Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Formularz

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Formularz
Warsztaty i wydarzenia z rejestracją uczestników
1.„Poczuj Niepełnosprawność”- czyli savoir
vivre w kontaktach z osobami z
niepełnosprawnością
Formularz zgłoszeniowy
2.Warsztat – Marka osobista – dlaczego jej
potrzebujesz i jak ją budować?
Czwartek 19 maja
14.30 – 16.00
1,5 godziny
Sala gimnastyczna dolna
30 osób
Czwartek 19 maja
10.00- 12.00
s. 501 bud D
15 osób
Formularz zgłoszeniowy
3. Wykład otwarty płk. Grzegorza
Fedorowicza, Dyrektora Okręgowego Służby
Więziennej połączony z projekcją filmu
dokumentalnego „Autorki” (reż. Janusz
Mrozowski).
Środa 18 maja
11.00-13.00
s. 513 bud D
O przemianie człowieka nakręcono już setki filmów. O życiu w zakładach karnych
także. Jednak jeden reżyser – Janusz Mrozowski – z wielkim uporem i empatią
wypatruje ludzkich przemian tam, gdzie człowiek pozbawiony jest wolności. I pokazuje,
że w miejscu, w którym człowiek jest ograniczony zakazami i nakazami, w którym brak
mu swobody i wolności, na przekór sobie samemu i całemu światu potrafi najszerzej
rozwinąć skrzydła. Koło Naukowe Studentów Penitencjarystyki „Ex Lege” oraz Koło
Terenowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego zapraszają wszystkie osoby
zainteresowane życiem kobiet w zakładach karnych na projekcję kolejnego filmu
Janusza Mrozowskiego pt. Autorki. Film jest dokumentem opowiadającym o kilku
kobietach odbywających karę pozbawienia wolności, które w ramach nietypowego
projektu piszą sztukę o swoich losach. Reżyser. opowiadając fragmenty życia Autorek i
towarzysząc im podczas pisania, okiem kamery rejestruje ich wspomnienia, emocje,
myśli, radość oraz trudności pojawiające się w procesie pisania i wystawiania sztuki o
sobie samych.
- 16 maja od godziny 9.30 udział w posiedzeniu w
Sądzie Okręgowym w
Sąd penitencjarny związany jest z wykonywaniem kar, w tym kary pozbawienia
wolności. Sąd ten jest właściwy, między innymi, do orzekania w sprawach dotyczących
zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego, objęcia skazanego
uzależnionego od alkoholu albo środków odurzających lub substancji psychotropowych
leczeniem i rehabilitacją w razie braku zgody skazanego, dokonania koniecznego
Formularz zgłoszeniowy
4. Udział w posiedzeniach wydziału
penitencjarnego
Warsztat ma na celu uświadomienie istoty niepełnosprawności. Uczestnicy będą mieli
okazję przekonać się z czym wiążą się różnego rodzaju dysfunkcje, np. przejechanie
odcinka trasy na wózku inwalidzkim, porozumiewanie się z drugim człowiekiem bez
słuchu – z zatkanymi uszami, porozumiewanie się bez słów, poruszanie się po omacku.
Przedstawione zostaną zasady współpracy i savoir-vivre w kontakcie z osobą
niepełnosprawną. Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne umiejętności praktyczne,
co podniesie poziom integracji środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
Warsztat zakończy się wręczeniem odpowiednich certyfikatów oraz satysfakcją w
przyszłościowym komunikowaniu się z osobami z niepełnosprawnościami.
