IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Komentarze

Transkrypt

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wielokulturowość – komunikacja na stykach kultur:
przestrzenie konfliktu i kompromisu
21-22 października 2015
Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu
ORGANIZATORZY:
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu
PATRONAT HONOROWY
Prof. zw. dr hab. Marek Bojarski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
PATRONAT MEDIALNY
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wielokulturowość – komunikacja na stykach kultur:
przestrzenie konfliktu i kompromisu
21-22 października 2015
Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu
ORGANIZATORZY
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu
PATRONAT HONOROWY
prof. zw. dr hab. Marek Bojarski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
MIEJSCE OBRAD
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki
ul. J.W. Dawida 1, 50 - 527 Wrocław
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum
pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50 - 083 Wrocław
9th International Scientific Conference
Multiculturalism– communication at cultural crossroads:
areas of conflict and compromise
21 - 22 October 2015
70th Anniversary of Polish Academic Community in Wroclaw
ORGANIZERS
Institute of Pedagogy, University of Wroclaw
Regional Representation of the European Commission in Wroclaw
HONORARY PATRONAGE
prof. zw. dr hab. Marek Bojarski, Rector of the University of Wroclaw
CONFERENCE VENUE
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki
ul. J.W. Dawida 1, 50 - 527 Wrocław
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum
pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50 - 083 Wrocław
KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:
prof. UWr dr hab. Alicja Szerląg
Członkowie:
dyrektor Natalia Szczucka, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Polska
prof. dr hab. Bruno Drwęski, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Sorbona, Francja
prof. dr Vilija Grincevičienė, Lietuvos Edukologijos Universitetas, Litwa
prof. Funda Günsoy, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turcja
prof. dr Hans-Joachim Plewig, Leuphana Universtiät Luneburg, Niemcy
prof. dr Džemal Sokolović, University of Bergen, Norwegia
prof. dr hab. Vilija Targamadzė, Vilniaus Universitetas, Litwa
prof. dr hab. Adnan Tufekčić Tuzla, Bośnia i Hercegowina
prof. Slobodan Šoja były ambasador Bośni i Hercegowiny, Bośnia i Hercegowina
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN,
Polska
prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński, Uniwersytet Opolski, Polska
prof. zw. dr hab. Piotr Stępniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc Polsko - Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Polonicum
w Słubicach, Polska
mgr Krzysztof Ziemniak, b. Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach,
Kancelaria Prawna Lex Lider, Wrocław Polska
SEKRETARZE KONFERENCJI:
dr Justyna Pilarska
tel. 668465777, [email protected]
dr Arkadiusz Urbanek tel. 660418750, [email protected]
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący: dr Arkadiusz Urbanek
dr Justyna Pilarska
dr Małgorzata Prokosz
dr Kamila Gandecka
dr Krystyna Dziubacka
mgr Edyta Mituła-Grzesiak
ADRESY
VENUES
Miejsce Obrad / Conference Venue:
21 października 2015 / 21 October 2015
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Jana Władysława Dawida 1, 50-527 Wrocław
(około 0,5 km od Dworca PKP)
University of Wroclaw, Institute of Pedagogy
J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław
(ca 500 meters from the main train station)
Lunch i Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji/
Lunch and Reception for the Conference Participants:
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum
pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław
(około 0,5 km od Instytutu Pedagogiki)
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum
pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław
(ca 500 meters from Institute of Pedagogy )
22 października 2015 / 22 October 2015
Wszystkie obrady sekcji / All Day
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum,
pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław
(około 0,5 km od Instytutu Pedagogiki)
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum,
pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław
(ca 500 meters from Institute of Pedagogy )
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
FRAMEWORK CONFERENCE PROGRAM
21 października 2015/ 21 October 2015
8.00 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 13.20
14.15 – 16.00
