Więcej - Bank Spółdzielczy w Poddębicach

Komentarze

Transkrypt

Więcej - Bank Spółdzielczy w Poddębicach
Bezpieczeństwo
Logowanie
Usługa Interkonto dostępna jest pod adresem: https://ibs.bspoddebice.pl oraz na stronie głównej Banku
www.bspoddebice.pl po kliknięciu na ikonę Logowanie Interkonto.
Przy każdym logowaniu do usługi należy podać:
- Login
Login jest unikalnym identyfikatorem użytkownika usługi, który nadawany jest przez Bank bez możliwoś ci zmiany.
- Hasło (systemowe)
Pierwsze hasło jest nadawane przez Bank. Kolejne logowania odbywają się z użyciem hasła ustanowionego przez
użytkownika usługi podczas pierwszego logowania. Hasło logowania winno być złożone (zawierać minimum 9 znaków,
w tym małą literę, wielką literę, cyfrę, znak specjalny).
System rejestruje informacje o ostatnim poprawnym i niepoprawnym logowaniu do usługi.
Informacje o logowaniach są dostępne po zalogowaniu usługi.
Wątpliwości związane z czasem logowania zgłoś do Działu Pomocy.
Skontaktuj się z Działem Pomocy w przypadku pojawienia się komunikatu „Proszę czekać” po podaniu
loginu i hasła podczas logowania do systemu.
Autoryzacja operacji
System umożliwia następujące metody autoryzacji:
- hasła jednorazowe TAN
Lista zawierająca 50 nadrukowanych haseł jednorazowych, przypisana do użytkownika usługi.
Kolejność podawania haseł jest kontrolowana przez system.
- hasła SMS
Jednorazowe hasło wysyłane na wskazany w Banku numer telefonu komórkowego użytkownika usługi .
Wysłanie hasła SMS następuje po kliknięciu na „Wyślij SMS”.
- hasła logowania (systemowe)
Autoryzacja hasłem logowania (systemowym) jest możliwa wyłącznie do wcześniej zdefiniowanych przelewów.
Utworzenie i modyfikacji przelewów zdefiniowanych wymaga podania hasła jednorazowego.
Zwróć uwagę w przypadku otrzymania wiadomość tekstowej SMS z kodem jednorazowym,
mimo nie wykonywania operacji wymagających potwierdzenia takim kodem .
Wszelkie wątpliwości zgłoś do Działu Pomocy.
Blokowanie
Automatyczna blokada następuje po trzykrotnie błędnie podanym haśle:
- jednorazowym (blokada wykonywania transakcji - zalogowanie jest możliwe)
- logowania (blokada logowania)
- logowania w przypadku autoryzacji przelewu z użyciem hasła systemowego (blokada logowania)
Odblokowanie dostępu jest możliwe wyłącznie po telefonicznym kontakcie z Działem Pomocy.
Wygasanie sesji
Jeżeli po zalogowaniu do usługi, użytkownik nie będzie wykazywał żadnej aktywności przez 10 minut zostanie automatycznie wylogowany.
Należy pamiętać, iż bezpieczeństwo korzystania z usług bankowości elektronicznej zależy nie tylko od
rozwiązań informatycznych stosowanych przez Bank, ale przede wszystkim od samych użytkowników
usługi, którzy winni zadbać o zabezpieczenie własnego komputera .
1. Logując się do usługi Interkonto sprawdza j czy znajdujesz się na właściwej stronie.
Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia .
Czy adres strony rozpoczyna się od https://?
Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając dwukrotnie na symbolu kłódki).
Czy certyfikat ostał wystawiony dla właściwej domeny (ibs.bspoddebice.pl)
Czy certyfikat jest ważny?
Wszystkie operacje po zalogowaniu się do usługi, są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL wykorzystującym klucz
o długości 128 bitów.
Sygnalizowane jest to symbolem kłódki w oknie przeglądarki (najczęściej na górnym pasku adresu lub dolnym pasku stanu,
zależnie od rodzaju przeglądarki i jej wersji), co oznacza, że strona jest szyfrowana i bezpieczna.
Po dwukrotnym kliknięciu na symbol kłódki powinna pojawić się informacja, o szczegółach certyfikatu.
2. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł.
Bank Spółdzielczy w Poddębicach:
• nie wysyła e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów lub też Logi nu, Hasła dostępu, haseł
jednorazowych,
• nie wysyła e-maili z linkami do stron Banku oraz do usług bankowości elektronicznej oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo
ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów,
• nie prosi o podanie Loginu, Hasła dostępu lub haseł jednorazowych w rozmowie telefonicznej z Klientem,
• nie przyjmuje drogą e-mailową zleceń wykonania transakcji finansowych.
3. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu.
4. Nie przechowuj Loginu i Hasłem dostępu wraz z listą haseł jednorazowyc h.
5. Korzystaj z serwisu transakcyjnego wyłącznie na zaufanych komputerach .
6. Zadbaj o zabezpieczenie komputera, z którego korzystasz.
Korzystaj z oprogramowania antywirusowego, personal firewall.
Korzystaj z oprogramowania zabezpieczającego przed spy-ware i ad-ware.
Nie instaluj oprogramowania pochodzącego z nieznanych/ niezaufanych źródeł.
Nie klikaj w linki niewiadomego pochodzenia.
Aktualizuj systematycznie system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe i bazy wirusów.
Pamiętaj, że korzystanie z oprogr amowania P2P (np. eMule, Bearshare, eDonkey2000, KaZaA ) związane jest z ryzykiem
obniżenia bezpieczeństwa Twojego komputera.
7. Opuszczaj serwis transakcyjny z użyciem funkcji WYLOGUJ .
8. Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub zachowania budzące wątpliwość p od numerem:
801 622 717 lub +48 43 678 31 79 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 17.00
lub na adres
e-mail: [email protected]
Jednocześnie informujemy, iż usługa Interkonto w BS Poddębice nie jest dedykowana na urządzenia
mobilne (smartfon, tablet). Korzystanie z usługi za pośrednictwem urządzeń mobilnych odbywa
się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. W takich przypadkach Bank nie ponosi
odpowiedzialności za poprawność działania usługi.