Leasing czy kredyt? Jak najkorzystniej zakupid samochód na firmę

Komentarze

Transkrypt

Leasing czy kredyt? Jak najkorzystniej zakupid samochód na firmę
Leasing czy kredyt? Jak najkorzystniej zakupid samochód na firmę?
W ostatnim czasie kupowanie auta w leasing staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem
wśród właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Około połowa branych w leasing nowych
samochodów dotyczy właśnie tej części rynku, a firmy leasingowe powoli dostosowują swoją ofertę
do potrzeb drobnych przedsiębiorców. Jakie są główne korzyści a jakie wady leasingu wobec
tradycyjnego kredytu ratalnego z punktu widzenia właściciela małej firmy?
Koszty uzyskania przychodu
Różnica pomiędzy kredytem, a leasingiem jest najbardziej widoczna w kosztach uzyskania przychodu,
jakie może odliczyd przedsiębiorca prowadzący działalnośd gospodarczą. W przypadku kredytu
zaliczymy do nich 60% VAT-u od ceny zakupu pojazdu (jednak maksymalnie 6000 zł), wszystkie
prowizje i opłaty, trafiające do banku, koszty eksploatacji pojazdu oraz odsetki od każdej raty
spłacanego kredytu, jednak sama podstawa raty się do nich nie zalicza.
Niewątpliwą zaletą leasingu jest możliwośd odliczenia całości comiesięcznych rat leasingowych.
Dodatkowo, jeżeli umowa dotyczy leasingu finansowego do kosztów zalicza się także amortyzacja,
jednak tego rodzaju umowa nie gwarantuje możliwości zakupienia auta po okresie leasingowania, jak
przypadku leasingu operacyjnego. Wynika to z faktu, że formalnie auto nie jest częścią majątku firmy.
Jeżeli zakładamy wykup auta po okresie leasingowania, dodatkową korzyśd stanowi możliwośd
podwójnego odliczenia VAT-u w chwili wykupienia auta, które stanowi w świetle prawa odrębna
transakcję, jednak dotyczy to tylko 60% wysokości wspomnianej kwoty, a maksymalnie 6000 zł.
Elastyczna oferta firm leasingowych
W przypadku wielu przedsiębiorców zakup auta jest trudną decyzją. Naprzeciw ich oczekiwaniom
coraz częściej wychodzą firmy leasingowe oferując krótkoterminowe umowy, np. na okres 3
miesięcy, po upływie, których klient jest w stanie lepiej określid czy stad go na ponoszenie kosztów
związanych z samochodem. Jeżeli nie - rezygnuje z leasingu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Dostosuj rozwiązanie do potrzeb
Poza aspektem finansowym, wybierając pomiędzy leasingiem a kredytem należy wziąd pod uwagę
dodatkowe czynniki. Leasing z pewnością będzie opłacalnym rozwiązaniem, gdy zależy nam na
zakupie nowego lub 2-3 letniego auta o wartości przynajmniej 50 tys. zł (minimalna kwota leasingu),
niskich kosztach eksploatacji i mniejszej ilości formalności. Kredyt daje z kolei większą elastycznośd
pod względem wyboru auta, w przypadku korzystnej umowy również w terminach spłat, gwarantuje
nam prawo własności do samochodu., Z pewnością decyzja o wyborze odpowiedniego rozwiązania
wymaga gruntownego przemyślenia.