1 Wielkość: 112.4 KB Pobrań

Komentarze

Transkrypt

1 Wielkość: 112.4 KB Pobrań
Biuletyn
Parafii
pod
wezwaniem
Wniebowzięcia
Najświętszej
Maryi
Panny
w Reptowie
Nr 62 (221)/15
dn. 27.12.2015
Pieśń na wejście: Dzisiaj w Betlejem
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
2. Maryja Panna, Maryja Panna
wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna Dzieciątko piastuje,
czysta porodziła Syna.
i Józef Święty, i Józef Święty
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli Ono pielęgnuje.
grają, króle witają, pasterze śpiewają,
bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
Chrystus się rodzi...
PIERWSZE CZYTANIE [Syr 3, 2-6. 12-14]
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje
odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca,
radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje
ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu,
wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum
stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie
względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.
PSALM RESPONSORYJNY: [Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)]
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, *
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Oto takie błogosławieństwo dla męża, *
Małżonka twoja jak płodny szczep winny * który boi się Pana.
we wnętrzu twojego domu.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, *
Synowie twoi jak sadzonki oliwki *
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe
dokoła twojego stołu.
swe życie.
DRUGIE CZYTANIE [Kol 3, 12-21 Chrześcijańskie zasady życia domowego]
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie,
dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie
nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami
waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym
Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym
bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez
1
psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych
sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię
Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak
przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci,
bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie
rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
AKLAMACJA
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w was
przebywa z całym swym bogactwem.
EWANGELIA [Łk 2, 41-52 Rodzice znajdują Jezusa w świątyni]
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat
dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród
krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego
Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem
serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On Im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie
zrozumieli tego, co Im powiedział. Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im
poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Pieśń na ofiarowanie: Anioł pasterzom mówił
1. Anioł pasterzom mówił:
2.Chcąc się dowiedzieć tego
Chrystus się wam narodził
poselstwa wesołego,
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
narodził się w ubóstwie
znaleźli Dziecię w żłobie,
Pan wszego stworzenia.
Maryję z Józefem.
Pieśń na komunię: Przybieżeli do Betlejem pasterze
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
4. Dziwili się napowietrznej muzyce
Chwała na wysokości, chwała na i myśleli, co to będzie za Dziecię?
wysokości, A pokój na ziemi.
6. I anieli gromadą pilnują
2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Panna czysta wraz z Józefem pilnują
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
8. My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
I z całego serca wszystko kochamy
Pieśń na uwielbienie: Pójdźmy wszyscy do stajenki
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa narodów upragniony.
i Panienki; Powitajmy Maleńkiego i
4. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć
Maryję Matkę Jego.
narodzony, Raz z Ojca przed wieków
2. Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów
wiekiem, a teraz z matki człowiekiem.
czekany, Od Proroków ogłoszony, od
2
Pieśń na zakończenie: Bóg się rodzi
1.Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
5.Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo...
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Porządek Mszy świętych w 01.01.2016 Reptowo godz. 12:00 i 19:00, Niedźwiedź
godz. 10:30. Nie będzie w tym dniu Mszy Św. o godzinie 9:00.
2. 6 stycznia w Święto Trzech Króli zapraszam na „orszak mędrców” i wspólne
kolędowanie (po Mszy Św. o godzinie 12:00).
3. Kolędę (wizytę duszpasterską) – rozpoczniemy w naszej parafii 2.01. - plan
w załączeniu. W najbliższym tygodniu Msze Święte – tylko w piątek 1 stycznia 2016r.
4. Dziękuję za troskę o nasze świątynie. Plan sprzątania kościoła parafialnego:
środa, 23 XII 15
środa, 30 XII 15
sobota, 2 I 16
Szymełyniec Zofia, Mirosław i Dorota; Pawłowscy Jerzy Wioletta
Tkaczyk Robert i Bogumiła, Nowotczyńska Monika
Lisowscy Józef Wanda, Michalscy Grzegorz Marlena, Król Marcin Marta
terminarz parafialny
Niedziela Świętej Rodziny, 27 grudnia 2015, dzień 361/4 tydzień 53
09:00 (Reptowo)
++Bolesław Jędruchniewicz, Józef, Genowefa, Jan
imieniny: Jana
urodziny: Szyndlarewicz Jan
10:30 (Niedźwiedź) +Henryk Konior (5 r.śm.)
rocznica ślubu: Pilch Mirosław
12:00 (Reptowo)
++Stanisław, Dariusz Kimon (10 r.śm.), ++Edward, i Marzena
Emil Der
19:00 (Reptowo)
+Bronisława Lewandowska
poniedziałek, 28 grudnia 2015, dzień 362/3 tydzień 53
imieniny:
urodziny: Bezeg Sara, Kondracka Katarzyna
rocznica ślubu: Skibińscy Sylwester i Kamila
wtorek, 29 grudnia 2015, dzień 363/2 tydzień 53
imieniny: Tomasza
urodziny: Hoff Małgorzata, Krawczyk Natalia, Kruczek Gerard, Łobodziński Piotr, Synówka Anna
rocznica ślubu: Biernacik Łukasz i Anna, Kowalscy Kamil i Małgorzata, Strama Mirosław i Agata
środa, 30 grudnia 2015, dzień 364/1 tydzień 53
imieniny: Egwina
urodziny: Jurkiewicz Justyna
rocznica ślubu: Piątkowscy Krzysztof i Anna
czwartek, 31 grudnia 2015, dzień 365/0 tydzień 53
imieniny: Katarzyny , Sylwestra
urodziny: Borkowski Artur
rocznica ślubu: Jurkiewicz Henryk i Elżbieta
piątek, 1 stycznia 2016, dzień 1/365 tydzień 1
10:30 (Niedźwiedź) +Michał Poliwka i zmarli z rodziny Poliwka
imieniny: Mieczysława, Marii,
Mieszka
12:00 (Reptowo)
W intencji Katarzyny i Remigiusza w 1 rocznicę ślubu
– o zdrowie i Boże błogosławieństwo
19:00 (Reptowo)
+Grzegorz Chlipała (gr. 1)
3
Plan kolędy
kolęda będzie się rozpoczynać w soboty i niedziele / dni wolne od godziny 13:00,
w dni powszednie od godziny 16:00
w zakresie numerów – znajdują się również wszystkie numery z literami
(np. numer 42 oznacza numery włącznie do 42 z)
data
sobota 02 stycznia 2016
sobota 02 stycznia 2016
niedziela 03 stycznia 2016
poniedziałek 04 stycznia 2016
wtorek 05 stycznia 2016
środa 06 stycznia 2016
sobota 09 stycznia 2016
niedziela 10 stycznia 2016
wtorek 12 stycznia 2016
środa 13 stycznia 2016
sobota 16 stycznia 2016
niedziela 17 stycznia 2016
wtorek 19 stycznia 2016
środa 20 stycznia 2016
środa 20 stycznia 2016
sobota 23 stycznia 2016
niedziela 24 stycznia 2016
wtorek 26 stycznia 2016
wtorek 26 stycznia 2016
środa 27 stycznia 2016
środa 27 stycznia 2016
miejscowość
Cisewo
Wielichówko
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Niedźwiedź
Gajęcki Ług
Niedźwiedź
Niedźwiedź
Niedźwiedź
Motaniec
Kałęga
Nowa Kobylanka
Motaniec
numery
wszystkie
wszystkie
83-91
76-82
65-75
51-64
42-50
29-41
92-100
101-110
17-28
1-16
ul. Sportowa – cała oraz numery 1-6
wszystkie
7-17
26-75
18-25
6-48
wszystkie
wszystkie
1-5
---------------------------------------------------------------------------------------------------Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie, 73-108 Kobylanka,
biuro parafialne – po Mszach Świętych, tel. 507 025 850 www.reptowo.pl
konto do wpłat: 14 1320 1830 2079 2420 2000 0001
(Bank Pocztowy – wpłaty zwolnione z opłat na każdej Poczcie)
4