Każdy z nas jest marką – nie wszyscy o tym jednak wiemy, a tym samym, nie
zarządzamy nią w świadomy sposób. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:
znajdują się na początku drogi zawodowej i chcą świadomie budować swoją markę
i kierować życiem zawodowym , planują założyć własny biznes i nie wiedzą od czego
zacząć, aby odnieść sukces, prowadzą swój biznes i nie wiedzą, co zrobić, żeby
przyciągnąć klientów, specjalizują się w jakiejś dziedzinie, ale nie wiedzą jak się
wyróżnić i wypromować , pracują na etacie i chcą zmienić pracę, ale nie potrafią
stworzyć wyróżniającego się na tle innych CV , są zainteresowane zbudowaniem marki
osobistej, gotowe do bardziej świadomego zarządzania sobą, relacjami i efektywnego
komunikowania siebie w globalnym i multimedialnym świecie.
Formularz zgłoszeniowy
Poznaniu (20 osób)
- 20 maja od godziny 8.30
udział w posiedzeniu w
Sądzie Okręgowym w
Poznaniu (20 osób)
5.„Virtual Quest - wirtualna rzeczywistość
3D”
- 25 maja od godziny 9.30
udział w posiedzeniu w
Sądzie Okręgowym w
Poznaniu (20 osób).
Czwartek 19 maja
12.00-14.00
s.308 bud D
24 osoby
Formularz zgłoszeniowy
6.„Przestrze(I)nność”
Formularz zgłoszeniowy
7.,,Spotkanie z Żywą Książką”
Formularz zgłoszeniowy
zabiegu lekarskiego w przypadku sprzeciwu skazanego, warunkowego
przedterminowego zwolnienia, odwołania warunkowego zwolnienia. Każdy student
uczestnicząc w posiedzeniach V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad
Wykonywaniem Orzeczeń Karnych będzie mógł zapoznać się z działalnością sądu w
praktyce. Udział w posiedzeniu sądu wiąże się również z wizytą w Sądzie Okręgowym
w Poznaniu lub Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu, a więc jest
możliwością poznania specyfiki miejsc takich jak sąd i areszt śledczy.
Virtual Quest, pierwsza w Europie galeria rzeczywistości wirtualnej zaprezentuje 2
własne produkcje 3D, przeznaczone do odtwarzania na zestawach VR Gear (firmy
Samsung). Każdy trwa około 20 minut. Pierwszy to SeaQuest - podwodna podróż po
świecie, który wciąż pozostaje mniej znany człowiekowi niż Układ Słoneczny i skrywa
wiele tajemnic czekających na odkrycie. Widzowie poznają 6 morskich stworzeń:
humbaka, błazenka, żółwia wodnego, rozdymkę, rekina, płaszczkę i ośmiornicę. Drugi
seans, DinoQuest, to spotkanie z dinozaurami, które królowały na Ziemi przez 165
milionów lat. Na nowo, z “bliska” poznajemy Tyranozaura, Diplodoka, Triceratopsa,
Ankylozaura, Pteranodona, Spinozaura i Parazuralofa. Na końcu każdego questa
Widzowie maja do wykonania zadanie ruchowe, związane tematycznie z oglądanym
seansem.
Czwartek 19 maja
9.30 – 12.30
s.010 bud D
20 osób
Warsztaty teatralne realizowane pod kątem percepcji przestrzeni oraz percepcji sztuki
przez dwa główne zmysły: WZROK i SŁUCH. Całość zostanie podzielona na dwa
bloki: WZROK oraz SŁUCH. Warsztaty obejmować będą zagadnienia związane z:
pantomimą, audiodeskrypcją, patologiami słuchu oraz wzroku, wykorzystaniem języka
migowego, werbalnego przekazu dzieła, problemami i zaletami osób niesłyszących,
symulacjami ubytku słuchu.