Rejestracja uczestników (Parter, Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1)
Participant Registration (ground floor)
Uroczyste otwarcie konferencji AULA
Official Opening
Sesja plenarna AULA
Plenary Session
Sekcje tematyczne / Panel Session
(Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3)
12.30
Przerwa kawowa / Coffee Break
13.30
Lunch
16.00 – 18.00
Wrocław - Dzielnica Czterech Świątyń Wycieczka / Tour
19.00
Uroczysta kolacja / Reception
(Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3)
22 października 2015 / 22 October 2015
09.40 – 12.10
Sekcje tematyczne / Panel Session
(Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3)
12.10 – 12.30
Podsumowanie obrad i uroczyste zakończenie konferencji
Conference Closing Remarks
12.30
Przerwa kawowa / Coffee Break
13.00 – 14.00
Lunch
21 października 2015 / 21 October 2015
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI / OFFICIAL OPENING
AULA
9.30 – 9.45
prof. zw. dr hab. Marek Bojarski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Elżbieta Kościk Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
dyrektor Natalia Szczucka Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Marek Bojarski Rector of the University of Wroclaw
prof. dr hab. Elżbieta Kościk Dean of the Faculty of Historical and Pedagogical Sciences
director Natalia Szczucka
European Commission, Wroclaw
21 października 2015 / 21 October 2015
SESJA PLENARNA / PLENARY SESSION
Konflikt i dialog na pograniczach kultur
AULA 9.45 – 13. 20
Przewodniczący / Chair:
prof. UWr dr hab. Alicja Szerląg
9.45-10.10
prof. dr hab. Bruno Drwęski,
Antagonistyczne kultury czy globalne rozwarstwienie ? - Przyczyny napięć w
społeczeństwach wielokulturowych na podstawie nauk historii i analiz
społecznych
10.10-10.35 prof. dr Džemal Sokolović,
Clash of Civilization Or Clash of Brethren: Critique of Huntington
10.35-11.00 prof. dr hab. Adnan Tufekčić,
The Problem of Terminology Determinants in Structuring the Intercultural
Upbringing/Education – Is the Interculturalism in Education which Starts from
"Conflict or Compromise between Islam and the Western Culture” Possible?
11.00-11.25 prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz,
Dialog międzykulturowy w procesie przezwyciężania konfliktów na pograniczach
kultur
11.25-11.40 Przerwa kawowa Coffee Break
11.40-12.05 dr hab. Dorota Misiejuk,
Młode pokolenie wobec
światopoglądowy.
kategorii
mniejszości
narodowej
12.05-12.30
prof. dr hab. Vilija Targamadzė,
Nowa generacja na skrzyżowaniu kultur: aspekt socjalizacji
12.30-12.55
prof. APS dr hab. Barbara Pasamonik,
Fenomen europejskich dżihadystów
12.55-13.20
prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Szwarc
Problematyka wielokulturowości w prawie karnym
13.30-14.15
Lunch
(Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3)
-
obraz
21 października 2015 / 21 October 2015
SEKCJA TEMATYCZNA nr 1
PANEL SESSION 1
Szanse na kulturowy kompromis
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3
14.15 – 16.00
Moderator:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
14.15-14.35 dr Justyna Pilarska, Możliwość integracji na styku kultur: islamskochrześcijańskie pogranicze Bośni i Hercegowiny
14.35-14.50
dr Katarzyna Jędrzejczyk – Kuliniak, Bezpieczeństwo kulturowe europejskich
muzułmanów w obliczu napływu nowej fali wyznawców islamu
14.50-15.10
dr Kamila Gandecka, Informacja o kraju pochodzenia imigrantów a proces
decydowania o formie ochrony międzynarodowej
15.10-15.30 dr Marek Bodziany, Narody, które odnalazły w Polsce drugi dom, czyli o
szansach asymilacji kulturowej społeczności arabskiej
15.30-15.50 dr Patrycja Rozbicka, W drodze do kompromisu. Adaptacja uchodźców w
Polsce - studium przypadku
15.50-16.00 Podsumowanie pierwszej części obrad w sekcji 1 (Summary)
21 października 2015 / 21 October 2015
SEKCJA TEMATYCZNA nr 2
PANEL SESSION 2
Ku wspólnocie na pograniczach kultur
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3
14.15 – 16.00
Moderator:
prof. UWr dr hab. Alicja Szerląg
14.15-14.35 prof. UWr dr hab. Alicja Szerląg, Polacy na wileńskim pograniczu kultur:
przestrzenie (nie)porozumienia a budowa międzykulturowej wspólnoty
14.35-14.50 dr Krystyna Dziubacka, Artefakty kultury jako narzędzie komunikacji na polskoniemieckim pograniczu. Od konfliktu do współpracy
14.50-15.10 dr Barbara Jańczak, Integracja kulturowa niemiecko-polskich borderscapes na
przykładzie Słubfurt: jedność i różnorodność
15.10-15.30 dr Ewa Dawidejt-Drobek, Wielokulturowa przeszłość we współczesnym
dyskursie turystyki kulturowej na pograniczu polsko-czeskim
15.30-15.50 mgr inż. Agnieszka Gałowska, Edukacja historyczna oraz wielokulturowa i jej
wpływ na bezpieczeństwo lokalne oraz globalne.
