Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieścisko:
* 21 grudnia 2005r.:
- Wójt uczestniczył w Wigilii dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej,
- wziął również udział w Wigilii zorganizowanej przez emerytów i rencistów,
* 22 grudnia 2005r.:
- uczestniczył w Apelu wigilijnym w Szkole Podstawowej w Mieścisku, gdzie nastąpiło
pożegnanie Pani Vice Dyrektor Zofii Kalarus, która przeszła na emeryturę,
- wziął udział w opłatku wigilijnym w Komendzie Powiatowej Policji,
- złożył życzenia wszystkim pedagogom i obsłudze z okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku na kolacji wigilijnej w szkole,
* 27 grudnia 2005r.:
- z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego wspólnie z kombatantami, złożyliśmy kwiaty
pod obeliskiem na Rynku,
- odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, które Wójt
zwołał i przeprowadził,
* 28 grudnia 2005r.:
- zawarł dwa akty notarialne,
- w świetlicy w Miłosławicach podpisał umowę na dzierżawę zbiornika wodnego,
- zorganizował spotkanie Marszałka Stefana Mikołajczaka i Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytków z naszymi proboszczami, które dotyczyło dalszych prac remontowych naszych
zabytkowych kościołów,
* 31 grudnia 2005r. Wójt Gminy uczestniczył w powitaniu nowego roku na Rynku w
Mieścisku, gdzie wszyscy obecni składali sobie życzenia,
* 1 stycznia 2006r. wziął udział we Mszy Świętej w intencji naszej Gminy oraz złożył
życzenia mieszkańcom naszej małej Ojczyzny tradycyjnie w Budziejewku przy Kamieniu,
* 4 stycznia 2006r. uczestniczył w spotkaniu beneficjentów strony polskiej w programie
„Lasy Bałtyckie”,
* 6 stycznia 2006r. zorganizował i prowadził spotkanie noworoczne naszej Gminy
podsumowując rok 2005 i kreśląc plany na 2006 oraz składając życzenia dobrego nowego
roku,
* 7 stycznia 2006r. uczestniczył w spotkaniu noworocznym na zaproszenie Marszałka
naszego województwa,
* 8 stycznia 2006r. pomógł w organizacji i uczestniczył w XIV Finale WOŚP, zebrana kwota
to 11.009,44 zł, co na jednego mieszkańca wynosi ponad 1,82 zł,
* 9 stycznia 2006r. wręczył 2 akty mianowania nauczycielom z naszego gimnazjum,
* 10 stycznia 2006r. uczestniczył w posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony
Środowiska i Komunikacji,
* 11 stycznia 2006r.:
- wziął udział w nagraniu programu telewizyjnego dotyczącego produkcji biomasy do celów
energetycznych,
- uczestniczył w spotkaniu noworocznym Zarządu Gminnego OSP,
* 12 stycznia 2006r. Wójt Gminy podpisał umowy na odnowę wsi Popowo Kościelne i
Sarbia,
* 16 stycznia 2006r. podziękował wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie w zbiórce
XIV Finału WOŚP,
1
* 17 stycznia 2006r. uczestniczył w Starostwie w pożegnaniu Komendanta Powiatowego
Policji, który przeszedł na emeryturę,
* 18 stycznia 2006r. wziął udział we wspólnym posiedzeniu Komisji naszej rady, które
omówiły materiały na dzisiejszą sesję,
* 19 stycznia 2006r. wspólnie z przyszłym Kierownikiem ZAZ w Gołaszewie Wójt
uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami powiatu Lüneburg w celu nawiązania
kontaktów z podobnym zakładem w Niemczech,
* 21 stycznia 2006r. wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Żabiczyn, na
którym przekazał kluczyki do samochodu strażackiego podarowanego przez gminę
Scharnebeck,
* 23 stycznia 2006r. na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii zwołał spotkanie
sołtysów,
* 26 stycznia 2006r.: wręczył medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego,
* 27 stycznia 2006r.: wystosował gratulacje i życzenia dla nowego burmistrza Gminy
Scharnebeck Pana Hausa Georg Füringer.
W okresie międzysesyjnym:
+ Wójt Gminy wydał 4 zarządzenia:
- w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
składników majątkowych Urzędu Gminy Mieścisko,
- w sprawie powołania Zespołu o charakterze doradczym do zaopiniowania złożonych ofert
na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006r.,
- w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2005r.,
w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
Wójt w okresie międzysesyjnym załatwiał sprawy bieżące oraz nadzorował przygotowanie
materiałów na dzisiejszą Sesję Rady Gminy.
Mieścisko, dn. 27 stycznia 2006 r.
2