Środa 18 maja
14.00 – 16.00
s.512 bud D
Lista otwarta
„Spotkanie z Żywą Książką” to miejsce interakcji czytelniczej. Podczas Festiwalu
Kultury Studentów KULMINACJE zagości wielokulturowy księgozbiór. Tu książkami
nie będą jednak sztywne tomy, ale ludzie i ich opowieści. Podczas inicjatywy można
porozmawiać z dowolnie wybraną książką przez 20 minut. Czytelnik, rejestrując się,
dostanie kartę biblioteczną, która upoważni go do wypożyczania. Następnie każdy
będzie miał okazję zapoznać się z katalogiem dostępnych tytułów książek – ludzi
reprezentujących różne grupy etniczne, narodowe, kulturowe, których bardzo często
mijamy na ulicy, a jednak nie wiemy o nich zbyt wiele. „Spotkanie z Żywą Książką”
jest okazją, aby skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Wydarzenie
skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać inny punkt widzenia, poszerzyć
swoje horyzonty myślowe oraz nawiązać nowe znajomości.
8.Warsztat arteterapeutyczny „Skąd
przychodzę? Kim jestem? Dokąd idę?
Czwartek 19 maja
13.00- 15.00
s.010 bud D
15 osób
Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego poMOC działające na Wydziale
Studiów Edukacyjnych UAM zaprasza na warsztat arteterapeutyczny:
„Skąd
przychodzę? Kim jestem? Dokąd idę? Historia życia jako narracja w procesie
konstruowania nowej relacji z samym sobą i z Innymi”. W jaki sposób historia życia
ujęta w narrację może przybliżyć jednostkę do świadomego konstruowania relacji z
samym sobą i z Innymi? Jaki sens zyskują w tej perspektywie narracyjne epizody? Które
z osobowych doświadczeń biograficznych przeszłości określają kształt mojej drogi do
siebie samego i Innych w teraźniejszości i przyszłości? Wywołane obszary tematyczne,
wzbogacone praktycznymi rozwiązaniami, staną się treścią arteterapeutycznego
warsztatu.
Czwartek 19 maja
8.00 – 10.30 I grupa
11.00-13.30 II grupa
s. 512 bud D
Daj się zarazić szydełkowaniem?! Wierzę w rękodzieło, w jego niepowtarzalny i
unikalny charakter. Dzielenie się pasją uważam, za sens mojej pracy. Zapraszam na
warsztat, na którym wprowadzę Cię w fascynujący świat kolorowych włóczek.
Poczujesz ich delikatności i nieskończone możliwości twórcze. Poznasz techniki, język
zapisywania i odczytywania wzorów oraz niezbędne narzędzia. Odsłonię przed Tobą
kulisy projektowanie zabawek. Wprowadzę Cię w idee Slow Toys. Otrzymasz włóczkę i
szydełko. Doświadczysz przyjemności tworzenia.
Czwartek 19 maja
9.00 -11.00
s. 210 bud D
20 osób
Według badań ludzie w ciągu 2,7 sekundy decydują czy przeczytać e-maila, przesłać
dalej, czy po prostu usunąć. Niestety ci mocno zajęci klikają klawisz “DELETE” bardzo
często, zwłaszcza kiedy wyczuwają, że kryje się za nim oferta sprzedaży lub angażująca
czas prośba. Ile wysłanych CV pozostało bez odpowiedzi? Jak zainteresować
potencjalnego pracodawcę, aby od razu chciał się spotkać? Co robić? Jak przyciągnąć
uwagę? Czy jest w ogóle możliwe, żeby napisać e-maila tak, by od razu kliknięto
“REPLY”, aby umówiono się na spotkanie? Tak, jest to możliwe. Interesujące? Żyjemy
w trudnych czasach, zagonieni, wysyłając setki wiadomości, często bez odpowiedzi.
Szukasz pracy? Chcesz coś uzyskać? Chcesz o coś poprosić, ale nie wiesz jak? Ten
warsztat oferuje przełomową metodę pisania e-maili, których nie można zignorować.
Nauczysz się budować komunikaty tak, aby były konkretne, biznesowe i skuteczne w
odbiorze. Wdrożenie w życie tej metody wywoła zaskakujący efekt!
