/mm zapewniającego taką samą jak
wymagana jakość obserwacji?
Odp.: Tak
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okularów o powiększeniu 10x, umożliwiających
obserwację pól w zakresie 1,9mm do 31,4 mm zapewniającą większy niż wymagany zakres pola
widzenia?
Odp.: Tak
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tubusów binokularnych o regulowanym kącie nachylenia w
zakresie 5-45 stopni, zapewniających jeszcze większe i bardziej ergonomiczne niż regulowane
pochylenie tubusa poprzez dodatkowy moduł ergonomiczny?
Odp.: Nie
5. Czy Zamawiający wymaga, aby stolik transmisyjny do obserwacji w jasnym polu, ciemnym polu,
oświetleniu skośnym i kontrastowym posiadał źródło światła LED o dużo większej żywotności zamiast
generatora „zimnego światła” o mocy 150W?
6. Odp.: Nie
5. Dotyczy części V „Mikroskop stereoskopowy”.
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kodowanej głowicy optycznej, z optyką kodowaną
apochromatycznie z systemem zmiany powiększenia zoom w zakresie 0,7x do 11x?
Odp.: Nie
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wysokiej klasy obiektywu planapochromatycznego o
powiększeniu 1x, odległości roboczej 60mm i rozdzielczości 450lp/mm zapewniającego taką samą jak
wymagana jakość obserwacji?
Odp.: Tak
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okularów o powiększeniu 10x, umożliwiających
obserwację pól w zakresie 1,9mm do 31,4 mm zapewniającą większy niż wymagany zakres pola
widzenia?
Odp.: Tak
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tubusów binokularnych o regulowanym kącie nachylenia w
zakresie 5-45 stopni, zapewniających jeszcze większe i bardziej ergonomiczne niż regulowane
pochylenie tubusa poprzez dodatkowy moduł ergonomiczny?
Odp.: Nie
5. Czy Zamawiający wymaga, aby stolik transmisyjny do obserwacji w jasnym polu, ciemnym polu,
oświetleniu skośnym i kontrastowym posiadał źródło światła LED o dużo większej żywotności zamiast
generatora „zimnego światła” o mocy 150W?
Odp.: Nie
6. Dotyczy części VI „Mikroskop stereoskopowy”.
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kodowanej głowicy optycznej, z optyką kodowaną
apochromatycznie z systemem zmiany powiększenia zoom w zakresie 0,7x do 11x?
Odp.: Nie
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wysokiej klasy obiektywu planapochromatycznego o
powiększeniu 1x, odległości roboczej 60mm i rozdzielczości 450lp/mm zapewniającego taką samą jak
wymagana jakość obserwacji?
Odp: Tak
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okularów o powiększeniu 10x, umożliwiających
obserwację pól w zakresie 1,9mm do 31,4 mm zapewniającą większy niż wymagany zakres pola
widzenia?
Odp.: Tak
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tubusów binokularnych o regulowanym kącie nachylenia w
zakresie 5-45 stopni, zapewniających jeszcze większe i bardziej ergonomiczne niż regulowane
pochylenie tubusa poprzez dodatkowy moduł ergonomiczny?
Odp.: Nie
5. Czy Zamawiający wymaga, aby stolik transmisyjny do obserwacji w jasnym polu, ciemnym polu,
oświetleniu skośnym i kontrastowym posiadał źródło światła LED o dużo większej żywotności zamiast
generatora „zimnego światła” o mocy 150W?
Odp.: Nie
7. Dotyczy części VII „Mikroskop stereoskopowy”.
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywu planachromatycznego o powiększeniu 1x i
odległości roboczej 81mm. Proponowana odległość robocza w niewielkim stopniu różni się od
wymaganej w SIWZ i zapewnia taką samą rozdzielczość obrazu i jakość obserwacji.
Odp.: Tak
2. Czy statyw ze zintegrowanym oświetlaczem LED do światła transmisyjnego i odbitego może
zapewniać selektywny wybór diod oświecających preparat za pomocą precyzyjnych pokręteł regulacji
wbudowanych w stolik statywu?
Odp.: Tak
Z poważaniem
Katarzyna Wiśniewska