15.50-16.00 Podsumowanie pierwszej części obrad w sekcji 2 (Summary)
16.00 -18.00 Wrocław - Dzielnica Czterech Świątyń
Wycieczka / Tour
Autobus odjeżdża spod Hotelu IBIS Style / We start from Ibis Style Hotel
19.00 Uroczysta kolacja / Reception
(Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3)
22 października 2015 / 22 October 2015
SEKCJA TEMATYCZNA nr 1
PANEL SESSION 1
Szanse na kulturowy kompromis
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3
10.00 – 12.10
Moderator:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
10.00-10.20
dr Agnieszka Gutkowska, Kulturowy kompromis na stykach kultur?
Nonkonformizm wobec własnych norm kulturowych
10.20-10.40
dr Joanna Karczewska, Otwarci na kompromis? Kandydaci na nauczycieli
wobec islamu
10.40-11.00
mgr Krzysztof Ziemniak, Kryzys migracyjny czy imigracja kryzysowa
11.00-11.20
dr Arkadiusz Urbanek, Pomiędzy konfrontacją a ustępstwem – analiza decyzji
funkcjonariuszy penitencjanrych Służby Więziennej w sprawach dotyczących
cudzoziemców
11.20-11.40
mgr Celina Strzelecka, Różnorodność postrzegania czasu jako przyczyna
konfliktów międzykulturowych
11.40-12.10
mgr Katarzyna Nowak, mgr Edyta Mituła-Grzesiak,
Niepełnosprawność w konfrontacji z wielokulturowością – opowieść o
doświadczaniu inności
22 października 2015 / 22 October 2015
SEKCJA TEMATYCZNA nr 2
PANEL SESSION 2
Ku wspólnocie na pograniczach kultur
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3
09.40 – 12.10
Moderator:
prof UWr dr hab. Alicja Szerląg
09.40-10.00 dr Urszula Markowska – Manista, „Dzieci bez miejsca” we współczesnych
konfliktach i wojnach
10.00-10.20 dr Szymon Dąbrowski, Strategie komunikacji w pedagogice SLOW
10.20-10.40 dr Monika Humeniuk-Walczak, Różnorodność pojednana - ekumeniczne i
dialogiczne wątki myśli Tomáša Halika a inkluzyjność w pedagogice religii
10.40-11.00 dr Monika Tomaszewska, Turystyka -w poszukiwaniu strategii komunikacjizagadnienia wybrane
11.00-11.20
mgr Natalia Anzulewicz-Pyzik, Trajektorie życiowe polskich emigrantów w
przestrzeni kompromisu tożsamości
11.20-11.40
mgr Anna Sanecka, Wrocław miasto spotkań? Wrocławskie inicjatywy
wielokulturowe
11.40-12.10
mgr Katarzyna Nowak, mgr Edyta Mituła-Grzesiak
Niepełnosprawność w konfrontacji z wielokulturowością – opowieść o
doświadczaniu inności
12.10-12.30
Zakończenie konferencji
13.00-14.00
Lunch

Podobne dokumenty