Środa 18 maja
14.30- 16.00
s.513 bud D
Lista otwarta
Wykład o tatuażu poprowadzi dr Mariusz Snopek. Zjawisko tatuażu znane jest od
zarania dziejów. Dawniej nieznane i tajemnicze, dziś powszechne i popularne. Historia
wskazuje, iż tatuaż wywodzi się od ludów plemiennych, które z różnych przyczyn
trwale zdobiły swoje ciała. W społeczeństwach ucywilizowanych od początku posiadał
pejoratywne skojarzenie, co związane jest z powiązaniem tatuażu ze środowiskami
marginalnymi, głównie kryminalnymi: trwałe zdobienie ciała z plemion do krajów
zachodnich „dotarło” dzięki marynarzom, którzy często byli osobami bezrobotnymi lub
przestępcami. Historia wskazuje więc, iż tatuaż ściśle powiązany jest z przestępczością i
więziennictwem. Współcześnie tatuaż w więzieniu – niezależnie od położenia
geograficznego – jest bardzo popularny. Wzory wykonywane w zakładach
Formularz zgłoszeniowy
9.Warsztat z technik szydełkowania zabawek
Formularz zgłoszeniowy
10. Jak napisać e-mail, którego nie można
zignorować? – skuteczna komunikacja
biznesowa - praktyczne warsztaty (2h)
Formularz zgłoszeniowy
11.Wykład otwarty „Tatuaż więzienny
dawniej i dziś”
Formularz zgłoszeniowy
12.Warsztat „Kobiecość i męskość w świecie
baśni”
Formularz zgłoszeniowy
13.Warsztat „Cisza w edukacji”
Formularz zgłoszeniowy
14.Warsztat „ Jak się w to gra? – nauka
poprzez zabawę”
Czwartek 19 maja
9.00 – 10.30
s. 308 bud D
20 osób
Czwartek 19 maja
11.00 – 12.30
s. 020 bud. D
30 osób
penitencjarnych mają określoną symbolikę, która w rzeczywistości jest skomplikowana.
Każdy motyw ma konkretne znaczenie. Zjawisko tatuażu „po drugiej stronie” muru nie
tylko ma zawiłą symbolikę, ale także ewoluuje. Przeobraża się na kształt zmieniających
się czasów.Wykład ma na celu scharakteryzowanie tatuażu, który spotykany jest w
polskich placówkach penitencjarnych. Poza klasycznym znaczeniem i symboliką,
omówione zostanie współczesne oblicze więziennych malowideł. Nie zostanie także
pominięty kontekst kulturowy oraz popularność tatuaży wolnościowych, co – w
przypadku omawianego zjawiska – jest nierozerwalne z więzienną rzeczywistością.
Baśnie towarzyszą nam przez niemal całe dzieciństwo, jednak mało kto zastanawia się
nad tym, co dają i wnoszą w nasze późniejsze życie. Warsztat „Kobiecość i męskość
w świecie baśni” ma na celu obnażyć ukryte przekazy baśni w kontekście płci.
Wskazana zostanie również rola baśni w procesie socjalizacji. Podczas warsztatu
uczestnicy wspólnie udzielą odpowiedzi na kilka pytań: jak ukryte znaczenia baśni
mogą wpływać na nasze rozumienie świata, jaki przekaz o świecie niesie baśń: o
kobiecie, o mężczyźnie – zatem, o każdym z nas – co to znaczy, że baśń jest pierwszym
elementarzem, dzięki któremu możemy czytać w umyśle, zanim dojrzejemy
intelektualnie na czym polega funkcja wychowawcza baśni?
Jak zastosować ciszę, coś pozornie prostego i bliskiego każdemu człowiekowi w
nauczaniu wszystkich grup wiekowych. Cisza jest czymś, czego brakuje ludziom na co
dzień, w świecie przepełnionym nadmierną ilością bodźców, które napływających z
każdej strony. Proste, tanie, ale jednocześnie bardzo skomplikowane i ciężkie w
stosowaniu – dlaczego? Odpowiedź na to pytanie poznają uczestnicy podczas
wspólnych działań na warsztacie.
Czwartek 19 maja
13.00 – 14.30
s.020 bud D
30 osób
Gry (nie komputerowe) przechodzą już powoli do przeszłości, natomiast prym wiodą te,
w które dzieci oraz młodzież mogą samodzielnie grać w internecie, w domowym
zaciszu. Co zrobić, żeby to, co zapomniane stanowiło dodatkowy walor? Bierki,
Domino, Bingo, Aktivity, Twister, maty do tańca i wiele innych. Ile możliwości nauki
przez zabawę daje nam gra?
Czwartek 19 maja
13.45 -15.15
s. 512 bud D
30 osób
Ukochane zabawki dziecka to nie tylko te najdroższe, sprowadzone z dalekiego kraju.
Maluchy uwielbiają to, co znajduje się w każdym domu: butelki, gąbki, ściereczki.
Najtrudniej docenić to, co znajduje się najbliżej i kosztuje najmniej. Pora to zmienić.
Podczas warsztatu uczestnicy wspólnie zastanowią się w jaki sposób stworzyć ciekawą,
barwną i absorbującą zabawkę z tego, co jest dostępne „pod ręką”.
Formularz zgłoszeniowy
Czwartek 19 maja
11.30 – 13.00
s. 507 bud D
20 osób
17.Warsztat „Podstawy Qillingu – rozwiń
swoje pasje
Czwartek 19 maja
9.00 – 10.30
Podczas warsztatu zostaną wykorzystane Bum Bum Rurki, które zabawiają muzycznie
dużych i małych. Zabaw z rurkami może być wiele, połączenie muzyki, tańca, sportu,
pamięci i wyobraźni pomoże zbudować wśród uczestników swoistą synergię muzyczną,
co zainspiruje ich do tworzenia własnych melodii i harmonijnych utworów do
wykorzystania w pracy z dzieckiem.
Na warsztacie przedstawiona zostanie metoda qullingu – wyłącznie dla cierpliwych,
jednak niekoniecznie tylko dla uzdolnionych! Wbrew pozorom każdy może spróbować
Formularz zgłoszeniowy
15.Warsztat „COŚ z niczego – kreatywne
zabawki dla dzieci”
Formularz zgłoszeniowy
16.Warsztat „BOOM w zabawie – muzyczne
stuknięcie”
Formularz zgłoszeniowy
18.Seminarium naukowe o Edukacji
Muzycznej z cyklu ,,Współczesny
Patriotyzm”
Sztuka tańca Warkocz – prowadzenie Jacek
Hałas
s.507 bud D
30 osób
Środa 18 maja
14.00 (około 2 h)
Korytarz w budynku E
Formularz zgłoszeniowy
swoich sił w tworzeniu np. własnych kartek urodzinowych i świetnie sobie z tym
zdaniem poradzić. Warsztat skierowany jest szczególnie dla tych, którzy sądzą, że
zdolności manualne nie są ich dobrą stroną. Efekty będą zniewalające!
Tradycja jest podstawą społeczeństwa, kulturowa różnorodność siłą demokracji, zaś
znajomość własnej tradycji i tejże różnorodności winna być punktem odniesienia dla
każdego, kto mienić się chce patriotą. Zamysł, by w godzinę o tym Państwu
opowiedzieć udać się może jedynie wtedy, gdy wyjdziemy /w przenośni i dosłownie/
poza formę wykładu - w działanie, uczestnictwo, praktykowanie.
Polskie ludowe tańce i gry taneczne w rzędach, parach i grupach należały kiedyś do
podstawowych sposobów na wspólne spędzania czasu. Dominowały rytmy trójmiarowe.
One stanowiły podstawę muzycznej tradycji od XVI w. do początku XX w. Ta ogromna
spuścizna – dziś niemal zapomniana – przechowała ślady szamańskich rytuałów i
wschodniej mistyki wirujących derwiszy.
Moje korzenie sięgają w cztery strony świata. Nie omieszkam się zaprosić Was tez w
podróż na ku źródłom ukraińskim, madziarskim, germańskim czy skandynawskim.
A wszystko przy żywej, ręcznie wykonywanej muzyce.
Środa 18 maja
16.30
Aula bud. D
Polskie pieśni patriotyczne - różne w charakterze, komponowane na "różną modłę i
melodię", zarówno te najstarsze znane, jak i te stosunkowo młode, sprzed lat stu i stu
kilkudziesięciu - staną się przedmiotem naszej opowieści. Towarzyszyć jej będą dźwięki
historycznych instrumentów, na których kiedyś sobie akompaniowano - od wschodniego
sazu, przez renesansową i barokową lutnię, po gitarę wzór 1863.
Czwartek 19 maja
15.00- 16.30
s. 507 bud. D
30 osób
Podczas uczestnictwa w warsztatach studenci zostaną zapoznani z wybranymi modelami
kart dialogowych (metaforycznych). Przedstawione zostaną konkretne rodzaje form
pracy z wykorzystaniem kart w procesie edukacji. Studenci poznają ścieżki metafor i
dróg do nawiązywania dialogów z przyjaciółmi i nowo poznanymi osobami. Warsztaty
będą zorientowane na działaniu, tak że każdy student będzie tworzył część historii.
Użycie kart metaforycznych w edukacji pobudza twórczość i kreatywne myślenie
uczestników, a ponadto pozwala na chwilę zadumy nad własnym „ja”.
Formularz zgłoszeniowy
Czwartek 19 maja
13.00-14.30
Hyde park bud. E
30 osób
1,5 h
22. Gra ,,Kulawa sztafeta”
Czwartek 19 maja
Kochasz swojego czworonoga? Jesteś zainteresowany ich szkoleniem węchowym? A
może zastanawiasz się, jak przygotowuje się je do pracy ratownika czy asystowania
człowiekowi? Jeśli tak, to powinieneś się tu pojawić. Odpowiemy ci na każde pytanie i
opowiemy ci jak wygląda taki trening. Ponadto możesz przyjść ze swoim
czworonogiem, a przedstawimy ci wygląd pełnego zakresu szkoleń od ułożenia,
posłuszeństwa do zabawy i pracy.
Zastanawiałeś się, jak to jest być niepełnosprawnym? Jakie utrudnienia i przeszkody
19. Seminarium naukowe o Edukacji
Muzycznej z cyklu ,,Współczesny
Patriotyzm” – Sztuka śpiewu ,,Pieśni i
muzyki o mężnych wojownikach czyli polskie
pieśni patriotyczne przez wieki w teorii i
praktyce – wykład interaktywnyprowadzenie Prof. Jacek Kowalski
Formularz zgłoszeniowy
20. „Niekończące się dialogi… – edukacja z
użyciem kart metaforycznych”
Formularz zgłoszeniowy
21. PSARVART ( warsztaty z psami )
Formularz zgłoszeniowy
23. oLśnienie - panel dyskusyjny z Radą
Samorządu Studentów WNS
Formularz zgłoszeniowy
10.00
1h
W plenerze i w budynkach
WNS i WSE
32 osoby
spotykają ich w codziennym życiu? Dajemy ci niezwykłą możliwość sprawdzenia tego
na własnej skórze. W zorganizowanej przez nas grze terenowej znajdziesz się w wielu
sytuacjach, gdzie będziesz musiał sobie poradzić ze zwykłymi rzeczami, które stają się
niedogodnościami czy barierami nie do pokonania dla osoby niepełnosprawnej. Mamy
nadzieję, że po tej przygodzie jeszcze bardziej docenisz to, co masz.
Poniedziałek 16 maja
13.00
w zależności od warunków
atmosferycznych ławki za
budynkiem AB lub Hyde
Park w bud. E
Rada Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych zaprasza na serię minidyskusji w formule open space na tematy społeczne i kulturalne

Podobne dokumenty